Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 május > A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában. A tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra

A melléklet a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány és az Új Pedagógiai Szemle Szerkesztősége között létrejött együttműködési megállapodás alapján jelenik meg. Célja a KOMA pályázatainak utógondozása, a sikeres pályázatok bemutatása, illetve a hazai közoktatási pályázati kultúra fejlesztése.

A mellékletben bemutatott pályázókat, pályázati szemelvényeket a Szerkesztőség választotta ki.

A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában
– A tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra –

– A KOMA XXII. pályázatának értékelése –

A pályázat célja a közoktatási intézményekben felhasználható, a gazdasági kultúrát fejlesztő, a piacgazdaságban való eligazodásra, a racionális gazdasági viselkedésre felkészítő programok kifejlesztésének, megvalósításának és elterjesztésének támogatása volt.

Pályázni lehetett olyan új, saját fejlesztésű programokkal vagy külföldiek adaptációjával, amelyek az általános képzésben és a szakképzésben egyaránt hasznosíthatók.

A pályázatokat a következő témakörökben várta a kuratórium:

1. a tanulók pénzügyi kultúrájának megalapozása;

2. az optimális jövedelemszerzéshez, a jövedelem racionális felhasználásához szükséges ismeretek bővítése;

3. a családi gazdálkodás ésszerű, hatékony formáinak megismertetése; ésszerű fogyasztói magatartásra nevelés;

4. a vállalkozások világának bemutatása, a modern piacgazdaságok etikai dilemmái, konfliktusok értékelése, kezelése.

A pályázaton csak általános és középiskolák, illetve a közoktatás körébe tartozó intézmények vehettek részt.

A pályamunkáknak tartalmazniuk kellett az intézmény rövid bemutatását (személyi és tárgyi feltételek, diákságának létszáma, összetétele stb.), a tervezett pedagógiai fejlesztő munka bemutatását (célok, szervezeti formák, tartalom, módszerek, eszközök stb.), programok tervezése esetén azok ütemtervét, valamint a tervezett költségekre vonatkozó részletes tervet (az önrész és a pályázott összeg nagyságának meghatározásával).

A pályamunkák leadási határideje 1999. szeptember 30. volt.

A támogatást nyert pályázóktól a kuratórium beszámoló elkészítését várja, amelynek tartalmaznia kell a megvalósult pedagógiai program bemutatását, az eredmények értékelését az előzetes célokkal összevetve (pl. vélemény az alkalmazott szervezeti formákról, tartalomról, módszerekről, az eszközök eredményességéről; javaslatok a szükséges korrekciókról a tapasztalatok alapján), mellékelve a programhoz önállóan kidolgozott tanulási, illetve tanítási segédanyagokat.

Összesen 148 pályamunka érkezett. Legnagyobb számban az úgynevezett egyéb település iskolái pályáztak (49 db, 33%), a megyeszékhelyekről és a nagyobb városokból csaknem azonos számú pályázat érkezett (38 db, 26%, 37 db, 25%), míg a fővárosból a legkevesebb (24 db, 16%).

Az intézményi megoszlás tekintetében kimagasló az általános iskolák aránya (59 db, 39%). Jelentős a szakközépiskolai pályázók száma (37 db, 24%). Összesen hat olyan pályázat érkezett, amely nem sorolható be a közoktatási intézmények sorába, így ezek automatikusan kiestek a lehetséges nyertesek köréből.

A kuratórium 30 millió Ft-ot szánt a pályázat céljaira, a pályázatok elbírálása után végül 16 854 100 Ft-ot osztott szét 62 pályázó között, ami azt jelenti, hogy a KOMA a pályázatok 42%-át részesítette támogatásban. Sajnos a többi pályázat nem érte el a kívánt szakmai színvonalat.

A nyertes pályázatok település szerinti megoszlásának aránya nagyjából megegyezett az összes pályázat település szerinti megoszlásának arányával, ami azt mutatja, hogy a kuratórium törekedett a méltányos arányosságra, így a legnagyobb számban pályázó, úgynevezett egyéb települések iskoláit részesítette a legnagyobb mértékű támogatásban (24 db, 39%).

Az intézményi megoszlást tekintve az általános iskoláké volt a vezető szerep 32 nyertes pályázattal, ami több, mint a nyertesek fele (53%). Jelentős számban támogatta a kuratórium a szakközépiskolákból érkezett pályaműveket (12 db, 19%).

