A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

SZERKESZTŐSÉGI MUNKATÁRSAK
Dr. Buzás Ilona, Roboz Péter,
Szabó Eszter, Dr. Tichy-Rács Ádám

Szerkesztőségi titkár
Czeglédi Gyuláné

Szerkesztő
Dr. Gerzsó Géza

Felelős szerkesztő
Dr. Dúzs János

Szerkeszti és terjeszti
az OMIKK Informatikai Igazgatósága, igazgató: Stubnya György

Kiadja:
az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Budapest, VIII., Múzeum utca 17.

Felelős kiadó:
dr. Herman Ákos főigazgató

A SZERKESZTŐSÉG CÍME:
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 266-3123
Fax: 338-2232, 338-2702
E-mail: nyerges@omk.omikk.hu
http://femirc.omikk.hu
 


 
 
 
 
 
 
 

HÍRLEVÉL

 
EU-MIK KÖZLEMÉNYEK

 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EU HÍREK

EU 5. KERETPROGRAM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

OM
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Regionális innovációs és technológiatranszfer konferencia

Nyomdában - új alakban- a Hírlevél 2. Különszáma

ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

EU-MIK
az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központja

az EU Innovációközvetítő Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC-HU)

Koordinátor

Nyerges Gyula, főtanácsos

VI. ÉVF. 3-4. szám 2000. március-április

 

TARTALOM

EU HÍREK

AZ 5. KERETPROGRAM (5. KP) HÍREI

ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET
 • A Közösségben folyó kutatás nemzetközi szerepének megerősítése
 • HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET
 • Az innováció előmozdítása, a kis- és középvállalkozások (KKV-k) keretprogramban való részvételének ösztönzése
 • NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET
 • A humán kutatási potenciál és a társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése
 • Közös Kutató Központ

  EURATOM

  OM PÁLYÁZAT

  Különszám

  Hazai hírek
   
   

  *

  Az EU-INFO Hírlevél az EU tudományos, kutatási és technológiafejlesztési eseményeiből közöl válogatott híreket. Ezek elsősorban a megjelenési időszakban megtörtént, ill. esedékes eseményekről, másrészt a későbbre meghirdetettekről szólnak.


   

  EU HÍREK

   

  Az elővigyázatosság elve

  az EU-ban

  Az Európai Bizottság elfogadta az elővigyázatosság elvét (precautionary principle), és arról közleményt tett közzé abból a célból, hogy ösztönözze a témával kapcsolatos eszmecserét mind nemzetközi, mind pedig nemzeti szinteken. A vita célja:

  EU KTF 1998

  Az Európai Bizottság a múlt évben közzétette éves jelentését a Közösség Kutatási és Technológiafejlesztési tevékenységéről. A jelentés - többek között - tükrözi a KTF politikában bekövetkezett változásokat, amelynek lényege abban áll, hogy a kutatásnak az innováció irányába való “terelésére” törekszik a még 1996. évben elfogadott innovációs akcióterv alapján (First Action Plan for Innovation in Europe).

  Ennek irányelvei fokozottan tükröződnek az 5. KP-ban és az azt kísérő, segítő intézkedésekben a következő területeken:


   
   

  PÁLYÁZÓK FIGYELEM!

  Változások

  az “ÚTMUTATÓ PÁLYÁZÓKNAK” c.

  dokumentumokban

  A pályázatok kidolgozásánál ez a dokumentum adja meg a kidolgozáshoz szükséges legrészletesebb információkat. Az ÚTMUTATÓ első része ún. program-specifikus, a második része pedig ún. pályázati felhívás-specifikus információkat tartalmaz.

  Ezek szövegében az 5 KP első pályázati felhívásainak tapasztalatai alapján számos helyen rövidítették és érthetőbbé tették a szövegeket és egyszerűsítették a pályázati űrlapokat.
   
   

  VÁLLALKOZÁSÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

  Az EU Bizottság egyik legnagyobb arányú átszervezését jelentette ennek a FŐIGAZGATÓSÁGNAK a létrehozása. A FŐIGAZGATÓSÁG ugyanis a régi DG III Ipari Főigazgatóság, a DG XIII Információs Társadalom és Távközlés, valamint a DG XXII Kisvállalkozások és Szolgáltatások Főigazgatóság összevonásaiból jött létre.

  A FŐIGAZGATÓSÁG igazgatóságai a következők:

  1. Vállalkozásügyi politika
  2. KKV-k
  3. Innováció
  4. Szolgáltatások, kereskedelem, turizmus
  5. A vállalkozásügyi politika környezeti aspektusai, forrásigénye és különleges iparok
  6. Közös piac, környezeti szabályozás
  7. Egységesítés, szabványosítás, új megközelítést igénylő iparok
  ————————

  Forrás: CORDIS-focus. 142. sz., 2000.01.31.

   

  Információk az EU Hivatalos Lapjából ?
  §
  ü Környezetvédelem! ü .Egészségügy! ü Tudomány! 

  Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-ban.

  (OJ 1999. L 85) (OJ 1999. L 210) (OJ 1999. L 117) (OJ 1999. L 200) (OJ 1999. L 172) (OJ 1999. L 182) (OJ 1999. L 203) (OJ L 1999. L 69) (OJ 1999 C 227) (OJ 1999. L 188) (OJ 1999. C 201) (OJ 1999. L 77)
   
  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL


   

  Az első pályázati eredmények az “Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival” programban

  Az Európai Bizottság sajtóközleményben ismertette az “Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőforrásaival” programban az első pályázati felhívás alapján az első határidőig benyújtott pályázatok értékelésének eredményeit.

  Az 1999. március 6-án megjelent, júniusi határidejű felhívásra benyújtottak közül összesen 307 pályázatot fogadtak el, amelyekkel összesen 494 millió € támogatást nyertek el a pályázók. A pályázatok olyan kérdések felvetésére, illetve megválaszolására irányultak mint az élelmiszerek, a táplálkozás és az egészség közötti összefüggések, a fertőző betegségek elleni küzdelem, új terápiák, valamint környezetbarát ipari termékek és eljárások kifejlesztése, a környezet hatása az egészségre, a fenntartható mezőgazdaság, továbbá az öregedő népesség.

  A pályázatok elbírálásának eredményét a Bizottság kutatásért felelős biztosa Philippe Busquin úgy kommentálta, hogy a támogatásra kiválasztott projektek megerősítik a kutatás fontosságát az európai politikai döntéshozatalban. Ezen belül is kiemelte az élelmiszerbiztonságot, mint az egyik olyan példát, ahol az EU kutatási programjai és más politikái szükségképpen kiegészítik egymást. Megelégedéssel nyugtázta, hogy az EU kutatási programjai sikerrel járulnak hozzá a hagyományos válaszfalak lebontásához, mint amilyenek például a tudományos és az ipari szféra, valamint a köz- és a magánszféra között húzódnak. Meggyőződését fejezte ki, hogy az unió valamennyi polgára hasznot húz majd abból a “hozzáadott értékből”, amely az egyesített erőfeszítések révén jön majd létre.

  Az első pályázatokkal kapcsolatos tapasztalatok

  A program különböző akcióirányaiban az első határidőre összesen 1792 pályázatot nyújtottak be, összesen majdnem 14000 résztvevővel. A pályázatokat független szakértők bírálták el a Bizottság Kutatási Főigazgatóságának irányításával. A szakértők által kialakított javaslat volt a támogatásra vonatkozó döntések alapja.

  A benyújtott pályázatok témakörök (akciósorok) szerinti megoszlást a következő oldalon lévő táblázat adatai szemléltetik. Különösen magas volt az érdeklődés “A sejt mint gyár” (3. kulcsakció), a “Környezet és egészség” (4. kulcsakció) és “Az öregedő népesség” (6. kulcsakció), valamint a generikus akciók meghirdetett témakörei iránt.

