Nyomtatóbarát változat: Országos Közoktatási Intézet > Új Pedagógiai Szemle 1998 december > Könyvjelző

Könyvjelző

Hoppál Mihály: Folklór és közösség

Budapest, 1998, Széphalom Könyvműhely. 192 p.

Az egyéni és közösségi emlékezet működésének kérdése köré szerveződő – zömmel a nyolcvanas években keletkezett – írásaiban a hazai folklórkutatás jeles alakja a legkülönbözőbb szövegek elemzése révén a folklórnak a társadalomban betöltött szerepét és az identitásra gyakorolt hatását mutatja be. A tanulmányok közelebb visznek a népi elbeszélőhagyomány, a modern, városi folklórjelenségek (lánclevél, falvédő), valamint az új kulturális jelenségek (televízió, film, turizmus) folklórszerű elemeinek megértéséhez egyaránt.

Lépésről lépésre – Óvodai program

Budapest, 1997, Soros Alapítvány. 303 p.

A Lépésről lépésre nevű program az Egyesült Államokból induló, korábbi reformpedagógiai rendszereket ötvöző kezdeményezés, melynek célja a gyermekek fokozatos bevezetése a demokratikus gondolkodás és magatartás világába. A kézikönyvként is használható kötet a gyermekismereten nyugvó, az óvodapedagógusok kreativitására támaszkodó és a családdal intenzívebb együttműködésre törekvő program magyar adaptációját tartalmazza, segítséget nyújthat az óvodák helyi pedagógiai programjának kialakításához is.

Hunyady Györgyné (szerk.): Lépésről lépésre – Iskolai program I–II.

Budapest, 1998, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Sokszorosító Üzeme. 275, ill. 259 p.

A két kötet a természetes tanulási folyamatoknak teret engedő, az individuumot és a közösséget egymással kölcsönhatásban fejlesztő nyitott oktatási modellnek a hazai iskolák működési körülményeihez illeszkedő magyar változatát mutatja be. Az első kötet felvázolja a program céljait, sajátosságait, tartalmazza az egyes műveltségterületek általános fejlesztési követelményeit, a 2. osztály végére elérendő konkrétabb célokat és a két évre kidolgozott tananyagot is. A második kötet az ezen programmal dolgozó iskolák tanmeneteiből, tanterveiből vett részletekkel, a projekttervezés dokumentumaival és oktatójátékok bemutatásával illusztrálja a program elveinek, célkitűzéseinek gyakorlati megvalósulását.

Csirmaz Mátyás – dr. Lovász Gabriella: Tanterv az Ablaknyitogató című komplex tantárgyhoz

Budapest, 1998, General Press Kiadó. 76 p.

Az első négy évfolyam alapozó szakaszára tervezett integrált rendszerű program az anyanyelvi jártasságokon és képességeken kívül egységesen szolgálja valamennyi nyelvhasználati tevékenység fejlesztését, valamint az új, komplex tantárgy műveltségterületeinek szerves megvalósítását. Az osztálykeretben történő differenciált fejlesztésen alapuló, az önálló tanulásra s ismeretszerzésre felkészítő tanterv a Lovász-féle 1–4. évfolyamos tankönyvcsomaghoz készült, s a sokféle műveltségi terület komplex kezelését teszi lehetővé.