EU

KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS

HÍRLEVÉL ePLUSZ

 

 

BME OMIKK 2002. JÚLIUS-AUGUSZTUS

 

 

 

 

TARTALOM

 

 

Gyorshírek

A dán elnökség K+F prioritásai

A kutatási témajavaslatok feldolgozásának előzetes eredményei

A TRAIN-NET felmérést készít a tagjelölt országokról

METROPOLIS: új hálózat a környezeti változások hatékonyabb ellenőrzésére

Fiatal tudósok nemzetközi versenye

PROMETEUS vitafórum

Az Európai Parlament bizottsága a 6. KP-ra vonatkozó jelentéseket fogadott el

A Bizottság elfogadta az „eEurope 2005” elnevezésű akciótervet

Napirenden az Európai Felsőfokú Oktatási Térség megvalósítása

Elindult az Informatikai Minisztérium honlapja

Megalapítják a Nemzeti Fejlesztési és EU-támogatások Hivatalát

Megkezdődött a szakértők kiválasztása az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség irányító testületébe

30 millió eurós költségvetéssel új TEMPUS III projektek indulnak

Az elektronikus tanulás támogatására megalakult az eLearning Ipari Csoport

 

 

Egyéb információk

 

A „Freetime” projekt

Az ECOLIFE II pályázat célja és feladatai

A KKK Transzurán Elemek Intézete (ITU) oktatja az EU tagjelölt országainak szakembereit

A KKK javaslata az Európai Bizottság új energetikai akcióprogramjának monitorizálására

Az EU-tagjelölt országoknak sokat kell behozniuk az IT-felkészültség terén

Jobb munka- és életkörülményekért egy változó Európában

Új stratégiai testület az európai kutatási infrastruktúrák területén

Az Európai Bizottság továbbra is engedélyezi a kiemelt K+F tevékenység állami támogatását

Európai Bizottság: közös fellépés az informatikai rendszereket érő támadások ellen

A fenntartható fejlődés a brüsszeli Zöld Hét középpontjában

Új európai ügynökség a Socrates és a Youth programok kezelésére

A trieszti Jacques Maritain Intézet tudományos programjai

A francia Inserm pályázati felhívása

Az Európai Űrügynökség pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

Új kiadványok

 

 

GYORSHÍREK                                           A frissítés dátuma: 2002.július 19.

 

 

 

A dán elnökség K+F prioritásai

 

Ez év második félévében Dánia adja az EU soros elnökségét, és ezért a CORDIS szerver a szokásoknak megfelelően megnyitotta a dán elnökség honlapját a http://www.cordis.lu/denmark/ címen.

 

Az elnökség külön kutatási tanácsülést nem tervez, a 6. Keretprogrammal kapcsolatos témaköröket (Specifikus programok elfogadása, részvételi szabályok)  a Versenyügyi tanács fogja napirendjére tűzni (a várható időpont: szept. 30. vagy valószínűbben nov. 14-15.). Ez, a gyakorlati tennivalókkal (pénzügyi modellek, modell-szerződés elfogadása)  együtt egyben a Keretprogrammal kapcsolatban az elnökség fő prioritása. Várhatóan még a nyár folyamán, megkezdik a nemzeti kutatási programok közös megnyitásával (Art. 169)  kapcsolatos előkészítő munkálatokat is.

 

A dán elnökség általános prioritásai közül a bővítés a kutatás-fejlesztés vonatkozásában nem releváns, hiszen a tagjelöltek már az előző Keretprogramban is részt vettek. A részvétel az egyes országok felvételének időpontjától függetlenül a 6. Keretprogramban is tovább folytatódik.

 

Az Európai Kutatási Térség kiépítésével kapcsolatban vita keretében át kívánják tekinteni az eddigi haladást és az elkövetkező tennivalókat, a rövid és hosszú távú közös célokat. Tisztázni akarják, hogyan lehet a Lisszabonban megindult folyamatot konszolidálni, de új javaslatokat is várnak a meg­valósításhoz. Keresik a legmegfelelőbb együttműködési formákat a Keretprogram és más európai tudományos együttműködési fórumok között. A Tanács vitára fogja bocsátani az Európai Űrkutatási Ügynökséggel való együttműködés keretegyezményének tervezetét és több (nem specifikált) harma­dik országgal való tudományos együttműködés részleteit is.

 

(HUNOR Iroda, Brüsszel)

 

*

 

A kutatási témajavaslatok feldolgozásának előzetes eredményei

 

A kutatási témajavaslatok beadásának határideje június 7. volt, ezt követően az Európai Bizottság azonnal megkezdte a beérkezett dokumentumok feldolgozását. Bár a felhívás eredményét és tanulságait várhatóan csak szeptember elején teszik közzé, az előzetes hírek alapján képet lehet alkotni egyrészt a témajavaslatok megoszlásáról, másrészt a feldolgozás során adódó látható nehézségekről, amint az a beérkezett pályázatok számára vonatkozó adatok inkoherenciájában és időbeli változásában is megfigyelhető.

 

I. Az előzetes – június végi – hírek alapján, a 15000 beérkezett kutatási témajavaslat csaknem kétharmadának feldolgozása során az egyes tematikus prioritások között az alábbi arányok alakultak ki:

 

Sorszám

Tematikus prioritás

A beérkezett témajavaslatok száma

Az összes téma­javaslat %-ában

1.

Genomika

1480

15.94%

2.

Információtechnológia

1882

20.27%

3.

Nanotechnológia

1130

12.17%

4.

Aeronautika

233

2.51%

5.

Élelmiszerbiztonság

796

8.57%

6.

Fenntartható fejlődés

1637

18.71%

7.

Nem nukleáris energiatermelő rend­szerek

510

5.49%

8.

Felszíni közlekedés

330

3.55%

9.

Globális klímaváltozás

897

9.66%

10.

Állampolgárok és kormányzat

827

8.91%

11.

EURATOM

160

1.72%

 

(Összesen tehát 9882 feldolgozott pályázat alapján)

 

Ezen felül összesen 1041 (11.21%) javaslat érkezett a felhívásban nem megnyitott tematikus prioritásra vagy egyetlen tematikus prioritáshoz sem tartozó tudomány­területre.

 

 

II. A július 8-i helyzetről szóló beszámoló szerint összesen 10179 kutatási témajavaslat érkezett, melyeknek megoszlása:

 

Sorszám

Tematikus prioritás

A beérkezett témajavaslatok száma

Az összes téma­javaslat %-ában

1.

Genomika és biotechnológia

1675

16%

2.

Információtechnológia

1936

19%

3.

Nanotechnológia

1313

13%

4.

Aeronautika

303

3%

5.

Élelmiszerbiztonság

901

9%

6.

