CHINA-HÉJ-OLAJ

Dr. HARTUNG-féle cs. k. szab.

CHINA-HÉJ-OLAJ

a hajnak épségben tartása és szépitésére.

Egy üvegcse

CHINA-HÉJ-OLAJ

50 pkr.

Egy tégelyke

NÖVÉNYHAJKENŐCS

50 pkr.

Dr. HARTUNG-féle cs. k. szab.

NÖVÉNY-HAJKENŐCS,

a hajnövet isméti felélesztése és erősitésére.

A dr. Hartung-féle szab. hajnövesztő-szerek bebizonyult jeles tulajdonságaik s jutányos áraiknál fogva nagy előnynyel birnak az olly igen magasztalt makasszar, lapugyökér s minden egyéb hajolajak és hajkenőcsök fölött, s e szerint mint e nemben legjobb és legolcsóbb szerek méltán ajánlhatnak; bővebb leirásuk ingyen szolgáltatnak.

A fentebbi szerek egyedüli raktára Budán Grünberg Ferencz, udv. gyógyszerésznél és Pesten Székely József, gyógyszerész; továbbá. Aradon Tedeschi és Zukovits; Baján Klenantz Ján.; Besztercze-Bányán Damay K; Debreczenben Csanak József és R. Vincze Kár. gyógysz.; Eperjesen Zsembery Ignácz; Esztergomban Bierbreuer J. B.; Gyöngyösön Kocianovich János gyógysz.; Győrött Unschuld Ede; Hód-Mező-Vásárhelyen Braun József és társa; Kassán Eschwig Ede; Kézsmárkon Szopko K. N.; Kőszegen Küttel István gyógyszerész; Liptó-Sz. Miklóson Fischer J. L. és Krivoss M.; Lugoson Arnold József és Schiessler Antal; Makón Dobsa Sám.; Miskolczon Zahr J. B.; Mohácson: Kögl András; Nagy-Bányán ifj. Bremer Ján. gyógyszerész; Nagy Becskereken. Pyrra D. J.; N.-Kanizsán Welisch M. V.; N.-Kikindán Schanner N.; Nagy-Szombatban Keszely József; Nagy-Váradon Huzella Mátyás és Janky Antal; Pápán Bermüller József és Tschepen Ede; Pécsett Adler Antal és Berger Károly; Pozsonyban Weinstabl Dienes; Rima-Szombatban Krätschmar K.; Rozsnyón Feymann Antal; Rózsahegyen Jureczky A. Herm.; Sellyén Weigel József; Sopronban Rupprecht József gyógysz.; Szabadkán Farkas József; Szegeden Sujan József; Székes-Fehérvárott Legman Alajos; Szolnokon Scheftsik István gyógysz.; Szombathelyen Tempel F., és Pachhofer Gyula; Temesvárott Jeney és Solquir; Ujvidékén Sterio János; Vág-Ujhelyen Freund V.; Verseczen Karnáp János; Veszprémben Hafner Mih.; Zala Egerszegen Anisits Pál; Zomborban Michailovits G.; Zsombolyban Telbisz Ján. uraknál.

A fentebbi, a közönségnél olly jó hirben álló czikkek a fennevezett városokban senki másnál nem kaphatók valódi minőségben, mint csak az itt megnevezett t. cz. letéteményes uraknál.