Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 május > www.oki.hu

www.oki.hu

Májusban az Országos Közoktatási Intézet megújult honlapját érhetik el a weben az érdeklődők.

A szerkezetében, tartalmában és külső megjelenésében egyaránt megváltozott weboldalról folyóiratunk új rovatában havonta ismertetőt közlünk, amelyben fel szeretnénk hívni olvasóink figyelmét a legfrissebb tartalmakra, a honlapra felkerült hazai és nemzetközi publikációkra, az induló vitákra.

Az OKI-honlap szerkesztői azt tűzték ki célul, hogy minél teljesebb képet adjanak arról a jelentős kutató-fejlesztő-szolgáltató tevékenységről, amely az intézet különböző műhelyeiben történik. Emellett azonban fontosnak tartjuk, hogy a honlap gyors tájékozódási lehetőséget nyújtson mindazok számára, akik információkat akarnak kapni a közoktatás különböző területeinek történéseiről, a hazai és nemzetközi oktatásfejlesztés új eredményeiről. Az OKI-honlap egyik legfontosabb újdonsága a kulcsszavas keresőrendszer, amely megkönnyíti a sokféle honlaptartalom közötti eligazodást, a tematikus keresést. A kulcsszórendszerben a közoktatás, az oktatáskutatás, a neveléstudomány, a gyógypedagógia, a nevelés- és fejlődéslélektan leggyakrabban használt fogalmai kaptak helyet.

Amint utaltunk rá, a hompage sok szempontból új szerkezetbe rendezi a már korábban is felvitt, illetve a jövőben felkerülő tartalmakat. Olyan szerkezetet alakítottunk ki, amely sokoldalúbb lehetőséget kínál az intézet munkatársai számára kutatásaik, fejlesztő tevékenységük, módszertani anyagaik bemutatására.

Fontosnak tartjuk, hogy a honlapot felkereső látogatók minél részletesebb képet kapjanak az Országos Közoktatási Intézet szervezetéről, az intézet működéséről, a munkatársak tevékenységéről. Miután a világháló sok szempontból valóban megszünteti a távolságokat, bízunk abban, hogy megszaporodnak nemzetközi látogatóink, ezért szeretnénk minél több információt angol nyelven is megjeleníteni. A megújult honlap „nyitó” kiadásában már találkozhatnak az érdeklődők az intézet angol nyelvű ismertetésével, illetve néhány angolra fordított publikációval. (Már olvasható Komenczi Bertalan magyarul is sikeres cikke az információs társadalom és az oktatás kapcsolatáról: On-line–The Information Society and Education.)

A főlap egyik új része az OKI Kiadóról tudósító elkülönülő lap, amelyen az új kiadványokról, a kiadó terveiről olvashatnak az érdeklődők. Ezen a lapon részletek is találhatók majd a készülő könyvekből.

Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy olvasóink egyre gyakrabban böngészik az Új Pedagógiai Szemle honlapját. Az OKI új honlapján könnyen megtalálható a folyóirat weblapja a legfrissebb szám cikkeinek ajánlójával, az új számok fontosabb cikkeivel. A folyóirat nyomtatott változatának megjelenése után három hónappal már a lap teljes terjedelemben olvasható az interneten.

Ahogyan ezt már tapasztalhatták, folyóiratunk minden hónapban közöl olyan tanulmányokat, cikkeket, melyek teljes terjedelmükben csak a honlapon olvashatók. Ilyen formában jelent meg Gyöngyösi Erika írása a hazai tanártovábbképzés helyzetéről és Kárpáti Andrea tanulmányát, amelyben az oktatási szoftverek minőségét vizsgálta. Ezeket az írásokat külön jelzéssel látjuk el, illetve a hozzáférés módját is pontosan közöljük. Ezzel a gyakorlattal lehetővé válik számunkra, hogy nagyobb terjedelmű műveket is közöljünk, amelyekre eddig helyhiány miatt nem volt lehetőségünk.

Számos közérdekű tudnivalót tartalmaznak a Közoktatási információk gyűjtőnévvel jelölt oldalak. A hazai oktatási intézmények adatait, a közoktatási szakértők névjegyzékét, valamint a tantervi és tankönyvadatbázisokat, taneszközjegyzéket találhatnak az idelátogatók. Változatlanul elérhető a honlapról a Középiskolai Felvételi Információs Rendszer adatbázisa is.

A honlap új része az a felület, amelyen a Nemzetközi kutatások, fejlesztések, együttműködések információs oldala található. Itt elsősorban az Európai Unió oktatási információi érhetők el. Magyar nyelvű ismertetők segítik a különböző európai témákat tartalmazó honlapok közötti eligazodást. Az Új Pedagógiai Szemle az Európa-mellékletben minden hónapban áttekintést ad egy-egy európai weblap tartalmáról. A nemzetközi kitekintés részeként rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a honlap látogatóit a határainkon túli magyar oktatás információiról is.

Az oktatási intézményekben születő helyi innovációk számára kíván szakmai nyilvánosságot teremteni a Helyi Piactér rovat. Erre a honlaprészre szabadon felkerülhetnek az intézmények által készült tantervek, programok, módszertani újítások, kísérleti tapasztalatok leírásai.