Energia (rövid és közép távú)

456

4%

7.

Energia (közép és hosszú távú)

298

3%

8.

Közlekedés

365

4%

9.

Globális klímaváltozás

1103

11%

10.

Állampolgárok és kormányzat

915

9%

11.

Radioaktív hulladék

87

1%

12.

Sugárvédelem

83

1%

13.

Nem osztályba sorolható

285

3%

14.

Átsorolandó

420

4%

15.

Speciális

39

0%

 

 

III. Ugyanakkor az Információs Társadalom Főigazgatóság július 12-i tájékoztatása szerint – a duplikációk megszüntetése után – összesen mintegy 11500 kutatási témajavaslat érkezett, amelyből körülbelül 3000 kapcsolódik az IST programhoz (ezen belül pedig 600 a 2. kulcsakcióhoz).

 

A duplikációk két forrásból származhatnak: egy részük tényleges duplikáció, azaz a pályázó - például az elektronikus visszaigazolás elmaradása miatt - újra elküldte kutatási témajavaslatát; más részük annak köszönhető, hogy a konzorciumból több partner is elküldte a témajavaslatot.

 

(HUNOR Iroda, Brüsszel)

 

*

 

A TRAIN-NET felmérést készít a tagjelölt országokról

 

Az Európai Unió által finanszírozott TRAIN-NET projekt konzorciuma egy új kezdeménye­zést indított el a tagjelölt országok élettudományokkal foglalkozó kutatóinak a 6. KTF Keret­programban (6. KP) való támogatására.

 

A kezdeményezés célja információgyűjtés a tagjelölt országok 5. Keretprogramban részt vett kutatóinak tapasztalatairól. Az összegyűjtött adatokkal megalapozzák az élettudományokkal összefüggő feltételek 6. KP-ban történő javítását.

 

Az 5. KP tapasztalatait és a 6. KP-hoz fűzött elvárásokat egy online kérdőív segítségével gyűjtik össze.

 

A TRAIN-NET EU által finanszírozott projekt, amelynek célja tapasztalat- és szakértő csere az élettudományok területén a nemzeti koordinátorok (NCP) között, különös tekintettel a tagjelölt országokra. A TRAIN-NET konzorciumot, amely 20 ország 21 partnerét foglalja magába, az osztrák BIT – nemzetközi kutatási és technológiai együttműködési iroda koor­dinálja.

 

A kérdőív a következő webcímen érhető el:

http://www.bit.ac.at/trainnet/platform.htm

 

További információ:

 

BIT-Bureau for international research and technology cooperation

Austria

Brigit Steininger, E-mail: steininger@bit.ac.uk

Sabine Herlitschka, E-mail: herlitschka@bit.ac.uk

http://www.bit.ac.uk/trainnet

http://www.bit.ac.at/trainnet/platform.htm

 

*


 

METROPOLIS: új hálózat a környezeti változások hatékonyabb ellenőrzésére

 

Az Európai Bizottság két tagja, Busquin kutatási és Wallström környezetvédelmi biztosok is részt vettek július 5-én a környezet hatékonyabb ellenőrzését célzó METROPOLIS elnevezésű új hálózati projekt megnyitó értekezletén.

 

A METROPOLIS hálózat 17 ország 38 partnerét fogja össze, beleértve kutatóközpontokat, egyete­meket, környezetvédelmi hivatalokat, mérésügyi intézeteket, iparvállalatokat és a Közös Kutató Köz­pontot (JRC). A hálózat részét képezi az európai mérésügyi és környezetvédelmi térség létreho­zására irányuló erőfeszítéseknek.

 

A partnerek együttesen fogják vizsgálni és továbbfejleszteni a környezetvédelmi ellenőrzési módsze­reket, majd a konzorcium az alkalmazott módszerek megbízhatóságának értékelésével együtt bemutatja az eredményeket a döntéshozóknak és a nyilvánosságnak.

 

A hálózatnak az a célja, hogy információval és tanácsokkal lássa el a törvényhozókat, ösztönözze a legjobban bevált gyakorlatok elterjedését, oktassa Európa polgárait, és erősítse a kölcsönös bizalmat a tudósok, törvényhozók és a nyilvánosság között.

 

[Forrás: CORDIS RAPIDUS]

 

*

 

Fiatal tudósok nemzetközi versenye

Bécs, 2002. szeptember 22-28.

 

A „Humán potenciál fejlesztése …” program égisze alatt a fenti helyszínen és időpontban 14. alkalommal rendezik meg a fiatal tu­dósok nemzetközi versenyét, amelyre a 15 EU tag­államon kívül 22 további ország is elküldi ver­senyzőit. Az EU által finanszírozott ren­dezvény, amely elősegíti a jövő tudó­sainak talál­kozását és együttmű­ködését, fontos lépés az Európai Kutatási Tér­ség megvalósítása felé vezető úton. A pénzju­talmat is magában foglaló díjakon felül a győz­tesek nemzetközi ren­dezvényeken képvi­sel­hetik az Euró­pai Uniót, ill. olyan kulcsfon­tosságú tudo­mányos inté­zetekben dolgozó kutatók munka­társai lehetnek, mint pél­dául az Európai Űrügy­nök­ség hol­landiai Kutatási és Tech­nológiai Központja.

 

[Forrás: CORDIS RAPIDUS]

 

*

 

PROMETEUS vitafórum

Párizs, 2002. szeptember 29-30.

 

A PROMETEUS az Európai Bizottság által támogatott európai hálózat, amely az oktatás technikai eszközökkel segített tanulásra vonatkozó ismeretek és tapasztalatok feltárása és terjesztése terén működik.

Jelenleg 450 tagja van 31 országból.

A tárgykörök:

·         az új oktatástechnikák hatása a tanulókra, oktatókra és az oktatási módszerekre;

·         új és kialakuló oktatástechnológiák miképpen segítik a tanulást az egyetemeken;

·         hogyan segíthetik a vállalati versenyképességet;

·         hogyan segíthetik az oktatási technológiák a polgárok tudását és ügyességét az életük folya­mán.

 

További információ: Cécile Tevet

Tel: +33 1 53 94 54 71

tevet@arttic.fr

 

[Forrás: CORDIS RAPIDUS]

 

*

 

Az Európai Parlament bizottsága a 6. KP-ra vonatkozó jelentéseket fogadott el

 

Az Európai Parlament ipari, külkereskedelmi, kutatási és energiaügyi bizottsága május 28-án két jelentést fogadott el a 6. Keretprogramról: egyet a részvételi szabályokról és egyet a specifikus programokról. A részvételi szabályokkal összefüggésben a parlamenti képviselők ragaszkodtak ahhoz, hogy a projektek értékelése két lépcsőben történjék meg. Ez azt jelenti, hogy  a pályázóknak az első fázisban egy viszonylag könnyen és egyszerűen elkészíthető pályázati anyagot kell benyújtaniuk és a sok időt, erőt és pénzt igénylő részletes változatot csak akkor állítják össze, ha az egyszerűbb változat értékelése alapján valószínűsíthető, hogy pályázatuk nyerni fog.

