1
Lásd erről a témáról MAJZIK LÁSZLÓNÉ A tudás Európájáért című írását. Új Pedagógiai Szemle, 1999. 6. sz.