49. évfolyam, 2003. 2. szám
Archívum

Az XT-től a teljes szövegű szolgáltatásig

A folyóirat-repertórium gépesítése az OSZK-ban

Wolf Magda
 

 

Előzmények

Az Országos Széchényi Könyvtárban a kisgépes számítógépes rendszerek fejlesztése az 1980-as évek második felében indult el. Ennek a programnak a keretében jutott a Sajtórepertórium Szerkesztősége 1988-ban 2 darab IBM XT személyi számítógéphez. A MicroISIS rendszerű számítógépes munkálatok a forrásadatbázis rögzítésével, az érkezési, reklamálási és feldolgozási adatok bevitelével, valamint a füzetekben közreadott „A feldolgozott kiadványok jegyzéke” és az „ ... évben feldolgozott kiadványok rövidítésjegyzéke” c. mutatók előállításával kezdődött. A kurrens füzetek szerzői, tárgy- és életrajzi mutatói 1989-tól készülnek számítógépes szerkesztéssel. 1992-től a törzsanyagot Word5-tel rögzítették, de még a manuális, adatlapos feldolgozást követő beírással. 1995-től az új struktúrájú indexbeviteli adatlap alkalmas volt arra, hogy mindhárom mutató tételei egyetlen űrlapon szerepeljenek.

 

Az IKER-adatbázis

1996-ban az indextételek és a Wordben rögzített törzsanyag integrálásával létrejött az IKER-adatbázis, amely az 1993-tól feltárt cikkek leírását tartalmazza. Az adatbázis hozzáférhetővé vált az OSZK belső számítógépes hálózati rendszerén, és ezáltal kiváltotta a cikkek 1946 óta hagyományosan szerkesztett cédulakatalógusának további építését.

Az adatbázist négy tételtípus alkotja:

1997-ben a létszámleépítés a munkafolyamatok átszervezését tette szükségessé. Ekkorra a szerkesztőség elegendő számítógéppel rendelkezett ahhoz, hogy az addig adatlapon, manuálisan végzett feldolgozást és az azt követő rögzítést teljes körű számítógépes feldolgozás váltsa fel.

1998-tól jelenik meg az IKER-adatbázis alapján készített MNB Sajtórepertórium az MNB Könyvekkel és az MNB Periodikumokkal közös CD-ROM-on.

Az OSZK MicroISIS-es adatbázisai közül a külföldi könyvek katalógusának webes felülete készült el először. Ezt követte az IKB és a MANCI, majd 2001 márciusától az IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma is elérhetővé vált az OSZK internetes szolgáltatásain keresztül.

 

IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma

(URL: http://w3.oszk.hu/rep.htm).

A MicroISIS-es adatbázisok keresőbarát rendszerének köszönhetően tízféle mutató áll a felhasználók rendelkezésére:

 

1. Keresés és tallózás

A kívánt rekordok megtalálását keresés- és tallózás-szolgáltatás biztosítja.

A keresés elsősorban akkor javasolt, ha a felhasználó egyidejűleg több szempont szerint keres (összetett keresés), és pontosan ismeri a keresett adatot. Egyszerre öt indexben lehet keresni. A keresőkérdések és, vagy, de nem logikai műveletekkel kapcsolhatók össze.

Tallózni az egyes indexekben lehet, egyszerű keresés innen közvetlenül is végezhető. A keresett adat betűrendes mutatójában a megfelelő kifejezésre kattintva az keresőelemmé válik, ebben az esetben a keresést is teljesíti a rendszer.

A keresési eredmények szűkítésére a tételek megjelenítésekor van lehetőség.

A szerző, tárgyszó ill. ETO-jelzet előtti aláhúzásjelre kattintva összetett keresés valósul meg.

Például :

Az 1956 után az erdélyi magyar nemzetiséget ért atrocitásokkal foglalkozó cikkeket keresünk, de nem tudjuk, milyen tárgyszóval, ill. ETO-jelzettel szűkítsük keresőkérdésünket és nem emlékszünk a szerző nevére.