A parlamenti bizottság állást foglalt arról is, hogy a pályázatok kiválasztásánál a legfontosabb szempont a tudományos és technológiai minőség, továbbá az innovatív jelleg kell hogy legyen, mivel ezek tükrözik leginkább a lisszaboni csúcson elfogadott stratégiai célkitűzéseket.

 

További információ: http://www.europarl.eu.int 

 

[Forrás: CORDIS focus 199. sz., 2002. jún. 17., RCN 18466]

 

*

 

A Bizottság elfogadta az „eEurope 2005” elnevezésű akciótervet

 

A május 29-én elfogadott akcióterv arra irányul, hogy minden európai polgár számára lehe­tőséget biztosítson a globális információs társadalomban való részvételre.

Ez az átfogó cél magában foglalja egyúttal a magánberuházások és a munkahelyteremtés szá­mára kedvező környezet kialakítását éppúgy, mint a termelékenység fokozását, a közszol­gáltatások és az oktatás modernizálását, és az új információs és kommunikációs technológiák alkalmazásából, ill. használatából származó előnyök mindenki számára hozzáférhetővé tételét.

 

A Bizottság akcióterve kiemelt feladatként fogalmazza meg azt, hogy az Európa szerte kia­lakult internet hozzáférés a gazdaságban magasabb termelékenységgé „alakuljon át” és ha­té­konyabb, az eddigieknél könnyebben és szélesebb körben elérhető, biztonságos, széles sávú infrastruktúrára épülő szolgáltatások formájában jelenjen meg.

 

Az Akcióterv szerint 2005-re Európának

·         modern közszolgáltatásokkal, (különösen e-kormányzat, e-tanulás, e-egészségügy),

·         dinamikus e-gazdasági környezettel,

·         versenyképes felhasználói díjak mellett a szolgáltatásokhoz biztosított széles körű hozzá­férés lehetőségével,

·         biztonságos információs infrastruktúrával

 

kell rendelkeznie.

 

A célok között szerepel az is, hogy az internet hozzáférésnek túl kell lépnie a személyi szá­mító­gépeken és olyan irányokba kell tovább fejlődnie, mint a digitális televízió és a 3. gene­rációs mobil telefon.

Végül az „eEurope 2002” című akciótervre épülő „eEurope 2005”-nek biztosítania kell azt is, hogy azok is részesülhessenek az információs társadalom által kínált előnyökből, akiknek spe­ciális szükség­leteik vannak és azok is, akik nem értenek a számítógéphez.

 

[Forrás: CORDIS focus 199. sz., 2002. jún. 17., RCN 18464]

 

 

Napirenden az Európai Felsőfokú Oktatási Térség megvalósítása

 

Az EU oktatási és kulturális ügyekért felelős biztosa, Viviane Reding egy konferencián beszélve kijelentette, hogy néhány oktatási területen „külön erőfeszítésre” van szükség ahhoz, hogy 2010-e az Európai Felsőfokú Oktatási Térség valósággá váljon. Azok az oktatási területek, amelyek tovább­fejlesztése „külön erőfeszítést” igényel, a következők: az élethosszig tartó tanulás oktatási hitelekkel történő támogatása, a tudományos fokozatok összehasonlíthatósága és a minőségbiztosítás.

 

[Forrás: CORDIS focus 199. sz., 2002. jún. 17., RCN 18479]

 

*

 

Elindult az Informatikai Minisztérium honlapja

 

Hírközlési és informatikai kutatásokat, elemzéseket, publikációkat és internetes díjkalkulátort tartal­maz majd hétfőn elindult Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapja. Az Informatikai Minisz­térium honlapja elérhető a felhasználók számára. Az egyelőre csak a tárca legfontosabb alapadatait és a Széchenyi-terv informatikai pályázatait tartalmazó weboldal folyamatosan bővülő tartalommal és szolgáltatásokkal várja majd a látogatókat.

A tárca tájékoztatása szerint a tudásportállá fejlődő oldal publikációkat, elemzéseket, kutatásokat tar­talmazna az informatika és a hírközlés témakörökben. Helyet kapna a témához kapcsolódó lapszemle és egy internetes díjkalkulátor is. Az oldalt a www.ihm.gov.hu és a www.ikb.hu címen is el lehet érni.

 

[MATISZ Hírlevél 2002. 12. szám]

 

*

 

Megalapítják a Nemzeti Fejlesztési

és EU-támogatások Hivatalát

 

A hivatal feladata a PHARE tárca nélküli miniszter által ellátott tevékenység folytatása, a nemzeti fejlesztési terv kidolgozása, koordinációs feladatok ellátása. A szervezet vezetőjének Baráth Etelét nevezték ki.

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Kiss Elemér kancelláriaminiszter elmondta: a kormány legutóbbi ülésén határozott arról, hogy a MeH keretein belül létrehozza a Nemzeti Fejlesztési és EU-támogatások Hivatalát. Feladata a korábbi PHARE tárca nélküli miniszter által ellátott tevékenység folytatása, a nemzeti fejlesztési terv kidolgozása, koordinációs feladatok ellátása. A hivatal irányító hatóságként is működik, mert koordinál a tárcák között, és figyelemmel kíséri a végrehajtást. Kiss Elemér kitért arra is, hogy a csatlakozást követően 2004-2006 között várhatóan 1.100-1.300 milliárd forint érkezik majd fejlesztési forrásként az Európai Unióból. A magyar hányadot is hozzátéve már erőteljes fejlesztés valósítható meg a nemzeti fejlesztési terv programjai alapján.

Baráth Etele, a hivatal vezetését ellátó kormánymegbízott elmondta, hogy a nemzeti fejlesztési tervet széles körű társadalmi konszenzus alapján alakítják ki. A terv kidolgozásával kapcsolatos információt nyilvánosságra hozzák. Baráth Etele szólt arról, hogy a nemzeti fejlesztési terv gazdaságélénkítő, infra­struktúra, szociális szféra, vidék- és agrárfejlesztési, regionális, operatív programokat tartalmaz majd.

Az Európai Unió nevében Jürgen Köppen nagykövet üdvözölte a döntést, majd hozzátette, hogy a nemzeti fejlesztési tervet ez év vége előtt el kellene készíteni.

