1
A világ vallási térképe. HVG Melléklete 1996. I.; ROSDY TAMÁS: Közelkép: A keresztény egység napja. Magyar Nemzet, 1996. IX. 16. 5. p.
2
FEKETE JUDIT: Az égig érő fára egyedül kell felmászni. Magyar Nemzet, 1998. II. 28. 19. p.
3
ÁDÁM ANTAL: A vallásszabadság összetevői. Társadalmi Szemle, 1994. 5. sz.; MEZEI ANDREA: Szekta és egyház a rendszerváltás után. Társadalmi Szemle, 1995. 10. sz. 34–45. p.; Magyar Történelmi Fogalomtár (szerk.: Bán Péter). Budapest, 1998, Gondolat, 50. p.; GECSE GUSZTÁV: Vallástörténeti kislexikon. Budapest, 1971, 282. p.; SZEBENI OLIVÉR: Szekták itthon és a nagyvilágban. Társadalmi Szemle, 1994. 3. sz. 46–53. p.
4
Biblia. Budapest, 1987, Szent István Társulat Apostoli Szentszék Könyvkiadója. 1103. p.; Az emberiség Isten keresése. 1991, Watch Tower Bible and Tracht Society of Pennsylvania, 378–379. p.
5
JAVORNICZKY ISTVÁN: Protestáns gimnázium Zuglóban. Magyar Nemzet, 1998. II. 7. 13. p.
6
TÓTH ERZSÉBET: Cigány mise Orkon. Magyar Nemzet, 1997. I. 2. 7. p.
7
HANTHY KINGA: A hit szellemében oktat és nevel. Magyar Nemzet, 1998. III. 21. 19. p.; LŐCSEI GABRIELLA: Diploma négyszázezerért. Magyar Nemzet, 1996. XI. 9. 17. p.
8
Igazságosabb és testvériesebb világot! A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele a hívekhez és minden jóakaratú emberhez a magyar társadalomról. Budapest, 1996, Magyar Katolikus Püspöki Kar.