Első lépés: a magyar nemzetiséget megkerestük a tárgyszóindexben

Keresőkifejezés: TS = MAGYAR NEMZETISEG
Találatok száma: 1287

 

Első találati halmaz:

MAGYARI Nándor László: Fides, Labor... Kritikus látlelet a romániai magyar magán-felsőoktatás társadalmi kereteiről, intézményeiről és perspektíváiról. = Élet és irodalom. 46. 2002. 45. 19, 24.

 • 378
 • Magyari Nándor László (sz.)
 • magán-felsőoktatás magyar nemzetiség Románia (u.) – 2000-2002.
 • Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Csíkszereda)

.

.

.

 

Második lépésként a találatok számát szűkítjük a Románia tárgyszóval (magyar nemzetiség és Románia)

A Románia szó előtti aláhúzásjelre kattintva megkapjuk a kívánt tételeket:

MAGYARI Nándor László: Fides, Labor...

 • magán-felsőoktatásmagyar nemzetiségRománia (u.) – 2000-2002.

Keresőkifejezés: TS = ROMANIA*TS = MAGYAR NEMZETISEG
Találatok száma: 461

 

További találati halmaz:

BARTIS Ferenc: Jószándékkal a jószándékról. Válasz Dávid Gyulának. = Kortárs. 45. 2001. 12. 95-98.
Dávid Gyula „Az erdélyi 1956-os per” c. cikkéhez.

 • 34
 • magyar nemzetiség koncepciós perek Románia (u.) – 1956-1957.
 • történelem Mo. 1956.
 • Bartis Ferenc (sz.) (é.)
 • Dávid Gyula (é.)
 • Páskándiné Sebők Anna (u.)

Harmadik lépés: további találatszűkítés a 34-es ETO-jelzettel (magyar nemzetiség és Románia és a 34-es ETO-jelzet)

a 34-es ETO-jelzet előtti aláhúzásjelre kattintva megkapjuk a keresett cikkeket

BARTIS Ferenc: Jószándékkal a jószándékról. ....

 • 34

Keresőkifejezés: ET = 34*TS = ROMANIA*TS = MAGYAR NEMZETISEG
Találatok száma: 9

További találati halmaz:

TÓFALVI Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. = Kortárs. 45. 2001. 12. 78-86.

 • 34
 • Tófalvi Zoltán (sz.)
 • magyar nemzetiség koncepciós perek Románia (u.) – 1956-1957.
 • történelem Mo. 1956.

.

.

.

Negyedik lépés: további találatszűkítés: rábukkantunk Tófalvi Zoltánra, a keresett szerzőre (magyar nemzetiség és Románia és a 34-es ETO-jelzet és Tófalvi Zoltán szerzőként)

a Tófalvi Zoltán neve előtti aláhúzásjelre kattintva a keresett publikációkat kapjuk meg.

TÓFALVI Zoltán: 1956 erdélyi mártírjai. ...

 • Tófalvi Zoltán (sz.)

Keresőkifejezés: SZ = TOFALVI ZOLTAN*ET = 34*TS = ROMANIA* TS = MAGYAR NEMZETISEG
Találatok száma: 3

További találati halmaz:

TÓFALVI Zoltán: Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Romániában, Erdélyben. = Századok. 132. 1998. 5. 989-1018.

 • 323.1
 • Tófalvi Zoltán (sz.)
 • magyar nemzetiségkoncepciós perekRománia (u.) – 1956-1957.
 • történelemMo. 1956.

.

.

.

 

2. Kapcsolatok

Az IKER-adatbázisban a keresés további könnyítése érdekében tétel- és adatbázis kapcsolat létezik.

2.1. Tételkapcsolatok

2.1.1. Bibliográfiai tétel és bibliográfiai tétel közötti kapcsolat

Az aláhúzott kifejezésre kattintva a kapcsolódó tételek közvetlenül elérhetők:

Az aláhúzott tárgyszavakra kattintva megkapjuk a tárgyszóhoz tartozó összes részdokumentum bibliográfiai leírását.

Az aláhúzott (sz). betűtől, ami a szerzőt jelenti, azoknak a közleményeknek a tételeihez jutunk el, amelyekben az adott személy szerzőként, közreműködőként szerepel.

