1
Lásd erről Pertl Gábor és Darázs Dóra írását. Új Pedagógiai Szemle, 1998. 7–8. sz. 70. p.