A MAGYAR NEMZET TÖRTÉNETE.

Épen most jelent meg Heckenast Gusztávnál Pesten és Geibel Armin pesti könyvárusnál kapható:

A MAGYAR NEMZET

TÖRTÉNETE.

JÓKAI MÓRTÓL.

356 lap, nagy 8-rét.

Füzve ára 2 forint p. pénzben.

Nyomtatja és kiadja Landerer és Heckenast, egyetem-utcza, 4. szám, Pesten.