1
A dzsineffektus (a tényt, hogy az ember még nem nőtt hozzá az általa kiváltott egyensúlybomláshoz az élő természetben és a társadalmi életben) és az élettisztelet etikájának a lényegét az ÚPSZ 1999. márciusi számában „A nevelés – erkölcsi nevelés is” c. tanulmányomban írtam le. (R. P.)
2
KODÁLY ZOLTÁN: Magyarság a zenében. 1939. In Szekfü Gyula (szerk.): Mi a magyar? Budapest, 1992, Magyar Szemle Társaság, Reprint kiadás.
3
THIERING ETELKA: A tanárok szerepe a szellemi környezetvédelemben. Keresztyén Nevelés, 1998. 6. sz.
4
MASUDA JONEJI: Az információs társadalom mint posztindusztriális társadalom. Budapest, 1988, OMKK.
5
MCCLELLAND: The achieving society, van Nostrand Princeton. 1969.