I. évfolyam. 1. szám 2000. március 15.

•[vissza]

Mikes


HOLLANDIAI MIKES KELEMEN KÖR

Association for Hungarian Art and Literature in the Netherlands

Kerkpad Zuid Zijde 116, 3764 AT Soest, tel./fax: 070-3509949Postgiro: 3777858, Stichting Mikes Kelemen Kör, Badhoevedorp

Email: mikes_hollandia@hotmail.com Honlap / Homepage: belépés

MI A MIKES? Adatszerűen A Hollandiai Mikes Kelemen Kört 1951-ben alapítottuk. Célunk a magyar műveltség ápolása és megismertetése Hollandiában és azon kívül. Körünknek jelenleg mintegy 200 aktív és 300 pártoló tagja van, működését alapszabály határozza meg. A holland törvények értelmében egyesületként működünk. A vezetőséget évente közgyűlési szavazással választjuk. A Mikes évközi munkája előadások (10 alkalommal) és egyéb kulturális tevékenységek megszervezéséből áll, 1959-től pedig évente Tanulmányi Napokat rendezünk. Ezek anyagát időnként könyv alakban is publikáljuk. 1982-ben Magyar Irodalmi Figyelő elnevezéssel díjat alapítottunk. A Mikes működésének költségeit tagdíjakból és egyéb adományokból fedezzük. A Kör tagja a Hollandiai Magyar Szövetségnek.

Ami a szemléletet illeti. A Mikes független szellemi fórum. Nem kötelezzük el magunkat egyetlen világnézet, társadalmi csoport vagy politikai párt mellett sem. Kizárja ezt mind az elfogulatlan szellemi tájékozódás igénye, mind pedig a Mikes tagságának összetétele. Magyar kulturális egyesület egy olyan kis országban mint Hollandia nem működhetne sikerrel, ha különbséget tenne a Magyarországról, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból, Kárpátaljáról vagy a világ bármely tájáról származó protestáns, katolikus, zsidó, felekezeten kívüli, "budapesti" vagy "vidéki", stb. eredetű tagjai között. Ellenkezőleg. A Mikes erejét éppen ez a sokszínűség biztosítja. Majd ötven éve tartó töretlen működésünket igazolja, hogy a Kör képes volt 1956. előtt is - akkor még egyetemi hallgatókból álló, mind holland mind magyar viszonylatban útjukat kereső tagjaiból - közösséget alkotni, 1956. után pedig kibővíteni tagságát s a szárszói konferenciák mintájára többek között Cs. Szabó Lászlóval, Szabó Zoltánnal, Veress Sándorral, Kerényi Károllyal és másokkal együttműködve megrendezni a Tanulmányi Napokat a Nyugat-Európában szétszórt magyar értelmiség számára. A 60-as években bekapcsolódtak munkánkba a kisebbségben élő magyar értelmiségiek. A 70-es évektől kezdve résztvevőink köre kibővült sok magyarországi előadóval is. 1989. után Körünk a helyzetből adódóan az egész egyetemes magyarság képviselőiből tud - korlátozás nélkül - előadókat meghívni.Témaválasztását tekintve a Mikes Tanulmányi Napjain foglalkozik társadalmi, gazdasági, természettudományi és filozófiai kérdésekkel. Különleges szempontként veti fel a tudományt, az irodalmat és a művészeteket irányító eszmék vizsgálatát.

Változás és állandóság A Hollandiai Mikes Kelemen Kör a továbbiakban is a külföldi magyarság diaszpórájába ágyazva kívánja szolgálni a magyar művelődés szellemét. szervezésé. Szándékát igazolja a hallgatóság maradandó érdeklődése, a már meglevő hollandiai társadalmi és kulturális kapcsolatok hatása, továbbá az a tény, hogy a második (harmadik) generáció egy része önként vállalja a magyarsághoz való tartozás tudatát.