Az aláhúzott (é.) linkre kattintva, ami életrajzi adatot jelent, azoknak a publikációknak a tételeit kapjuk meg, amelyekben az adott személy életrajzára vonatkozó adatokat tartalmaz a cikk. Például:

Esterházy Péter életrajzára vonatkozó irodalom után tallóztunk az életrajzi indexben:

Keresőkifejezés: EL = ESTERHAZY PETER
Találatok száma: 6

Találati halmaz:

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy Péterrel 2000. január 20-án. [Riporter:] Sava Babić. = Jelenkor. 44. 2001. 7-8. 759-770.

 • 894.511
 • Babić, Sava (sz.)
 • Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)
 • magyar írók Esterházy Péter (u.)

.

.

.

Kíváncsiságunkat felkeltették az Esterházy Péterrel foglalkozó közlemények:

Esterházy Péter aláhúzott nevére kattintva megkapjuk a keresett tételeket.

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy Péterrel 2000. január 20-án. ...

 • Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)

Keresőkifejezés: TS = ESTERHAZY PETER
Találatok száma: 95

További találati halmaz:

SZEGEDY-MASZÁK Mihály: Hogyan fordítható a Harmonia caelestis? Hét Esterházy-fordítóval beszélgetett --. = Élet és irodalom. 46. 2002. 37. 7, 10.
Esterházy Péter: Harmonia caelestis.

 • 894.511
 • Szegedy-Maszák Mihály (sz.)
 • Esterházy Péter-fordítás
 • magyar írók Esterházy Péter (u.)

.

.

.

A találati listát böngészve mégis érdekelnek bennünket azok a cikkek, melyeket Esterházy Péter írt:

Az Esterházy Péter neve utáni (sz.) linkre kattintva megkapjuk azon publikációk leírását, amelyekben az író szerzőként szerepel.

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy Péterrel 2000. január 20-án ....

 • Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)

Keresőkifejezés: SZ = ESTERHAZY PETER
Találatok száma: 19

További találati halmaz:

BÚCSÚ Mészöly Miklóstól. Pályi András: „Legyek a táplálékod.” Sándor Iván: „Későre jár, barátaim: már bontják az asztalt.” Földényi F. László: Életszerű bizonytalanság. Nádas Péter: Sebzett ember. Balassa Péter: Búcsúidézetek Mészöly Miklósnak. Esterházy Péter: Azt szoktuk. = Élet és irodalom. 45. 2001. 31. 15-16., 34. 3.

 • 894.511
 • Pályi András (sz.)
 • Sándor Iván (sz.)
 • Földényi F. László (sz.)
 • Nádas Péter (sz.)
 • Balassa Péter (sz.)
 • Esterházy Péter (sz.) (u.)
 • Mészöly Miklós (é.)
 • magyar írók Mészöly Miklós

.

.

.

2.1.2. Bibliográfiai tétel és periodikumtétel közötti kapcsolat

Az időszaki kiadvány címére kattintva megkapjuk a periodikum rekordját és az adott folyóiratban feldolgozott összes publikáció bibliográfiai leírását.
Például:

MÉSZÖLY Miklós. 1921-2001. Balassa Péter: Mészöly Miklós halálára. – Esterházy Péter: Majd. – Csordás Gábor: Hosszú álom. = Élet és irodalom. 45. 2001. 30. 3.

Keresőkifejezés: FI = ELET ES IRODALOM
Találatok száma: 1362

Az időszaki kiadvány tétele:

Élet és irodalom
Élet irod.

– ISSN 0424-8848 – OSZK jelzet: HC 1.285

– további információ: IKB tétel

Az időszaki kiadványban szereplő cikkek tételei:

ABRAHAM, Pearl: A rabbi lánya. Pearl Abraham elsőkönyves amerikai írónővel beszélget Váradi Júlia. = Élet és irodalom. 46. 2002. 28. 7.
Abraham, Pearl: The romance reader. – A rabbi lánya.

