49. évfolyam, 2003. 2. szám
Archívum

Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene

Murányi Péter
 

 

2003. április 15-én került sor az Országos Széchényi Könyvtárban a nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságáról szóló tanácskozásra. A tervek szerint a Könyvtári Figyelőben jelennek meg az akkori előadások. A három közül kettő azonban már napvilágot látott. Az egyik Berke Barnabásné előadása a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros májusi számában (ez valóban az előadás anyaga volt, s tudomásom szerint változatlan formában lesz olvasható a Könyvtári Figyelőben is), az enyém pedig a Könyvtári Levelező/lap májusi számában.*  Feltételezem, hogy a Könyvtári Levelező/lap és a Könyvtári Figyelő olvasótábora között jelentős az átfedés (s ez nem olyan átfedés, mint amit a feltárásban jogosan kifogásolunk), aki akarta, már ott elolvashatta az írást, ha mégsem jutott hozzá, most felhívom rá a figyelmet, mire ez az írás megjelenik, már elektronikus formában is elérhető lesz, így jobbnak tartottam, hogyha az ott érintett kérdések közül néhányat kiragadok, s azokat próbálom itt részletesebben kifejteni.

A korábbi írás egyes részeinek ismétlését az teszi feleslegessé, hogy az Időszaki Kiadványok Repertóriuma (IKR) múltjáról sokkal részletesebb elemzés olvasható itt Sonnevend Pétertől, aki fontos szakaszoknak tevékeny résztvevője volt az IKR történetében. Nem volna sportszerű, ha egy időben megjelenő közleményekre reagálnék, ezért csak néhány alapelvet szeretnék rögzíteni, amelyek esetleg vitatkoznak a többi közleménnyel.

Joggal feltételezhető, hogy az olvasók a cikkek, tanulmányok esetében is a frissebbek iránt érdeklődnek jobban, ezért minél gyorsabb feltárásuk lenne fontos, minél kevesebb eszközben, mert kicsi a valószínűsége annak, hogy természetes körülmények között valaki valamennyi létező adatbázist megpróbálja, s természetesen minél kisebb átfedéssel a feldolgozott lapok között, különösen akkor, ha ezek az átfedések az anyagi eszközök korlátozott mennyisége miatt másik oldalról továbbiak feltárását akadályozzák meg, így hiányokat okoznak. A gyors feltárás tekintetében az IKR (IKER, Sajtórepertórium) fokozatosan egyre jobban elmaradt az elvárásoktól. Megszüntetése ezeket a gondokat nem szünteti meg, s az sem lehet vigasztaló a használók számára, hogy ezzel egy időben az 1946-tól induló időszak anyagának gépre vitele is felvetődik. Az is kétségtelen, hogy az OSZK-ban folyó három feltárás közül az IKER-nek van a legnagyobb potenciális és tényleges használóközönsége, a könyvtártudományinak és a hungarikának kisebb, s az első használóinak nem sokat jelent, ha a másik kettőt megerősítik.

Ha a jelenlegi feltárás bővítésére nincs lehetőség, sőt ahhoz sem elegendőek a kapacitások, hogy a most feltárt anyag mennyisége mellett a kialakult lemaradást behozzák, akkor meg kell vizsgálni azt, hogy mi az, amit mások megtesznek helyettük, s ezt felesleges lenne nekik is megtenniük, különösen abban az esetben, ha az a másik feltárás gyorsabb, ugyanakkor kellő mélységű is. Az előadásom alapján készült, hivatkozott cikkemben viszonylag röviden foglalkoztam a szakterületi adatbázisok és a Sajtórepertórium viszonyával, továbbá a természettudományok anyagának feltárásával. Ezt a két témát szeretném most részletesebben kifejteni, felhasználva a témához kapcsolódó vizsgálódásaim egy kis részét, ami talán még belefér egy cikkbe, utalva nagyobb részére, ami talán soha nem lesz hagyományos módon publikálható, de amelynek ismerete fontos lehetne a döntéshozó számára. Ezért a továbbiakban nagyobb részt tényeket próbálok közölni, s csak kisebb részben hozzájuk kapcsolódó kommentárokat.

 

Természettudományok

Amíg megjelent, az Időszaki Kiadványok Repertóriuma a Társadalomtudományok, természettudományok alcímet viselte. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a két nagy tudományterület egyenrangú lett volna a feltárás tekintetében. A természettudományi anyagot nem tárgyszavazták, s a felvett anyag mennyisége is jóval kisebb volt.

Néhány megjegyzés mellett a Könyvtári Levelező/lapban megjelent cikkben egy összesítő táblázat jelent meg (p. 20.), amelyik azt bizonyította, hogy a feldolgozott anyag éves mennyisége nagy mértékben lecsökkent már a 90-es évek közepére, különösen akkor, ha a matematikához tartozó tételeket nem számoljuk.

Most az egyes szakterületekhez tartozó folyóiratok élcsoportját szeretném megmutatni, vagyis azokat a lapokat, amelyekből a legtöbb tétel került ki. Természetesen nem a folyóiratból felvett tételek teljes száma olvasható, hanem az adott ETO-számhoz soroltaké összességében és évenként. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert egy cikk természetesen több szakterülethez is kapcsolódhat, de helytakarékosság miatt a nyomtatott bibliográfiákban egyszer szerepeltetik a leírást. Az ellentmondás feloldására, a több helyről való megtalálásra régóta kitalálták az utalás módszerét, de ezzel a lehetőséggel sem az MNB IKR, sem az MNB Könyvek Bibliográfiája nem élt, úgy tűnik, az előbbi már nem is fog. (Az OMIKK Műszaki cikkek a magyar időszaki kiadványokban című bibliográfiája több szakterületi kódot is kapcsolt az egyes tételekhez, s ha tételszámozás híján az utalás nem is lett volna megoldható, a CIKK-adatbázisban jól használható volt az, hogy bármelyik csoportban megtalálhattuk az adott közleményt. Az utód, az MMR (Magyar Műszaki és Gazdasági Repertórium) nyomtatott változatában már vannak tételszámok, csak a kódok nincsenek feltüntetve, de az új adatbázisban továbbra is működik a dolog.)

A táblázatok alkalmat adhatnak tények megfigyelésére és bizonyos következtetések levonására. A számomra ismert legutóbbi MNB CD-ROM-on található, 2002 októberi adatait használom fel. Emiatt a címek az ott található rövidített változatban szerepelnek a táblázatokban. Az áprilisi előadás idején ezen a lemezen voltak frissebb adatok, nem sokkal azt követően frissítették az IKER adatbázist, de nem olyan mértékben, hogy emiatt érdemes lett volna minden táblázatot átdolgozni. Hangsúlyozni kell, hogy minden esetben csak az eredeti táblázatok eleje látható, s sokkal hosszabb azoknak a lapoknak a listája, amelyekből kevesebb tételt soroltak az adott szakterülethez.

Csillagászat (52)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

-

7

10

9

9

9

8

17

33

101

57

1

-

-

Geod. Kartogr.

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

28

 

 

 

Andromeda

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

7

 

 

 

Élet. Tud.

20

 

 

 

 

1

1

3

2

8

5

 

 

 

 

Termész. Világa

20

 

 

 

 

 

 

 

2

6

7

5

 

 

 

M. Tud.

16

 

 

1

2

2

3

2

1

1

2

2

 

 

 

Meteor csillag. évkv.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

4

 

 

 

Az élcsoporthoz tartozó lapok között találhatunk szakterületieket, de ezekből utoljára 1994-ben került be közlemény az adatbázisba. A két nagyobb közönséghez szóló lap, az Élet és Tudomány és a Természet Világa esetében ebből a táblázatból is kiolvasható, mikor hagyta abba a feldolgozásukat az IKR: 1998, illetve 1995 után. Valószínű, hogy újabb tételek is bekerülhettek volna ezekből a lapokból az adatbázisba. (Különösen most, amikor a Mindentudás Egyeteme első sikeres éve lezárult, érdemes azon elgondolkodni, miért volt olyan fontos, hogy ezeknek a lapoknak az anyaga ne legyen megtalálható az adatbázisban. S ki találná azt ki, hogy az Élet és Tudomány anyagát leginkább a PRESSDOK-ban találhatja meg. A másik kérdés az, hogy a használók (egyes lapok elhagyása idején a nyomtatott bibliográfia használói) honnan értesülnek arról, hogy mi az, amire a jövőben nem számíthatnak. Most az IKER használói belépéskor azt olvashatják, hogy „Az adatbázist havonta frissítjük.”, ami biztos megfelel a 2001 márciusi terveknek, de ugyanolyan biztosan nem annak, ami azóta megvalósult. Ez itt csak egy kiragadott példa lehet arra a jelenségre, hogy amit a könyvtárak állítanak adatbázisukról, az nagyon sok esetben távol áll a valóságtól.) A táblázatban szereplő listán a Magyar Tudomány (biztos mindenki rájött, mit fed a rövidítés) képviseli az állandóságot. Ebben az esetben az, hogy 2000-es a legutóbbi tétel, nem jelenti a feldolgozás megszüntetését, csak csillagászati cikk nem volt, de egyébként a 2002 májusi számot is feldolgozták. (Ahogyan ezt a folyóiratot további adatbázisok is fontosnak tartják alaposan feltárni.)

