VÁLTÓELJÁRÁS

Épen most jelent jelent meg Heckenast Gusztávnál Pesten és Geibel Armin, pesti könyvárusnál kapható:

Az uj

VÁLTÓELJÁRÁST

és az erre vonatkozó

iromány-példányok’

a közönséges váltó-rendszabály, bélyegtörvény, a váltó eljárást meghatározó legfelsőbb rendeletek és a polgári perrendtartás szabályai szerint tárgyalagos rendben elkészitett mindennemű magyar és német példákból összeillesztett

gyüjteményét,

magában foglaló

SEGÉD-KÉZIKÖNYV

törvényszéki hivatalnokok, hites ügyvédek s felek számára szerkeszté

Szeniczey Gusztáv,

tanács-jegyző a pesti cs. kir. kereskedelmi és váltótörvényszéknél.

3-dik bővitett és javitott kiadás.

1854. 376 lap nagy 8-rét.

Keményen kötve ára 2 ft. 24 kr. pp.