I. évfolyam. 1. szám 2000. március 15.

•[vissza]

A szerkesztö asztala

Nem üres szólam: azt szeretnénk, hogy a Magyar Ligetet az olvasók írják és gondozzák. Legyen ez a lap közös anyanyelv— gyakorló műhelyünk, mert ilyenformán magyarságunkban könnyebb megmaradnunk. Az olvasót írásai, levelei, megjegyzései által gazdagabb lehet tájékozottságunk. Tudnunk kell egymásról. Ha megosztanak is különféle nézetek , egy dologban, az anyanyelv "felette szükséges" ápolásáról megegyezhetünk. Összetartozásunk vitathatatlan, erőnk az összefogásban sokszorozódik. Ezt szolgálják fiókszerkesztőségeink, amelyek végtelen sok munkatársat foglalkoztathatnak. És ezt kívánjuk szolgálni most induló két csoportos versenyünkkel is.

1. Hibavadász verseny

Minden a lapban fellelhető értelmi hibáért 3, helyesírási hibáért 2, gépelési hibáért 1 pontot kap minden beküldő.

2. Munkatársi verseny

Minden a szerkesztőségbe postán, drótpostán, villámlevélben beküldött hírért 5, beszámolóért 6, cikkért 7, képért 8 pont jár.

3. A skandináv magyarító kiskönyv szerkesztését elősegítendő: minden 5—10 svéd—magyar kifejezés beküldéséért 10 pont jár.

Minden 10 pontért jutalomkönyvet kapnak a három csoportban pontot szerzett versenyzők. 100 pont eléréséért pedig egy évig ingyenesen küldjük címére lapunkat. Az év végén a legtöbb pontszámot elért három versenyző nevét állandó munkatársaink sorában, minden lapszámunkban feltüntetjük.

A nyertesek jutalmazását a továbbiakban a kapott támogatás függvényében ingyenes utazásokkal, táborozásokkal nyaraltatásokkal stb. bővítjük.

SKANDINÁV MAGYARÍTÓ KISKÖNYV

A Svédországi Magyarok Országos Szövetsége Anyanyelvünk Alapítványának

2. könyve

Anyagát gyűjtötte:

Mindenki, aki környezetéből legalább 5—10 hibás szót, kifejezést gyűjt és be—küldi szerkesztőségünkbe. Útmutató a gyűjtéshez: A hibás szóhasználatok gyűjteményének összeállításakor Pintér Jenő nyelvjavító szótárait, Tar Károly — Sztranyiczki Mihály: Romániai magyar nyelvvédő szótárát és Molnos Angéla: Magyarító kiskönyvét vesszük alapul. A címszavakat és kifejezéseket a teljességre való törekvés nélkül ábécé sorrendbe sorakoztatva, ha szükséges magyarázatokkal ellátva magyarítjuk, magyar megfelelői közül néhányat felsorolunk és ajánlunk, oly módon, hogy szótárunk használóinak nyelvalkotó képzeletét, gondolkodását serkentsük. Azt szeretnénk, hogy minden szavunkat meggondoljuk, ne csak "beszéljünk", hanem nyíltan, tömören, közérthetően, tehát jó magyarsággal gondolatokat közöljünk. Küldeményeiket a következő címre várjuk:

K.Tar, Landsdomarev. 1, 222 40, Lund, Tel/fax: 46 145 364,

tar@ebox.tninet.se

Az eddig beérkezett példákból:

Blandál kever , blandálom a sprókot keverem a nyelvet; garderob gardrób ruhatár, öltöző, ruházat; center központ; Hej! = helló szervusz, üdv, Jó napot kívánok! Stb.; möte gyűlés, találkozó, a veckánsz möténken atencionáltak a heti gyűlésünkön figyelmeztette; raktfram egyenesen előre; skatt adó, elengedték a skattomat elengedték az adómat; veszem a tunelbanánt a földalattival utazom; Landsing a länben tartománygyűlés a tartományban, Landstingtől kaptuk a tartománytól kaptuk; fil aludtej; kommentál értelmez, fejteget,, megjegyzést fűz hozzá; kalkukláció számítás, tervezgetés; recitáció szavalat, elmondás; informál tájékoztat; divathóbort divatos kedvtelés, szenvedély; pódium emelvény, dobogó; konferencia előadás, értekezlet, megbeszélés; publikáció kihírdetés, közhírré tétel, kiadvány, közlemény, tanulmány, könyv; echte magyar igazi magyar, eredeti, hamisítatlan hiteles, valódi, vérbeli, tősgyökeres, tőrőlmetszett, élethű, természetes; maximum legföljebb, nem több mint, felső határ; ökomenikus egyetemes, világszerte való, egész világra szóló v. tartozó (egyházi gyűlés); kultúrfórum művelődési hely, alkalom ,köztér, közélet, nyilvánosság, bíróság, ítélőszék; kamion tehergépkocsi; lobby előszoba, előtér, folyosó stb.

Köszönet

Olvasóink nevében meleg köszönettel búcsúzunk a távozó Szengyel Zsolt vegyész doktorandustól, aki négy évig tartózkodott Lundban, megfeszített munkával kutatott, tanult és tanított, de arra is szakított időt, hogy a Lundi Lapot a saját honlapján a számítógépes világhálóra segítse.Sajnáljuk, hogy http://katgz.kat.lth.se/llap/llap.htm

ezzel megszűnt. Az anyaországba visszatérő Szengyel Zsolt és felesége Peszeki Erika barátságos hozzá állása kisközösségünk ügyeihez hiányozni fog, és csak reméljük, hogy hasonló jószívű, önzetlen támogatót a jövőben többet is találunk, akik segítségüket, bíztató szavukat pótolják. Zsolt és Erika nevét, beírjuk a lap jelképes ARANYKÖNYVÉBE.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.