 • 820/899
 • Váradi Júlia (sz.)
 • Abraham, Pearl (sz.) (é.)
 • amerikai írók Abraham, Pearl

 

2.1.3. Bibliográfiai tétel és utalótétel közötti kapcsolat

A bibliográfiai rekordon az (u.) linkre kattintva megkapjuk az utalórekordot.

Például:

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy Péterrel 2000. január 20-án. ...

 • Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)-

Esterházy Péter (sz) (é)
névváltozat: Csokonai Lili

 

2.1.4. Utalótétel és utalótétel közötti kapcsolat

A lásd még: kifejezés utáni aláhúzott kifejezésre kattintva megkapjuk a megváltozott egységesített név utalótételét. Például:

A tárgyszavak között tallózva a DE = utalót kerestük:

Keresőkifejezés: TS = DE =
Találatok száma: 1

Debreceni Egyetem

- lásd még: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

- névváltozat: DE Egyetem (Debrecen)

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) linkre kattintva a debreceni egyetem összes utalótételéhez jutunk el.

Keresőkifejezés: UKOSSUTHLAJOSTUDOMADEBREC
Találatok száma: 3

Debreceni Egyetem
- lásd még: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

- névváltozat: DE
Egyetem (Debrecen)

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
- lásd még: Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
Debreceni Egyetem

- névváltozat: KLTE
Lajos Kossuth University (Debrecen)
Universitet im. L. Košuta (Debrecen)
University of Debrecen

Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
- lásd még: Debreceni Tudományegyetem
Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)

- névváltozat: Magyar Királyi Tisza István
Tudományegyetem (Debrecen)

 

2.1.5. Utalótétel és bibliográfiai tétel közötti kapcsolat

Az utalótételben az aláhúzott kifejezésre kattintva megkapjuk a kapcsolódó részdokumentumok bibliográfiai leírását.

Debreceni Egyetem
- lásd még: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
- névváltozat: DE
Egyetem (Debrecen)

ÉREM-TÁR. Beck Mihály – Vincze László: A Debreceni Egyetem érmei. 2-3. = Magyar felsőoktatás. 2000. 5-6. 53. 1 t. mell., 7. 52-53. 1 t. mell.
1. uo. 1999. 10. 58-59.

 • 73
 • Beck Mihály (sz.) (u.)
 • Vincze László (sz.)
 • Debreceni Egyetem (u.) egyetemi emlékérem

 

 

Keresőkifejezés: XDEBRECENI EGYETEM*XT
Találatok száma: 2

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
- lásd még: Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
Debreceni Egyetem

- névváltozat: KLTE
Lajos Kossuth University (Debrecen)
Universitet im. L. Košuta (Debrecen)
University of Debrecen

Keresőkifejezés: XKOSSUTHLAJOSTUDOMADEBREC*XT
Találatok száma: 20

GIBSON, Geoffrey: The dissertation and its place in undergraduate degree courses: the CETT experience. = Studies in linguistics. 5. 2001. 48-65.

 • 378
 • Gibson, Geoffrey (sz.)
 • angol szak – tanárképzés – diplomamunka – Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen) (u.) – 1994-1998.

.

.

.

Tisza István Tudományegyetem (Debrecen)
- lásd még: Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen)
Debreceni Egyetem

- névváltozat: Magyar Királyi Tisza István
Tudományegyetem (Debrecen)

 

 

Keresőkifejezés: XTISZAISTVANTUDOMADEBREC*XT
Találatok száma: 1

VERESS Géza: Küzdelem Debrecen egyeteméért. 1912-1944. = Debreceni szemle / (1993). 7. 1999. 3. 403-412.

 • 378
 • Veress Géza (sz.)
 • Debrecen – egyetemfejlesztés – 1912-1944.
 • Tisza István Tudományegyetem (Debrecen) (u.)
 • Vásáry István (é.)

 

2.1.6. Bibliográfiai tétel és szakcsoporttétel közötti kapcsolat

Az aláhúzott ETO-jelzetre kattintva megkapjuk szakcsoportrekordot és a szakcsoporthoz tartozó összes tételt. Például:

ESTERHÁZY Péter: Ötven perc Esterházy Péterrel 2000. január 20-án. [Riporter:] Sava Babić. = Jelenkor. 44. 2001. 7-8. 759-770.