(http://www.ekormanyzat.hu) 

 

[MATISZ Hírlevél 2002. 12. szám]

 

 

Megkezdődött a szakértők kiválasztása az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség irányító testületébe

 

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség (EFSA) 15 fős irányító testületének (Management Board) tagjaira kiírt pályázatok elbírálásának eredményét. Az előválogatás után 30 tagállambeli jelölt nevét tette közzé az Európai Bizottság. A Tanács és a Parla­ment közös döntéshozatalban 14 szakértőt választ ki a jelöltek közül, figyelembe véve azok szakmai ismereteit és a geográfiai kiegyensúlyozottságot is. A testület 15. tagja az Európai Bizottság által kijelölt képviselő lesz. A testület várhatóan ez év nyarán vagy kora őszén kezdi meg munkáját Brüsszelben, az EFSA ideiglenes székhelyén.

 

A Tanácsnak és a Parlamentnek 3 hónap áll rendelkezésére a jelöltek kiválasztására. A l4-ből 4 tagnak tapasztalatokkal kell rendelkeznie a fogyasztói érdekképviselet területén. A testület tagjai 4 évig töltik be pozíciójukat, a testületi tagság egy periódussal meghosszabbítható.

 

Az EFSA ügyvezető igazgatóját az irányító testület jelöli majd ki 5 éves időszakra, az Európai Bizottság által összeállított jelöltlista alapján. Az Európai Bizottság 2002 márciusában már kiírta a vonatkozó „expression of interest” pályázatot. A kiválasztást követően az EFSA ügyvezető igazgatója szakmai programot hirdet az Európai Parlament előtt.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

30 millió eurós költségvetéssel új TEMPUS III projektek indulnak

 

Az Európai Bizottság 2002. április közepén hagyott jóvá 30 millió euró támogatást a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést támogató TEMPUS III (2000-2006) program újabb projektjeire. A jóváhagyott összeget a nyugat-balkáni, kelet-európai és közép-ázsiai egyetemi hallgatók és oktatók ösztöndíjaira és felsőoktatási együttműködési programok megvalósítására fordítják.

 

A nyugat-balkáni országokkal való együttműködés keretében 46 projekt és 48 hallgatói és oktatói mobilitási program kerül támogatásra. A 14,1 millió eurós támogatásból részesül a programok megva­lósításához technikai segítséget nyújtó torinói székhelyű Európai Képzési Alapítvány is. A kelet-európai és a közép-ázsiai országok 43 projektje és 73 mobilitási programja 15,3 millió euró támogatást kap.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

Az elektronikus tanulás támogatására megalakult az eLearning Ipari Csoport

 

Az eLearning Action Plan célkitűzéseinek megvalósításában nyújt majd támogatást az Európai Bizottságnak és az EU tagállamok kormányainak – az alakuló ülését Brüsszelben tartó – eLearning Industrial Group.

 

A csoportot az alábbi 15 jelentős informatikai cég alkotja: 3Com, Accenture, Apple, BT, Cisco, Digitalbrain, IBM, Intel, Line Communications, NIIT, Nokia, Online Courseware Factory, Sanoma WSOY, Sun Microsystems, Vivendi Universal Publishing.

 

A csoport szakértői támogatást nyújt a Bizottságnak és tagállami kormányoknak az alapvető információ-technológiai és távközlési infrastruktúrák, az elektronikus tanulás tartalmi információinak áramlását segítő nyitott szabványok, a működőképes eLearning tartalmi piac kialakítása, valamint szükséges és egyéni ismeretek megszerzése témaköreiben.

 

A csoport az alábbi kulcsakciókban kíván együttműködni a kormányzatokkal, iskolákkal és képzési központokkal:

- a mindenki számára nyitott, általános világháló-hozzáférés biztosítása,

- nyitott szabványok elfogadása az elektronikus képzés területén,

- a nyereségesen fenntartható eLearning tartalmi piac kialakításának feltételei,

- befektetés a tanárok és oktatók szakmai továbbképzésébe.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

FIGYELEM!

 

A Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság 2002. március 1-jétől az alábbi számokon hívható:

 

            Titkárság:                               472-2720

            ECDL Iroda:                           472-2710

            ECDL adminisztráció:             472-2711

            Fax:                                        472-2728

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


EGYÉB INFORMÁCIÓK             A frissítés dátuma: 2002. július 19..

 

 

 

A „Freetime” projekt

 

2001-ben egy, az Európai Bizottság által támogatott kezdeményezés indult el 12 európai ország részvételével. A Freetime projekt a valóban „vállalkozó kedvű” kis- és középvállalkozásoknak (KKV-k) nyújt segítséget abban, hogy sikeresen pályázzanak EU-s pénzekért az Európai Bizottság 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában. A segítséget Magyarország ré­széről a Tudományos és Technológiai Alapítvány nyújtja ingyenes tanácsadás, partnerközvetítés és információszolgáltatás formájában. Az eddig elért eredmények azt mutatják, hogy ez a kezdeményezés nagy érdeklődésre számíthat egész Európában, így a partnerek továbbra is folytatni kívánják az e té­mában kifejtett tevékenységüket.

 

A Freetime projekt Európa szinte egész területén (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, Görög­ország, Izland, Magyarország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szlovákia), valamint Izra­elben is kifejti tevékenységét. A program közvetlen célja, hogy elősegítse a KKV-k részvételét az Európai Bizottság 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában, és ez által javítsa helyzetüket, versenyképességüket az európai piacon, valamint új munkahelyeket teremtsen. Mindezt a Keretprogramban való részvételen felül az általános partnerközvetítési szolgáltatás is segíti. A 12 ország 13 intézménye alkotta hálózat összehozza a partnerkereső cégeket; a partnerkeresések a személyes továbbításon kívül a közös honlapra is felkerülnek, hogy a hálózat minden tagja számára elérhetők legyenek.

A kezdeményezés mintegy másfél éve indult; a partnerek Európa szerte több mint 2000 turisztikai KKV-vel vették fel a kapcsolatot, melyek közül mintegy 300 mutatott aktív érdeklődést a részvétel iránt. Ebből összesen 35 kutatás-fejlesztési pályázat született az 5. Keretprogramban, megközelítőleg 200 KKV részvételével, de sok vállalkozás fejezte ki érdeklődését a 2003-ban induló következő pályázati ciklusban való részvétel iránt is.

 

A Freetime projekt hivatalos támogatásának ideje lejárt 2002. május 31-vel, a partnerek azonban kifejezték szándékukat, hogy a hálózatot fenntartva továbbra is változatlanul nyújtsák a szolgálta­tásokat. Így, bár egyelőre EU finanszírozás nélkül, saját forrásból változatlan színvonallal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

 

További információ Magyarországon a Tudományos és Technológiai Alapítványnál:

1027 Budapest, Bem József u. 2.

Telefon: (1) 214 7714, (1) 214 7713, Fax: (1) 214 7712, E-mail: tetalap@tetalap.hu

Web: www.tetalap.hu

A Freetime projekt honlapja: www.freetime-europe.org.