A csillagászat viszonylag kis tételszámú csoportjához kapcsolódóan a további lapok listájával próbálom érzékeltetni, milyen jellegű forrásokból kerültek be tételek azóta, mióta sem a szakfolyóiratok, sem az ismeretterjesztő folyóiratok anyaga nem várható:

8: Évford. műsz. termtud., 7: Symm. cult. sci., 6: Fiz. szle, 5: Acta geod. geoph. mon. 4: Népszabadság,

3: Acta geod. geophys. Hun, Acta phys. Hung., História., Tudomány., Új Mo., Vasi honism. helytört. közlem.,

2: A földgömb., Acta Climatol., Bolyai szle., Fons., M. nemz., Techtört. szle, Új honvéds. szle., Valóság., Vasi szle.

1: 2000, Ann. Univ. Litt. Art. Mis., Beszélő, Café Bábel., Debreceni szle., Eszterházy Károly Tanárk., Existentia, Ezredforduló, Helix., Hódmezővásárhelyi Szere, hvg., Iskolakultúra, Kapu., Kritika., M. lettre int., M. narancs., M. szárnyak, M. szle., Műhely/Győr, Népszava., Nyelvelő, Somogyi kult., Tanulm. termtud. techn. o, Tört. szle., Vigília, Világosság, XXI. sz

További fontos lépés lehet annak a megállapítása, hogy az itt már fel nem dolgozott lapok újabb időszakának anyagát hol, melyik másik adatbázisban lehet megtalálni. Nem valószínű azonban, hogy a használók egyenként elvégzik az ehhez kapcsolódó kutatást, nem is erre lenne szükség, hanem azzal kapcsolatos információkra, hogy mit hol találhatnak meg. Ennek hiányában viszont sokan abban a tudatban lehettek, hogy a természettudományi anyagot itt találhatják meg, s amit itt nem találnak meg, az nincs is. Hogy milyen esélyeik lehettek, ahhoz különösebb kommentár nélkül nézzék meg további szakterületek anyagát.

Fizika (53)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

630

5

17

19

32

34

13

14

29

159

140

129

23

5

2

Acta phys. Hung.

196

 

 

 

 

 

 

 

 

100

27

55

14

 

 

Fiz. Szle

57

 

 

 

 

 

 

 

 

4

29

24

 

 

 

M. Tud.

55

4

5

6

8

11

3

4

4

2

6

2

 

 

 

Termész. Világa

30

 

 

 

 

 

 

 

3

8

14

5

 

 

 

Period. Polytech., Phy.s n

29

 

 

 

 

 

 

 

 

9

20

 

 

 

 

Ann. Univ. Litt. Art. Mis.

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

Acta phys. Chim. Debrecina

25

 

 

 

 

 

 

 

 

8

10

 

7

 

 

Élet. Tud.

19

 

 

 

 

5

1

 

3

6

2

2

 

 

 

 

Kémia, ásványtan (54)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

 

10

8

18

16

7

15

17

90

108

128

9

16

1

 

 

 

 

 

 

6

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

  1

 

 

 

Acta chim. Hung.

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

74

 

 

 

ACH models chem.

58

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

 

 

 

 

Kém. Közlem.

33

 

 

 

 

 

 

 

 

10

4

13

6

 

 

M. kém. fi.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

2

18

8

 

 

 

M. kém. lapja

26

 

 

 

 

2

1

 

4

8

8

6

 

 

 

M. Tud.

26

 

2

1

7

3

 

2

7

 

1

3

 

 

 

Kém. újabb. eredm.

25

 

2

 

4

 

 

4

3

2

2

 

3

1

1

Acta phys. chem.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

6

 

Földtudományok, geológia, geofizika, szeizmológia, meteorológia, hidrológia (55)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

 

7

35

12

21

22

7

17

73

151

135

73

25

6

 

 

 

 

 

2

10

7

1

5

3

14

Acta geol. Hung.

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

25

29

 

 

Földt. közl.

74

 

 

 

 

 

 

 

 

13

21

18

15

7

 

Ann. Univ. Sci. Bp. Rola

38

 

 

 

 

 

 

 

 

1

24

7

 

 

6

Acta geod. geophys. Hun

34

 

 

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

 

 

Acta geogr. geol. meteor

33

 

 

 

 

 

10

7

4

 

5

7

Földt. kut.

32

 

 

 

8

10

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta mineral.-petrogr.

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

8

8

6

 

Geofiz. közlem.

23

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

8

 

 

 

Ált. földt. szle.

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

10

 

M. Tud.

18

 

 

 

2

 

5

4

3

2

1

1

 

 

 

Földr. közlem.

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

2

9

 

 

Vasi Szle

16

 

3

6

 

2

1

1

2

1

 

 

 

 

 

Acta geod. geophys. montan.

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Termész. Világa

14

 

 

 

 

 

 

 

1

4

6

3

 

 

 

Élet Tud.

12

 

 

 

 

2

 

 

4

3

2

1

 

 

 

Földtud. szle.

12

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fol. hist.-nat. Mus. Matra

10

 

 

1

2

 

 

2

2

1

2

 

 

 

Geod. kartogr.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

5

 

 

 

Csak két kis megjegyzés: A Földtani Közlöny 1995-ös anyaga a CIKK-adatbázisba került be, azóta azonban nem található sehol, a Földtani Kutatás több évi szünetelés után, 1997-ben indult újra, azóta már a 2002-es évfolyam is megjelent.

 

Meteorológia. Klimatológia (551.5)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

1

32

46

49

40

48

41

50

32

61

40

5

18

42

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

3

10

Időjárás

192

 

21

16

16

14

18

27

38

10

14

18

 

 

 

Légkör

124

 

 

19

21

22

20

 

 

5

22

13

2

 

 

Beszám. … végz. tud. kut.

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

25

Acta climatol.

33

 

 

 

6

 

6

9

5

 

3

4

 

 

 

Acta geogr. geol. meteor

19

 

 

 

 

 

1

1

4

 

3

10

Beszám. … évi kut.-fejlesz

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

17

M. Tud.

16

 

 

1

1

1

3

4

2

2

2

 

 

 

 

Beszám. …. évi tevék./O

11

 

 

6

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hidroszféra. Víz (általában). Általános hidrológia.(556)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

 

1

13

18

7

9

1

5

34

63

45

 

 

 

Hidrol. közl.

60

 

 

 

 

 

 

 

 

21

30

9

 

 

 

Vizü. közlem.

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

15

 

 

 

Hidrol. táj.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

4

9

4

 

 

 

Acta biol. Debrecina.

12

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Tud.

6

 

 

5

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őslénytan. Paleontológia (56)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

1

1

5

4

8

8

6

10

6

25

31

9

9

 

Őslényt. viták

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

12

 

 

 

Ann. hist.-nat. Mus. Natl.

23

 

 

1

1

4

4

3

4

2

1

 

3

 

 

Fol. hist.-nat. Mus. Matra

10

 

 

 

 

 

2

 

1

1

1

5

 

 

 

Ált. földt. szle

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

Ann. Univ. Sci. Bp. Rola

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Fragm. mineral. paleontol.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Élet. Tud.

5

 

 

 

 

 

 

2

2

1

 

 

 

 

 

Termész. Világa

5

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

 

 

 

 

 

Biológia (57)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

4

47

61

38

42

16

28

23

96

117

124

101

13

 

Anthropol. közlem.

157

 

15

24

10+1

16

7

1

7

14

20

42

 

 

Acta biol. Hung.

148

 

 

 

 

 

 

 

 

34

26

44

33

11

 

Anthropol. Hung.

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

37

M. Tud.

38

4

8

3

4

1

4

1

 

7

5

1

 

 

 

Kapu

31

 

5

4

3

6

5

8

 

 

 

 

 

 

 

Termész. Világa

28

 

 

 

 

 

 

 

1

7

14

6

 

 

 

Acta biol.

