A KARTHAUSI

irta

báró Eötvös József.

Harmadik javitott kiadás, 4 részben

csak 2 ft. pengő.

Ezen klassikus és ritka olcsóságu regény 3-dik kiadásának fenmaradt csekély számu példányait átvevén, a megrendeléseket hozzám kérem intézni.

pesten, Kristóftér

Geibel Armin,

könyvárus.