Valki László:
Beköszöntő

A múlt év őszén az ELTE jogi karán működő NATO Információs és Kutatóközpont néhány fiatal munkatársa arra az elhatározásra jutott, hogy elindítja az első magyar internetes külpolitikai folyóiratot. Úgy látták, a tisztán külpolitikával foglalkozó lapok palettájáról hiányzik egy olyan, mindenki számára könnyen hozzáférhető, magas szakmai színvonalú tudományos folyóirat, amely elsősorban az úgynevezett harmadik világra, azaz az Európán és Észak-Amerikán kívül eső térségekre összpontosít. Ezek a régiók ugyanis közelebb vannak, mint gondolnánk. A Közel-Kelet eseményei rendszeresen megjelennek a médiában, a magyar katonák a NATO kötelékében Afganisztánban teljesítenek szolgálatot - a példákat sorolhatnánk. A Kül-Világ folyóirat létrehozóinak elsődleges célja az volt, hogy egy olyan fórum jöjjön létre, ahol a világnak távolabbi, a fő irányvonalaktól messzebb eső részeiről lehessen olvasni.

A fiatal kutatók azt tapasztalták, hogy a világon az utóbbi időben egyre szélesebb körben terjednek a kizárólag az interneten hozzáférhető folyóiratok, dokumentum-összeállítások, és hogy napjainkban egyre több könyv és tanulmány lábjegyzetei utalnak olyan forrásokra, amelyek lelőhelye valamely hazai vagy külföldi honlap. A központ munkatársai ezért kezdetektől fogva egy online folyóirat létrehozásában gondolkodtak, és ez a maga nemében egyedülálló vállalkozás.

A magam részéről örömmel bocsátom útjára a Kül-Világ-ot, és bízom abban, hogy ez a tematikáját, formáját és elérhetőségét tekintve új kezdeményezés még szélesebbre tárja a világ kapuit az érdeklődő olvasók előtt.

Budapest, 2004. január 19.

Valki László
tanszékvezető egyetemi tanár,
a NATO-központ vezetője