1
Nekik állít emléket az író lánya, Erika Mann Tízmillió náci gyermek című könyvében.
2
Az idézetek Martin Amis Koba, a rettenetes című könyvéből valók. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2004. Fordította: M. Nagy Miklós.
3
Mazover, Mark: Children and the aftermath of war – politics and war effects on children explored in conference and through photographs. History Today, 1996.
4
Ristovic, Milan – Stojanovic, Dubravka (eds): Childhood in the Past. 2004.
5
United Nations International Children’s Emergency Fund.
6
World Association of Newspapers. Helsinki, 2003.
7
Stohl, Rachel J.: Under Gun. Children and small arms. African Security Review, 2002/3.
8
Idézi: UNICEF Executive Director, 2004. január 20.
9
Louyot, Alain: Gyermekek fegyverben. Pont Kiadó, Budapest, 2002.
10
Children and Child Soldiers. 2003.
11
Machel, Grace: Impact of Armed Conflict on Chidren. UNICEF, 2001.
12
Louyot, Alain: i. m.
13
Pl. Az európai ókor neveléstörténete. Debrecen, 2003. Prohászka Lajos egyetemi előadásaiból I. Szerkesztette Orosz Gábor.
14
James Bowen: A History of Western Education. Volume I. The Ancient World. Methusen&Co. Ltd. London, 1972.
15
Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1997.
16
Machel, Grace: i. m.
17
Pósa Lajos költő és lapszerkesztő, 1850–1914.
18
Stohl, Rachel J.: i. m.
19
Louyot, Alain: i. m.
20
Raundalen, Magne: How war affects children. Bergen, Norway, 1999.
21
National Center for Children Exposed to Violence, 2000.
22
Cole, Ester – Brown, Robert S.: Psychological Needs of Post-War Children in Kosovo. In School Psychology International, 2002/3.
23
GfK csoport, 2000. december – 2001. február.
24
Lásd pl. Kapor-Stanulovic, Nila „Emergency Psychology” programját. UN Chronicle, 2003. dec.
25
Lásd Helping Iraq’s children get back to school. UNICEF, 2004.
26
Louyot, Alain: i. m.
27
Reardon, Betty A.: Peace Education. In Routledge International Companion to Education. Ed. by Bob Moon, Sally Brown and Miriam Ben-Peretz, London, 2000.
28
Crick, Bernard: Political education and the School. In Handbook of Educational Ideas and Practices. General Editor: Noël Entwistle. Routledge, 1990.
29
Special Session for Children: „A World fits for Children.”