A beérkezett pályázatok összes pénzigénye 123 648 622 Ft volt. A legnagyobb összeget arányosan a legnagyobb számmal pályázó intézmények, az általános iskolák igényelték, összesen 37 350 542 Ft-ot (30%), településtípus szerint pedig az egyéb településeken volt a legnagyobb igény (47 145 020 Ft, 38%). Az elbírálást követően az arányoknak megfelelően (ahol természetesen a pályázati körből eleve kieső, nem közoktatási intézményeket nem vesszük figyelembe) az általános iskolák részesültek a legnagyobb támogatásban: a fenti összegből 8 315 000 Ft-ot kaptak meg (50%).

A településtípusok szerinti csoportosítást tekintve az igényelt összegek arányainak megfelelően osztotta ki a kuratórium az elnyert összegeket, vagyis az úgynevezett egyéb településkategóriába tartozó intézmények pályázatai nyerték el a legnagyobb összeget, 6 162 000 Ft-ot, ami a szétosztott összeg 37%-át teszi ki.

A pályázatok elbírálása a szakértők véleménye alapján történt.

A legnagyobb támogatással díjazott iskolák
1. táblázat

Kód Pályázat címe Pályázó intézmény Cím 
XXII/015 A tanulók pénzügyi kultúrájának megalapozása és a vállalkozások világának megismertetése Damjanich János Általános Iskola Csongrád megye, Szentes, Damjanich u. 41. 
XXII/043 Értékteremtés a Hétszínvirág Iskolában Hétszínvirág Általános Iskola Somogy megye, Marcali, Petőfi u. 36. 
XXII/044 „Én és a világ” általános iskolai tananyag (1–4. osztály), Gazdasági-üzleti gyakorlatok (7–8. osztály) Tabán Általános Iskola Csongrád megye, Szeged, Tabán u. 16. 
XXII/054 A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában, a tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra. Ariadné fonala a gazda(g)sághoz. Móra Ferenc Általános Iskola Zala megye, Újudvar, Fő u. 59. 
XXII/055 Gazdasági játékok – játékos gazdaság Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest, Raktár u. 1. 
XXII/079 A gazdasági kultúra fejlesztése az iskolában, a tanulók felkészítése a racionális piaci magatartásra Gépipari Közlekedési Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola Jendrassik György Tagintézmény Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok, Baross út 37. 
XXII/081 Viselkedés a piacgazdaságban (A piacgazdaság jogi és gazdasági útvesztői, az azokban való eligazodás) Gábor Áron Szakközépiskola B-A-Z megye, Miskolc, Bolyai Farkas u. 10. 
XXII/095 Szimulációs játékok felhasználása a közgazdasági tantárgyak tanításához Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, Petőfi tér 1. 
XXII/106 „Ésszel, kézzel, szívvel” Vasvári Pál Általános Iskola Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tiszavasvári, Iskola út 2. 

A pályázók száma igényelt – elnyert összeg
2. táblázat

Igényelt összeg 123 648 622 Ft 
Elnyert összeg 16 854 100 Ft 
Díjazott 62 
Nem díjazott 86 
Összesen 148 


3. táblázat

Megye Igény (Ft) Pályázók száma Támogatás (Ft) Díjazott pályázók 
Bács-Kiskun 13 598 820 18 739 000 
Baranya 7 326 000 760 000 
BAZ 7 157 500 12 1 098 100 
Békés 3 297 100 300 000 
Budapest 24 776 752 24 2 078 000 
Csongrád 6 255 700 12 2 074 000 
Fejér 4 640 000 – 
Győr-Moson-Sopron 109 500 – 
Hajdú-Bihar 4 824 000 380 000 
Heves 5 329 700 304 000 
Jász-Nagykun-Szolnok 7 605 430 12 1 997 000 
Komárom-Esztergom 1 545 300 1 003 000 
Nógrád 848 520 659 000 
Pest 19 661 800 10 1 152 000 
Somogy 3 953 000 1 000 000 
Szabolcs-Szatmár-Bereg 4 712 000 836 000 
Tolna 5 143 000 370 000 
Vas 1 599 500 666 000 
Veszprém 4 872 000 340 000 
Zala 4 393 000 1 098 000 
Összesen 131 648 622 149 16 854 100 62