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

13

 

 

Tiscia

21

 

 

4

 

6

 

3

4

 

3

1

 

 

Élet Tud.

20

 

 

 

 

2

 

 

5

5

6

2

 

 

 

Selection

20

 

8

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Növénytan. Botanika (58)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

2

16

103

75

97

92

47

29

57

100

106

28

3

26

Kiatibelia

222

 

 

48

41

55

72

6

 

 

 

 

 

 

 

Bot. Közlem.

54

 

 

 

 

 

 

 

 

14

22

17

1

 

 

Acta bot. Hung.

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

21

Stud. bot. Hung.

45

 

5

7

 

8

7

6

6

6

 

 

 

 

Kanitzia.

39

 

 

 

8

7

4

4

7

5

 

 

 

 

 

Abstr. bot.

36

 

 

 

 

 

 

 

 

8

18

10

 

 

 

Mikol. közlem.

36

 

 

 

 

 

 

 

 

9

18

9

 

 

 

Acta bot.

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

Ann. hist.-nat. Mus. Natl.

27

 

 

1

3

4

4

3

2

 

1

4

5

 

 

Termvéd. közlem.

25

 

6

 

4

2

 

4

 

 

 

4

5

 

 

Vasi Szle

25

2

 

1

4

4

3

3

3

2

3

 

 

 

 

Állattan. Zoológia (59)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

Az összes tétel az adott évben

 

2

72

141

62

118

107

101

121

132

169

199

126

25

14

Fol. entomol. Hung.

318

 

41

35

 

35

30

47

24

21

21

22+1

27

14

 

Aquila

143

 

 

 

26

24

21

19

23

17

13

 

 

Fol. hist.-nat. Mus. Matra

136

 

 

22

23

18

1

14

15

10+1

10

 

 

12

Malakol. táj.

99

 

14

10

13

 

10

9

9

7

14

12

1

 

 

Ann. hist.-nat. Mus. Natl.

92

 

 

10

12

8

8

5

7

11

8+1

10

12

 

 

Opusc. zool. Inst. Zoosys

86

 

 

10

 

19

17

 

9

 

8

12

11

 

 

 

Az induláshoz, az első táblázatokhoz képest kellemes meglepetésre van azért néhány olyan részterület, amelyen mostanában is feldolgoznak szakfolyóiratokat. Ezt nagyon jó lenne látni, ha nem tudnánk, hogy most készülnek megszüntetni ezt az adatbázist. Két eset lehetséges: vagy ahhoz hasonlóan, ahogy a megszüntetett lapok anyaga bekerült más adatbázisokba, ezek is szerepeltek már máshol, s így idáig párhuzamos feltárás volt, vagy nem, s akkor, miközben örvendezünk azon, hogy idáig bekerült az anyaguk az adatbázisba, épp most szűnhet meg a feldolgozásuk. Közben azért érezhetjük azt, hogy a természettudományok sokkal jobban kapcsolódnak az alkalmazott tudományokhoz, így logikus lenne, ha anyaguk a megfelelő alkalmazott tudományi adatbázisba kerül be, ahogy erre sok esetben sor is került. Ezt lehetne is egyeztetni az érdekelt intézményekkel, úgyis ezek a partnerek, akikről a nyomtatott MNB IKR hátlapján a legtöbbször olvasható volt: „Az MNB Időszaki Kiadványok Repertóriumában nem publikált cikkanyag a hazai tudományos sajtó feltárására az OSZK és az érintett szakterületek információs intézményei között létrejött megállapodások alapján az alábbi kiadványokban található:” (Itt következik a Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia, a Magyar Orvosi Bibliográfia és a Műszaki Cikkek a Magyar Időszaki Kiadványokban című bibliográfiák bemutatása a 2001-es, de bőven a 2002-ben sokszorosításra leadott füzeteken is, amikor az utolsó már régen más, már említett címen (röviden MMR) jelent meg.) Nincs azonban tudomásom róla, hogy bármilyen előzetes egyeztetés történt volna a megszüntetési tervekről az érintett intézményekkel, pedig logikus lett volna annak megállapítása, hogy ki mit tud átvállalni.

 

Matematika

A matematika az természetesen egész más, gondolhatjuk, s ez így is van, ha csak az 5 főosztály elnevezését nézzük (Matematika és természettudományok), s akkor is, ha a feldolgozott folyóiratok rangsorát nézzük meg. Azt találhatjuk itt, amit minden rendesen feldolgozott szakterületen elvárhatunk: a lista élén az összességében és évenként is legtöbb tételt adó szakfolyóiratok, ettől eltérés csak akkor várható, ha a lap esetleg késik vagy megszűnt.

Matematika (51)

Tárgyév

 

02

01

00

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

8*

 

 

125

341

329

364

348

323

428

551

566

498

495

167

29

21

Publ. Math.

657

16

57

66

56

81

64

69

67

75

73

33

 

 

 

Acta. Sci. Math.

577

29

50

50

48

54

41

42

89

48

87

39

 

 

 

Stud. Sci. Math. Hung.

471

16

57

34

34

32

30

68

39

40

49

49

23

 

 

Combinatorica

415

16

38

39

31

41

38

48

44

37

35

48

 

 

 

Period. Math. Hung.

393

 

18

35

43

31

45

44

50+1

43

41

43

 

 

 

Pure Math. Appl.

340

9

68

28

55

21

31

44

44

38

2

 

 

 

 

Acta Math. Hung.

310

 

 

 

 

 

 

 

78

91

79

72

 

 

 

Math. Pannon.

265

15

23

25

29

26

27

25

28

25

23

19

 

 

 

Ann. Univ. Sci. Bp. Rola.

202

 

 

 

 

 

 

19

21

40

24

39

59

 

 

Anal. math.

199

9

16

22

22

22

8

21

24

26

17

13

 

 

 

Polygon

127

11

 

7

13

13

15

14

8

22

11

12

1

 

 

Publ. Univ. Miskolc, Nat.

77

 

 

 

20

12

12

15

12

6

 

 

 

 

 

Pure Math. Appl., Ser. B.

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

19

 

Eszterházy Károly Tanárk.

53

 

 

 

 

 

 

15

16+2

12+1

 

7

 

 

Pure Math. Appl., Ser. A.

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

12

 

 

Mat. Lapok

44

 

 

 

 

 

 

 

 

5

3

8

7

 

21

Acta cybern.

38

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

17

13

 

 

Symm. Cult. Sci.

36

 

 

 

 

 

 

 

25

2

4

2

3

 

 

M. Tud.

22

 

4

3

3

1

2

1

2

2

4

 

 

 

 

Termész. Világa

19

 

 

 

 

 

 

 

4

11

2

2

 

 

 

Pure Math. Appl., Ser. C.

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

4

 

Szigma

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

5

9

 

 

Alk. Mat. Lapok

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

Az addig is jóval magasabb tételszám a Sajtórepertórium 2002 áprilisi aktualizálásakor jelentősen megnőtt, a 125 2002-es tételből 216 lett, 5 szakfolyóiratnak köszönhetően (Publ. Math. 16 à  58, Combinatorica 16  à  26, Period. Math. Hung. 0  à  21, Math. Pannon. 15  à  30, Anal. Math. 9 à  13., a Matematikai Lapok esetében az 1995-ös és 1996-os év anyaga jelent meg újként, 6, illetve 7 tétellel.

Megjelent ugyanakkor a vetélytárs is, a BME OMIKK MMR adatbázisa, amelyben az anyag nagy része pillanatnyilag 2002-es, ennek megfelelően a MAT csoportba is 2002-ből 197 tételt soroltak be (2001: 23, 2003: 20). Figyelembe kell venni, hogy itt a cikkeket több csoportba is besorolhatják, így egyéb szakterületek anyaga is szerepelhet, ahol matematikai módszereket alkalmaznak. A 2002-es lista élén azonban főleg az eddigiek alapján ismert folyóiratok szerepelnek: Acta Mathematica Hungarica 32, Combinatorica 17, Hungarian Journal of Industrial Chemistry 16, Acta Cybernetica 11, Publications Mathematicae 10, Közgazdasági Szemle 9, Analysis Mathematica 8, Híradástechnika 6, Acta Mathematica 5, Természet Világa 4, s utána jön még több lap 1, 2 vagy 3 tétellel.

