1855. márczius 11-kén (10. szám.)

A „Vasárnapi Ujság” hetenként egyszer egy negyedrétű iven jelenik meg. –Előfizetési díj helyben: márczius–juniusig azaz: 4 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton 1 ft. 20 kr. pp. A „Politikai ujdonságokkal” együtt márczius-juniusig azaz: 4 hónapra Buda-Pesten házhoz küldve vagy postai uton csak 2 ft pp. – Az előfizetési dij a „Vasárnapi Ujság” kiadó-hivatalához (egyetemutcza 4. sz.) bérmentve utasitandó.