1857. julius 12-én (28. szám)
Hirdetések. (Melléklet a Vasárnapi Ujsághoz.)

 

Haszonbérlet.

Olajfestékek

Árverési hirdetés.

Gubicz András, gépész.

Kereskedelmi Bank

Gróf Sándor bajna-biai urodalmaiban

Nővilág

Magyar népdalok.

Kereskedés Szarvason

Venni kerestetik.

Haszonbérlet kerestetik.

Haszonbérlés.

Mérnöki segédek és gyakornokok

Pályázat.

Ház 4 évre bérbe adó.

Abonyban egy nyolczvan holdas birtok eladó.

Lakváltoztatási jelentés!

Gőzhajók járása

Moll Seidlitz-pora

Keresztyén imák.

Magyar Irodalmi Közlöny.

Protestans Naptár

Fontos juhos gazdáknak.

Bleakhouse. (Pusztaház.)

Belföldi gép- és kocsikenőcs

Vidats István gazdasági gép- és ekegyára Pesten

Marhatápláló- és gyógyitó-por