1856. november 2-án (44. szám.)

A „Vasárnapi ujság” hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. – Előfizetési dij julius–decemberig azaz: 6 hónapra. Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft. pp. Az előfizetési dij a „Vasárnapi ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.