1
Kapornai Judit – Bíró Gyula: A közoktatás fejlesztésének lehetséges irányai kistérségi társulás keretei között. Új Pedagógiai Szemle, 2006. 2. sz.; Kapornai Judit – Bíró Gyula: Az intézményátszervezés lehetőségei a kistérségi társulás keretein belül. Új Pedagógiai Szemle, 2006. 12. sz.
2
2006. évi CXXVII. tv. A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről.
3
Továbbiakban: BÖTKT.
4
ÖNHIKI.
5
Ktsv-i. tv. 6. sz. melléklet 1.2.1. és 1.2.2.
6
1993. LXXIX. tv.
7
Az átszervezések pénzügyi ösztönzése 2008. 08. 31-ig. Ktsv-i tv. 8. sz. melléklet 2. 2.
8
Az egyedüli társulás, ahol a gesztortelepülés nem a berettyóújfalui kistérségben van.
9
Ez közelítőleg 12 millió forint.