Az itt szereplő szakfolyóiratok közül a Combinatorica, Publications Mathematicae és az Analysis Mathematica nem szerepelt a CIKK adatbázisban, az Acta Mathematica Hungarica 1995-től 2001-ig, összesen 619 tétellel igen (ez azért fontos, mert 1995 után az IKR abbahagyta feltárását), 1994-től 2000-ig 151 tétellel az Acta Cybernetica (ennek feltárását 1994 után hagyta abba az IKR). (A CIKK adatbázisban elsősorban a külföldi cikkeket sorolták a MAT csoporthoz, a 41079 tételből csak 2268 volt magyar (alig több, mint 5%, pedig különben a magyar anyagok aránya a 25%-hoz közelített), ezek éves megoszlása: 1992: 41, 1993: 35, 1994: 64, 1995: 117, 1996: 318, 1997: 333, 1998: 466, 1999: 412, 2000: 367, 2001: 113) Így biztosak lehetünk abban, hogy az IKER megszűnése után is lenne olyan adatbázis, amely a szakfolyóiratok egy részét már most is feldolgozza, s talán még továbbiakra is vállalkozna megfelelő egyeztetés esetén.

Nemcsak magyar vetélytárs van azonban, mint láthatjuk, hanem a szakterület ismert adatbázisa, a MathSci, amely a DIALOG-nál a 239-es fájl, s a magyar adatbázisok alig több mint egy évtizedével szemben 1940-ig nyúlik vissza az anyaga, így a legtöbb folyóirat esetében a kezdetektől tudja tartalmazni annak anyagát. Ugyanakkor a legtöbb esetben frissebb is az anyaga, mint a magyar adatbázi- sokban, ha számokra bontva nézzük meg, akkor azt láthatjuk, hogy újabbat is feldolgoztak, mint a magyarok.

Magyar folyóiratok feltártsága a MathSci adatbázisban (File 239)

1.

Acta Cybernetica

2.

Acta Mathematica Hungarica

3.

Acta Mathematica Scientiarum Hungaricae

4.

Acta Scientiarum Mathematicae

5.

Analysis Mathematica

6.

Combinatorica

7.

Mathematica Pannonica

8.

Periodica Mathematica Hungarica

9.

Publicationes Mathematicae

10.

Pure Mathematics and Applications

11.

Pure Mathematics and Applications, Series A, Series B, Series C (megoszlása: Series A: 108, 1992: 42, 1991: 35, 1990: 46; Series B: 61, 1992: 20, 1991: 16, 1990: 25; Series C: 15, 1992:5, 1991: 4, 1990: 6.)

12.

Studia Scientiarium Mathematicarum Hungaricae

13.

Alkalmazott Matematikai Lapok

14.

Matematikai Lapok

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Össz.

505

2212

1719

2439

705

990

415

1290

2652

463

184

1986

477

674

2003

 

25

 

 

6

 

10

 

16

 

 

 

 

 

2002

13

96

 

52

17

35

30

37

87

 

 

29

 

 

2001

22

99

 

50

16

38

23

35

95

35

 

57

 

 

2000

19

117

 

58

24

40

26

37

101

66

 

37

10

 

1999

26

122

 

48

21

31

33

45

113

42

 

34

2

 

1998

24

196

 

91

37

53

48

29

149

49

 

59

 

 

1997

22

207

 

81

36

75

49

81

125

58

 

59

 

7

1996

31

213

 

84

42

87

49

85

152

61

 

130

 

5

1995

26

123

 

139

34

58

36

72

81

70

 

44

 

3

1994

15

95

 

49

25

38

24

47

78

41

 

40

15

10

1993

6

71

 

88

22

35

24

42

73

41

 

53

23

13

1992

18

72

 

39

23

48

20

44

66

 

67

52

11

4

1991

11

81

 

30

20

39

21

47

68

 

55

53

 

 

1990

9

91

 

42

25

32

22

33

41

 

77

43

15

 

1989

13

73

 

41

21

40

 

30

36

 

 

55

21

 

1988

15

75

 

41

22

39

 

28

38

 

 

51

 

 

1987

19

75

 

43

21

37

 

32

34

 

 

60

27

 

1986

17

90

 

38

23

36

 

29

38

 

 

43

25

 

1985

20

93

 

89

23

44

 

29

38

 

 

66

21

 

1984

7

81

 

43

25

51

 

30

42

 

 

58

27

 

1983

26

77

 

91

25

40

 

30

42

 

 

46

33

9

1982

8

10

99

36

27

48

 

35

35

 

 

60

27

25

1981

1

6

80

41

24

46

 

35

38

 

 

38

20

21

1980

35

6

88

40

19

 

 

31

40

 

 

68

29

19

1979

-

8

85

50

21

 

 

29

41

 

 

58

32

 

1978

31

3

69

43

17

 

 

34

44

 

 

47

22

39

1977

3

2

82

44

2

 

 

38

44

 

 

57

32

29

1976

31

3

101

56

1

 

 

36

49

 

 

70

43

27

1975

6

 

53

45

1

 

 

46

35

 

 

52

42

18

1974

-

 

51

47

 

 

 

40

38

 

 

52

 

18

1973

12

 

54

69

 

 

 

70

31

 

 

55

 

11

1972

10

 

51

48

 

 

 

28

37

 

 

59

 

32

1971

7

 

62

39

 

 

 

28

32

 

 

52

 

33

1970

-

 

46

42

 

 

 

 

40

 

 

47

 

28

1969

2

 

50

35

 

 

 

 

36

 

 

42

 

34

1968

 

 

39

30

 

 

 

 

35

 

 

53

 

27

1967

 

 

41

39

 

 

 

 

42

 

 

50

 

20

1966

 

 

39

39

 

 

 

 

37

 

 

 

 

11

1965

 

 

40

42

 

 

 

 

36

 

 

 

 

16

1964

 

 

46

32

 

 

 

 

36

 

 

 

 

14

1963

 

 

36

29

 

 

 

 

33

 

 

 

 

15

1962

 

 

44

31

 

 

 

 

34

 

 

 

 

12

1961

 

 

28

29

 

 

 

 

35

 

 

 

 

17

1960

 

 

36

41

 

 

 

 

36

 

 

 

 

10

1959

 

 

35

22

 

 

 

 

32

 

 

 

 

22

1958

 

 

31

26

 

 

 

 

17

 

 

 

 

14

1957

 

 

36

20

 

 

 

 

24

 

 

 

 

15

1956

 

 

43

23

 

 

 

 

52

 

 

 

 

21

1955

 

 

33

28

 

 

 

 

16

 

 

 

 

18

1954

 

 

37

24

 

 

 

 

18

 

 

 

 

8

1953

 

 

24

14

 

 

 

 

25

 

 

 

 

10

1952

 

 

35

15

 

 

 

 

28

 

 

 

 

12

1951

 

 

26

15

 

 

 

 

21

 

 

 

 

8

1950

 

 

26

68

 

 

 

 

22

 

 

 

 

13

1949

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

2

Magyar matematikai folyóiratok a MatSci (File 239) adatbázisban

 

Hogy mit várhatunk az adatbázisoktól, azt a legjobb egy konkrét példán kipróbálni. Az egyik legismertebb, legrangosabb magyar matematikus, Lovász László műveit keressük. A magyar adatbázi- sokban nem túl sok mindent találhatunk. Az IKER adatbázisban (és ugyanígy a Sajtórepertóriumban) 5 tételt találhatunk. Ezek közül 3 jelent meg a Combinatorica című szakfolyóiratban, a Népszabadságban Erdős Pálra emlékezett, a HVG-ben pedig interjút készítettek vele. A bibliográfiai leírások mellett valamennyi rekordban szerepel az 51 ETO szám, kiemelve a szerzők neve, a HVG interjúnál Lovász László nevénél a szerzői minőség mellett az életrajzi is szerepel (é.), s Népszabadság cikknél Erdős Pál nevénél (é.) és (u.). Erre kattintva többek között egy, az Élet és Tudományban 1996-ban megjelent interjút is megtalálhatunk. (Még időben jelent meg.)

Az OMIKK adatbázisaiban nem találhatjuk meg Lovász Lászlót szerzőként. Mivel addigra a Sajtórepertórium már abbahagyta a Természet Világa feldolgozását, talán itt lehetett volna várni az 1998-as matematika és a 2000-es informatika különszámban megjelent, a Mindentudás Egyetemén tartott előadásához kapcsolódó bibliográfiában megtalálható írásait http://www.origo.hu/mindentudasegyeteme/ lovasz/20030626bibliografia.html , de a különszámoknak mindig kisebb az esélye. (Egy másik szerző esetében az Acta Cybernetica 1996-os közleményét ugyanakkor csak a CIKK-adatbázisban találhatjuk meg, az IKER-ben nem, mert addigra ott ennek a lapnak a feldolgozását abbahagyták.)

