1
A globális problémákkal foglalkozó nemzetközi fórum.
2
A paradigmáról mint a tudományos megismerést vezérlő alapbeállítódásról, látásmódfajtáról és a kuhni paradigmákról lásd Fehér Márta utószavát Thomas S. Kuhn A tudományos forradalmak szerkezete című könyvében (Budapest, 1984, főleg a 310–312. oldalon).
3
A Fórum című sorozatnak A filozófia sorsa című adása (1993. X. 12. Kossuth, 21,30–22,00; szerkesztő-műsorvezető Mihancsik Zsófia).
4
BUKSZ (Budapesti Könyvszemle) 1996. nyár, 127–128. o.
5
Doppler-elv: a csillagok mozgásának mérésénél használt eljárás, a színképeken alapul.