1855. junius 3-kán (22. szám)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy negyedrétű iven jelenik meg. –Előfizetési díj helyben: április–juniusig azaz: 3 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton 1 ft. pp. A „Politikai ujdonságokkal” együtt április-juniusig azaz: 3 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton csak 1 ft 30 kr. pp. – Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.