Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 2000 május > Virtuális kirándulás hazai nemzeti parkjainkban

Virtuális kirándulás hazai nemzeti parkjainkban

Örvendetesen gyarapodik a hazai multimédia-piac, a CD-ROM-ok egyre gazdagabb választéka kínálja magát a boltok polcain, a katalógusok oldalain. Különösen örvendetes a természettudományi ismereteket tartalmazó anyagok számának növekedése a Manó sorozat állatokról, növényekről szóló, különböző korosztályoknak szóló kiadványaitól a National Geografic magyarított albumain át a különböző multimédiás állat- és növényhatározókig. Ennek a sokszínű kínálatnak a sorába illeszkedik a Veszprémben működő Veszprog Kft. kiadásában a közelmúltban megjelent gyönyörű CD-ROM, a Magyarország nemzeti parkjai I., amely nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy bemutassa hazánk jelentős természeti értékeit képező védett területeit, azokat a rezervátumokat, ahol még esély van arra, hogy megőrizzünk valamit hajdanvolt korok természeti együtteséből. (A sorozat további négy kötete ősszel jelenik meg.)

A Magyarország nemzeti parkjai című CD-ROM kiadvány alapötletével évekkel ezelőtt találkoztam a környezeti nevelésről híressé vált budapesti Egry József utcai Általános Iskolában, ahol a gyerekek néhány lelkes pedagógus vezetésével projektmunkában tanulmányozták nemzeti parkjainkat. Jól emlékszem arra a szerkesztőségi délutánra, amikor Szabóné Susa Ágnes elhozott néhányat azokból az albumukból, amelyekben a nemzeti parkokat feltérképező gyerekek munkáit gyűjtötték össze. Ezekből és később a tanárokkal folytatott beszélgetésekből világossá vált, hogy a nemzeti park projekt páratlan lehetőségeket kínál a földrajz, az élővilág, a fizika, a kémia és tágabb keretben a magyar történelem, néprajz, népművészet tanulására. Lehet, hogy a humán diszciplínák említése meglepőnek hat, ám a már említett szép mappák, albumok a természeti világ megismerésére vonatkozó dokumentumok mellett számos olyan fotót, gyermekek által készített leírást tartalmaztak, amelyek történelmi emlékeket, a táj jellegzetes népművészeti stílusait, irodalmi emlékeit is dokumentálták.

Ez az egykori projekt néhány év alatt jelentős szellemi vállalkozássá érett, olyan CD-ROM-má, amely bemutatja az Aggteleki, a Bükki, a Fertő-Hansági, a Hortobágyi és a Kiskunsági Nemzeti Park földtörténetét, élővilágát, történelmi, néprajzi, irodalmi emlékeit. Részletes térképek segítségével ismerhetjük meg az egyes parkok földrajzi elhelyezkedését. A multimédia eszközeit jól alkalmazó ábrák mutatják meg a CD-ROM olvasóinak/nézőinek azt, hogy a különböző földtörténeti korokban mi történt ezeken a természetvédelmi szempontból nagyon érdekes és értékes területeken. Több mint 800 gyönyörű természetfotó segíti a parkok növény- és állatvilágának felfedezését. Minden egyes növény- és állatfajról részletes leírás olvasható, s a közel 130 rögzített állathang segíti azt, hogy a számítógép képernyője előtt ülve képzeletünkben megelevenedjen a hortobágyi szikes puszta madárvilága, életre keljenek a Fertő tavi nádasok.

Ezt az információkban gazdag multimédia kiadványt nézegetve felmerül a kérdés: pótolhatja-e egy-egy ilyen CD-ROM a nemzeti parkokban tett kirándulásokat, a természetes élőhelyek megismerését? A válasz egyértelmű nem. A természeti környezet megtapasztalását semmilyen multimédiás anyag nem pótolhatja, nem is ezzel a céllal készült ez – s a többi hasonló jellegű – a természeti valóságot sokoldalúan bemutató kiadvány. A multimédiás feldolgozások célja a természetben szerzett tapasztalatok kiegészítése, rendszerezése. Gondoljuk meg, hogy a mai kirándulási költségek mellett mikor lenne a földrajzot, biológiát oktató tanárnak lehetősége négy-öt nemzeti parkba elvinni tanítványait. Ráadásul a látnivalók jelentős része évszakhoz kötött, az állatok természetes körülmények között iskolai csoportokkal nem vagy alig figyelhetők meg. A természeti környezet közvetlen megfigyelésének korlátozott jellegét próbálja kitágítani ez a multimédia. A CD-ROM készítőinek nem titkolt szándéka az is, hogy a nemzeti parkok természeti és kulturális valóságának együttes megmutatásával segítsék a különböző tantárgyak keretei között szétszórtan megszerzett ismeretek integrálását.

A CD-ROM hihetetlenül sokrétű ismeretanyagát tartalmazó oktató részeket játékos kikérdező, illetve szórakoztató feladatok egészítik ki. A multimédia CD az információátadás különböző lehetőségeit kínálja, így felkeltheti az olyan gyerekek érdeklődését is, akik eddig kevésbé vonzódtak a földrajz, a biológia vagy a történelem tanulmányozásához, de éppen a számítástechnikai, informatikai eszközök alkalmazása teszi számukra érdekessé ezeket a témákat, s ezen keresztül az ezek ismeretanyagát feldolgozó tantárgyakat.

A Magyarország nemzeti parkjai CD-ROM jó lehetőségeket kínál az önálló információszerzés megtanulására, az ehhez szükséges képességek sokoldalú fejlesztésére. Ugyanakkor hasznos segítséget nyújt a különböző szaktárgyakat tanító tanárok számára is. Szakszerűbben, színvonalasabban képes az a tanár egy-egy kirándulást, nyári szaktábort megtervezni és vezetni, akinek módja van elmélyedni a CD-ROM sokféle információinak tanulmányozásában. Az ilyen és ehhez hasonló kiadványok valójában akkor tölthetik be küldetésüket, ha a tanárok felfedezik a bennük rejlő lehetőségeket, ha megtapasztalják, miként tágítja ki mindennapi pedagógiai tevékenységük mozgásterét, és ha megéreztetik tanítványaikkal az önálló tanulás, kutatás örömét.

Régóta tudjuk, hogy az információs korszak eszközei – így a multimédia CD-ROM – egyszerre hordoznak pozitív és negatív értékeket, egyszerre jelentenek áldást és átkot. Úgy érzem, hogy a jól szerkesztett, gazdag információs anyagot kínáló s egyben az értékek védelmére szocializáló multimédiás eszközök láttán talán halkul az aggodalmaskodók és erősödik az információs korszak pozitív esélyei mellett érvelők hangja.

Magyarország nemzeti parkjai I. Írta és összeállította: Barna Zsolt és Szabóné Susa Ágnes. 1999, Veszprog Kft.

Schüttler Tamás