[an error occurred while processing this directive]

Tartalom


XCVI. ÉVF.               2000.              3. SZÁM


 

Pete István: Szófajaink rendszere és hierarchiája 257

Szili Katalin: A magyar időhatározók rendszere 272

Tolcsvai Nagy Gábor: Vázlat az ő - az anaforikus megoszlásról 282

Székely Gábor: A lexikai fokozás általános kérdéseiről 296

Szathmári István: Vörösmarty és a magyar nyelvtudomány 310

Horváth László: Etimológiai kategóriák arányai mai elbeszélésekben 316

Nagy Levente: Bethlen Miklós "ezer vagy kétezer szavas" latin-román-magyar szójegyzéke 332

ˇ Kisebb közlemények. Tamásné Szabó Csilla: Megegyezik-e az Erdélyi magyar szótörténeti tár deverbális igeképzőinek állománya a mai magyar nyelvben használatos igeképzőkével? 342 - Szabó G. Ferenc: A Vásáros jelző középkori helységneveinkben 345

ˇ Szó- és szólásmagyarázatok. Futaky István: Szótörténeti adalékok az Árpád-kori börtön eredetéhez. 351 - Kristó Gyula: Imre herceg (és király) nevéről. 355 - Zilahi Lajos: A Gyökeres helynévről 357

ˇ Nyelvművelés. Héder Ágnes: "Jó bornak nem kell cégér..." - és a mai vállalkozásoknak? 359

ˇ Élő nyelv. Szabó József: A német-magyar nyelvi kölcsönhatás vizsgálata három Nagykároly környéki községben (Románia). 363 - Posgay Ildikó: A Kárpát nyelvatlasz magyar lexikai elemei 368

ˇ Szemle. Szabó Zoltán: Nagy L. János, Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. 372 - Büky László: Fónagy Iván, A költői nyelvről. 373 - Éder Zoltán: Lőrinczi Réka, Kéziratos magyar nyelvtanok. Kolozsvári Grammatika. Fejérvári Sámuel: Institutiones. XVII. és XVIII. század. 377 - Komlósiné Knipf Erzsébet: Handbuch der mitteleuropäischen Sprachminderheiten. 379 - Bán Ervin: Kelemen Tiborné - Pap Gábor szerk., Magyar-francia rag- és névutószótár. 383

 

nyitólap