  A benyújtott pályázatokat támogatásra alkalmasságuk szempontjából bírálták el először. Majdnem száz pályázatot utasítottak el az első szűrést követően formai okokból, ezek között is késedelmes benyújtás, hiányosan benyújtott anyagok, az eredeti aláírások hiánya miatt.

  Az értékelésre Brüsszelben, 1999. június-júliusban került sor. Az értékelést 992 független szakértő végezte, a szakértők panelekben dolgoztak a Bizottság tudományos munkatársainak irányításával. Az értékelés két lépésben történt: az értékelők először tudományos és műszaki tartalmuk, valamint a javasolt projekt menedzsment alapján bírálták el és rangsorolták a pályázatokat az egyes témakörökön belül. Azok a pályázatok, amelyek elérték az előre meghatározott küszöbértékeket, továbbjutottak a második bírálati szakaszba, amelyben egy másik független szakértői csoport értékelte a pályázatok “relevanciáját”, vagyis a javasolt munka várható hozzájárulását mind a program céljaihoz, mind az EU társadalmi és gazdasági céljaihoz. Megállapították, hogy számos olyan pályázat esett ki ebben a második menetben, amely kitűnő minősítést kapott az első bírálat során. Megemlítjük, hogy a kiválasztási kritériumokat, valamint az értékelő szakértők számára kidolgozott útmutatókat a keretprogram weboldalain közzétették. Annak biztosítására, hogy az eljárás az előírásoknak megfelelően és korrekt módon folyjék, független megfigyelők kísérték figyelemmel az egész eljárást és számoltak be tapasztalataikról a tagállamok képviselőiből alakult programbizottságnak. Ezen felül néhány pályázatot etikai felülvizsgálatra jelöltek ki a bírálók, ez a felülvizsgálat az értékelés után történt.

  A szerződéskötésre javasolt 307 pályázat összesen 2749 résztvevőt érint, ebből 379 az ipari szférát képviselő résztvevő.

  A táblázatban összefoglalt adatok számszerűen mutatják be ennek a fordulónak az eredményeit. A közlemény kiemeli, hogy a projektek összetettebbek a korábbiaknál, amit az is szemléltet, hogy a partnerek száma átlagosan 8,9 projektenként. A szerződéskötésre javasolt projektek aránya átlagosan 18,1%, huszonhat jelentősebb pályázatot foglaltak a bírálat után projektcsoportba (klaszterba). Az egyes kulcsakciókban, illetve a generikus és az infrastruktúra akciókban nyert tapasztalatokat is részletezi a közlemény, amely az alábbi címen található:
   
   

  http://europa.eu.int/comm/research/press/1999/pr2112en.html
   
   
   
   
   
  Szakterület
  Beérkezett pályázat
  Befogad-ható pályázat
  Szerző-déskötésre kivá-lasztott pályázat
  Elfogadási arány a befogadható pályázatokra számítva
  Végleges EU támogatás
  Átlagos támo-gatás projek-tenként(€)
  1. kulcsakció
  190
  181
  39
  21,5%
  65 699 916
  1 684 613
  2. kulcsakció
  110
  102
  34
  33,3%
  67 115 106
  1 973 974
  3. kulcsakció
  399
  393
  41
  10,4%
  79 778 601
  1 945 820
  4. kulcsakció
  162
  159
  25
  15,7%
  35 946 771
  1 437 871
  5. kulcsakció
  301
  263
  71
  27,0%
  94 545 210
  1 331 623
  6. kulcsakció
  222
  211
  29
  13,7%
  40 229 195
  1 387 214
  Generikus 
  388
  370
  63
  17,0%
  106 117 435
  1 684 404
  Infrastr.
  20
  15
  5
  33,3%
  4 568 072
  913 614
  Összesen
  1792
  1694
  307
  18,1%
  494 000 306
  1 609 122

