I. évfolyam. 1. szám 2000. március 15.

•[vissza]

ÜNNEP: Március 15-e alkalmából

Március tizenötödike azért legnagyobb ünnepünk, mert benne van a szabadság óhajtása. Benne van az egység, a lelki összeforrottság utáni legszentebb vágyunk. Ugyanis minden civakodásunknak, makacs ellentéteinknek valóságos oka nem lehet más, mint a magyar szabadság védelme. Ez egyéni szabadságunk kurtításainak körömszakadtáig tartó védelmezésével kezdodik, de akkor igazán tisztelendo, ha közösségi céljaink szolgálatában emelkedik olykor saját érdekeink háttérbe szorításával nemzetmegtartó cselekedetekké.

Ezért nem vesztett semmit fényébol a magyar szabadságharc, ezért jó arra emlékezni, hogy a történelem forró pontjain eszére hallgatott a magyar, és tudott összefogni, hosiesen életeket áldozni a szabadságért. 1848 és 1956 kitörölhetetlen emlékezetünkben. Mindkét történelmi nevezetességu dátum elott és után legjobbjaink ébresztgették és ébresztgetik ma is azt a közönyt, amely önazonosságunk megtartásának rákfenéje. Petofi él.

Élnie kell, hogy szemünkbe mondhassa: Más hazában híven orzik / Mindazt ami nemzeti; / osi kincsét a magyar nép / Megveti és elveti. / A magyar magyarnak lenni / Elfeled vagy szégyenel - / És az ilyen elkorcsult nemzet / életet nem érdemel. Tizenöt millióan vagyunk, és a harmadik évezredet viszonylagos szabadságban éljük. Most ez a kérdés. Mit kezdünk a szabadságunkkal?! Mert, ha eltunyulunk bizonyos, hogy meg nem maradunk. A szabadság nem mentesít szent kötelezettségeink alól. A nemzetiség, az anyanyelv, a magyar tudat megtartásának munkája pedig nem könnyebb és nem nehezebb a szabadság kivívásának harcainál. Erre kell gondolnunk minden lelkünket felemelo márciusi ünnepünkön, hogy az utána következo hétköznapokon ne legyünk szétszéledo nyáj, szétszóródott szórvány, hanem újabb és újabb összefogásokra alkalmas tudatos magyar közösség, önérzetes nemzetrész, amely képes megtartani osi értékeit miközben befogadja az új Európa emberségünket növelo áldásait.
Ligeti Pál


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.