1855. julius 5-kén (28.szám.)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy negyedrétű iven jelenik meg. –Előfizetési díj helyben: julius–decemberig azaz: 6 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton a „Politikai ujdonságokkal” együtt csupán csak 3 ft pp. – Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.