 • 894.511
 • Babić, Sava (sz.)
 • Esterházy Péter (sz.) (é.) (u.)
 • magyar írók – Esterházy Péter (u.)

Keresőkifejezés: ET = 894.511
Találatok száma: 8220

Szakcsoporttétel:

894.511
MAGYAR IRODALOM

Találati halmaz:

BÁNYAI János: Az esszé: útban az elbeszélés felé.
A metlikai tölgyfáktól Wittgenstein szövőszékéig, és tovább. = Alföld. 53. 2002. 2. 84-90.

 • 894.511
 • Bányai János (sz.)
 • esszé – magyar irodalom – Vojvodina (pokrajina) (u.)
 • Jugoszlávia (u.) – magyar írók – Végel László
 • Jugoszlávia (u.) – magyar írók – Juhász Erzsébet
 • Végel László
 • Juhász Erzsébet

.

.

.

 

3. Adatbázis-kapcsolatok

3.1. Az IKER és az IKB közötti kapcsolat az IKER felől

A két adatbázis kapcsolatát az IKER internetre kerülésekor azonnal megoldottuk.

1., Az IKER periodikumrekordján szereplő IKB tétel linkre kattintva az IKB – Magyar Periodika Adatbázisba jutunk, és megkapjuk az időszaki kiadvány további adatait. Ha a folyóiratnak van weboldala, akkor az is elérhető az IKB-tételen keresztül. Például:

Az IKER-adatbázis folyóiratrekordja:

The Hungarian quarterly
Hung. q.
- ISSN 1217-2545 – OSZK jelzet: HA 1.888
- további információ: IKB tétel

IKB-adatbázis folyóiratrekordja:

HA 1.888
The Hungarian quarterly (1993)
Vol.34, no.129 (Spring 1993)– . – [Budapest] : Society of the Hungarian Quarterly
Negyedévenként. – Előbb: The new Hungarian quarterly, ISSN 0028-5390 ; azonos címen élt: 1936-1944.
ISSN 1217-2545
05 * 894.511
Szerk.: Vajda Miklós szerk. MTI 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Tel.: 375-6722 ; telefax: 318-8297 ;
e-mail: quarterly@mail.datanet.hu
Az utoljára regisztrált szám/kötet: Vol.43, no.165 (Spring 2002)
Internet: http://www.hungary.com./hungq/
Repertórium: The Hungarian quarterly

A folyóirat honlapján szereplő adatok:

The Hungarian Quarterly
160 pages per issue, four issues a year. Black &
white illustrations.
Miklós Vajda, Editor
Zsófia Zachár, Deputy Editor
Rudolf Fischer & Peter Doherty, Language Editors
Kati Könczöl, Editorial Secretary
Contents of
Volume XLIV
No. 169 Spring 2003

 

3.2. Az IKER és az IKB közötti kapcsolat az IKB felől:

Az IKB-tételen az aláhúzott folyóirat címétől eljutunk az IKER-adatbázis periodikumrekordjához, valamint az adott időszaki kiadványból feltárt összes cikk leírásához.

Például:

IKB-adatbázis:

HA 1.888
The new Hungarian quarterly
Magyar Távirati Iroda (Budapest)
Vol.1, no.1 (1960. Sept.)-vol.33, no.128 (Winter 1992). – Budapest : MTI
Negyedévenként. – Utóbb: The Hungarian quarterly (1993), ISSN 1217-2545
ISSN 0028-5390
82 * 894.511 * 908.439 * 008 * 7
Szerk.: MTI 1016 Budapest, Naphegy tér 8. Tel.: 175-6722 ; telefax : 118-8297
Repertórium: The New Hungarian quarterly

IKER-adatbázis:

Keresőkifejezés: FI = NEW HUNGARIAN QUARTERLY
Találatok száma: 84

The New Hungarian quarterly
New Hung. q.
- ISSN 0028-5390 – OSZK jelzet: HA 1.888
- további információ: IKB tétel

 