 

*

 

Az ECOLIFE II pályázat célja és feladatai

 

Az ECOLIFE projekt keretében szerzett tapasztalatokra építve új projektkonzorcium alakult, amely az Európai Unió 5. Kutatási Keretprogramjának részét képező kiírt “Promoting Competitive and Sustainable Growth” KA 1 “Innovative Products, Processes and Organisation” témakörben nyújtotta be pályázatát. A projekt címeECO-efficient LIFE cycle Technologies from Products to Service Systems”, ECOLIFE II. A projekt konzorciumába az osztrák koordinátor (Austrian Society for Systems Engineering and Automation – SAT) magyar partnereket is meghívott.

 

Az Európai Unióban 2,2 millió embert foglalkoztat az elektronikai és elektromos termékeket előállító ipar. E termékek értéke évenként mintegy 450 milliárd euró, amely a teljes piac majdnem 30%-a. Vitathatatlan, hogy ez a hatalmas méretű gazdasági tevékenység igen jelentős környezeti hatással jár együtt. Ezek közül az egyik legfontosabb az a mintegy 10 millió tonna lerakásra kerülő hulladék, amely évente keletkezik az elektromos és elektronikai termékek elhasználódása révén. Ez a hulladékfolyam ráadásul a legnagyobb mértékben növekedő hulladékfajta napjainkban Európában. Ha további lépéseket nem teszünk, a veszélyes anyagokat is tartalmazó hulladék évenkénti mennyisége megduplázódik a következő évtizedben.

 

Az ECOLIFE II projekt az elektronikai termékek és a velük kapcsolatos szolgáltatások életciklusával foglalkozik majd, partnerként bevonva az elektronikai- és autóipar kulcsszereplőit az életciklus minden területén – az alkatrész- és késztermékgyártóktól a szolgáltató, logisztikai vállalatokon keresztül az újrahasznosítókig. Az ECOLIFE II hálózat a terméktervezés, a funkcionális fejlesztés és a szolgáltatási rendszer fejlesztés gazdasági és környezeti vonatkozásainak vizsgálatát tűzte ki célul. A hálózat nagyban hozzájárul majd mintegy 450.000 új munkahely megteremtéséhez, továbbá hozzá­vetőlegesen 100.000 foglalkoztatott átképzéséhez, egy biztonságosabb és környezetbarát termék­struktúra kialakulásához, termék-szolgáltatás rendszerek fejlődésének gyorsításához.

A 4 éves futamidejű projekt elnyerte az EU támogatását, ahol a 10 ország alkotta 30 partner 2002. június 11-12-én tartja meg első alakuló ülését Bécsben. A projektben Magyarországot a Bay Zoltán Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete, valamint a Szinva-Comp Számítástechnikai Kft. képviseli.

 

*

 

A KKK Transzurán Elemek Intézete (ITU) oktatja az EU tagjelölt országainak szakembereit

 

Az ITU-ban (Karls­ruhe, Németország) 2002. ápr. 15-től 19-ig Bulgária, Ciprus, Csehország, Lengyelország, Málta, Ma­gyar­ország, Szlovákia és Törökország több mint 20 szakembere vett részt azon a tan­folyamon, amelynek célja a nukleáris anyagok illegális forgalmának megakadályozása volt. Megismerkedtek azokkal a kézi műszerekkel, amelyek a helyszínen mérik és azonosítják a radioaktív vagy más nukleáris anyagokat. Ki­ok­tatták őket az ITU-ban használatos analitikai módszerekre, amelyekkel az ismeretlen eredetű nukleáris anyagok azonosíthatók. Az ITU a továbbiakban is segíti a tagjelölt országokat az illegális nukleáris anyagok szállításának felde­rí­tésében.

További információ e-mailen: margit.roedder@cec.eu.int.

 

*

 

A KKK javaslata az Európai Bizottság új energetikai akcióprogramjának monitorizálására

 

Az „Intelligens Energia Európának” projekt keretében indított új energiaügyi akcióprogram eredményeinek és különféle technológiai meg­közelítési módjainak monitorozását szolgálja a KKK kezdeményezése. Az Európai Bizottság projektjét nemrég hagyták jóvá, az e célra szánt keret eléri a 215 millió eurót. A projekt fő céljai az energiatakarékosság módszereinek és a megújuló energia­források használatának terjesztése, valamint az újonnan felfedezett ener­giaipari technológiák beru­házásainak segí­tése.

 

További információ e-mailen: guelperi.vural@cec.eu.int.

 

*

 

Az EU-tagjelölt országoknak sokat kell behozniuk az IT-felkészültség terén

 

Az Európai Bizottság egy nemrég napvilágot látott felmérése szerint az uniós tagságra pályázó országok az utóbbi években történt számottevő előrelépés ellenére is jelentős lemaradással küszködnek az információtechnológiák terén. Az Európai Unióra így kemény feladat vár, ha 2010-re valóban a legversenyképesebb tudásalapú gazdasággá kívánja tenni a szervezetet.

Tavaly a 13 tagjelölt országban 100 lakosra átlag 7 személyi számítógép jutott, miközben az Európai Unió átlaga 31, az Egyesült Államoké pedig 65 volt. A jelölt országok mobilpenetrációja 31 száza­lékot ért el, szemben az EU 72, illetve az USA 44 százalékával. A tagságra pályázó országokban 100 lakosra átlag 8 internet használó jut, ami negyede az európai, és nagyjából hatoda az amerikai értéknek.

A felmérés egyetlen szépséghibája, hogy a vizsgálat nem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a szóban forgó országok, különösen Közép-Európában, jelentős eredményeket értek el az utóbbi években. A PC-ellátottság terén például Szlovénia, Málta és Ciprus is közel került az uniós átlaghoz, míg az internethasználók számát tekintve Észtország és Szlovénia csak alig maradt el az EU szinttől. Szlovénia mobilpenetrációja csaknem 76 százalék, ami még az EU-átlagnál is magasabb. Rövid időn belül várhatóan Csehország és Magyarország is eléri ezt a penetrációs szintet.

Lengyelország nagy népessége okán több tekintetben is lemaradással küszködik; az országban minden 100 lakosra csak 8.5 PC, illetve 9.8 internethasználó jut, míg a mobilpenetráció 26 százalékos. Keletebbre, különösen Bulgáriában, Romániában, Horvátországban és Szerbiában a szükséges tőke hiánya tartja vissza a technológiák szélesebb körű elterjedését. Bár már számos technológiai park létesült, és a vállalati beruházások mértéke is számottevő, az átlag fogyasztó még a legegyszerűbb mobil- és számítástechnikai szolgáltatásokat sem tudja megfizetni.

