1
Ez az írás részlet az Integrációs Stratégiai Munkacsoport (ISM) „Oktatás, képzés, tudomány” témacsoportján belül készült Az oktatás és az európai integráció című tanulmányból (Budapest, 1998.)
2
Pl. az a tény, hogy a közoktatásban a tantervi programfejlesztés az elmúlt években nagymértékben támaszkodott egy nemzetközileg kompatibilis szoftverrendszerre (az ún. Profil-szoftverre), a hazai programfejlesztők előtt a jövőben nem várt lehetőségeket nyithat meg.
3
„After accession the CEEC's are also likely to draw considerable amounts from the structural funds to modernize and adapt their educational and training systems (Agenda 2000, 1997, 125. p.).
4
Az integrációs célok már megjelentek például a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány céljai között.
5
Az Európai Tanulmányi Központok létrehozására irányuló, 1997 végén meghirdetett Phare-program 1998 és 2000 között kb. 3 millió ECU-t szán erre.
6
Az Integrációs Államtitkárság 1997 áprilisában elfogadott, az MKM által előkészített anyaga tartalmaz becsléseket az integrációs képzési költségek egy részére. A csatlakozási tárgyalásokban érintett központi köztisztviselők képzésére például 1997-re 50 millió, az önkormányzati tisztviselők képzésére 30 millió forint elkülönítését javasolja. Az eurokompatibilis közigazgatási személyi állomány létrehozásának egyik eszközeként integrációs ösztöndíj létrehozását jelölik meg: ez lehet felsőoktatási kiadás, de lehet közvetlen kormányzati igazgatási kiadás is.
7
A Társulási Tanács 1997. augusztus 4-i határozata értelmében a magyar hozzájárulás összege a Leonardo-programhoz 1997-ben 2 654 000 ECU, a Socrates-programhoz 3 297 000 ECU (1998-tól pedig 4 902 000 ECU).
8
A támogatás formája nem feltétlenül az állami költségvetés. A szakképzésben például a szociális partnerek elfogadták, hogy a Szakképzési Alap ilyen célokra is nyújt támogatást.
9
Az ilyen költségek nagyságrendjét egyes becslések szerint összesen évi 5-6 milliárd forintra lehet tenni, amiből 1-2 milliárd az intézmények közvetlen támogatása. Fontos jelezni, hogy az itt felmerülő kiadások egyben az integrációs célokon túlmutató fejlesztéseket is lehetővé teszik.
10
Érdemes végiggondolni azt is, hogy amennyiben azok a környező országok, amelyekben nagyobb számú magyar kisebbség él, uniós tagok lesznek, az ott élő magyaroknak joguk lehet a magyarországi felsőoktatási intézményekbe jelentkezni.