Jelenlegi gabona-ár.

Austriai mérők. – (Pengő pénzben.)

Pest, augustus 22-kén: Buza 6 ft. 8 kr. – 7 ft. 12 kr. – Kétszeres 5 ft. 4 kr.–5 ft. 12 kr. – Rozs 5 ft. 4 kr. – 5 ft. 8 kr. – Árpa 2 ft. 40 kr. – 2 ft. 56 kr. – Zab 2 ft. 12 kr. – 2 ft. 20 kr. – Kukoricza 2 ft. 40 kr. – 3 ft. 20 kr.

Felelős szerkesztő: Pákh Albert.