3.3. Az IKER és az Elektronikus Periodika Archívum közötti kapcsolat

A Magyar Elektronikus Könyvtár 2001 óta fejleszti Elektronikus Periodika Archívumát (EPA). Próbaként az Alföld c. folyóirat EPA-ban archivált példányai és az IKER-ben található cikkek között létesült kapcsolat a teljes szövegű cikkszolgáltatás megteremtése érdekében. Ha a cikk bibliográfiai leírása után a (teljes cikk) megjegyzés található, rákattintva eljutunk a részdokumentum teljes szövegéhez. Például:

IKER-adatbázis:

Keresőkifejezés: FI = ALFOLD$_AND_EV = 1998$
Találatok száma: 57

ANDRÁS Sándor: A torc. = Alföld. 49. 1998. 4. 64-77. – (teljes cikk)
A szójátékról.

 • 80
 • András Sándor (sz.)
 • szójáték – szójelentés

EPA-ban megjelenő teljes szövegű cikk:

András Sándor
A torc

1.
Taktika-e vagy stratégia? – döntse el ki-ki a maga számára, én bizony nem döntöm el, csak kijelentem, hogy az itt következőkben azt fogom írni, torc, amikor mások azt írnák, szójáték. Vezetett pedig engem ehhez a neologizmushoz az a meggondolás, hogy miért ne kacsintsak az angolra, miért gyarapítsam-éltessem a németből eszközölt tükörfordítást, amelyik maga is tükörfordítás – franciából...

 

3.4. Az ODR és az IKER közötti kapcsolat

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, felismervén a cikkrepertóriumban rejlő lehetőségeket, folyóirat-katalógusa tételeihez hozzárendeli az időszaki kiadvány IKER-adatbázisban megtalálható tételeit, és ezáltal elérhetővé teszi az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) felhasználói számára. Például:

ODR:

Lelőhely-nyilvántartó adatbázis

Elektronikus Katalógus

Találatok száma: 2
A kérdés: scan titl modern filológiai ; select 2
Megjelenítés: 1 – 1

Cím:

Modern filológiai közlemények = Papers in modern philology : tanulmányok a nyelvtudomány, az irodalomtudomány és társtudományaik köréből : a Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézetének kiadványa / főszerk. Klaudy Kinga

Megjegyzés:

Angol és magyar nyelven

Megjelenés:

[Budapest] : Scholastica, 1999-

URL:

Repertórium az IKER adatbázis alapján

lelőhely:

KLTE EK periodikatár

 

Keresés a KözElKatban

IKER-adatbázishoz való hozzáférés:

Keresőkifejezés: FI = MODERN FILOLOGIAI KOZLEMENYEK
Találatok száma: 59

Modern filológiai közlemények
Mod. filol. közlem.
– ISSN 1585-0439 – OSZK jelzet: HA 6.314
– további információ: IKB tétel

A sajtórepertórium szerkesztősége a továbbiakban is a szolgáltatások bővítésére törekszik. Többek között tervezzük az EPA által archivált periodikumok és a cikkbibliográfiában feltárt összes cikk közötti kapcsolat megteremtését. (A nem archivált, interneten hozzáférhető időszaki kiadványok közvetlen elérhetősége az URL-címek gyakori változása miatt nem célszerű.) Az adatbázis HUNMARC formátumra konvertálását megcéloztuk, de elegendő munkaerő hiányában erre eddig nem volt lehetőségünk. Ennek megvalósulásával a tételek letölthetővé válnának.

Befejezésként eddigi munkánk és további elképzeléseink alátámasztására hadd idézem az Országos Széchényi Könyvtár 2002-2004. évre szóló stratégiai tervéből a sajtórepertórium szerkesztőségét érintő szakaszt:

„Az IKB- és az IKER-adatbázisoknak az integrált könyvtári rendszerbe való konvertálása után lehetőség nyílik az időszaki kiadványok válogatott cikkeinek on-line adatbázisban való továbbépítésére, együttműködve más könyvtárakkal, melyek az egyes szakterületek feldolgozásáért felelnek. Az együttműködés egyik lehetséges feltétele a megfelelő hálózati összeköttetés és az Amicus kliensek megléte.”

 

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek