OMIKK

EU-INFO HÍRLEVÉL

*

SZERKESZTŐSÉG

Rovatvezetők
Dr. Buzás Ilona, Gombos László,
Roboz Péter, Szabó Eszter,
Dr. Tichy-Rács Ádám

Szerkesztőségi titkár:
Czeglédi Gyuláné

Szerkesztő:
Dr. Gerzsó Géza
 

Felelős szerkesztő:
Dr. Dúzs János
 

Szerkeszti és terjeszti
az OMIKK Informatikai Igazgatósága, igazgató: Stubnya György

Kiadja:
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Budapest, VIII., Múzeum utca 17.

Felelős kiadó: 
Dr. Herman Ákos főigazgató
______________________________________

Melléklet

NEMZETKÖZI
TECHNOLÓGIATRANSZFER
EU MIK/IRC HUNGARY HÍREK

Szerkesztő: Daczó ZsuzsaEU MIK/IRC HUNGARY
KOORDINÁCIÓS IRODA

Koordinátor:
Nyerges Gyula, főtanácsos


A SZERKESZTŐSÉG CÍME:

1088 Budapest, Múzeum u. 17.

Tel: 429-0624, 429-0625

Fax: 338-2232, 338-2702
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu
http://irc.omikk.hu 
 


 
 

HÍRLEVÉLPÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK!

l

NEMZETKÖZI TECHNOLÓGIATRANSZFER:

475 szerződés az IRC Hálózatban

l

EU-INFO HÍRLEVÉL 2000:

21.000 példány, 894.000 oldal!

l

A PROJEKT MENEDZSELÉSE:

magyar nyelvű útmutató!

l

6000 ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT:
elérhetők az OMIKK-ban!

l

B.Ú.É.K 2001! lB.Ú.É.K 2001! l B.Ú.É.K 2001!

Állandó melléklet::NemzetköziTechnológiaTranszfer
EU MIK/IRC HUNGARY HÍREK
ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
VI. ÉVF. 11-12. szám   2000. november-december

AZ EU-INFO HÍRLEVÉL ROVATAI

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése Közös Kutató Központ

EURATOM

Hazai Hírek

*

FIGYELEM!

Az EU 5. KP pályázati felhívásainak témái magyar nyelven a következő helyeken hozzáférhetők:

OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság:
E-mail: vilmos.bognar@om.gov.hu
OMIKK: http://irc.omikk.hu/5fp.htm

*


EU HÍREK

 


 

Az EU kutatási tevékenységeinek irányelvei
(2002-2006)

Az Európai Bizottság előterjesztést készített az Európai Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága részére.

Ebben a Bizottság radikális változtatásokat javasol a következő, 6. Keretprogramban az alábbi elvek alapján:

Forrás: COM (2000) 612 final., valamint CORDIS RTD-NEWS RCN 15589

*

Az 5. KP gazdasági és szociális hatásai

Az EU Gazdasági és Szociális Bizottsága (Economic and Social Committee - ESC) szeptemberi plenáris ülésén megkezdte az 5. KP gazdasági és szociális hatásainak a megvitatását, különös figyelemmel a 6. KP előkészületeire.

A vita fontosabb témaköreiből:

CORDIS focus. No. 158. 2000. szeptember 25.

Az Európai Bizottság hatáskörébe kerülnek a szén- és acélipari kutatások

Az Európai Szén- és Acélközösség 2002. július 26-án megszűnik. Az Európai Bizottság tervezi a Közösség pénzügyi és kutatási tevékenységének átvételét az eddigi célkitűzések megtartásával. A tervezett évi 45 millió euró 27,2%-át szénipari, 72,8%-át pedig acélipari kutatások finanszírozására tervezik felhasználni.

CORDIS focus. No 158. 2000. szeptember 25.

Újszerű 5. KP Web szolgáltatások a CORDIS-on

A tapasztalatok alapján könnyebben áttekinthető és kezelhető lett ez az új szolgáltatás, amelynek struktúrája a következő:

 1. Általános 5. KP információk:
 1. Szakosított szolgáltatások:
Rovatvezető
Dr. Dúzs János és Dr. Gerzsó Géza
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gerzso@omk.omikk hu
Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók az OMIKK CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

(OJ 2000. L 163) (OJ 2000. L 183) (OJ 2000. C 204) (OJ 2000. L 127) (OJ 2000. L 183) (OJ 2000 C 184) (OJ 2000 L 192) (OJ 2000. L 176) (OJ 2000 L 192) (OJ 2000. L 136) (OJ 2000. C 204) (OJ 2000. L 106) (OJ 2000. C 110) (OJ 2000. L 178)
További információ
Dr. Gerzsó Géza
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gerzso@omk.omikk hu

*


EU-INFO HÍRLEVÉL

 


 

2000. ÉVI GYORSMÉRLEG

Megnevezés
Esetek száma
Oldalak száma
esetenként
Esetenkénti megjelenés példányszáma
Összes oldalszám megnevezésenként
Kettős szám
6
34
3000
612.000
Különszám
1
94
3000
282.000
Összesen (oldal)
-
-
-
894.000

* 
 
Összes hír/közlemény
EU HÍREK
EU PROGRAMOK
HAZAI HÍREK
Összes
Ebben a Hivatalos Lapból
Összes
Az összesből
Összesen
Az összesből rendezvény
pályázati felhívás
rendezvény
330
99
81
163
31
42
68
55

*


ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL

Segítség a pályázók és szerződők részére*

Kitűnő összeállítás található az "Életminőség…" program honlapján "From proposals to contract" (A pályázattól a szerződéskötésig) címmel az alábbi webhelyen: http://www.cordis.lu/life/src/ptc.htm
Az információkat összefoglaló internet helyről mind a potenciális pályázók, mind a szerződéseket előkészítő szakemberek megtalálhatják a pályázatok, valamint a szerződések előkészítéséhez szükséges dokumentumokat, segédanyagokat, további internet helyeket. A domén fő fejezetei a következők:

Általános információk a potenciális résztvevők számára

A pályázatok elkészítése és benyújtása Pályázati űrlapok (PDF) A pályázatok kiválasztása és értékelése Szerződések - Űrlapok a szerződések előkészítéséhez

- 5. KTF szerződés modellek

- Pénzügyi irányelvek, gazdálkodási szabályok

*

Az értékelési vademecum 4. kiadása

Megjelent a pályázatok értékelési szempontjait összefoglaló, a pályázatok benyújtásához nélkülözhetetlen segédanyag 4. kiadása a fenti programban. Az anyag az alábbi webhelyről tölthető le:

http://www.cordis.lu/life/src/part_docs.htm

"Vade Mecum for Experts Taking Part in Proposal Evaluation in the Quality of Life and Management of Living Resources Programme (4th Edition 2000)" címmel.

Rovatvezető
Dr. Buzás Ilona
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: buzas@omk.omikk hu

*


ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM

Pályázati felhívás

a felhasználóbarát információs társadalom kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (1998-2002) keretébe tartozó indirekt KTF tevékenységekre - (Az IST program)

(2000/C 212/09)
Figyelmeztetés: Az alább közzétett szöveg a fenti számú eredeti felhívás alapján készített, tájékoztató jellegű, magyar nyelvű kivonat. Egyedül az Official Journal-ban közzétett eredeti szöveg tekinthető az Európai Bizottság hivatalos közleményének.

A specifikus program indirekt KTF akcióiban való részvételre formailag megfelelők pályázatainak beadását a munkaprogram következő részeire vonatkozóan várják.
Az ezen felhívásra felhasználható tervezett költségvetés 220 millió euró közösségi támogatásra ad lehetőséget.

1a. rész (KTF, demonstrációs és KTF/demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Rögzített határidő [Felhívás azonosító: IST-00-5-1A]

A pályázatok beérkezési határideje: 2001. január 15., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

IV. Kulcsakció Alapvető technológiák és infrastruktúrák
IV.2.1, IV.2.3, IV.3.2, IV.3.3, IV.5.1, IV.7.2, IV.8.1, IV.8.2, IV.8.3 akciósorok.
Egyebek
V.1.3 (CPA 3) Teljes lefedettségű és intelligens, az információs mobilitást szolgáló és geoinformatikai rendszerek
V.1.5 (CPA 5) Intelligens kártyák
V.1.6 (CPA6) Következő generációs hálózatok
V.1.7 (CPA7) Az információs társadalom társadalmi-gazdasági analízise
V.1.8 (CPA8) Az információs társadalmat szolgáló statisztikai eszközök, módszerek, indikátorok és alkalmazások

A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a CPA5-re, CPA6-ra és CPA7-re vonatkozó felhívás eredetileg nem szerepelt az IST 2000. évi Munkaprogram indikatív megvalósítási menetrendjében. Ezekre az akciósorokra a következők vonatkoznak:

CPA5 (Intelligens kártyák). Ez valamennyi meghatározott akciótípusra nyitott, de kizárólag azokra a pályázatokra, amelyek az eEurope Akciótervében hivatkozott Intelligens Kártya Alapdokumentumban megfogalmazott prioritásokra összpontosítanak (lásd www.ispo.cec.be/istka2/smartcards.html).

CPA7 (Az információs társadalomra vonatkozó társadalmi-gazdasági elemzés). Ez valamennyi meghatározott akciótípusra nyitott, összpontosítva a 2000. márciusi lisszaboni Európa Tanács középtávú
(5 - 10 éves) makrogazdasági, foglalkoztatottsági és társadalmi befogadási programjának prioritásaira (lásd például, europa.eu.int//council/off/conclu/mar2000/index.htm).

A pályázók különös figyelmet fordítsanak a tudásalapú gazdaságra és társadalomra való átalakulással kapcsolatos jobb információs társadalmi és K + F programok kulcs kérdéseire.

CPA8 (Statisztikai eszközök, módszerek, indikátorok és alkalmazások az információs társadalom számára). Ez valamennyi meghatározott akciótípusra nyitott. A felhívás témája korlátozott "az információs társadalom új társadalmi-gazdasági statisztikai indikátorainak meghatározására, mérésére és hasznosítására". A Bizottság a pályázókat az eEurope Akcióterv prioritásaira való összpontosításra biztatja (lásd például, europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/actionplan/index_en.htm).

1b. rész (bekapcsolódási, bevezetési akciókra és támogatási intézkedésekre vonatkozó pályázatok) - Rögzített határidő

[Felhívás azonosító: IST-00-5-1B]

A pályázatok beérkezési határideje: 2001. január 15., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).

II. Kulcsakció A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
II.1.6 akciósor.
III. Kulcsakció A multimédia tartalma és eszközei
III.3.4, III.5.1 akciósorok.
IV. Kulcsakció Alapvető technológiák és infrastruktúrák
IV.3.5, IV.5.5, IV.6.4, IV.7.4, IV.8.9 akciósorok.

2a. rész (KTF, demonstrációs és KTF/demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség

[Felhívás azonosító: IST-00-5-2A]

FET O VI.1.1 akciósor. (FET - Jövőbeli és újonnan megjelenő technológiák)

A FET Open a kétlépéses benyújtási eljárást követi, további információért lásd a Pályázati Útmutatót (2000. szeptember).

A pályázatokat bármikor be lehet nyújtani 2001. február 15-én 17.00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint), ameddig ezt az akciósort várhatóan még kibővítik.

Azon pályázatok, amelyek a jelen felhívás közzétételét követően kerülnek beadásra az IST 2000. Munkaprogramjában foglaltakhoz kell igazodjanak.

2b. rész (támogató intézkedésekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség
[Felhívás azonosító: IST-00-5-2B]
VIII.1.1 Projekt klaszterek
VIII.1.2 Kiválósági Központok és munkacsoportok együttműködése
VIII.1.3 Szabványosítási és együttes üzemeltethetőséggel kapcsolatok kezdeményezések irányítása
VIII.1.4 A humán tőke fejlesztése az IST-kutatásban
VIII.1.5 K+F együttműködés elősegítése újonnan társult államokkal
VIII.1.6 K+F együttműködés elősegítése harmadik országokkal
akciósorok.

A pályázatokat bármikor be lehet nyújtani 2001. február 15-én 17.00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint).

Emlékeztető: A specifikus program bármely részére vonatkozó konferenciákra, munkaértekezletekre, szemináriumokra és kiállításokra szintén kérhető részleges támogatás a Pályázati Útmutatóban megadott szabványos támogatás-igénylő nyomtatványon, ahol erről a rendszerről további információ szerezhető be. A támogatásra vonatkozó kérelmek, amelyeket legalább öt hónappal az előtt az esemény előtt kell kézhez kapni, amelyre a támogatást kérték, 2002. június 14-ig bármikor benyújthatók. Ezeknek a kérelmeknek az értékelése, amelyeket az IST 2000. évi Munkaprogram meghatározása szerint kísérő intézkedésnek tekintenek, követi a Pályázatértékelési Kézikönyvben megállapított eljárást.

*

Az Európai Bizottság közleménye az előfizetői érpárok szolgáltatásainak szétbontásáról

Az Európai Bizottság 2000. szeptember 29-én 2000/C272/10 szám alatt közleményt bocsátott ki az előfizetői érpárok szolgáltatásainak szétbontásáról. A közlemény célja a versenyfeltételek megteremtése a távközlési szolgáltatások teljes tartományában, így a széles sávú multimédiás és a nagysebességű internet szolgáltatásban is.

Az Európai Bizottság ajánlást fogalmaz meg az előfizetői érpárokon nyújtott szolgáltatások szétbontására, hogy felgyorsítsa az átmenetet az információs társadalomra Európában, különösen azáltal, hogy olcsóbbá teszi az internet szolgáltatásokat. Meghatározza a tagországokban megteendő intézkedéseket, amelyek az érpárok versenyhelyzeten alapuló használatát teremtik meg, amit a jelenlegi üzemeltetők domináns szerepe korlátoz mind a hangfrekvenciás telefóniában, mind a magasabb frekvenciás szolgáltatások fejlesztésében.

A hozzáférés feltételeinek biztosítása lehetővé teszi az új piaci szereplők számára is a bekapcsolódást a versenybe, növeli a helyi hálózatok technológiájában az innovációs nyomást, ami elősegíti a fogyasztó számára nyújtott szolgáltatás bővülését.

A közlemény megfogalmazása szerint az előfizetői érpár olyan infrastruktúra, amely lehetővé teszi a kereskedelmi alapon működtetett távközlési szolgáltatásokat, amelyeknek két fő kategóriáját különbözteti meg:

Az előfizetői érpár nemcsak infrastruktúra, hanem árucikk, amelynek meghatározható az ára, és amelyet a piaci szereplők meghatározott feltételekkel kibérelhetnek: ez azt is jelenti, hogy amennyiben a fenntartó hálózatának ehhez a részéhez lehetővé teszik a hozzáférést, ezáltal egy új, önálló piac jön létre, amivel szintén számolni kell. A fentiekben kivonatosan ismertetett közlemény az Official Journal 2000. szeptember 23-i C 272 számának 55-66. oldalán jelent meg.
*
 

SOCRATES - MINERVA-akció

Az Európai Unió polgárai számára meghatározó a nyitott és távoktatás (Open and Distance Learning - ODL) fejlődése, ezen belül az információs és kommunikációs technológiák (ICT) használatán alapuló módszerek az oktatásban, hogy az európai térség együttműködési és oktatási lehetőségeit ki tudják használni. A Socrates II (2000-2007) program keretében tervezett Minerva akció keresi az európai szintű együttműködés lehetőségét mind az ODL, mind az oktatási célú ICT területén.

Az akciónak három fő célja van:

Az új honlap (http://europa.eu.int/comm/education/socrates/minerva/descrip1.html) tartalmazza azokat az akciókat, amelyek előreláthatólag támogatást kapnak a Minerva akción belül, és bemutatja a témában megjelent jelentéseket és publikációkat.
Rovatvezető
Dr. Tichy-Rács Ádám
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: tichy@omk.omikk hu

* 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS

Pályázati felhívás

közvetett KTF tevékenységre a Versenyképes és Fenntartható Növekedés programban
Felhívás-azonosító: GROWTH 2000- M&T,I - DC4 - October 2000
Pályázatokat az alábbi témakörökben várnak:

Generikus tevékenységek, mérés és vizsgálat:

- a szabványosítást és a Közösség politikáit támogató módszerek,
- mérési és vizsgálati módszerek a csalárd manipulációk ellen,
- hiteles anyagminták kifejlesztésének támogatása.
A kutatási infrastruktúrák támogatása: - közepes és nagyméretű létesítményeket támogató tevékenységek,
- virtuális intézetek felállítása,
- referencia adatbázisok,
- mérési és minőségirányítási infrastruktúrák.
Jelen pályázati felhívás a következő KTF témákra korlátozódik:

I. mérés és vizsgálat (Tervezett költségvetés 11 millió euró)

(i) a szabványosítást és a Közösség politikáit támogató módszerek

A CEN szabványosítási tevékenységével kapcsolatos témakörök

Anyagvizsgálat:

- ciklikus oxidációs vizsgálat - magas hőmérsékletű anyagokra vonatkozó irányelvek kifejlesztése (IV.1. témakör)
- roncsolásmentes vizsgálat - a repülési idő (time of flight) diffrakciós módszer (IV.2. témakör)
- minimális behatolással járó módszerek a szívóssági, nyúlási és hidegfolyási tulajdonságok méréséhez (IV.3. témakör)

Építés és szerelés:

- üreges burkolólapok nyírási- és torziós kölcsönhatásai. (IV.4. témakör)
- háztartási bojlerek zajkibocsátási jellemzői (IV.5. témakör)
- aggregátumok reakcióképességének vizsgálata lúgos közegben (IV.6. témakör)

A Cenelec szabványosítási tevékenységével kapcsolatos témakörök - elektromágneses összeférhetőség vizsgálata modern vasúti szállítás számára (IV.7. témakör)
- elektronikai alkatrészek és anyagok termikus specifikációi és tulajdonságai (IV.8. témakör)
- védőruházat az elektrosztatikusan érzékeny elektronikai eszközök gyártásához (IV.9. témakör)
- elektronikai zajok kvantitatív jellemzése (IV.10. témakör)
Az ISO szabványosítási tevékenységével kapcsolatos témakörök - a ragasztott önjáró fémszerkezetek hosszú távú tartóssági vizsgálata (IV.11. témakör)
- zajterjedés önjáró szerkezetek légterében (IV.12. témakör)
- spektrális fényhatásfok függvények közepes fénysűrűségnél (IV.13. témakör)
(ii) mérési és vizsgálati módszerek a csalárd manipulációk ellen