A MathSci adatbázisban File 239, 1940-2003 Sep, összesen 298 tételben szerepel Lovász László szerzőként (178-ban Lovasz, L., 120-ban Lovasz, Laszlo névalakkal). Ezek között természetesen sok olyan közlemény van, amely külföldi folyóiratban jelent meg, de azért a magyarok találhatók a ranglista élén, amelyekből a legtöbb tétel került ki, az élen a Combinatorica 15 tétellel. Alcímével még máskor is előfordul a folyóirat, de nem biztos, hogy ezek plusz tételt jelentenek, mert mindkét féle alak előfordulhat ugyanabban a rekordban. (A címek olyan formában szerepelnek, ahogyan az adatbázisban találhatók.)

COMBINATORICA 15, COMBINATORICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL OF THE 9, COMBINATORICA. AN INTERNATIONAL JOURNAL ON COMB. 6 (összesen is csak 15, tehát a két hosszabb változat nem ad új találatokat)

ACTA MATH. ACAD. SCI. HUNGAR. 14, ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARI 1

PERIOD. MATH. HUNGAR. 7, PERIODICA MATHEMATICA HUNGARICA. JOURNAL OF TH 2

STUDIA SCI. MATH. HUNGAR. 7

MAT. LAPOK 6, MATEMATIKAI LAPOK. BOLYAI JANOS MATEMATIKAI TA 2

ACTA SCI. MATH. (SZEGED) 5 ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. ACTA SCIENTIA 3

ANN. UNIV. SCI. BUDAPEST. EOTVOS SECT. MATH. 3

39 évből találhatunk tőle közleményeket, a legrégebbi a Matematikai Lapokban jelent meg 1965-ben (17 éves korában), ebből kiszámítható, hogy 1965 és 2003 között minden évből szerepel tőle legalább egy közlemény, a legtöbbször természetesen jóval több. (Más szerző esetében a Matematikai Lapokból találhatunk olyan közleményt 1991-ből, amely nincs meg a MathSci-ban.) A táblázatban látható, hogy e folyóirat esetében az 1983 után elég sok év nem szerepel, és a meglevőknél is alacsony a tételek száma. Ennek az lehet az oka, hogy (az IKER-ben feldolgozott tételek adatai szerint) az 1983/1987-es kötet jelent meg, ezt a MathSci 1983-nál szerepeltetheti, ezt követően 1991-ben indult újra (a Sajtórepertóriumban is megtalálható tételekkel), a MathSci pedig csak az 1992-est vette fel újra, de miközben az IKER adatbázisban felvett legutolsó kötetek, az 1995-ös és 1996-os is 2000-ben láttak napvilágot (s ez az utolsó az IKB-ban is), a MathSci-ban 1997-es tételeket is találhatunk. Egy másik magyar nyelvű folyóirat, az Alkalmazott Matematikai Lapok is kihagyásokkal jelenik meg, 1992-es 16. kötet anyaga van meg az IKER-ben a leíráson kívül 15 tétellel, s természetesen csak ezekhez a tételekhez juthatunk el az IKB-ból (s azt, hogy utoljára a 2000-es 20. kötettel találkoztak.) Hogy a rendszertelen megjelenés ténylegesen mit jelent, az a CIKK-adatbázisból derül ki, az itt ugyancsak feldolgozott 1992-es 16. kötet (13, tehát 2-vel kevesebb tétellel), a továbbiak: 17. 1993 33, 18. 1998 19. 1999 11, 20. 2000 13. Ezeket a kihagyásokat nagyjából (de kihagyásokkal) még el tudta viselni a MathSci, de ebből a folyóiratból kevesebb tételt vettek fel, valószínűleg válogattak.

Ezek után nem véletlen, hogy a szakterület szakemberei számára alapvető a MathSci adatbázis használata, szerencsére most már Magyarországon is meg van a lehetőségük erre, így az angol nyelvű folyóiratok anyagát (amelyben a szerzők jelentős része nem magyar, ugyanakkor a magyar szerzők jelentős részben külföldi, nemzetközi folyóiratokban publikálnak) nem lenne feltétlenül szükséges magyar készítésű adatbázisban feltárni (ha mégis felveszik, akkor a tartalmi feltárásra tekintettel az OMIKK-ban alkalmazott tárgyszavas feldolgozás lenne inkább elfogadható.) Bár ezeknek a folyóira- toknak köszönhetően az IKER-ben a matematika volt messze a legfeldolgozottabb szakterület az 5-ös főosztályból, nyugodtan abba lehet hagyni ezt, ha mégis mutatkozik igény, akkor a hasonló mélységű feltárást biztosító, de sokkal gyorsabb tartalomjegyzék-szolgáltatás lenne ajánlható. A nemzetközi feltárás bizonytalansága miatt fontos lenne, ha valamelyik magyar adatbázisban folytatódna a magyar nyelvű szakfolyóiratok feltárása, (ha egyáltalán megjelennek még a jövőben) az itt említettek mellett a címe ellenére magyar nyelvű Polygon, amely sokkal rendszeresebben jelenik meg, 1991-es megindulása óta csak a 2001-es év maradt ki, de az IKER-ben is megvannak a 2002-es tételek adatai). Ugyanígy fontos lenne, hogy a szóródó anyag, a nagyközönség számára érdekes közlemények (a mostani példában a Népszabadságban és a HVG-ben megjelent írások) is megtalálhatóak legyenek. Az ugyancsak jó lenne, ha mondjuk 2005-ben megjelenik az Alkalmazott Matematikai Lapok 21. kötete, ne csak erről tudhassunk az IKB-ben, hanem arról is, hogy előzőleg, mely években jelent meg a folyóirat, és cikkeinek feltártsága kapcsán ne csak az IKER-be került 1992-es tételekre utaljon, hanem a további adatbázisokra is, amelyek felvették a lap egyes cikkeit.

 

A Sajtórepertórium és az Irodalmi adatbázis

Az eddigi meggondolásokkal sikerült elméletben sok szakterülettől megszabadítanunk az IKER adatbázist, méghozzá olyanoktól, amelyeknek nincs is saját adatbázisa. Ez alapján még biztosabb, hogy azokon a területeken, ahol van ilyen, s az IKER is feldolgozza, találhatunk olyan anyagot, amit mindkettő feltár, s ha a másik adatbázisban való feltárást megfelelőnek találják, akkor annak a jövőben való feltárásáról lemondhatnak.

Az áprilisi előadásban három szakterületet említettem, a jogtudományt, a pedagógiát és az irodalmat. Ehhez még hozzátehetjük azt, hogy a legtöbb tétellel szereplő lapok között a napilapok találhatók, amelyeket a PRESSDOK sokkal nagyobb teljességgel dolgoz fel, továbbá a HVG és a Figyelő, amelyek a PRESSDOK mellett az OMIKK adatbázisaiban is sokkal több tétellel szerepelnek. Így további olyan közleményeket találhatunk, amelyeknek a feltárásáról le lehetne esetleg mondani, ugyanakkor az is kiderülhet, hogy miről nem szabad.

A Jogi adatbázisra ez kevésbé érvényes. Nem azért, mert a legfontosabb jogi szakfolyóiratokat nem dolgoznák fel sokkal alaposabban, hanem mert a Complex CD Jogtáron való hozzáférés és aztán az adatbázisban való keresés sokkal nehézkesebb. Ha a PRESSDOK mellett tudná megjelentetni az Országgyűlési Könyvtár, egész más lehetne a megítélése.

A pedagógia esetében más a helyzet, bár az OPKM honlapja gondosan igyekszik titkolni a pozitív fejleményeket is, s az adatbázisok leírása alapján azt lehetne gondolni, hogy régóta változatlan a helyzet. Miközben a PAD-ra ez igaz is, mert már régóta nem változott az anyaga, közben a könyvtár WebOPAC-jában a 2002-es anyagáról az előző évek tételszámaival összehasonlítva megállapítható, hogy elég nagy teljességgel van benne, sőt 2003-asokat is találhatunk. Ha az OPKM feldolgozta az Új Pedagógiai Szemle, az Iskolakultúra vagy a Köznevelés anyagát, s ez a házi fejlesztésű OPAC-ban már most is sokkal jobban kereshető (meglevő kifogásaimat most nem részletezem), mint a korábbi BRSSearch-ös változatban, s ősztől ígérnek még sokkal jobbat, akkor érdemes megvizsgálni, hogy ezeknek a lapoknak az anyagát máshol milyen mértékben kell felvenni.

Most azonban a Sajtórepertórium irodalmi anyagának az irodalmi adatbázissal való összehasonlítására vállalkozom. Utoljára 2002 nyarán jelent meg A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár adatbázisai CD-ROM, rajta többek között az irodalmi és szociológiai adatbázissal. A CD-ROM további megjelenése nem várható, viszont ősszel az adatbázisok az Arcanum szoftverével felkerülnek a webre, így az irodalmi adatbázissal számolni kell a jövőben is.

