Nyitra.

A ki ismeri Nyitrát, tudja, hogy e város a legkellemetesebb tájak egyikében fekszik; csak akarat és pénz kellene, s egy kis szépités mellett Magyarország legszebb, a szemet leggyönyörködtetőbb városai közé tartozhatnék, és most méltán is reméljük, hogy ezen eszmék elismerésre fognak találni a derék nyitrai polgároknál. – A szép akaratot tanusitja a városban már is fennálló néhány épület, a megyeház a várhegy tövében, a préposti lakház a vár bástyáinál, kegyesrendi atyák kolostora a többi közt legkitünőbb toronynyal – és végre a püspöki várlak. – Ez utóbbiról ki ne tudná, hogy az egykori szláv király Szvatopluk erőssége volt. – E vár még most is igen jó karban áll, különösen nevezetes benne a székesegyház, mellynek szépitésére sok gond van forditva, – jelenleg pedig épül egy irgalmas apáczakolostor is nyitrai püspök Palugyai Imre ur ő nmlga rendeletére, melly mind roppant nagyságára, mind pedig épitési izlésre mindenesetre a városnak nagy diszére leend.


Nyitra.

A város mellett terjed el a szép és regényes hegyláncz, mellynek alja elég jó és nevezetes fajta szőlővesszőkkel van beültetve. A hegyek közt nevezetes a Zobor hegy, melly szinte Szvatopluk szláv király hadivezérétől Zombortól vette nevét, – ezen hegy a város és környék lakóinak sok izben szolgál nyári mulató helyül, kebelében áll a Liguriánus szerzet volt klastroma, most korcsmául használtatik, és nyáron több izben tánczvigalmak is tartatnak benne, – ezen hegyben van szintén egy barlang is, melly remetebarlangnak hivatik, az ezen barlang előtti kősziklákon sok helyen ló vagy öszvér, és ember-nyomok szemlélhetők, mellyekről az a monda áll, hogy a remete ott lakta idejében az ut még nem kövesedett volt meg. – A püspöki várhegy oldalában van szintén két barlang, mellyek egyike Ördög, a másik Chovan (egy igen elhiresült zsivány) barlangjának hivatik, mindkettő jóforma tágas szoba alaku üreg, és főkép az ördög-barlangnak többféle hosszu és keskeny sikátorai vannak, mellyek közben-közben szoba alaku üregekkel szakadnak félbe, ezeknek végét nem érhetni, keskeny járdáiban a rosz levegő miatt fáklya sem tartja lángját. A vár mögött szemlélhető kis kápolna a szőlőhegyek közepén szent Urbán tiszteletére van emelve, hová is esztendőnként egyszer ájtatos menet szokott megtartatni. – Végre a táj regényességét emeli a Nyitrafolyam, melly a várhegy oldalát mossa.

G…  z P.