Európa gazdasági érdekeinek védelme

- az euró pénzérme hitelesítési technológiája (IV.14. témakör) Európa polgárai egészségének és biztonságának védelme - növekedési hormonok és hasonló tiltott szerek sportban való használatának kimutatása (IV.15. témakör)
- szarvasmarhákban lévő hormonok eredetének meghatározása (IV.16. témakör)
- hamisítás kimutatása és megelőzése az EU gyümölcsital-piacán (IV.17. témakör)
- fül-lenyomatok a bűnügyi nyomozásban (IV.18. témakör)
(iii) hiteles anyagminták kifejlesztésének támogatása

Az egészség és biztonság védelmének műszaki támogatása

- szerves szennyezőanyagok vízben(IV.19. témakör)
- környezetszennyező adalékanyagok emberi és állati táplálékokban (IV.20. témakör)
- azofestékek bőrtermékekben (IV.21. témakör)
II. A kutatási infrastruktúrák támogatásÁNAK IGÉNYE (Tervezett költségvetés 14 millió euró)

Tematikus hálózatok kialakítása a következő témakörökben:

(iv) közepes és nagyméretű létesítményeket támogató tevékenységek

- közepes és nagyméretű európai közlekedéskutatási létesítmények üzemeltetőinek hálózata (IV.22. témakör) (v) virtuális intézetek felállítása - európai újrafelhasználási virtuális intézet (IV.23. témakör)
- európai tribológiai virtuális intézet (IV.24. témakör)
- európai virtuális intézet gázturbinák műszerezésére (IV.25. témakör)
- modern gyártóvállalkozások európai virtuális intézete (IV.26. témakör)
- a szerkezeti integritás európai virtuális intézete (IV.27. témakör)
- nyomástartó edények elemzésen alapuló tervezésének európai virtuális intézete (IV.28. témakör)
- geometriai mérések európai virtuális intézete (IV.29. témakör)
- ipari kemometria és metrológia európai virtuális intézete (IV.30. témakör)
- ékszertechnológia európai virtuális intézete (IV.31. témakör)
(vi) referencia adatbázisok - hozzáférés spektroszkópiai kutatási adatokhoz és a velük kapcsolatos kémiai információkhoz (IV.32. témakör)
- jelenleg használt anyag-adatbázisok interoperabilitása (IV.33. témakör)
(vii) mérési és minőségirányítási infrastruktúrák - a mérőeszközökre vonatkozó irányelvek alkalmazása az új megközelítésnek megfelelően (IV.34. témakör) Megjegyzés: A tematikus pályázatok benyújtása mellett lehetőség van a Fejlődő országok fiatal kutatói számára kiírt ösztöndíjra történő pályázat beadására is. Erre vonatkozó további információ a Pályázati Útmutatóban található.

A pályázatok beadási határideje 2001. március 15. 17:00 óra (brüsszeli helyi idő).

Postacím:

European Commission
DG XII-CO - GROWTH 2000- M&T,I - DC4 - October 2000
The Research Proposal Office (ORBN 8)
Square / Plein Frčre Orban 8, B-1040 Brussels.
Fontos figyelmeztetés: a korábbiaktól eltérően nem az olvasható postabélyegző szerint időben feladott pályázatokat fogadják el! A pályázatoknak a határidő előtt kell megérkezniük!

Az Európai Bizottság az egyenlő esélyek politikáját követi, és ebben az összefüggésben a nőket különösen bátorítja arra, hogy nyújtsanak be pályázatokat, vagy vegyenek részt azok benyújtásában.

A felhívás szövege megtalálható (angol nyelven) a következő Internet címen:
ftp://ftp4.cordis.lu/pub/growth/docs/c_ct_en_200003.pdf.

EU Hivatalos Lap 2000/C 290/05

Figyelem!

Az EU Hivatalos Lapjának 2000/C 299/05 számában helyesbítés jelent meg az 1999. március 16-án a "Növekedés" tematikus programban kiadott folyamatos beadási határidejű pályázati felhíváshoz a pályázatok benyújtásának feltételeire vonatkozóan.

A helyesbítés szövege elérhető az alábbi Internet címen:

http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2000/c_299/c_29920001020en00060007.pdf

Rovatvezető
Gombos László
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gombos@omk.omikk hu

* 
 

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Az Energia, Környezet és Fenntartható Fejlődés program
Energia alprogramjában
2000. október 24-én három új pályázati felhívás jelent meg

Az Energia alprogramban a program végrehajtásának új szemléletmódján alapuló új pályázati felhívásokat tett közzé a Bizottság. A felhívások témakörei összhangban vannak az EU energiapolitikájának főbb prioritásaival, nevezetesen az energiaellátás sokféleségének és biztonságának kérdéseivel, az energiaellátás káros hatásainak, ezek között a klímaváltozásra gyakorolt hatásainak csökkentésével, valamint az európai kutatási térség kialakítását célzó EU kutatási politika irányzataival.

A program végrehajtásának új szemléletmódja három fő elemen alapul. Elsősorban egyértelműen megkülönböztetik a rövid távú (öt évnél rövidebb) és a közép- és hosszú távú (öt évnél hosszabb) feladatokat előirányzó pályázatokat. Másodsorban a program legnagyobb része olyan multidiszciplináris és multiszektoriális "célakció" csoportra összpontosít, amely mérhető hatást eredményezve van hívatva hozzájárulni az EU politikájának érvényesítéséhez. Harmadsorban korlátozott számú, az EU számára stratégiai jelentőségű prioritást jelölnek meg a pályázók számára a munkaprogram témaköreivel összhangban. Mindezek megtalálhatók az alprogram 2000 októberében átdolgozott munkaprogramjában.

A Bizottság nyomatékosan felhívja a pályázókat, hogy éljenek a pályázatok előzetes ellenőrzési lehetőségével (pre-proposal check), amelyet legkésőbb a pályázatok beérkezésének határideje előtt hat héttel lehet kérni.

Felhívjuk az érdekeltek figyelmét, hogy a pályázati felhívásokban megadott határidők a korábbiaktól eltérően nem a benyújtás (így például a postára adás), hanem a pályázati anyag átvételének időpontjára vonatkoznak.

A pályázati felhívások és a pályázatok elkészítéséhez szükséges további dokumentumok a

http://www.cordis.lu/eesd
weblapon tanulmányozhatók.

I. Pályázati felhívás közép- és hosszú távú közvetett KTF akciókra az "Eneregia" alprogramban
Pályázati azonosító: OJ 2000/C303/11

Rögzített határidejű pályázatok; a határidő után érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor. A korábbiaktól eltérően a pályázatok beérkezésének (határidejét adja meg a Bizottság!

A pályázati felhívás értelmében a program 2000 márciusában korszerűsített, és az alprogram 2000 októberében átdolgozott munkaprogramja szerint nyújthatók be közép- és hosszú távú tevékenységre (öt évnél hosszabb idő alatt megoldható problémákra és technológiákra) vonatkozó pályázatok, amelyekben kutatás-fejlesztés, demonstráció, ezek kombinációi, tematikus hálózatok és összehangolt akciók tervezhetők.

Célakciók és határidők:

Első rész: ENERGIE4-T1 és harmadik rész: ENERGIE4-T2

G. Tüzelőanyag cellák és H2,
H. Biomassza hő- és elektromos energiatermelés céljára: Bioenergia,
I. A megújuló energiaforrások integrálása és az osztott energiarendszerek generálása: Integrálás,
J. Ésszerű energiafelhasználás: Tisztább üzemanyagok a közlekedésben,
K. Energiatárolás,
L. Fényelektromosság.

A pályázatok átvételének határideje:

első rész: 2001. február 9.; második rész: 2001. december 14.
Második rész: ENERGIE4-G1 és negyedik rész: ENERGIE4-G2

A hatályos munkaprogram valamennyi témakörében lehet közép- és hosszú távra pályázatot benyújtani.

A pályázatok átvételének határideje:
második rész: 2001. február 9.; negyedik rész: 2001. december 14.

II. Pályázati felhívás rövidtávú közvetett KTF akciókra az "Energia" alprogramban

Pályázati azonosító: OJ 200/C 303/12

Rögzített határidejű pályázatokra vonatkozó felhívás; a határidő után érkezett pályázatok elbírálására nem kerül sor. A korábbiaktól eltérően a pályázatok beérkezésének határidejét adja meg a Bizottság!

A pályázati felhívás értelmében a program 2000. márciusában korszerűsített, és az alprogram 2000 októberében átdolgozott munkaprogramja szerint nyújthatók be rövid távú tevékenységre (öt évnél rövidebb idő alatt megoldható problémákra és technológiákra) vonatkozó pályázatok, amelyekben kutatás-fejlesztés, demonstráció, ezek kombinációi, tematikus hálózatok és összehangolt akciók tervezhetők.

Célakciók és határidők:

Első rész: ENERGIE 5-Tl

A. Tüzelőanyag cellák és H2: a tüzelőanyag cellák alkalmazása,
C. A megújuló energiaforrások integrálása és az osztott energiarendszerek generálása: fenntarható közösségek,
D. Ésszerű energiafelhasználás: Tiszta városi közlekedés,
F. Tiszta energiatermelés: Gázalapú energiatermelés

A pályázatok átvételének határideje: 2001. március 15.

Harmadik rész: ENERGIE5-T2

A. Tüzelőanyag cellák és H2: a tüzelőanyag cellák alkalmazása,
B. Biomassza hő- és elektromos energiatermelés céljára: Bio elektromosság
C. A megújuló energiaforrások integrálása és az osztott energiarendszerek generálása: fenntarható közösségek,
E. Ésszerű energiafelhasználás: Öko-épületek.

A pályázatok átvételének határideje: 2001. december 14.

Második rész: ENERGIE5-G1 és negyedik rész: ENERGIE5-G2

A hatályos munkaprogram valamennyi témakörében lehet közép- és hosszú távra pályázatot benyújtani.

A pályázatok átvételének határideje:

második rész: 2001. március 15; negyedik rész: 2001. december 14.
 
 

III. Nyitott beadási határidejű pályázatok az "Energia" alprogramban
Pályázati azonosító: "Energy-Open" (OJ 2000/C 303/10)

A pályázati felhívás értelmében az alprogramnak a 2000 márciusában kiadott és 2000 októberében átdolgozott munkaprogramja szerint nyújthatók be pályázatok a táblázatban foglalt aktivitási területek és határidők szerint; a pályázatokat rögzített intervallumokban értékelik, a megadott határidőkig bármikor benyújthatók a pályázatok.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átdolgozott munkaprogram értelmében határozottan meg kell különböztetni a rövid távú, valamint a közép- és hosszú távú feladatokat, a tervezett projekt időtartamára utaló megkülönböztetést a pályázatban is fel kell tüntetni a kiírásban megadott kódokkal.

A pályázatok elfogadásának határideje (pályázatbontási időpontok) 2001-2002.


Az aktivitás típusa
Pályázatbontási időpontok
Generikus kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs aktivitás  
Generikus KTF aktivitás 2001. febr. 9.; 2001. dec.14.
Kutatók képzése  
Egyéni ösztöndíjak 2001. febr. 9.; 2001. dec.14.
Intézményi ösztöndíjak
Kísérő intézkedések  
KKV intézkedések 2001. febr. 9.; 2001. dec.14.; 2002. márc. 15.
Tájékozódási támogatások 2001. jan. 17.; 2001. ápr. 18.
Kooperatív kutatás 2001. jan. 17.; 2001. ápr. 18.; 2001. szept. 19.; 2002. jan. 16.; 2002. ápr.17.

Megjegyzés: Az illetékes főigazgatóság a pályázatok elfogadásának határidejét az előirányzotthoz viszonyítva egy hónappal előbbi vagy későbbi időpontban állapíthatja meg.

E pályázat meghirdetésével egyidejűleg hatályukat vesztik a korábbi nyitott beadási határidejű pályázatok az "Energia" alprogramban.

*

FIGYELEM!

2000. november 15-én jelent meg a "Környezet és fenntartható fejlődés" alprogram pályázati felhívása (pályázati azonosító: EESD-ESD-3). A pályázati anyag a
http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm
webhelyen tanulmányozható.
 

A szilárd biomassza termikus hasznosítása
konferencia
Salzburg, Ausztria, 2001. május 16 - 17.

A rendezvény tematikai súlypontjai a következők: a biogén szilárd tüzelőanyagok energetikai felhasználásának jogszabályi, energiapolitikai és gazdasági keretfeltételei Ausztriában és Németországban. További cél a hőenergia és az elektromos energia biomasszából és fosszilis energiahordozókból történő előállításának gazdasági és műszaki összehasonlítása.

Bemutatásra kerülnek olyan gyakorlati tapasztalatok és aktualitások is, mint a tervezés, tárolás, logisztika, tüzelőanyag előkészítés, valamint a biogén tüzelőanyagok szabványosítása; a tüzeléstechnika és az elgázosítás, valamint a kapcsolt hő- és energiarendszerek új fejlesztési eredményeit ugyancsak ismertetik.

További információk:
VDI-Gesellschaft Energietechnik
Tel.:+49-211-6214-219; Fax: +49-211-6214-161;
e-mail: krey@vdi.de

A konferenciára vonatkozó értesítő levél az IRC irodában megtekinthető.

10. Nemzetközi Stirling-motor konferencia
Osnabrück, Németország, 2001. szeptember 24 - 28.

A konferenciát a Német Szövetségi Környezetvédelmi Alapítvány támogatásával szervezi a VDI Energia Technológiai Egyesülete.

A rendezvény a Stirling-motorok nemzetközi keretek között elért fejlesztési eredményeit, az új alkalmazási területeket, valamint a technológiai fejlesztést kívánja bemutatni, kiemelve a fejlesztések ipari jellegét; egyben alkalmat kíván nyújtani a kis- és középvállalkozások nemzetközi bemutatkozására is. A konferencia a tervezők, gyártó cégek, kutatóintézetek, egyetemek, a közszféra, valamint a nemzetközi, kereskedelmi és műszaki együttműködésnek keretet adó intézmények döntéshozói számára egyaránt értékes lehet.

A program két napos előadás sorozatból, két párhuzamos workshopból, poszter bemutatóból és kiállításból áll majd.

További információk a rendezvény honlapjáról, valamint a szervezőktől:
10th ISEC
Mrs. Dr. Eleni Konstantinidou
VDI-Society of Energy Technology
POB 10 11 39, D-40002 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49-211-6212-414, Fax: +49-211-6214-161
Email: konstantinidou@vdi.de vagy baumann@vdi.de
http://www.10th-ISEC.de
 
 

Rovatvezető
Dr. Buzás Ilona
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: buzas@omk.omikk hu

 
*
 
MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

INTAS - Együttműködési lehetőség a FÁK tagállamokkalMagyarország 2000. szeptember 23-ától az INTAS nemzetközi szervezet teljes jogú tagja. (INTAS - International Association for the Promotion of Co-operation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union - Nemzetközi Szövetség az egykori Szovjetunió új Független Államainak tudósaival való együttműködés ösztönzésére).

Ezáltal az INTAS finanszírozásával magyar kutatók számára is megnyílt a pályázási lehetőség a FÁK államokkal közösen szervezett kutatási projektekben.

INTAS tagságunk

Pályázatot legalább négy kutatócsoport nyújthat be együttesen, két különböző INTAS tagállamból, illetve szintén két különböző FÁK tagállamból. Egyes esetekben egyedülálló kutató is részt vehet a projektekben.
 
 
Az INTAS jelenlegi tagállamai
Az együttműködésben résztvevő FÁK államok
Ausztria, Belgium, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Izrael, Írország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia és az Európai Közösség
Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Moldávia, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Oroszország, Örményország, Ukrajna, Üzbegisztán
Forrás: http://www.intas.be/mainfs.htm
 
 

Philippe Busquin, az EU kutatási ügyekkel megbízott főbiztosa oroszországi látogatásáról

Philippe Busquin, az EU Bizottság kutatási ügyekért felelős tagja 2000. szeptember 8-11 között Moszkvába látogatott, hogy erősítse az Európai Unió és az Orosz Köztársaság közötti kapcsolatot a tudomány, a technológia és az űrkutatás terén.

Philippe Busquin kijelentette, hogy az eddigi keretprogramok során 1993 óta az EU 180 millió eurót fordított több mint 45.000 azon orosz tudós támogatására, akik részt vettek az EU által meghirdetett programokban (Copernicus, Intas, ISTC, és Tacis). A tudományos, technológiai valamint az űrkutatási együttműködés kölcsönös érdek, és azt a továbbiakban is erősíteni kell - hangsúlyozta Mr. Busquin.

Mr. Busquin találkozott Ilya Klebanov miniszterelnökhelyettessel, aki a tudomány, az ipar, a nukleáris energia és az űrkutatás felelőse. Mr. Klebanov megerősítette, hogy a kutatás Putyin elnök programjának egyik fő területe, s Oroszország erősíteni kívánja kapcsolatait az EU-val. Mr. Busquin hangsúlyozta, hogy meg kell vizsgálni az együttműködés konkrét lehetőségeit különös tekintettel az EU következö (hatodik) keretprogramjára vonatkozóan.

Mr. Busquin tárgyalásokat folytatott még Jurij Koptyevvel, az Orosz Űrhivatal főigazgatójával, Alexander Dondukovval az Ipar, Tudomány és Technológia miniszterével, Jevgenyíj Adamovval az Atomenergiáért felelős miniszterrel, és Ivan Melnyikovval a Duma Oktatási és Tudományos Bizottságának elnökével.

Látogatása befejezéseként Mr. Busquin közölte, hogy ezek a találkozók megerősítették abban, hogy Oroszország nagyon érdekelt az EU-val történő együttműködésben mind a tudomány, a technológia és az űrkutatás terén és ő személy szerint segíteni fogja az ilyen irányú erőfeszítéseket.

Forrás: Sajtóközlemény, Európai Bizottság Kutatási Igazgatósága 2000. szeptember 18.
 
 

EU tagállambeli jogi entitások részvételi lehetősége bizonyos harmadik országok KTF programjaiban

A jelenleg hatályban lévő tudományos és technológiai együttműködési szerződések Ausztráliával, Kanadával, Izraellel, Oroszországgal (tárgyalás alatt ), Dél-Afrikával és az Egyesült Államokkal a kölcsönösség alapján lehetővé teszik azt, hogy az Európai Közösségben létrehozott jogi entitások részt vegyenek a szóban forgó országok kutatási programjaiban és projektjeiben azokon a területeken, amelyekre az adott egyezmény vonatkozik. Ezekben az esetekben a részvételre az adott ország jogszabályai szerint kerül sor. A vonatkozó EU jogszabályok, ill. szerződések nem irányoznak elő speciális közösségi pénzügyi támogatást ezekhez az együttműködési formákhoz.
 


Rovatvezető
Szabó Eszter
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: szeszter@omk.omikk hu

*


HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

Az Európai Bizottság közleménye az innovációról

"Innováció a tudás-alapú gazdaságban" címmel fogadta el 2000. szeptember 20-án az Európai Bizottság azt a dokumentumot, amelyben az Európai Unión belül az innováció elősegítéséhez és méréséhez szükséges tényezőket ismertetik. (A közlemény szövege az Interneten a

http://www.cordis.lu/innovation-smes/communication2000/home.html#download címen található.)

"Biztató jelek vannak arra vonatkozóan, hogy megfelelő politikai eszközökkel javítható Európa gazdasági teljesítménye, de hogy igazán versenyképes legyen, ahhoz többre is szükség van." - hangsúlyozta a közleményt bejelentő sajtótájékoztatón Erkki Liikanen, az Európai Bizottság vállalkozásokért és az információs társadalomért felelős tagja. A globalizáció olyan kihívást jelent a vállalatok számára, melynek során vagy megtanulják az innovatív működést, vagy elbuknak az éles versenyben.

A közlemény legfőbb célja, hogy ösztönözze a tagállamokat az innovációt gátló akadályok felszámolására, hogy teljes lendülettel tudjon kibontakozni a tudásalapú társadalom. Az innováció a vállalkozások és a vállalkozók feladata, a hatóságoknak azonban biztosítani kell számukra a kedvező körülményeket.

A közlemény mellékleteként megjelentettek egy innovációs "eredményjelző táblát" is, melyben a jelenleg hozzáférhető statisztikai adatok alapján állították sorrendbe az egyes tagországokat aszerint, hogy az ottani gazdasági környezet mennyire segíti az innovációt. Az újabb adatokat tartalmazó következő kiadást 2001 júniusára tervezik.

Az egyes tagországok innovációs teljesítményét jellemző paramétereket négy főcsoportba osztották:

Összesített eredményként megállapítható, hogy egyes kisebb tagországok teljesítménye igen jó, bizonyos mutatók vonatkozásában még az Egyesült Államokat is megelőzik. Átlagon felüli eredményt a vizsgált 16 paraméter közül Svédország 12-ben, Finnország 8-ban, Dánia és Németország pedig egyformán 7-ben ért el. A nagyobb tagországok közül Németország tekinthető tehát leginkább innovatívnak, mégpedig elsősorban az ismeretek létrehozása terén mutatott jó eredményével.

A közlemény számos ajánlást is megfogalmaz a tagországok felé az innovációt segítő környezet létrehozása érdekében. Többek között a következőkre hívja fel a figyelmet:

Rovatvezető
Nyerges Gyula és Gombos László
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gombos@omk.omikk hu

*


NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE

EU biztos a kutatási nagyberendezések közös használatát szorgalmazza

Az Európai Tudományos Alapítvány (European Science Foundation) szervezésében - a francia EU elnökség aktív támogatásával - a közelmúltban kétnapos konferenciára került sor a jelentősebb kutatási létesítmények finanszírozásának és működtetésének a jövőjéről. Mintegy összegezve a konferencián elhangzottakat, Philippe Busquin az EU Bizottság kutatási ügyekben illetékes tagja rámutatott arra, hogy az olyan kutatási nagyberendezéseket, mint például a földrengés-szimulátorok, szuperszámítógépek és részecskegyorsítók mindeddig az egyes tagállamok építették fel és üzemeltették, de lehetővé kell tenni azt, hogy ezek a létesítmények a többi ország kutatói számára az eddiginél könnyebben hozzáférhetővé váljanak. Busquin szerint szorosabb európai együttműködésre van szükség ahhoz, hogy Európa erőforrásainak maximális kihasználása révén a lehető legmagasabb tudományos színvonalat érhesse el.

E törekvés valóra váltása mellett szálltak síkra az ún. elnökségi trojka tagjai is, Schwartzenberg francia, Gago portugál és Östros svéd kutatási miniszter, akik szintén állást foglaltak a nagyberendezések rugalmasabb finanszírozása és üzemeltetése mellett.

Busquin EU biztos sürgette mind az állami, mind a magán kutatóintézetek valamennyi fontos szereplőjét, hogy megfelelő tanácsokkal és információkkal lássák el a döntéshozókat arra vonatkozólag, hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni a rendelkezésre álló kutatási erőforrásokat.

Cordis focus 2000. No 159., RCN 15537

A legsikeresebb fiatal tudósok kitüntetése

Szeptember 23-án Amszterdamban került sor a fiatal tudósok nemzetközi versenyére, amelyet az EU ebben az évben a 12. alkalommal rendezett meg. Achilleas Mitsos, kutatási főigazgató, Timmermans holland parlamenti képviselő és öt Nobel-díjas tudós jelenlétében 35 ország 85 fiatal tudósa vett részt a kiemelkedő rendezvényen a New Metropolis tudományos és technológiai központban.

A legmagasabb díjakat a következők kapták: egy lengyel diák a dinoszauruszokkal kapcsolatos régészeti leletek kutatásáért, egy brit trió egy olyan készülék megtervezéséért, és egy példányának összeállításáért, amellyel erjesztő anyagokból sejtek vonhatók ki, valamint egy grúz diák egy, a denevérek megmentésére irányuló terv kidolgozásáért.

A verseny a kutatási főigazgatóság által menedzselt "A humán kutatási potenciál…" c. specifikus program részét képezi. A Bizottságnak az a célja, hogy ily módon is felkeltse és bátorítsa a fiatalokban a tudomány iránti érdeklődést, s a verseny révén felhívja a fiatalokat arra, hogy aktívan vegyenek részt a kutatásban.

"Európa tudományos és technológiai fejlődésének jövője a különféle tudományterületeken tanuló olyan hallgatók kezében, vagy még pontosabban a fejében van, mint amilyenek a verseny résztvevői is" - mondotta Busquin kutatási biztos, majd így folytatta: "A kutatók következő generációjának támogatása lényegében a legjobb befektetés a közös jövőbe".

A fiatal tudósok 13. európai versenyére 2001 szeptemberében a Norvégiai Bergen-ben kerül sor.

További információ: http://www.youngscientist.org/amsterdam/index.html
RCN 15562
 
 

Rovatvezető
Dr. Gerzsó Géza
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702
E-mail: gerzso@omk.omikk hu

*


Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

(Joint Research Centre, JRC)

 


 

A Közös Kutató Központ (KKK) hírei

Európai Kutatási Térség kezdeményezés

Philippe Busquin, a kutatási ügyekkel foglalkozó biztos javaslatára az Európai Bizottság fontos Közleményt fogadott el, amely az európai kutatás jövőjéről szól. A dokumentum vezérelveket jelöl ki az "Európai Kutatási Térség" kezdeményezésre, különösen hangsúlyozva a kutatási keretprogramot.

"Ez a Közlemény egy újabb lépést jelent azon az úton, amely egy igazi Európai Kutatási Térség valósít meg. A következő kutatási keretprogramot alaposan fel kell újítanunk annak érdekében, hogy jelentős mértékben hozzájáruljunk célkitűzéseinek eléréséhez" - mondotta Philippe Busquin. Majd hozzátette: "Lisszabonban a kormányfők megerősítették a kutatás vezető szerepét a tudásalapú társadalomban, valamint az európai ipar versenyképességében. Ezzel az új javaslattal a Bizottság elindította ennek a Térségnek megvalósítási folyamatát. Azok az intézkedések, amelyeket javasolok, feltehetőleg képessé teszik Európát a jobb szereplésre a világ színpadán, különösen ázsiai és amerikai partnereinkkel szemben".

További információ e-mailen: andrea.dahmen@cec.eu.int
URL: http://europa.eu/int/comm/research/press/2000/pr0410en

A KKK missziójának elismerése

A Kormányzó Testület (Board of Governors), amely a Közös Kutató Központot irányító tagországok és társult országok képviselőinek gyülekezete, elfogadta a Magas szintű Panel (Davignon) Jelentést és a Bizottsági Felülvizsgáló Csoport Áttekintését. A Testület üdvözli a két dokumentum következtetéseit a KKK küldetéséről és az európai politikai döntések kompetencia- és referencia-központi szerepéről. Különös hangsúlyt kapott a dokumentumokban a KKK hálózati összeköttetésének megteremtése a tagországok és a partnerországok intézményeivel, a kialakulóban levő Európai Kutatási Térség vonatkozásában, valamint a munkatársak mobilitása a KKK, és más tudományos központok, továbbá EU szolgáltatások között. A Testület ezen túlmenően kiemeli, hogy a KKK a Bizottság felügyelete alatt maradjon, de a tudományos munka sajátos természete folytán magas fokú önállóságot élvezzen.

További információ e-mailen: guelperi.vural@cec.eu.int
URL: ../download/press/releases/BoarOfGovernors_000905.pdf

Államfői látogatás Ispra-ban

A KKK több kutatóintézetét magában foglaló olaszországi Ispra-ban járt Carlo Azeglio Ciampi, az Olasz Köztársaság elnöke. Üdvözlő beszédében kiemelte, hogy a KKK tevékenysége bizonyítja azt a tényt, hogy az Unió tagállamainak összefogásával komoly eredmények érhetők el. Méltányolta a KKK elkötelezettségét az alkalmazott kutatások iránt, ami az állampolgárok gondjain kíván segíteni azzal, hogy a kutatások eredményei javítják életminőségüket.

