1860. julius 15-én (29. szám)

 

Gróf Szécsen Antal.

Töredék Jókai Mórnak „A szigetvári vértanuk” czimű szomorujátékából.

Palermo bevétele.

Napoleon császár megérkezése Baden-Badenbe.

Eger ostroma.

Olajgyár Nagybányán.

TÁRHÁZ.