1
Kormány-előterjesztés a gyermek- és fiatalkorúak bűnmegelőzését, valamint a társadalmi integrációjuk elősegítését szolgáló feladatokról. (Munkaanyag) Budapest, 1997.
2
GÖNCZÖL KATALIN: Anómia és a bűnözés növekedése Magyarországon. Társadalmi beilleszkedési zavarok. Készítette: a TBZ-t ellenőrző munkacsoport, 1994.
3
Kormány-előterjesztés. Lásd 1. jegyzet.
4
PATAKI FERENC: A deviáns jelenségek értelmezésének és kezelésének kulcskérdései. Devianciák Magyarországon. 1994, Közélet Kiadó, 57. p.
5
NAGY FERENC: A büntetéssel fenyegetett cselekményt elkövető gyermekek helyzete és a velük szemben alkalmazható eszközök Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis, Tomus XXVII. Fasc. 110. Szeged, 1980, 235. p.
6
Kormány-előterjesztés. Lásd 1. jegyzet.
7
F. MARULLO, F. BRUNO: A kábítószer-fogyasztás közege a különböző társadalmi-kulturális, jogi és normatív rendszerekben. Budapest, 1996, UNICRI–MKM Prevenciós Iroda, Kabala Kiadó, II. kötet, 27. p.
8
ANDORKA RUDOLF: Deviáns viselkedések Magyarországon. Devianciák Magyarországon. 1994, Közélet Kiadó, 32. p.