További információ e-mailen: andrea.dahmen@cec.eu.int
URL: /download/press/releases/CIAMPI EN 000912.pdf

Európai kutatási eredmények értékelése

Joan Majó, az Európai Közösségben az 1995-1999 időszakbeli KTF programjai megvalósításának és eredményeinek értékelésére alakított független panel elnöke felhívta a figyelmet az EU valós európai kutatási politikájának feladataira, amelyek a lisszaboni Európa Tanácson megfogalmazott új gazdasági kihívások megválaszolására hívatottak. A kutatási ügyekkel foglalkozó biztosnak, Philippe Busquin-nek írott jelentésében kiemeli, hogy a demográfiai változások és a csökkenő kutatási költségvetések szükségessé teszik a kutatási politika jelentős revízióját. Sürgeti továbbá a nagyobb mértékű rugalmasságot annak érdekében, hogy az olyan új kihívásoknak is eleget tudjanak tenni, mint az újfajta betegségek és az élelmiszerekkel kapcsolatban jelentkező veszélyek.

További információ e-mailen: guelperi.vural@cec.eu.int
URL: http://www.cordis.lu/fp5/5yr reports.htm
 
 

Rovatvezető
Roboz Péter
Tel: 338 4963
E-mail: roboz@omk.omikk.hu

*


EURATOM


 

Harmadik pályázati felhívás kutatási és továbbképzési (KT) akciókra a kutatás és továbbképzés (Euratom) speciális programban, az atomenergia területén
(1998-2000)
(2. kulcsakció: maghasadás)

(A felhívás azonosítója: 'NE-Hasadás Harmadik felhívás' - 2000/C 294/04)

Mindazoknak, akik jogosultak a közvetlen KT akciókban való részvételre (megosztott költségek, összehangolási akciók, tematikus hálózatok) a specifikus program keretében, ezúton hívjuk fel figyelmüket pályázataik benyújtására, amelyek a munkaprogram alábbi részeire vonatkoznak:

2. kulcsakció: maghasadás

2.1. Meglévő létesítmények üzembiztonsága

2.2. A nukleáris fűtőanyagciklus biztonsága 2.3. A jövő rendszereinek biztonsága és hatásfoka 2.4. Sugárvédelem Előirányzott költségek: 41 millió euró

Határidő: 2001. január 22. 17.00 óra (brüsszeli idő)
 
 

Nyitott pályázati felhívás kutatási és továbbképzési (KT) akciókra a kutatás és továbbképzés (Euratom) speciális programban, az atomenergia területén
(1998-2000)

(A felhívás azonosítója: 'NE-nyitott' - 2000/C 295/05)

Mindazoknak, akik jogosultak a közvetlen KT akciókban való részvételre a specifikus program keretében, ezúton hívjuk fel figyelmüket pályázataik benyújtására, amelyek a munkaprogram alábbi részeire vonatkoznak (ld. a jelenlegi felhíváshoz tartozó túloldali táblázatot).

Forrás: Official Journal of the European Communities, 17.10.2000. p. C 294/5-9
 


 
 

Aktivitás típusa

Irányadó költségvetés aktivitásonként (1) (2)

(millió euró)

A pályázatok csoportosan kerülnek kiértékelésre az alábbi határidők szerint
2001

 

2002
GENERIKUS JELLEGŰ KUTATÁS ÉS TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS (3)
Sugárvédelem és sugáregészségügy
1
4

 
 

2001.1.22, 2002.1.21.

Radioaktív anyagok környezetbe kerülése
2
0
Természetes sugárforrások ipari és orvosi alkalmazásai
1
0
Belső és külső dozimetria
0
0
KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA TÁMOGATÁSA
Nagyberendezések
 
 

4


 
 

3

2001.1.22., 2002.1.21.
Hálózatok kialakítása
Adatbázisok és szövetbankok
Oktatás és továbbképzés
Egyéni ösztöndíjak (Marie Curie)

A teljes programra érvényes (maghasadásra és magfúzióra)


 
 
 
 

2


 
 
 
 

2

2001.10.1., 2001.6.13., 2002.9.1.
Speciális továbbképző tanfolyamok (4) 2001.3.26, 2001.9.24., 2002.3.25.
Kutatási továbbképző tanfolyamok
Együttműködés harmadik országokkal
KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK
Támogató vizsgálatok; információ-csere, konferenciák, szemináriu-mok, munkaértekezletek, tudomá-nyos és műszaki kongresszusok; információterjesztő, kommu-nikációs és hasznosítási tevékeny-ségek; támogatás a kutatásokban résztvevőknek, köztük a KKV-knak
 
 
 
 

0,3

 


 
 
 
 

0,3

 


 
 

2001.3.26., 2001.9.24.,

2002.3.25.

 

(1) A költségvetési lehetőségek figyelembe vételével, és a Bizottság fenntartja a jogot arra, hogy nem köti le a rendelkezésére álló költségvetési tételt minden egyes felhívásra.

(2) Irányadó alatt az értendő, hogy a megjelölt összegtől ±30%-kal eltérő tartományban mozog a ráfordítás.

(3) Költségmegosztás elvén alapuló akciókat alkalmaznak mint a fő megvalósítási mechanizmust, a tematikus hálózatok és az összehangolási akciók támogatása esetében is

(4) Maghasadási kulcsakcióra és generikus kutatásra korlátozva 

 


 

Az 5. Keretprogram Euratom webhelyének új kereső segédletei

Három interaktív kereső segédlettel bővült az 5. KP Euratom webhelyének hozzáférése a CORDIS-on. Az alábbi webhely-címek mindegyikében ingyenes keresés végezhető, amely lehetővé teszi kulcsszavak bevitelét és a teljes tartalom keresését általuk. Mindegyik keresés azoknak a weboldalaknak a listáját jeleníti meg, ahol a bevitt keresőszó (szavak) legalább egyszer előfordul(nak). Az általános interaktív keresés URL-e: www.cordis.lu/fp5-euratom

A következő URL címen:
www.cordis.lu/fp5-euratom/src/projects.htm a keresők az 5. KP Euratom keretében támogatott kutatási projektekre közvetlenül kereshetnek saját érdeklődésüknek megfelelő információkat. A keresés eredményeképpen a CORDIS Project adatbázisból a legújabb projektek rekordjainak listája állítható elő. A projektek rekordjait rendszeresen frissítik, amikor új információkat tesznek közzé a projekttel kapcsolatban.

A web-szolgáltatás látogatói az 5. KP Euratom programjára vonatkozó híreket kereshetik ki a következő URL-en:
http://dbs.cordis.lu/fep/EURATOM/EURATOM_NEWS1_search.html
Kulcsszavak vagy különböző keresési kritériumok kombinációinak bevitelével a CORDIS hírszolgálatának rekordjai kereshetők ki, amelyeket naponta frissítenek.

Az információ forrása: CIMS CORDIS RTD-NEWS, European Communities, 2000. október 18.
 
 

A 6. Euratom Keretprogram (2002-2006) stratégiai előkészítése

A fenti címen 2000-9-22 dátummal kiadott dokumentum szerkesztője:

KEINHORST, G., Európai Bizottság, Kutatási DG, Bizottságok és Tanácsadó Csoportok Titkársága, Brüsszel, Belgium. Bibliográfiai hivatkozás: EUR 19150 EN (2000), 17 pp., ISBN: 92-828-9579-3, EUR-OP hivatkozás: KI-NA-19150-EN-C

Hozzáférés: ingyenes, a CCR Publikációs Részlegénél, Ispra, Olaszország

A dokumentum rövid kivonata.

A Tudományos és Technológiai Bizottság Euratom (TTB; Scientific and Technical Committee, STC Euratom) az Európai Bizottsághoz van hozzárendelve, és ajánlásokkal látja el a Bizottságot valamennyi nukleáris szakterületen, a maghasadáson alapuló berendezésektől, a magfúziós berendezéseken át, a sugárvédelem széles skáláin. A TTB jelenleg széles körű előkészítő tevékenységet folytat azon a programon, amely túlmutat a jelenleg folyó 5. Keretprogramon (1998-2002), vagyis a jövő európai kutatási program, a 6. Keretprogram stratégiai előkészítésén. Ennek okán határozták meg e dokumentum elkészítését, mint a TTB első hozzájárulását a megfelelő atomenergia-kutatási stratégiák előkészítéséhez. Ez a részprogram a fenntartható európai technológiafejlesztés szélesebb körű kereteibe illeszkedik, amely rugalmas módon igyekszik megfelelni a jövő kihívásainak.

A most közreadott dokumentumban a TTB kifejti nézeteit egy hosszú távú, 20-50 éves, sőt ezen is túlmutató perspektíva kutatási stratégiájának általános vázlatáról. A dokumentum azoknak a TTB tagok véleményeit és nézeteit tükrözi, akik megkísérlik a különféle nukleáris szakterületeken, mind állami, mind ipari szinten, hosszú időn át szerzett, széles körű tapasztalataik alapján a távolabbi jövő perspektíváinak előrevetítését.

A jelenlegi általános vázlatnál speciálisabb kutatási stratégiákat egy következő, részletesebb jelentésben teszik közzé, amelyet ez év végén szándékoznak kiadni.