 Az Európai Uniónak ennélfogva a dolgok elébe vágva sokkal többet kellene tennie helyileg azért, hogy több tőkét vonjon a térségbe, illetve, hogy megváltoztassa az alárendeltebb régióról alkotott felfogást és benyomásokat.

Összességében az EU decemberig le kívánja bonyolítani a csatlakozásról szóló tárgyalásokat Csehor­szággal, Ciprussal, Észtországgal, Magyarországgal, Lettországgal, Litvániával, Máltával, Lengyel­országgal, Szlovákiával és Szlovéniával. Bulgária és Románia pedig valamikor az évtized hátralevő részében szeretne csatlakozni az unióhoz.

További információ: www.europemedia.net

[Forrás: MATISZ Hírlevél 2002. 12. szám]

 

*

 

Jobb munka- és életkörülményekért egy változó Európában

Megjelent az EFILWC tájékoztató kiadványa

 

(EFILWC – European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért)

 

Címek az EFILWC kiadványának tartalmából:

-          Felkészülés a változásokra

-          Az életminőség javítása

-          Fő szakterületek

-          Az egyes szakterületek között átívelő témakörök

-          Fejlesztési tevékenység

-          Európai Központ a változások megfigyelésére

-          A megszerzett tudás terjesztése

 

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért elnevezésű szervezetet 1975-ben hozták létre azzal a céllal, „hogy a fejlődést elősegítő tudás növelésére és terjesztésére irányuló tevékenységével hozzájáruljon a jobb élet- és munkakörülmények kidolgozásához és megterem­téséhez” (a Bizottság 1975. május 26-i 1365/75/EEC rendelete).

 

Az Alapítvány Web-oldala a www.eurofound.eu.int címen érhető el a világhálón. Az állandóan frissített anyag folyamatban lévő tevékenységeinkről és annak eredményeiről nyújt tájékoztatást. Megtalálható benne továbbá kiadványaink teljes jegyzéke, amelyek közül sok teljes terjedelemben letölthető és kinyomtatható. Az Alapítvány hírlevele, a Communiqué, minden hónapban felkerül az EFILWC Web-oldalára.

 

További információ:

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions

Wyattville road

Loughlinstown

Dublin 18

 

Telefon: (353 1) 204 31 00, Fax: (353 1) 282 64 56,E-mail: postmaster@eurofound.eu.int.

Internet: www.eurofound.eu.int

 

*

 

Új stratégiai testület az európai kutatási infrastruktúrák területén

 

Az Európai Bizottság kezdeményezésére az EU tagállamok jelölése alapján új stratégiai testületet –„Európai Fórum a Kutatási Infrastruktúrákról” – állítottak fel. A fórum munkájában a 15 EU tagállam kutatási minisztere által kijelölt nemzeti infrastruktúra szakértők vesznek részt. A Fórum foglalkozik majd a nagy európai kutatási intézményekkel (CERN, ESA, ESO, EMBL), valamint olyan infrastruktúrákkal, mint pl. a szuperkomputerek, a GRID típusú tudományos kommunikációs hálózatok, a kutatási adatbázisok és a virtuális könyvtárak.

 

A Fórum létrehozására az európai kutatási térség (ERA) megteremtésének keretében került sor. A Fórum segítséget nyújt majd egy koherens európai kutatási infrastruktúra stratégia kidolgozásához, a jelenleg üzemelő európai infrastruktúrák jövőjéről születő döntések előkészítéséhez, valamint új infrastruktúrák kiépítésének előkészítéséhez.

 

A Fórumról további információk az alábbi internet címen találhatók:

http://europa.eu.int/comm/research/press2002/pr2504en.html.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

Az európai bizottság továbbra is engedélyezi a kiemelt K+F tevékenység állami támogatását

 

Hosszabb előkészítést követően az Európai Bizottság döntést hozott arról, hogy 2005 végéig meghosszabbítja azokat a versenyszabályokat, amelyek meghatározzák az állami támogatás maximális mértékét a kutatási tevékenységben.

 

A döntés alapján az alapkutatások (amelyekhez nem kapcsolódnak közvetlenül ipari vagy kereskedelmi célkitűzések) 100%-os támogatásban részesülhetnek. Az ipari kutatások támogatottsága maximum 50%-os lehet. A pre-kompetitív fázisban lévő fejlesztések támogatásának plafonja 25%. A kis- és középvállalatok esetében a támogatások a második két kategóriában 25%-kal magasabbak lehetnek.

 

Az Európai Bizottság Verseny Főigazgatósága kezdetben az 50%-os támogatási szint 37,5%-ra történő csökkentése mellett állt ki arra hivatkozva, hogy adókedvezményekkel nagyobb ösztönző hatást lehet elérni az ipari kutatásokban. A Kutatási Főigazgatóság szerint a támogatási szintek változatlanul hagyása mellett van szükség a különböző ösztönző eszközök alkalmazására.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

 

*

 

Európai bizottság: KÖZÖS FELLÉPÉS az informatikai rendszereket érő támadások ellen

 

Az Európai Bizottság új javaslatot hozott nyilvánosságra az informatikai rendszereket érő támadások elleni harc területén, a tanács kerethatározatával összhangban. A javaslat részét képezi az eEurope kezdeményezésnek. Célja a tagállamok büntetőjogi szabályozásának és gyakorlatának harmonizálása az informatikai rendszerek ellen elkövetett, jelentős gazdasági és társadalmi károkat okozó táma­dásokkal szemben.

 

A közintézmények, magánszervezetek és magánszemélyek számítógép-rendszereit ért támadások jelentősen rontják a rendszerek használhatóságát és megnövelik a biztonságos működtetés költségeit. Az esetek egy részében az elkövetők magányos „harcosok”, akik nincsenek teljesen tisztában az általuk okozott károk mértékével. A másik fő csoport a szervezett bűnözésből kerül ki. A hacker-csoportok világszerte ismert és használt informatikai rendszereket, adatbázisokat és honlapokat támad­nak meg leggyakrabban. Az elektronikus kereskedelem, banking terjedésében komoly kockázatot jelentenek ezek a bűnözők.

