1
A tanulmány megírása során a következő háttéranyagokra támaszkodtam: Saját korábbi tapasztalatom, cikkeim, disszertációm. • Háttértanulmányok, amelyek írására egy-egy téma szakértőjét, illetve olyan kollégákat kértem, akik friss tapasztalatokkal rendelkeznek. Fischerné Dárdai Ágnes a tankönyvekkel és a tárgy tanításának nemzetközi trendjeivel kapcsolatban tudott segíteni, Foki Tamás fővárosi vezető történelem-szaktanácsadó, Ujvári Pál fővárosi történelem-szaktanácsadó, Knausz Imre tankönyvszerző, tantervkészítő volt még a segítségemre. • Kérdőíves vizsgálat, amely forráshiány miatt csak a megyei történelem-szaktanácsadókra terjedt ki. • A közelmúltban a témában megjelent írások, folyóiratcikkek, illetve a Törifórum levelezési rovata.
2
http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=tantargyak-Csala-Tortenelem.html