Az eddig Faliújságként működő interaktív felületet a különböző elektronikus lapokból már jól ismert Fórummá alakítjuk, amelyben különböző témákról indítunk vitákat. Ebben a virtuális Hyde Parkban minden közoktatási kérdés szabadon – persze némi moderálással – felvethető. A szerkesztők szeretnék ösztönözni a minél szélesebb körű véleménycserét, szeretnék, ha e Fórum által is gazdagodna a közoktatási nyilvánosság.

Sajtófigyelő honlaprészünk a közoktatással kapcsolatos más orgánumokban megjelent cikkekre hívja fel a figyelmet.

Az információs és kommunikációs technika rendkívüli ütemű fejlődése az oktatási folyamat számára folyamatos kihívást jelent. A fejlett információs társadalmakban nélkülözhetetlen az információs kultúra, amelynek megismertetése, illetve az informatikai eszközök alkalmazásának legalább alapfokú elsajátíttatása elsősorban az oktatási intézmények feladata kell hogy legyen. Az Országos Közoktatási Intézet is fontos feladatának tekinti, hogy az informatika oktatásával és iskolai alkalmazásával kapcsolatos információk gyorsan terjedjenek.

Az Informatikai nevelés kulcsszó Nemzetközi kitekintés címszava alatt tanulmányokat, ajánlásokat teszünk közzé, amelyek a hazai pedagógusok számára hasznos külföldi oktatási példákat mutatnak be. Elsőként Komenczi Bertalan Az új információs és kommunikációs technikák oktatási-nevelési folyamatban történő felhasználásának nemzetközi tapasztalatai című, képekkel és linkekkel illusztrált tanulmányát ajánljuk, amely 13 iskola életébe enged bepillantást: a legkisebb walesi vidéki általános iskolától kezdve a német tartományi gimnáziumon át a szingapúri mintaiskolákig. Ezen a helyen olyan oktatási webhelyeket mutatunk be, amelyek információkat, letölthető anyagokat közölnek, nemzetközi iskolai együttműködésekről számolnak be. (Természetesen e nemzetközi webhelyek látogatásához, olvasásához megfelelő nyelvtudásra is szükség van.)

E rovatban tesszük közzé azokat a tanulmányokat, elemzéseket is, amelyek az informatikai oktatás és nevelés nemzetközi felméréseinek eredményeit publikálják. Képet kaphatunk arról, hogy hazánk – amely rendszeresen több nemzetközi felmérésben is részt vesz – milyen helyet foglal el az iskolai informatika terén a világban. Ha hírt kapunk külföldi konferenciákról, rendezvényekről az informatikai nevelés témájában, azok információit is nemzetközi rovatunkban hirdetjük meg.

A hazai iskolai informatika bemutatkozása több részben történik. Az informatika mint tantárgy kapcsolódási pont kidolgozott, lektorált informatika-tanterveket, fejlesztési programokat közöl mintaként, továbbá az informatikai képzésért, továbbképzésért „felelős” szervezetek adatait, híreit, újdonságait. Itt mutatkozik be többek között az Informatika és Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE), a Könyvtáros Tanárok Egyesülete, valamint a Közoktatási Rendszergazdák Egyesülete is, megfelelő linkekkel e szervezetek honlapjának elérésére. Az informatika oktatási alkalmazása felirat alatt a különféle tantárgyak oktatását segítő, új technikát használó módszereket, újdonságokat bemutató szakanyagokat (esetleg letölthető dokumentumokat, szoftvereket) kívánunk közreadni, valamint az iskolai munka mindennapjait, az iskolai élet egészét befolyásoló informatikai alkalmazásokat is népszerűsítjük.

A Sulinet/Írisz-program hatékonyságának növelése érdekében két rövidebb összegző tanulmányt is közlünk, amelyek – az ISZE által indított felmérést követően – szövegesen is értékelik az iskolákban fellelhető multimédiás oktatási segédanyagok és más, a piacon beszerezhető, oktatási célú CD-ROM-ok tanulási felhasználhatóságát, a tanárok tapasztalatait, alkalmazási javaslatait. Erősíteni kívánjuk a Sulinethez kapcsolódó iskolák pedagógiai és didaktikai szempontból hatékony internethasználatát, a világháló segítségével történő információgyűjtést, kapcsolattartást, a nemzetközi és hazai projektekben való együttműködést.

Az elmúlt években az Új Pedagógiai Szemle számos informatikai témájú cikket, tanulmányt, riportot, bemutatkozást közölt. Ezek linkgyűjteménye is megtalálható a honlapon. A Hírek, újdonságok rovat pedig mindig a legfrissebb hazai informatikai rendezvények, továbbképzések, fórumok publikálását vállalja, nemcsak informatikatanárok számára.

Honlapunkon a legnagyobb változást az információk és tartalmak közötti átjárhatóság kiszélesítése jelenti. Linkgyűjteményünk folyamatos bővítésével könnyen elérhetővé válnak más hazai és külföldi, oktatással kapcsolatos honlapok. Reményeink szerint bejelentkező lapunk portállá válhat minél több felhasználó számára, mivel remélhetőleg nagyon sok kapcsolati lehetőséget kínál, keresőrendszere könnyen használható. Egy honlap akkor hasznos, ha minél többen használják. Az olvasók visszajelzései segítik munkánkat, így interaktív módon tudjuk fejleszteni a keresőrendszerünket és tartalmainkat. Várjuk tehát észrevételeiket, javaslataikat.

A honlap szerkesztői nevében:

Jankovich Andrea és Körösné Mikis Márta