1
Gazdasági kultúra az oktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 7–8. sz.