1858. junius 13. (24. szám.)

A Vasárnapi Ujság hetenként egyszer nagy negyedrétben egy és fél iven jelenik meg. – Előfizetési dij január-juniusig, azaz: 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a Politikai Ujdonságokkal együtt 4 ft. pp. – Az előfizetési dij a Vasárnapi Ujság kiadó-hivatalához (egyetem-utcza 4. szám) bérmentve utasitandó.