1
Szent-Györgyi Albert: Az őrült majom. In: Válogatott tanulmányok. Budapest, 1983, Gondolat., 241. p.
2
Uo. 253. p.
3
Pólya György: A problémamegoldás iskolája. II. kötet. Budapest, Tankönyvkiadó, 1971, 111. p.
4
F. Mayor: A School for Freedom. In: Biuletyn Olimpiady Filozoficznej. 13. 1997, Komitet Glowny Olimpiady Filozoficznei. 74. p.
5
A 14 ország: Anglia, Argentina, Ausztrália, Ausztria, Egyesült Államok, Izland, Kanada, Kína, Kongo, Koreai Köztársaság, Franciaország, Magyarország, Németország, Oroszország.
6
E program ismertetésére megjelent tanulmánykötet: Gyermekfilozófia. Szöveggyűjtemény I. Budapest, 1997, Korona Nova.
7
A „Talentum” tatai iskola diákjai részvételével szervezi az újság magyar nyelvű publikálását.
8
Fehér Márta: Szükség van-e a filozófiára? In: Jelenkor, 1997. december. 1241. p
9
L. Heller Ágnes: Filozófia mint luxus.  Jelenkor, 1997. november.