1
Azokban az országokban, ahol kétszintű felsőoktatási rendszer van, az egyetemi szintű képzés megvalósulhat szakmai Bachelor- vagy Master-fokozatnak egy nem-kutató felsőoktatási intézményben történő megszerzésével.
2
Az alapoktatás az általános és középiskolai oktatás együttvéve.
3
Erősen ajánlatos több adat gyűjtése ezen a területen.
4
Lásd az 1. bekezdésben az In Search of Quality, 2000 kiadványból idézett készségkészletet.
5
Lásd: In Search of Quality, 2000.
6
Egy olyan országban, ahol föderációs szerkezet van, az országos kormányra vonatkozó megállapításokat a regionális kormányokra kell érteni olyan kérdésekben, amelyek decentralizáltak és a régiók kompetenciájába tartoznak.
7
Azokban az országokban, ahol kétszintű felsőoktatási rendszer van, az egyetemi szintű képzés megvalósulhat szakmai Bachelor- vagy Master-fokozatnak egy nem kutatással foglalkozó felsőoktatási intézményben történő megszerzésével.
8
Richard Ingersoll kutatási adatai: Teacher turnover and teacher shortages. USA, 2001.
9
Bár minden iskolára érvényesek, jó példát adnak erre a kapcsolatra az olyan reformmozgalmak, mint a Montessori, ahol erős koncepció van az oktatási módszerek alapjában és nagy mértékben ez határozza meg a tanítás megszervezését is.
10
Lásd: In Search of Quality, 2000.
11
Ebben a vonatkozásban érdekes jelzés, hogy a legújabb kezdeményezések számos országban – akár kötődnek az állami rendszerhez, akár nem –, amelyek differenciáltabb oktatási palettát ajánlanak, például kétnyelvű középfokú oktatást, egésznapos gondozó intézményeket és általános iskolai oktatást vállalatok bevonásával, sokféle szülői csoport számára vonzóak. Ezekbe az iskolákba többen jelentkeznek tanárnak, mint amennyi üres állás van.