I. évfolyam. 1. szám 2000. március 15.

•[vissza]

Viccgyűjtők Köre


A szerelem gyümölcse. A rendőr a kutyájával járőrözik a Ligetben, amikor zseblámpája sugara

szeretkező párra vetődik:

- Mit csinálnak itt?

- Esszük a szerelem gyümölcsét!

Másnap este ugyanaz történik, s a válasz is hasonló. Harmadnap megint. Egy hét múlva a rendőr már kicsit türelmetlenül kérdezi:

- Az ég szerelmére, most mit csinálnak?

- Annyiszor mondtuk már: esszük a szerelem gyümölcsét.

- Jó, rendben, csak a héját ne dobálják el, mert már napok óta luftballonokat tüsszög ki a kutyám...

Jean 1.- Hisz maga, Jean, a paradicsom létezésében?

- Igen, uram. Hiszen most is éppen azt főzünk. 2. - Jean, kifutott a tej. - Lehetetlen, uram. Minden ajtót bezártam. 3- Jean, miért szorít ez a cipő? - Mert bent maradt a nyelve, uram. - Ugyan, Jean, ha kidugom a nyelvemet, akkor is szorít. 4. - Jean, ki kopog odakint?

- Az eső, uram. - Akkor engedje be, mert még elázik!

Bemutató A kommandós csoport egy akció után megpihen egy faluban, ahol a csoport egyik tagjának a családja él. A rendőr engedélyt kér, hogy hazalátogasson. Tetőtől talpig felfegyverezve lép be a szülői ház kapuján. Apja kíváncsian nézi a fegyvereket

- Ez mi? - mutat a géppisztolyra.

- Géppisztoly - mondja a rendőr, lekapja válláról a fegyvert, s elereszt egy sorozatot az udvarban. Nyolc csirke és három liba marad a porban.

- És ez? - mutat a kézigránátra az öreg.

- Ez a kézigránát. - előveszi, kibiztosítja, odavágja az udvar végében lévő budihoz, mire az a levegőbe repül.

- Ez igen! - csettint az öreg. - Csak az a kár, hogy szegény anyád már nem láthatja...

- Miért nem? Hol van?

- Hol? Hát a budiban...

Látogatás A sokszoros visszaeső bűnöző Csalán nem sok napot tölt szabadon: ahogy kiszabadul, azonnal újabb bűncselekményt követ el és újra börtönbe kerül.

Egyszer egy barátja kér engedélyt, hogy meglátogathassa a börtönben.

- Csalánt keresi? - kérdezi a főfoglár. - Ő éppen most szabadult. De ha akarja, megvárhatja....

Vásárra menet. A székely viszi a tehenét a vásárhelyi vásárra. Bent a városban fölhajt a járdára. A rendőr rögtön rászól: - Vigye le a tehenét az útra! A járda a gyalogjáróké! - Ejsze a tehenem is gyalog jár!

Finánclábak közelednek Szűzdohányt rejteget otthon a cigány. Egyszer, amint kinéz a putri ablakán, látja,

hogy két finánc közeledik.

- Te, Rozi - mondja a cigány a párjának -, én elszaladok, te meg addig rejtsd el a dohányt!

Fölkap egy párnát, s elkezd futni vele. A két finánc észreveszi, s utána rohan. Vagy húsz percnyi hajsza után elfogják, kiszedik a kezéből a párnát, és

szétbontják. Mikor látják, hogy nincsen abban más, csak libatoll, azt mondja az egyik:

- Te miért futottál?

- Én tudom, hogy miért futottam. De miért futottak a finánc urak?

Taggyűlés 1951-ben. Kohn felszólal a taggyűlésen:

- Három kérdésem lenne... Hova lettek a kávéházak? Hová lett a búza? Hová lett a hús?

Egy hónappal később, úja taggyűlésen feláll Grün:

- Nekem csak egy kérdésem van. Hová lett Kohn?

Röptében. Versenyt repül a gém meg a gólya. Egy vadász észreveszi őket, előkapja a puskáját, lő a gém élettelenül lezuhan. A gólya utánanéz:

- Gém over...

Meg bizony! Két barátnő találkozik a Váci utcában:

- Hogy vagy?

- Köszönöm, megvagyok. és te?

- Remélem, én is meg leszek...

A vihar kapujában Egy zsidó bemegy a húsboltba, és azt kérdezi az eladótól:

- Mennyibe kerül a sonka?

Ebben a pillanatban megdördül az ég. A zsidó fölnéz:

- No, hát kérdezni csak szabad?!

Három asszony. Három asszony utazik a székely körvasúton. Beszélgetnek.

- Milyen volt a termés maguk felé?

Az asszony két öklét összeteszi, Így mutatja:

- Ekkora pityókák termettek... és maguknál?

A másik kinyújtva mutogatja alkarja hosszát:

- Ekkora uborkák nőttek idén. A harmadik, igencsak nagyothalló asszony erre megszólal:

- Hová való azaz ember?

Gyors javulás - Majd meglátja, hogy a műtét után milyen gyorsan talpra állítom - mondja a sebész a betegnek. - Már az első nap fölkel, és öt percet sétál. A másodikon már húsz percet, harmadnap pedig egy órát sétálhat. - Örülök, főorvos úr. De remélem, azt megengedi, hogy a műtét alatt feküdjek...


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.