1860. aprilis 8-án (15. szám)

 

Medgyaszay István s az első magángőzös a Dunán.

Magyarország dal hazája.

Három Hunyady sirköve.

Fehérhegységi utiképek.

Vázlatok a magyar viselet történetéből.

A Whitworth-ágyu.

A budai magán-tébolyda.

Böngészet az élet és tudomány mezején.

TÁRHÁZ.

Vasárnapi Ujság 15-ik számához 1860.

HIRDETÉSEK