A Sajtórepertóriumban való keresést szűkíthetjük a az irodalomba sorolt anyagra (amelyek a 82, 820/899 vagy 894.511 ETO-számot kapták), így meg lehet állapítani, hogy melyek azok a lapok, amelyekből irodalminak minősített tételt vettek fel, s mennyit. Ha a Sajtórepertórium irodalmi anyagát és az irodalmi adatbázis anyagát összevetjük, akkor a lapoknak három csoportját kaphatjuk: azokat, amelyeket mindkettő feldolgoz, itt vizsgálható, hogy melyik minden mértékben, illetve amelyek csak az egyikben vagy a másikban találhatóak meg.

A Sajtórepertóriumban és az Irodalmi adatbázisban is szereplő folyóiratok,
a Sajtórepertóriumban található tételek száma szerint rangsorolva

A folyóirat címe

Az összes tétel a Sajtórepertóriumban

Az irodalomba sorolt tételek száma
a Sajtórepertóriumban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Tiszatáj

590

417

1204

Alföld

522

414

1196

Irodalomtörténeti Közlemények

437

348

918

Holmi

643

333

727

Irodalomtörténet

360

331

870

Jelenkor

503

324

1113

Kortárs

432

281

1721

Népszabadság

4425

275

172

Élet és Irodalom

1286

273

2604

Forrás

479

268

783

Magyar Nemzet

4827

258

383

Új Forrás

429

254

518

Hitel

572

251

551

Literatura

277

245

467

Irodalomismeret

269

219

414

Nagyvilág

300

180

1188

Életünk

405

174

660

Műhely

364

169

418

Vigilia

933

156

436

Magyar Napló

326

143

725

Árgus

336

140

358

Magyar Hírlap

2577

136

45

Iskolakultúra

1027

125

59

Somogy

244

116

454

Új Horizont

265

110

205

Filológiai Közlöny

143

107

372

Bárka

194

100

129

Tekintet

185

93

170

Beszélő

459;509

87

251

Új Holnap

226

87

99

Nagyrészt jól ismert lapokat találhatunk itt. Biztos, hogy van ezekben olyan, mindkét adatbázisban feldolgozott tétel, amelyhez hasonlókat a jövőben is megtalálhatunk az irodalmi adatbázisban. A kérdés az, hogy milyen jellegű anyag az, ami idáig csak a Sajtórepertóriumban volt megtalálható, a jövőben viszont esetleg sehol sem lesz, illetve mi az, ami a több adatbázisban való feltárás ellenére eddig sem került be sehová.

Az irodalomba sorolt tételeket tartalmazó folyóiratok közül azok élcsoportja a Sajtórepertóriumban,
amelyek egyáltalán nem találhatóak meg az Irodalmi adatbázisban

A folyóirat címe

Az összes tétel az adatbázisban
az adott lapból

Az irodalomba sorolt tételek
(82, 820/899, 894.511) száma

Neohelicon

338

298

Stud. Slav. Acad. Sci. Hung.

290

150

Acta Antiq. Acad. Sci. Hung.

257

115

Hung. J. Engl. Am. Stud.

115

95

Nuova Corvina

164

88

Rev. Étud. Fr.

118

81

Anachronist, The

87

78

Jahrb. Ung. Ger.

134

69

Széphalom

231

67

Szépliteratúrai Ajándék

107

66

Szeged

698

64

Slavica

109

63

Vár Ucca Tizenhét

158

59

Acta Class. Univ. Sci. De.

165

55

CET

207

49

Berliner Beitr- Hung.

83

48

Itali. Debreceniensis

98

45

Slav. Quinqueecclesiensia

203

45

Stud. Russ.

171

45

Stud. Ger.

81

43

Cah. Étud. Hongr.

109

41

Cah. Francophon Europe

90

40

Hung. Stud.

156

39

Honismeret

619

38

Azt hiszem, ezt nem kell külön magyarázni. Ha a Sajtórepertórium nem folytatódik, más adatbázis pedig nem kezdi el feldolgozni őket, akkor a jövőben anyaguk sehol sem lesz megtalálható. (Részletesebb elemzés és bizonyítás kellene hozzá, de azt meg lehet állapítani, hogy a társadalomtudományok területéről az idegen nyelvű folyóiratoknak sincs túl nagy esélye arra, hogy nemzetközi adatbázisokban is feldolgozzák őket, különösen nem olyan alapossággal és teljességgel, mint a matematikában.)

Az Irodalmi adatbázisban szereplő, de a Sajtórepertóriumba (irodalmi tétellel)
fel nem vett folyóiratok

A folyóirat címe

Tételek száma

Miért nincs benne a Sajtórepertóriumban?

Új Írás

866

A Sajtórepertórium indulása előtt megszűnt

Irodalmi Szemle

384

Határokon túli

Híd

345

Határokon túli

Napjaink

320

A Sajtórepertórium indulása előtt megszűnt

Criticai Lapok

313

 

Kalligram

293

Határokon túli

Látó

284

Határokon túli

Üzenet

250

Határokon túli

Korunk

225

Határokon túli

Szovjet Irodalom

220

A Sajtórepertórium indulása előtt megszűnt

Filmkultúra

175

189 tétel van, de nem irodalmi. Az irodalmi adatbázisban
is a film miatt szerepelhet

Könyvvilág

130

A Sajtórepertórium indulása előtt megszűnt

Kláris

120

 

Napút

65

 

Művelődés

40

Határokon túli

Prágai Tükör

40

Határokon túli

Szépirodalmi Figyelő

37

 

Nyelv és Irodtud.

34

 

Székelyföld

34

Határokon túli

Ahogy látható, nagy számban szerepelnek olyan lapok, amelyek a határainkon túl jelennek meg, így anyaguk természetszerűen nem szerepelhet a sajtórepertóriumban, valamint olyanok, amelyek még a Sajtórepertórium kezdete előtt megszűntek.

A továbbiakban az összehasonlítás érdekében a mindkét adatbázisban feldolgozott lapok élcsoportját hasonlítjuk össze. Mindkét adatbázisból a 20 legtöbb tétellel szereplő lapot, csoportosítva.

Irodalmi folyóiratok

Cím

Helyezés a Sajtórepertóriumban az irodalomba sorolt tételek alapján

Az irodalomba sorolt tételek száma

Összes tétel

Az irodalomba sorolt tételek aránya

Helyezés az Irodalmi adatbázisban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Tiszatáj

1.

417

590

70,6%

4.

1204

Alföld

2.

414

522

79,3%

5.

1196

Holmi

5.

333

643

51,7%

12.

727

Jelenkor

7.

324

503

64,4%

7.

1113

Kortárs

8.

281

432

65,0%

2.

1721

Új Forrás

14.

254

429

59,2%

17.

518

Hitel

15.

251

572

43,8%

16.

551

Forrás

13.

268

479

55,9%

11.

783

Nagyvilág

18.

180

300

60%

6.

1188

Életünk

19.

174

405

42,9%

14.

660

Műhely

20.

169

364

46,4%

21.

418

 

Irodalomtudományi folyóiratok

Cím

Helyezés a Sajtórepertó-
riumban az irodalomba sorolt tételek alapján

Az irodalomba sorolt tételek száma

Összes tétel

Az irodalomba sorolt tételek aránya

Helyezés az Irodalmi adatbázisban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Irodalomtörténeti Közlemények

4.

348

437

79,6%

8.

918

Neohelicon

3.

349

408

85,5

Irodalomtörténet

6.

331

360

91,9%

9.

870

Helikon

10.

274

355

77,1%

39.

226

Literatura

16.

245

277

88,4%

18.

467

 

Hetilap

Cím

Helyezés a Sajtórepertó-
riumban az irodalomba sorolt tételek alapján

Az irodalomba sorolt tételek száma

Összes tétel

Az irodalomba sorolt tételek aránya

Helyezés az Irodalmi adatbázisban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Élet és Irodalom

11.

273

1286

21,2%

1.

2604

 

Napilapok

Cím

Helyezés a Sajtórepertó-
riumban az irodalomba sorolt tételek alapján

Az irodalomba sorolt tételek száma

Összes tétel

Az irodalomba sorolt tételek aránya

Helyezés az Irodalmi adatbázisban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Magyar Nemzet

12.

258

4827

5,3%

25.

383.

Népszabadság

9.

275

4425

6,1%

46.