Forrás: CORDIS RTD-PUBLICATIONS, European Communities, 2000. október 17.

URL: http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/srchidadb?ACTIO…:200012804&CALLER=EN_CORDI
 


Rovatvezető
Roboz Péter
Tel: 338 4963
E-mail: roboz@omk.omikk hu

 
 
 
 
MAGYAR NYELVŰ ÚTMUTATÓK A PÁLYÁZATI RENDSZER FŐ SZAKASZAIRA

Annak érdekében, hogy az 5. KP-ben való hazai részvételhez szükséges alapismeretek magyar nyelven is rendelkezésre álljanak, az OMIKK - részben az általa koordinált FEMIRC/HU projekt keretében - az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság támogatásával a következő kiadványokat jelentette/jelenteti meg.
 
A PÁLYÁZATI RENDSZER FŐ SZAKASZAI
A VONATKOZÓ OMIKK KIADVÁNYOK

Az EU 5. KP és a részvételi feltételek megismerése

 

TÁJÉKOZTATÓ
az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjáról (1998-2002)
OMIKK,
Budapest, 1999

A pályázati felhívások 

megismerése

- EU-INFO HÍRLEVÉL 1. Különszám 1999. április

- EU-INFO HÍRLEVÉL 1999-2000 évben megjelent számai
- OMIKK http://irc.omikk/5fp.htm


 
 

A pályázat elkészítése és 

benyújtása 

EU 5. KERETPROGRAM
A PÁLYÁZATOK
elkészítése, benyújtása, értékelése és kiválasztása
OMIKK
Budapest, 2000. április

(Az EU-INFO HÍRLEVÉL 2. Különszáma)

l

Az EU-INFO HÍRLEVÉL egyes számai


 
 

Az EU által támogatásra kiválasztott projektek 

végrehajtása

 

EU 5. KERETPROGRAM
A PROJEKT MENEDZSELÉSE
a szerződéskötéstől a záró jelentésig
OMIKK
Budapest, 2001.
Elektronikus változat 2001. január 5-től

l

Az EU-INFO HÍRLEVÉL egyes számai


 

EU 5. KERETPROGRAM
 
 

A PROJEKT
MENEDZSELÉSE
a szerződéstől a záró jelentésig

ÚTMUTATÓAz EU BIZOTTSÁG kiadványa alapján készített magyar nyelvű útmutató mind a projekt koordinátorok, mind pedig a projekt valamennyi résztvevője számára jó - a részletekben el nem vesző - útmutatást nyújt a projekt menedzselésének részletesen szabályozott szakaszairól és feladatairól.

Figyelem!

Az előkészítés alatt álló útmutató teljes szövege elérhető és letölthető 2001. január 5-től a következő címen: http://irc.omikk.hu/kiadvany.htm
 
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS

2. A BIZOTTSÁGGAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS

ÁTTEKINTÉS
A SZERZŐDÉS
 1. MELLÉKLET - A MUKA LEÍRÁSA
 2. MELLÉKLET - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
Bizalmas információkezelés
A szerződés megszűnése/megszűntetése
A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok
Technológiai Megvalósítási Terv
ELLENŐRZÉS
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
3. A PROJEKT JOGI ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSI VONATKOZÁSAI A SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK RENDSZERE
A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS
4. KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉGKIMUTATÁSOK A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE
A KIFIZETÉSEK KISZÁMÍTÁSA
A KIFIZETÉSEK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDSZERE
KÖLTSÉGKIMUTATÁSOK
Áttekintés
Koordinációs költségek
Összesített költségkimutatások
Az átutalt összegek összesítő lapja
A szerződő felek költségkimutatásai
Elszámolható költségek
Közvetlen költségek
Közvetett költségek
Nem elszámolható költségek
Addicionális költségek elszámolása
NYILVÁNTARTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS
A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA
5. A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS ELLENŐRZÉSE ELTÉRÉSEK A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉSTŐL 6. A PROJEKTEK INDÍTÁSI FÁZISA A PROJEKTEK INDÍTÁSÁNAK JELENTŐSÉGE
AZ INDÍTÓ ÉRTEKEZLET
Az indító értekezlet jellegzetes napirendje
Az indító szakasz ellenőrzési tételei
7. PROJEKTÉRTEKEZLETEK PROJEKT MENEDZSMENT ÉRTEKEZLETEK
A PROJEKT ÁTTEKINTÉSE
A PROJEKT ZÁRÓ ÉRTÉKELÉSE
8. PROJEKTJELENTÉSEK IDŐSZAKI JELENTÉSEK
IDŐKÖZI ÉRTÉKELŐ JELENTÉS
ZÁRÓ JELENTÉSEK
Technikai záró jelentés
Technológiai Megvalósítási Terv
9. A "Növekedés" program keretében végrehajtásra kerülő KTF projektek menedzsment vonatkozásai DÖNTÉSHOZATAL
NAPI MENEDZSMENT
Kutatás és technológiafejlesztés
A KTF EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG
Az 5. Keretprogram KTF projektjeinek hasznosítási vonatkozásai
OKTATÁSI KÉRDÉSEK
Marie Curie kutatási ösztöndíjak
INCO ösztöndíjak
 1. FÜGGELÉK - DEFINÍCIÓK
 2. FÜGGELÉK - PROJEKT KLASZTEREK ÉS TEMATIKUS HÁLÓZATOK

 3. PROJEKT KLASZTEREK
  TEMATIKUS HÁLÓZATOK
 4. FÜGGELÉK - A CORDIS ADATBÁZISRENDSZER
 5. FÜGGELÉK - A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELHEZ SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ HAZAI INTÉZMÉNYEK
 6. FÜGGELÉK - SPECIFIKUS KIFEJEZÉSEK ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR ANGOL SZÓTÁRA


* 

HAZAI HÍREK

Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Államtitkárság
INFORMÁCIÓS NAPOT
tartott
"Kis- és középvállalatok (KKV) részvételi lehetőségei az EUREKA- programban és az EU 5. Keretprogramban" címmel

Az előadások az EUREKA-programról és az EU 5. Keretprogram KKV alprogramjáról adtak tájékoztatást, majd nyitott, interaktív beszélgetés keretében a hallgatóság kérdéseire válaszoltak a szakértők.

Időpont: 2000. november 30.
Helyszín: Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárság, Budapest 1052 Szervita tér 8,
Program:
 
14.00 Megnyitó (Dr. Szabó Gábor, helyettes államtitkár)
14.40 Előadás: A KKV-k pályázati lehetőségei az EU 5. Keretprogramban (Kleinheincz Ferenc, főosztályvezető-helyettes)
15.30 Vitafórum, kérdések és feleletek a KKV részvétellel kapcsolatosan.
14.10 Előadás: EUREKA program ismertetése (Koncz Pál, osztályvezető)
15.10 Előadás: Az EU Innováció Központjának tevékenysége és szolgáltatásai (Nyerges Gyula, főtanácsos, EU-MIK/IRC iroda vezetője)
15.30 Vitafórum, kérdések és feleletek a KKV részvétellel kapcsolatosan.

*

"A MAGYAR GAZDASÁG FELKÉSZÜLÉSE AZ EU-CSATLAKOZÁSRA:

HELYZETKÉP ÉS KIEMELT FELADATOK" ORSZÁGOS KONFERENCIA

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége EU bizottsága a magyar gazdaság felkészülése az EU-csatlakozásra: Helyzetkép és kiemelt feladatok témakörben országos konferenciát rendezett a DUNAFERR Rt. és az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány támogatásával.
Időpont: 2000. november 9.
Helyszín: MTESZ pesti Konferencia Központ VII. em. 702. Panorámaterem Budapest V., Kossuth Lajos tér 6-8.
 
 

FELHÍVÁS

Továbbra is együtt az információs társadalomban

Az információs társadalom kérdéseivel foglalkozó, több szakmai műhelyt egyesítő szakmai közösség létrehozását szorgalmazza az NJSZT Elnöksége.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen csatlakoznának az alapításhoz, amelynek alapfeltétele a társasági tagság. Belépési, illetve csatlakozási szándékukat kérjük jelezzék az NJSZT Titkárságán Aranyos Gabriellánál (1054 Budapest, Báthori utca 16., tel.: 3329-390, e-mail: titkárság@njszt.hu).

*

DAT - 2000*

A MAGYAR TARTALOMIPAR FEJLESZTÉSE

- A Magyar Adatbázisforgalmazók X. konferenciája -
Időpont: 2000. november 27-29.
Helyszín: MATÁV Rt. - Tölösi Péter Konferenciaközpont
Budapest, XI. Krisztina krt. 55.

*

Az Európai Jogakadémia informatikai és jogi oktatási tagozata

Az uniós csatlakozás közeledtével minden munkavállaló és munkáltató számára fontos, hogy megismerje az új jogszabályi követelményeket. Ebben segít az Európai Jogakadémia Oktatóközpontja az Európai Unió jogi és intézményi rendszerét, a hazai jogharmonizáció mindenkori helyzetét bemutató tanfolyamok indításával, és konferenciák szervezésével.

