1
A tanulmány a serdülők erkölcsi szocializációjával foglalkozó kutatás keretében készült. Munkacsoport-vezető: Horváth H. Attila (OTKA Z025522).
2
UWE UHLENDORFF: Sozialpädagogische Diagnosen III. Ein sozialpädagogisch-hermeneutisches Diagnoseverfahren für die Hilfeplanung. 1997, Juventa Verlag Weinheim und München.
3
A tanulmány első része 2000. áprilisi számunkban jelent meg.