172

 

A Sajtórepertóriumban nem szerepelnek az első 20 között, de az Irodalmi adatbázisban igen

Cím

Helyezés a Sajtórepertó-
riumban az irodalomba sorolt tételek alapján

Az irodalomba sorolt tételek száma

Összes tétel

Az irodalomba sorolt tételek aránya

Helyezés az Irodalmi adatbázisban

A tételek száma az irodalmi adatbázisban

Kritika

44-45.

79

728

10,8%

3.

1358

Új Írás

-

-

-

-

10.

866

Magyar Napló

23.

143

326

43,8%

13.

725

Színház

67-70.

50

410

12,1%

15.

555

Somogy

27.

116

244

47,5%

19.

494

Vigília

22.

156

933

16,7%

20.

436

A Sajtórepertórium legtöbb irodalmi anyagot tartalmazó 20 időszaki kiadványa és az Irodalmi adatbázis ranglistáján az első húsz között szereplő lapok közül 14 közös, a 11 irodalmi folyóirat közül 10, de az Életünk is 21. az irodalmi ranglistán, 6–6 olyan van, ami csak az egyiknél, illetve a másiknál található meg a 20-as listán, de ezek között csak 1–1 olyan van, amely egyáltalán nem szerepel a másik adatbázisban. Így a két listát összeosztva a 26 címből álló listát kapunk, amelyből az egyes adatbázisokban 25–25 van meg, ezekből 24 közös.

A Sajtórepertóriumban 6178 tétel került be ebből a 25 lapból a 13 694 tétel közül, tehát majdnem a fele, 45,1%, de az eredeti listán szereplő 20 folyóiratcímből is 5637, vagyis 41,1%.

Az irodalmi adatbázisban 20 529 tétel származik a 25 lapból, mivel az adatbázis tételei közül 32 003 származik időszaki kiadványból, ezekből a lapokból származik a tételek 64,1%-a, csaknem 2/3 része, de az első 20-ból is 18914, 59,1 %. Így valószínű, hogy amit e lapok vizsgálata alapján megállapíthatunk, az eléggé jellemző lehet a két adatbázisra.

Minél magasabb a Sajtórepertóriumban adott lapnál az irodalomba sorolt közlemények százalékaránya, annál valószínűbb az átfedés a két adatbázis között, minél alacsonyabb, annál valószínűbb olyan cikkek magasabb aránya, amelyek csak Sajtórepertóriumban találhatók meg, az Irodalmi adatbázisban nem. (Ebből a szempontból a későbbiekben természetesen a többi adatbázist is vizsgáljuk.)

 

A feldolgozás jellemzőinek vizsgálata a Holmi 2000-es évfolyama alapján

Ahhoz, hogy megismerjük, mi jellemzi az egyes típusok feltárását, sok további vizsgálatra van szükség. Az áprilisi előadásban az Alföld és az Életünk példáján próbáltam érzékeltetni azt, hogy a mostani rendszerben hogyan valószínűsíthető, mit fognak több helyen is feldolgozni, mit sehol. Most egy folyóiratot próbálok sokkal részletesebben elemezni különböző szempontokból. A korábbi táblázatban látni lehetett, hogy a Holmiból a Sajtórepertóriumba felvett anyagnak alig több mint felét sorolták az irodalomhoz.

Felvett és fel nem vett közlemények (a két féléves tartalomjegyzék csoportosítása alapján)

Bár előre látható, hogy legnagyobb számban a Sajtórepertóriumba (a továbbiakban többször S kóddal szerepel) és az Irodalmi adatbázisba (a továbbiakban többször I) kerülnek be tételek a folyóiratból, természetesen a többi lehetséges adatbázist is megnéztem. Ezek közé tartozik az Országos Idegennyelvű Könyvtár Műfordítás adatbázisa (ezután használt kódja Ű) és Nemzetiségi adatbázisa (N), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Szociológiai adatbázisa (Sz)

A szépprózai művek között egy olyan volt, amelyet az irodalmi és a műfordítás adatbázis is felvett, egyet az irodalmi, egyet a nemzetiségi adatbázis, a műfordítás adatbázis 4 szerzőtől 7 művet, 29 azonban sehova sem került be.

Összesen: 1 szépirodalmi mű került be két adatbázisba, 28 egybe, 134 pedig egybe sem.

Összesítve: I Ű 1, Ű 23, I 4, N 1, – 134

Mivel a Sajtórepertóriumban egy sincsen közülük, léte vagy nem léte feltárásukat nem befolyásolja.

Összesítve: I S 18, N S 2, S 19, I 10, Ű 1, – 7.

Az 57 közleményre 70 rekord jut, 2 adatbázisban 20 található, 1-ben 30, egyben sem 7 közlemény. A Sajtórepertórium nélkül nem lenne egy duplum sem (I 28, N 2, Ű 1), tehát 31 lenne benne egy adatbázisban, ugyanakkor a sehol meg nem találhatók száma 7-ről 26-ra nőne.

Az 55 közleményre 37 rekord jutott, 7 került be 2 adatbázisba, 23 1-be, 25 egybe sem.

A Sajtórepertórium hiánya megszüntette volna a duplikált feldolgozást, ugyanakkor 2-vel növelte volna a feldolgozatlan tételek számát, 28 feldolgozott mellett 27 feldolgozatlan maradt volna.

A Figyelő rovatban megjelent, sehol fel nem vett kritikák szerzői: Ács Pál, Bazsányi Sándor, Csengeri Kristóf, Csuhai István (2), Dalos Anna, Gelencsér Gábor, Gera Judit, Heller Ágnes, Kalmár Melinda, Kicsi Sándor András (2), Ludassy Mária, Marosi Ernő, Németh G. Béla, Radnóti Sándor, Somlyó Bálint, Standeisky Éva, Szabó Júlia, Szabó Miklós, Szalai Júlia, Szilágyi Mihály, Timár György,

A kritizált művek szerzői: Angyalosi Gergely, Bojtár Endre, Gábor György, Kálmán László, Kőszeg Ferenc, Láng György, Ludassy Mária, Máté Jakab, Nádasdy Ádám, Nyerges András, Rényi András, Révész Sándor, H. Tóth Imre,

Nem magyarok: Stefan Afloroaei, Svetlana Alpers, Paul Auster, Guglielmo Cavallo, Roger Chartier, John Lanchester, Oliver Sacks, Bernhard Schlink, Jean-Philippe Toussaint.

Elég szép névsor egyetlen folyóiratból, egyetlen évből, annak is csak egyetlen fajta közleményeiből, olyanokból, amelyeket sehova sem vettek fel.

A további, kisebb rovatok közül az egyetlen nekrológ I-ben és S-ben is megtalálható, a Vita 7 közleménye közül 1 S-ben, 1 I-ben van meg, 5 sehol (szerzőik között Bán Zoltán András, Réz Pál, Margócsy István), A Holmi postájából 1 I-ben található, 4 sehol.

Cím

Feldolgozott közlemény

Ebből duplán feldolgozott közlemény

Feldolgozatlan közlemény

Szépirodalom

29

1

134

Esszé, jegyzet, tanulmány

50

20

7

Egyéb, kisebb rovatok

15

6

15

Figyelő

30

7

25

A szépirodalmon kívül a többi együtt

95

33

47

A szépirodalom kivételével valamennyi duplumból az egyik az S, a 33 közül 31 I-vel közös. Ugyanakkor az S-ben megtalálható 60 közlemény közül 28 olyan, amit csak ott vettek fel.

Csak az S szempontjából nézve:

Esszé, jegyzet, tanulmány: 19 S, 18 IS, 2 NS

Dokumentumok,... 4 S, 5 IS

Nekrológ: 1 IS

Vita : 1 S

Figyelő 2 S, 7 IS

Összességében valamivel magasabb azon tételek száma, amelyek máshová is bekerültek.

Csak az I-ben: 37 (4 szépirodalmi munka, 20 Figyelő, 10 esszé, tanulmány, 3 egyéb)

Csak S-ben: 26 (2 Figyelő, 18 esszé, tanulmány, 6 egyéb)

Csak Ű-ben: 23 szépirodalmi, 2 egyéb.

Csak N-ben: 1 szépirodalmi

Duplum: összesen 34, 1 I Ű (szépirodalmi), 2 N S (esszé, tanulmány), 31 I S (7 Figyelő, 18 esszé, tanulmány, 6 egyéb)

Feldolgozatlan: 175 (134 szépirodalmi, 25 Figyelő, 7 esszé, tanulmány, 9 egyéb)

A Sajtórepertóriumban szereplő tételek ETO-szám szerinti megoszlása

A nem az irodalomhoz sorolt tételek megoszlása

A csak a Sajtórepertóriumba bekerültek esetében a szerző neve szerepel, a több adatbázisban felvetteknél a cím is, továbbá az adatbázisok kódja.

