1855. september 16-án (37.szám)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy nagy negyedrétű iven jelenik meg. – Előfizetési dij julius–decemberig azaz: 6 hónapra Buda-pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft pp. – Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.