 

Az Európai Bizottság javaslata kapcsolódik a nemzetközi terrorizmus elleni harchoz is, amelynek egyik egyre terjedő formája a kiberterrorizmus. A nemzeti törvénykezési gyakorlatok egységesebbé tétele mellett az Európai Bizottság javasolja a bűnüldöző szervek szorosabb együttműködését. A javaslat az alábbi tevékenységeket sorolja a harmonizáció hatálya alá:

·         az informatikai szolgáltatások ellehetetlenítése, pl. automatikusan generált üzenetekkel történő elárasztással,

·         káros, rosszindulatú szoftverek készítése és terjesztése, amelyek adatokat módosítanak vagy tüntetnek el,

·         elektronikus üzenetek rossz szándékú lehallgatása, megsértve a személyiségi jogokat,

·         üzenetek szándékos és káros eltorzítása.

 

A javaslat szerint komolyabb esetekben (pl. bűnszövetkezetek által elkövetett törvénysértések) a minimális büntetés nagysága négy év, amennyiben a gazdasági károkozás jelentős vagy súlyosan megsérti egy tagállam elektronikus infrastruktúráját. A jogi személyek felelősséggel tartoznak a szerve­zetükhöz tartozó magánszemélyek által elkövetett törvénysértésekért. Az ilyen jogi személyektől a pénzbüntetésen és egyéb szankciókon túlmenően megvonandó minden társadalmi támogatás és segély, gazdasági tevékenységük a büntetőjogi eljárás lezárásáig ideiglenesen vagy véglegesen felfüg­geszt­hető.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

A fenntartható fejlődés a brüsszeli Zöld Hét középpontjában

 

Az Európai Bizottság szervezésében rendezték meg Brüsszelben a Zöld Hetet, „A mi jövőnk, a mi választásunk – Egy új életmód” címmel. A rendezvénysorozat fő szervezője a Környezetvédelmi Főigazgatóság volt. Romano Prodi, az Európai Bizottság elnöke a megnyitón mondott beszédében kiemelte, hogy a gyermekek 10%-a szenved légzőszervi megbetegedésben, amiért a légszennyezés okolható. Elmondta, hogy az EU kiáll a globális felmelegedés elleni harc mellett, és komoly programmal készül a 2002 szeptemberében Johannesburgban megrendezésre kerülő környezetvédelmi csúcstalálkozóra.

 

Konferenciákon és kiállításokon mutatták be az európai polgároknak az Európai Unió környezet­védelmi célkitűzéseit, programjait és tevékenységét. Kiemelt hangsúlyt helyeztek a környezetvé­delemben érintett csoportok (NGO-k, szakértők, politikai döntéshozók, diákok) közötti párbeszéd erősítésére. Bemutatták a közösség szintjén, az Európai Bizottság által megvalósított környezet­védelmi programokat.

 

Ebben az évben 4 kiemelt témája volt a Zöld Hétnek:

·         egészség, gyermekek és környezetvédelem,

·         fenntartható termelési módszerek és fogyasztói igények,

·         világtalálkozó a fenntartható fejlődésről: a kérdés globális megjelenése,

·         a Natura 2000 program keretében megvalósuló projektek.

 

A programok között vitafórumok, filmvetítések is szerepeltek. Fiatalok részvételével szimulált ülést tartott a Környezetvédelmi Tanács környezetvédelmi miniszterek jelenlétében. Tizenkét 6 és 22 év közötti fiatal vehetett át oklevelet Margot Wallström környezetvédelmi biztostól az európai környezetvédelem jövőjéről készített pályázatért.

 

A rendezvényen döntés született arról, hogy 2002 szeptemberében rendezik meg az Európai Mobilitási Hetet, amelyen bemutatják azt, hogy a fenntartható közlekedés hogyan befolyásolja a levegő minőségét, a zajcsökkentést és az életminőséget.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

Új európai ügynökség a Socrates és a Youth programok kezelésére

 

Az European Court of Auditors, az Európai Unió könyvvizsgáló szervezete nyilvánosságra hozott jelentésében részletesen elemezte a Socrates és Youth programok l955-99 közötti végrehajtását. A jelentés leglényegesebb javaslata az, hogy kezdeményezi a mindkét program kb. 30%-ának kezelését végző Technical Assistant Office (TAO) felváltását egy új európai ügynökséggel. Javasolja a nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság közötti kompetenciák pontosabb meghatározását, ellenőrzés és monitorozás bevezetését kezdeményezi a programok megvalósításának minden szintjén biztosítva a hatékony evaluációt.

 

A könyvvizsgálói elemzés komoly hiányosságokat állapított meg mindkét program végrehajtásában. Ezek fő oka a programok túlzott összetettsége és a nagyszámú célkitűzés pontatlan definiáltsága volt. Igy a megvalósításban érintett országok eltérően értelmezhették azokat, ami nehézségekhez vezetett az együttműködésben.

 

A TAO működési kereteit nem határozta meg pontosan az Európai Bizottság. Az iroda működési költségei túl magasak voltak, és esetenként érdekellentét állt fent a programok kezelésében. A nemzeti ügynökségek működését nehezítette az, hogy nem volt pontosan meghatározva a felelősség-megosztás közöttük és Európai Bizottság között. Mindkét program késve indult el a jogi keretek lassú kimunkálása miatt. Bizonyos esetekben a Court még a csalás lehetőségét is felfedezte a felülvizsgálat során.

 

A teljes jelentés az alábbi intenet címen érhető el: http://www.eca.eu.int.

 

[OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2002. június]

 

*

 

A trieszti Jacques Maritain Intézet tudományos programjai

 

Az országos hálózattal rendelkező olasz tudományos központ, a Jacques Maritain Intézet tevékenységi körébe tartozik a kutatások végzése, amelyek felölelik Kelet-Közép-Európa és a balkáni térség társadalmi-gazdasági-politikai problémáit, megoldást adva e soknemzetiségű és szerteágazó kultúrát képviselő, számos gazdasági egységet tömörítő terület számára.

 

A trieszti kiválósági központ, a Jacques Maritain Intézet őszi tudományos programjai közül a következő két rendezvényt érdemes megemlíteni:

·         2002. november 8-9. Ismeretek, képzés és területfejlesztés Közép- és Kelet-Európában

Nemzetközi szeminárium Triesztben, amelynek célja, hogy a térség országaiban összevesse, ütköz­tesse a képzés, az ismeretszerzés metódusait és bemutassa ennek szerepét a területfejlesztésben. A tanácskozáson a tudásalapú társadalom megvalósításának nemzetenként elérő próbálkozásait ismer­hetik meg a résztvevők, ugyanakkor képet kaphatnak a technológia és az innováció társadalom­formáló szerepéről.

·         A Jacques Maritain Intézet nemzetközi Master Kurzust szervez a Velencei Egyetem és a portogruaroi Campus részvételével „Közép-Kelet-Európa és a balkáni térség együttműködési tevékenységének kialakítása és működtetése” címmel.

A kurzus célja, hogy feltárja és összegezze a célkörzetben rendelkezésre álló, egyes tudományágakban már létező ismereteket, együttműködési és innovációs hálózatokat hozva így létre az eltérő fejlettségű körzetek között.