Csak a Sajtórepertóriumban dolgozták fel:

1 Dornbach Márton, Keely, Brian L., Radnóti Sándor

17 Domonkos Péter, Magyar László András

2 Geréby György

32 Gángó Gábor, Oakeshott, Michael, Rugási Gyula

325 Litván György

327 Lord Palmerston

7 Forgács Éva

71 Batár Attila

78 Pintér Tibor

929/930 Kövér György, Tordai Zádor

A Sajtórepertórium mellett máshol is szerepel:

323.1 Radics Viktória: S-O-H-A (Jeles András: Büntető század. Claude Lanzmann: Soah) I, S Szalai Júlia: Az elismerés politikája és a cigánykérdés I-II. N, S

75 Egri Péter: A preraffaeliták Shakespeare-képe I, S

A 20 tétel döntő többsége, 16 csak S-ben található meg. Megoszlásuk (előbb az ETO szám, zárójelben a hozzá tartozó tételek száma: 1 (3), 17 (2), 2 (1) 32 (3), 325 (1), 327 (1), 7 (1), 71 (1), 78 (1), 929/930 (2)

Az ETO-számok mutatják azt, hogy melyek azok a szakterületek, amelyeknek az anyaga idáig a Sajtórepertóriumba került be, annak esetleges megszűnése után pedig várhatólag sehová. Ez csak olyan területeket jelöl, mint filozófia, pszichológia, etika, vallás, művészet, zene, életrajz, történelem. (Az sem segít rajtuk, hogy sikerült irodalmi folyóiratban megbújniuk. Ezt azért írom így, mert a felsorolt területek saját folyóirataiban megjelent közleményeknek még sokkal kisebb lesz az esélyük a jövőben, ennek megállapításához nem is kell különösebb vizsgálatokat végezni.)

A máshol is szereplő négyről megállapítható, miért kerültek be a nemzetiségi adatbázisba, illetve az, ha két ETO-számot is kaphattak volna, akkor a filmhez és az irodalomhoz is besorolták volna őket, az irodalmi adatbázisba való bekerülésük indoka ez lehet.

323.1 I (1), N (2) 75 (I)

 

Az irodalomhoz sorolt tételek megoszlása

Ahhoz képest, hogy a teljes időszakban alig 50 % feletti a Holmiból a Sajtórepertóriumba került tételek közül az irodalomba soroltak aránya, a választott évben ez jóval magasabb, 35 ilyen van az előző csoportba sorolt 20 tételhez képest Ez az a csoport, ahol leginkább várható az átfedés a két adatbázis között, s nem is tudni, hogy örüljünk-e annak, ha ez kisebb a vártnál. Jelen esetben ugyanis ez azt jelenti, hogy 35 közül csak 27 szerepel I-ben és S-ben, 8 olyan van, amelyik csak S-ben található meg. Azért érdemes ezeket felsorolni, mert a jövőben nagyobb esély lehet arra, hogy az ilyeneket ne találjuk meg sehol:

H. Bagó Ilona két ismeretlen József Attila kéziratról, Beck András Gertrude Steinről, Bodor Béla egy XVIII. századi virtuális poétáról, Dávidházi Péter és Balassa Péter beszélgetése az életrajzi műértelmezés tabujáról, Dornbach Márton Földényi F. László Heinrich von Kleistről szóló könyvéről, Fónagy Iván A befejezésről című, két részes tanulmánya, Gángó Gábor Eötvös József ifjúkori novellájáról, Vas István levelesládájából.

A Holmiban a Figyelő című rovatban megjelent kritikák közül is felvesz tételeket S azok színvonala miatt. Ugyanakkor láthattuk s az ismertetések és az ismertetett művek szerzőinek nevével érzékelhettük, hogy mi minden nem került be sehová.

Azt gondolhatjuk, hogy másfajta feltárás pótolhatja az előbb vázolt hiányokat. Ilyen alternatíva lehet a WebKat.hu. Ehhez csak az kell, hogy a folyóirat anyaga fenn legyen az interneten. Ebből a szempontból a Holmi számára 2000 nem tipikus év, az április és augusztus közötti 5 hónap anyaga található meg, kisebb hiányokkal (ezen kívül csak 1999-ből a júliusi szám), s valamivel nagyobb hiányokkal ez van feldolgozva a WebKat.hu-ban (elsősorban a Figyelő rovat az, amelynek feltárására nem törekedtek, a szépirodalmi anyag feltárásával hiányt pótoltak, másokkal a többszörös feltárást növelték, összesen 141 tétellel).

 

Befejezés

Először olyan szakterületek anyagát vizsgáltam meg, amelyeknek nincs saját magyar adatbázisuk, mégis elképzelhető, hogy nem jelent gondot, ha szakfolyóirataik anyaga nem szerepel a Sajtórepertóriumban. (A szóródó irodalom felvétele azonban nemcsak a természettudományok, hanem az alkalmazott tudományok esetében is fontos lenne, a mostani rendszerben ez utóbbinak van nagy (sokszor megvalósuló) esélye arra, hogy elvesszen.)

Ezzel ellentétben egy másik szakterület folyóiratairól, ahol a szakterület helyzete megnyugtatóbbnak látszik, mert van saját adatbázisa (sőt, az Irodalmi adatbázis mellett a Műfordítás adatbázist sem szabad elfelejteni), s ahol a folyóiratokról korábbi vizsgálatok azt mutatták, hogy ezeken kívül is sok adatbázisba kerül be anyaguk, az derül ki, hogy az eddigi helyzet várhatólag csak rosszabb lesz. Eddig csak a szépirodalmi anyagból a magyar az, amelynek nem volt helye a kialakult rendszerben, meg a kritikák közül azok többségének, amelyek nem az irodalomhoz kapcsolható témákkal foglalkoznak, a jövőben várhatóan ugyanezeknek a területeknek a tanulmányait is legfeljebb éves tartalomjegyzékekből tudjuk áttekinteni. Különösen veszélyben vannak azok a lapok, amelyek még az interneten sincsenek fenn.

Időközben megkaptam a Könyvtári Levelező/lap júliusi számát. Ebből megállapíthatom, hogy semmi reakció nem olvasható a májusi számban megjelent cikkemre, ezt a szerkesztő is megemlíti, de azért megnyugtat, vannak jelei annak, hogy olvasták, s talán így valami hatása is lesz. A Levező/lapban közben örömmel olvasom azt a megállapítást, hogy „.. az internetkönyvtárosnak továbbra is döntően a kulturális élet tényezőjének kell maradnia, s ugyanennek a cikknek a bevezető részében a 2 hivatkozás második részét, amellyel teljes mértékben egyet lehet érteni:

„A magyar kultúra egyetlen esélye arra, hogy a következő generációk tagjai figyelemre méltassák az, ha gyorsan, rövid idő alatt, jó minőségű feldolgozásban elektronikus formában is megjelennek az írott emlékek, az írott emlékekről rögzített adatok (katalógusok, nyilvántartások, bibliográfiák stb.), illetve a dokumentumok digitalizált változatai.

Közben állandóan biztató dologról olvashatunk: az Országos Dokumentumellátási Rendszerről (a különböző definíciók szerint a folyóiratcikkek is a dokumentumok közé sorolhatók, s csak akkor lehet velük ellátni az érdeklődőket, ha előtte feltárják őket), már nemcsak milliók, hanem milliárdok is jutnak a nemzeti kultúra digitalizálására, s bár vannak olyan pályázati kiírások is, amelyek szinte tiltják az ilyen jellegű munkát (mintha nem az egyik fő feladat lenne a dokumentumok tartalmának a feltárása), talán meg lehet győzni az illetékeseket, hogy amiről itt szó van, az is a nemzeti kultúra része, s a különböző programokra szánt összegek töredéke hiányzik csak ahhoz, hogy ezt nagyobb gondok nélkül meg lehessen valósítani. Hogy mit veszíthetünk, arra még próbálok majd további példákat hozni. Holmi filozófia, pszichológia, etika, művészet, zene stb. kinek számít?

 

Jegyzet

MURÁNYI Péter: A hazai folyóirat-repertorizálás jelenlegi rendszere [?] és problémái. In: Könyvtári Levelező/lap, 2003. 5. sz. pp. 14-21.
BERKE Barnabásné: A teljes nemzeti cikkrepertórium megvalósíthatóságának lehetőségei. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2003. 5. sz. p. 22–30.

Országos Széchényi Könyvtár
Észrevételek