Nyitottság A HMKK nyitott szervezet. Az évközi előadásokon és a Tanulmányi Napokon (előzetes jelentkezés, valamint részvételi díj mellett) bárki részt vehet. Meghívót természetesen csak azoknak tudunk küldeni, akik címlistánkon szerepelnek. Amennyiben ezt valaki igényli, ill. tagjaink sorába akar lépni, kérjük jelentkezzék a fejlécen megadott címen, telefonon, faxon vagy email-en. Az évi tagsági díj 60 gulden.

Kiadványai * Weöres Sándor: Tűzkút - a Párizsi Magyar Műhellyel közösen, 1964.* Eszmék nyomában - Válogatás a Tanulmányi Napok anyagából, 1965.* Három tanulmány az avantgardról - Különlenyomat az Új Látóhatárból, 1973.

* Az embernek próbája - Emlékkönyv a HMKK fennállásának 25. Évfordulójára, 1976.* Adam Makkai (Ed.): Toward a Theory of Context in Linguistics and Literature - az 1971. évi Tanulmányi Napok előadásai (angolul), a Mouton kiadóval közösen, 1976.* Nyugati magyar irodalom - 1976.* Mérlegen - 1978.* Belső tilalomfák - Tanulmányok a társadalmi öncenzúráról, 1982.* Hit-Világ-Nézet - 1983.* Önarcképünk sorsunk tükrében 1945-1949. - Sine Ira et Studio, 1984.* Változás és állandóság - Tanulmányok a magyar polgári társadalomról, 1989.* A szó hatalma - 1991.

* Hungarian-Dutch contacts in Medicine since the Epoch of Herman Boerhave - A Holland Királyi Tudományos Akadémiával közösen, 1995.* Az új század küszöbén - Válogatás a Tanulmányi Napok anyagából, a Jelenkor kiadóval közösen, 1998.

A NŐ AZ EZREDFORDULÓN A Hollandiai Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napjai 2000. augusztus 31. - szeptember 3. "A természet bölcsesége megszabta a rendet: a férfi teremti a világot, a nő pedig megtartja és gondozza." Így határozza meg a nő és férfi viszonyát Jókai Anna egyik regényének férfiszereplője. Kérdés, hogy mennyire kézenfekvő, "természetes" igazságot tartalmaz ez a megfogalmazás, amely mögött egy ősrégi, férfiközpontú ideológia rejlik. Kérdés, hogy a női szerepformák miként módosultak a történelem folyamán és miként módosulnak napjainkban bizonyos uralkodó kulturális modellek szerint vagy azoknak ellenében. Léteznek-e ezen modelleknek sajátos magyar változatai? Ha igen, mennyiben tényszerűek a magyar mítosz- és folklórvilágnak a nőre vonatkozó jellegzetességei? Őriz-e e tekintetben megkülönböztetett azonosságtudatot a magyar nyelv? Ha volt ilyen azonosság, hogyan igazodott át a kereszténység felvétele következtében s milyen változásokon ment át történelmünk "zivataros századaiban?" Milyen képet mutat ma? A magyar civilizáció hagyományai és szokásjoga biztosítottak-e a nőnek olyan önkifejezési lehetőséget, amely esetenként meghaladta a "teremtő/megtartó" képlet dualizmusát?

Ez évi (41-ik) Tanulmányi Napjainkon vizsgálat tárgyává szeretnénk tenni a nő szerepét általában és a magyar nő szerepét különösen a fent említett kérdések körében. Előadóknak szokásunk szerint ismert tudósokat, írókat kérünk fel. Idén konferenciánkat új helyen szervezzük meg: Elspeetben, Apeldoorn város közelében. Részletes programot júniusban küldünk.További információ és előzetes jelentkezés: Dr. Tánczos Ottó Kievitweg 289765

JZ Paterswolde, NederlandTel./fax: +31-(0)50-3092318 E-mail: mikes_hollandia@hotmail.com


felelős szerkesztő: Tar Károly, webmaster: Kormos László.,
HUNSOR - Magyar Liget - All Rights Reserved - 2000., A.D.