A program 30 fő számára nyitott, 2002. szeptember 15-ig lehet jelentkezni.

A program költségtérítéses, ennek összege: 4000 euró – a szervezők jelenleg folytatnak tárgyalásokat szponzorokkal, akik révén várhatóan ösztöndíjak is kiosztásra kerülnek majd.

Az olasz külügyminisztérium szakmai és anyagi részvétele is valószínűsíthető.

 

Információ kérhető az egyes programokról:

Istituto Intenazionale Jacques Maritain

Via Torrebianca, 13 – Trieste 34132, Italia

Tel.: 00 39 040 365-017 Fax: 364-409

Igazgató: Prof. Francesco Russo

 

*

 

A francia Inserm pályázati felhívása

 

Az Inserm, amely az orvosbiológiai kutatásokban érdekelt francia közintézmény, július elején tette közzé minden nemzet számára hozzáférhető új pályázati felhívását Avenir 2002 néven.

 

Forrás: www.inserm.fr/avenir2002

 

A pályázatok leadási határideje: 2002. október 4.

 

A kutatási projekteknek meg kell felelniük az intézmény kutatási prioritásainak és szoros kapcsolatot kell kiépíteniük a klinikai kutatás, a közegészségügy és az orvosbiológia között.

Az értékelés során lényeges szerepet játszik a pályázók önállósága és képessége egy saját projekt kidolgozására, illetve kutatócsoportok közötti kapcsolatok létesítésére.

A programban mintegy 40 fiatal tudós számára kívánják biztosítani magas szintű tudományos projektekben történő részvételt. Ezen belül 10, egyetemeknél vagy kutatóintézeteknél állandó pozícióval rendelkező fiatal tudóst, 10 klinikust és 20 posztdoktori szintű tudóst kívánnak kiválasztani a jelentkezők közül.

 

A program két részre különül el:

Francia kutatóintézetekben, egyetemeken és kórházakban állandó pozícióval rendelkező kutatók számára biztosított lehetőségek.

Doktori fokozattal rendelkező tudósok: itt nincs nemzeti megkötés. Az MD vagy PhD fokozattal rendelkező pályázók önállóan hajtják végre tudományos projektjüket egy Inserm laboratóriumban. Az anyagi támogatás éves szintje 15-60 ezer euró lehet. A támogatást 3 évre biztosítják. Az Avenir csomagon felül különféle intézetek havi 2300 eurós havi ösztöndíjat biztosítanak a sikeres pályázóknak.

 

A program 60.000 eurós támogatást, 50 négyzetméternyi laborterületet és kiemelt jelentőségű kutatási infrastruktúrákhoz történő hozzáférést nyújt három éven keresztül a sikeres pályázóknak. A pályázók ezen felül megkapják a lehetőséget egy külső posztdoktori ösztöndíjas és egy PhD hallgató fogadására.

A pályázatokban nem kötelező megjelölni fogadó intézetet, de felkérésre az Inserm segítséget nyújt a megfelelő kutatóhely felkeresésében.

Az Inserm ún. együttműködési projektek segítségével bátorítani kívánja az interdiszciplináris kutatást. Az együttműködési projektek esetében két kutató külön-külön nyújt be egymást kiegészítő és szinergiát hordozó pályázatot, melyeket egymástól függetlenül értékelnek. Külön kérésre az Inserm segítséget nyújt a megfelelő partnerek felkeresésében is.

 

További információt, illetve együttműködési projektek esetén 2002. július 19-ig a megfelelő partnerek felkutatatásához segítséget lehet kérni az alábbi címen:

 

Marie-Catherine Postel-Vinay,

Département de l'Animation et de Partenariats Scientifiques, Service de Veille Scientifique,

Inserm, 101 rue de Tolbiac,

75654 Paris Cedex 13,

Tel.: +33-1-44236705,

E-mail: postel-vinay@tolbiac.inserm.fr,

http://www.inserm.fr/avenir2002.

 

A pályázatokat postán az alábbi címre kell eljuttatni:

 

Appel d'offres Avenir 2002,

Inserm,

101 rue de Tolbiac,

75654 Paris Cedex 13,

France.

 

*

 

Az Európai Űrügynökség pályázati felhívása egyetemi hallgatók számára

 

Forrás: CORDIS News, 2002. június 16., RCN=18552

Eredeti cím: Student competition established with ESA prize

 

Az Európai Űrügynökség 2002 júniusában pályázati felhívást tett közzé SUCCESS 2002 (Space station Utilisation Contest Calls for European Student Initiatives) címmel.

 

A pályázók regisztrációjának végső határideje: 2002. szeptember 2.

A pályázatok beadási határideje: 2002. szeptember 6.

 

A pályázaton bármely tudományterületen egyetemi képzésben résztvevő hallgatók vehetnek részt olyan angol nyelvű kísérleti javaslataikkal, amelyek a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén végezhetőek el.

A pályázat célja, hogy a mostani diákok az űrállomás jövőbeli felhasználóivá váljanak.

 

Az első díj egy egyéves gyakornoki állás az Európai Űrügynökség űrkutató és -technológia központjában Hollandiában, ahol a nyertes a saját kísérlete megvalósításán dolgozhat. A második díj egy laptop számítógép, a harmadik pedig egy utazás a francia-guyana-i Kourun található európai indítóállomásra.

 

A rendezők annak érzékeltetéseképpen, hogy nemcsak az űrkutatás-szakos mérnök és csillagász hallgatók lehetnek a felhívás potenciális győztesei, felsoroltak néhány tudományterületet, ahonnan pályázatokat várnak: élettudományok, fizikai tudományok, és Föld-megfigyelés. Természetesen minden egyéb területről is várják a javas­latokat.

 

További információ az alábbi honlapon található:

 

http://www.spaceflight.esa.int/users/file.cfm?filename=success

 

*

 

ÚJ KIADVÁNYOK

 

Innovating Regions in Europe Network

Projects and Achievements

 

Contents

·         Introduction

·         The IRE Network

·         Regional Innovation Strategies

·         Network newcomes

·         Online tools

pp. 16.

Published by IRC-IRE Central Unit

www.innovatingregions.org

 

 

Innovation Policy in Europe 2001.

European Trend-Chart on innovation

Innovation Papers No. 17.

pp. 50, EUR 17044, OOP

Contents

1. Introduction

2. The interface between science and industry

3. Creation and growth of innovative enterprises

4. Framework conditions conductive to innovation

5. Country reports

Annex

 

 

A selection of succesful transnational technology transfer

18 success stories

pp. 44, May 2002-07-10 IRC-IRE Central Unit

http://irc.cordis.lu

 

*