A SZÁMALK Rt. és az Európai Jogakadémia szervezésében 2000. szeptember 26-án egész napos, országos, szakmai konferenciát tartottak "Az információs társadalom európai és hazai jogi szabályozása" címmel. A rendezvényen a téma hazai illetékesei és szakértői tartottak előadást a hazai jogi környezet megteremtéséről, az elektronikus kereskedelem jogi szabályozásáról, az elektronikus aláírásról, a szerzői jogokról, a személyes adatok védelméről. A rendezvényen összesen mintegy 120 hallgató vett részt, köztük jogászok, informatikusok, döntéshozók.

A továbbiakban 30 órás tanfolyamokat indítanak "Informatikai jogi továbbképzés" és "Az Európai integráció intézményi és jogi alapjai" címmel.

További információ: Tichy-Rács Ádám, tichy@omk.omikk.hu

*

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán "A TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG FELÉ… K+F A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEMEN" című konferencia 2000. október 27-én került megrendezésre, amely egyben a karon végzett "Az egyetem K+F szerepe az innovációs folyamtokban. A budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem példája" című OMFB kutatás záró vitájának is helyt adott.

(Forrás: MISZ Hírlevél)
 
 

HÍREK

OMIKK-British Council sajtótájékoztató

2000. szeptember 27-én az OMIKK a British Council-lal közösen sajtótájékoztatóval összekötött szakmai napot rendezett.

Az OMIKK és a British Council sajtótájékoztatója három nagy témát ölelt fel: az OMIKK és a British Council együttműködési szerződésének ünnepélyes aláírását, az OMIKK és az Európai Innovációközvetítő Központok Hálózata (Innovation Relay Centre Network, IRC) közötti szerződés megkötését, valamint az OMIKK Szakmai napok sorozatának megnyitását. A sajtótájékoztatón Dr. Herman Ákos főigazgató, Novák Lászlóné PR igazgató és Nyerges Gyula főtanácsos, valamint Dr. John Richards, a British Council igazgatója, Dr. Szabó Sándor, a British Council könyvtár igazgatója és Bernard Naylor, a University of Southampton könyvtár igazgatója vettek részt.

Az OMIKK és a British Council között aláírt együttműködési megállapodás főbb pontjai az állományfejlesztésre, az információellátásra, a tájékoztató szolgálatra, poszter- és könyvkiállítások, illetve egyéb közös rendezvények szervezésére valamint a szakmai továbbképzéseken való részvétel támogatására illetve közös szervezésére térnek ki.

A sajtótájékoztatót az írott és elektronikus média jelentős érdeklődése kísérte.
 
 

Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Győr, Szakmai nap

A győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár 2000. október 10-én szakmai napot rendezett "Hazai nyilvános könyvtári rendszer - nagykönyvtárak szolgáltatásai, a dokumentumokhoz és információhoz való hozzáférés" címmel. A rendezvényen Stubnya György, informatikai igazgató tartott előadást a fenti téma OMIKK-os tapasztalataival kapcsolatban.
 
 

Az energetikai korszerűsítés harmadik fél által történő finanszírozása

2000. október 11-én került sor az OMIKK-ban az OPET Hungary által szervezett, az energetikai korszerűsítés harmadik fél által történő finanszírozásával (ESCO általi finanszírozás) kapcsolatos szakmai napra, melyen Dr. Herman Ákos megnyitóját követően az OMIKK részéről Nyerges Gyula főtanácsos és Sinha Róbert, az EVA-OPET Austria részéről pedig Robert Freund és Klemens Leutgöb tartottak előadásokat.
 
 

Az OMIKK részvétele szakmai rendezvényeken

2000. szeptember 19-21., Budapest: "SZIKOMAT 2000" Nemzetközi Szakkiállítás
2000. szeptember 19-21., Siófok: XIV. Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás.
2000. szeptember 29-október 1., Balatonfüred: "Menta 2000" VII. IVSZ Menedzsertalálkozó.
2000. október 11-12., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Központi épülete: Építészeti Napok és Épületgépészeti Szakkiállítás.
 


"Tudás és társadalom" könyvkiállítás

A sajtótájékoztatót követően került sor a hallban a "Tudás és társadalom" című könyvkiállítás megnyitójára. A 150 kötetet felvonultató kiállítást Dr. Herman Ákos, Dr. John Richards, valamint Dr. Komlósi László Imre, az Oktatási Minisztérium helyettes államtitkára nyitották meg. A brit kiadású könyvek a következő témaköröket dolgozzák fel: könyvtárak, oktatás és üzlet az elektronikus információ korában, az elektronikus információ feldolgozása és elérhetősége, a tudás forradalmának hatása a társadalomra. A kiállítást követően a könyvek az OMIKK tulajdonába kerülnek.
 
 

OMIKK Szakmai Napok 1.

Folyó év szeptember 27-én Dr. Herman Ákos nyitotta meg "Az átalakuló dokumentum ellátás: elektronikus dokumentumok" című OMIKK Szakmai napok nyitórendezvényét. A jelentős számú szakmai érdeklődő részvételével megtartott eseményen Bernard Naylor és Dr. Palló Gábor (MTA Filozófiai Intézet) tartott előadást, majd Szántó Péter könyvtár igazgató bevezető előadása után Dr. Telcs András tudományos igazgató vezetésével kerekasztal beszélgetés zárta a rendezvényt.
 
 

OMIKK Szakmai Napok 2.

2000. október 10-én tartottuk az őszi Szakmai napok sorozat második rendezvényét, amely "A szakmai kommunikáció és a könyvtár jövője. Az információ visszakereshetősége elektronikus dokumentumokban" címet viselte. A szakma nagy érdeklődésétől kísért rendezvényen Dr. Herman Ákosnak, az OMIKK főigazgatójának bevezetőjét követően Dr. Tószegi Zsuzsa (Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht., igazgató): A nemzeti kultúra és tudomány leképezése az elektronikus dokumentumokban, Ungvári Rudolf (Országos Széchényi Könyvtár): Keresés az interneten a könyvtáros szemszögéből, valamint Klein Ágnes (OMIKK): Keresés az elektronikus folyóiratokban a felhasználó szemszögéből című előadása hangzott el. A rendezvényt kerekasztal beszélgetés zárta Dr. Telcs András tudományos igazgató vezetésével.
 
 

TÖBB MINT 60000 ELEKTRONIKUS FOLYÓIRAT AZ OMIKK-ban!

Electronic Information for Libraries [EIFL] (3143 cím)

Elsevier - ScienceDirect (1000 cím)

SpringerLink (400 cím)

ProQuest Applied Science and Technology Plus (648 cím)

Business and Industry (900 cím)

EBSCO Online (16 cím)

Computer Select (69 cím)

Elektronikus folyóiratok közvetlen elérése kiadói webről (12 cím)

További információt adnak a Tájékoztató Szolgálat munkatársai, személyesen, telefonon (338-489) vagy e-mailen (refposta@omk.omikk.hu)
 
 
 
 

OMIKK előadók a "CroInfo 2000" konferencián!

2000. október 16-18-án Dubrovnikban rendezték a CroInfo 2000 konferenciát, a horvát informatikai szakma legnagyobb seregszemléjét. A rendezvényen 26 előadásban mutatták be az elektronikus információszolgáltatás időszerű kérdéseit, hangsúlyozva Horvátország helyzetét és lehetőségeit. Emellett a rendezvény támogatói, köztük a magyar IQSoft, standokon és kiselőadások keretében mutatták be termékeiket.

Az előadások és a viták során lehetőség volt a szűkebb értelemben vett könyvtári informatikai szolgáltatások és szélesebb értelemben alkalmazott tudásmenedzsment különböző intézményeknél alkalmazott módszereinek megismerésére. Bemutatták az internet és intranet szolgáltatások testre szabásának, a külső és belső portálok használatának lehetőségeit. Többször is vita alakult ki az informatikai oktatás szerepéről és módszereiről, ezen belül a szolgáltatók és a "fogyasztók" képzésének lehetőségéről és szükségességéről.

A konferencián meghívott előadóként Szántó Péter igazgató mutatta be a könyvtár tapasztalatait, kihangsúlyozva az állománygyarapítás hagyományos módszerei és a virtuális könyvtár szolgáltatásai közötti egyensúly szakmai és gazdasági szükségszerűségét és feltételeit. Az előadásban elhangzott adatok értékesnek bizonyultak a többi információszolgáltató szervezet munkatársainak, továbbá alátámasztották a többi előadásban elhangzott elvi meggondolásokat is.

Szintén meghívott előadóként dr. Tichy-Rács Ádám főtanácsos az Európai Uniós csatlakozást segítő információs hálózatokat mutatta be, ezen belül kihangsúlyozva az Európai Unió Innovációközvetítő Központok (IRC) és az EU Energetikai Információs Szervezeteinek Hálózata (OPET) általános felépítését, működését és speciális szerepét, főleg a kutató-fejlesztő szervezetek csatlakozási felkészülésében.

Mindkét előadóhoz érkeztek kérdések mind a plenáris vitában, mind a későbbi, személyes találkozókon.

A konferencia meggyőzően bizonyította, hogy Horvátország nagy lendülettel dolgozza le a délszláv háború miatt kialakult hátrányát, és az információs társadalom technológiáinak elterjedése területén is közelít az EU csatlakozás előtt álló államokhoz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Szerkesztőség a HÍRLEVÉL valamennyi T. Olvasójának sikeres új

esztendőt kíván és a jövőben is arra törekszik, hogy még hatékonyabban

szolgálja az EU 5. KP-ban való hazai részvétel eredményességét! 
 
 

B.Ú.É.K. 2001!