Illatos fogpászta.

Dr. SUIN DE BOUTEMARD

illatos fogpásztája.

1/1 pakétécska

40 kr. p. p.

1/2 pakétácska

20 kr. p. p.

Ezen fogszappan azon elismert czélszerüségén kivül, miszerint a fogak és foghus épségben tartását a legbiztosabb s legártalmatlanabb módon eszközli, egyéb lényeges jeles tulajdonságainál fogva is minden eddig létező fogporok közt elsőséggel bir s mindinkább növekedő közelismerést nyer, ugy hogy azok által, kik azt már egyszer használták, bizonyosan jövőre is mindig különös előszeretettel ujra be fog szereztetni.