I. évfolyam. 1. szám 2000. március 15.

•[vissza]

Magyar Történeti Adattár


1952 Rákosi Mátyás kormánya. Átadják az újjáépített budapesti Petőfi-hidat. Bán Frigyes: Semmelweis (film)

1953 Nagy Imre kormánya. Tiszalöki vízlépcső és erőmű. Rényi Alfréd (1921-1970): Valószínűségszámítás. Pais Dezső: (1886-1973): A magyar irodalmi nyelv. Karinthy Ferenc (1921- ) Budapesti tavasz. Tamási Áron: Hazai tükör, bölcső és bagoly.

1955 Nagy Imrét kizárják a pártvezetőségből. A Szovjetunió, Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, NDK, Lengyelország és Románia Varsóban barátsági, együttműködési és kölcsönös segélynyújtási egyezményt köt. Magyarországot felveszik az ENSZ-be. Fábri Zoltán: Körhinta (film).

1956 viták a Petőfi-körben. Rákosi Mátyást felmentik.

Rajk László és társainak temetése. Diákgyűlések a pesti és a vidéki egyetemeken. Október 23-án tüntetés a Petőfi-szobornál, a Behm téren és a parlamentnél. A budapesti egyetemisták tüntetésével kezdődött az 1956-os magyar forradalom. Nagy Imre vezetésével új kormány alakul. Országos méreteket ölt a forradalom. Új pártok alakulnak. Kádár János bejelenti a Magyar Szocialista Munkáspárt megalakulását. Nagy Imre bejelenti az ország kilépését a varsói szerződésből. Mindszenty hercegprímás rádióbeszéde. Szolnokon megalakul a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Kádár János miniszterelnök. Nagy Imrét elhurcolják Romániába, majd kivégzik. A szovjet csapatok kíméletlen beavatkozása vérbe fojtja a szabadságharcot. Kisebb megmozdulások Erdélyben. Az állambiztonsági szervek számos a forradalomban résztvevőt, egyetemistákat, értelmiségieket elfogtak és koholt vádak alapján elítéltek. A forradalom számos megtorló intézkedésre szolgált ürügyül a következő években Magyarországon és Erdélyben is.

1957 Rendelet a munkásőrség szervezéséről. Megalakul a Magyar Nemzeti galéria. Világirodalmi folyóirat indul Nagyvilág címmel. Áprily Lajos (1887-1967) Ábel füstje, Nagy László: Deres majális, Nemes Nagy Ágnes: Szárazvillám, Szabó Lőrinc: a huszonhatodik év.

1958 Münnich Ferenc kormánya. Megkezdi rendszeres adását a budapesti televízió. Megkezdődik a budai várpalota helyreállítása. Új irodalmi folyóiratok: Élet és irodalom, Kortárs. Fábri Zoltán: Édes Anna (film) Társadalomtudományi folyóirat: a Valóság. 1959 Ottlik Géza: Iskola a határon, Pilinszky János: Harmadnapon.

1959 Üzembe helyezték a magyar kísérleti atomreaktort. A tankötelességet kiterjesztik tizenöt éves korig. Átadják az új tokaji Tisza-hidat.

1960 Csorba Géza: a budapesti Ady emlékmű. Kassák Lajos: Mélyáram. Rendelet a Magyar Tudományos Akadémiáról.


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.