   

  1. kulcsakció: Élelmiszer, táplálkozás és egészség
  2. kulcsakció: Fertőző betegségek elleni küzdelem
  3. kulcsakció: A sejt mint gyár
  4. kulcsakció: Környezet és egészség
  5. kulcsakció: Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet
  6. kulcsakció: Az öregedő népesség
  Generikus akciók: alapkutatás a következő területeken: krónikus és degeneratív betegségek; genomok és genetikai eredetű betegségek; az idegrendszer; közegészségügy és egészségügyi szolgáltatások; rokkantak/fogyatékosok; orvosbiológiai etika és bioetika; élettudományok és az ezekkel kapcsolatos technológiák.

  Infrastruktúra akciók: az előbbi kutatási területeket alátámasztó infrastruktúrák létrehozása.
   


   
   

  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM


   

  Pályázati felhívás!

  (2000/C 38/08)

  Az akciósor-hivatkozások kizárólag az IST 2000. évi Munkaprogramjában leírtakra vonatkoznak. Az 1999. IST Munkaprogramban leírt akciósorok (erre a felhívásra) már nem érvényesek.

  1a. rész (KTF, demonstrációs és KTF/demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Rögzített határidő

  [Felhívás azonosító: IST-00-3-1A]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. május 10., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)
   
  1. Kulcsakció Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
  1.1 akció Egészségügy
  1.1.1 akciósor Intelligens környezet az egészség védelmére és a betegségek megelőzésére
  1.1.2 akciósor Intelligens környezet a pácienseknek
  1.1.3 akciósor Korszerű interaktív környezet az orvosoknak és az ápolóknak
  1.1.4 akciósor A legjobb gyakorlat és demonstrációs akciók regionális egészségügyi hálózatokban
  1.2 akció Speciális szolgáltatást igénylő személyek, fogyatékosok és idősek
  1.2.1 akciósor Intelligens segítő rendszerek és interfészek a funkcionális fogyatékosság kompenzálására
  1.4 akció Környezet
  1.4.2 akciósor Adategyesítési és intelligens érzékelő-technológiák humanitárius célú aknamentesítésre
     
  2. Kulcsakció A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
  2.1 akció A munka világa
  2.1.3 akciósor Mobil és mindenhová eljutó e-kereskedelem és e-munkavégzés
  2.2 akció A rugalmas, mobil és távmunka módszerei és eszközei
  2.2.1 akciósor Időtálló munkahely tervezése
  2.2.2 akciósor “Intelligens” szervezetek
  2.4 akció Információ- és hálózatbiztonság, valamint egyéb bizalomépítő technológiák
  2.4.1 akciósor A bizalmat és a biztonságot növelő technológiai építőelemek
     
  3. Kulcsakció A multimédia tartalma és eszközei
  3.1 akció Interaktív kiadói tevékenység, digitális tartalom és kulturális örökség
  3.1.2 akciósor Személyre szabott tartalom
  3.1.4 akciósor Kulturális és tudományos értékek digitális gyűjteményeinek elérése
  3.2 akció Oktatás és képzés
  3.2.1 akciósor A holnap iskolája
  3.2.2 akciósor A tanuló polgár
  3.3 akció Humán nyelvi technológiák
  3.3.1 akciósor Természetes interaktivitás
  3.3.2 akciósor Nyelveket áthidaló információgazdálkodás és ismeretszerzés
     
     
  4. Kulcsakció Alapvető technológiák és infrastruktúrák
  4.5 akció Mobil és személyes távközlés és rendszerei, beleértve a mesterséges holdakkal kapcsolatos rendszereket és szolgáltatásokat is
  4.5.2 akciósor Vezeték nélküli földi rendszerek és hálózatok
  4.5.3 akciósor Integrált műholdas rendszerek és szolgáltatások
  Egyebek  
  5. CPA: Programközi témák
  5.1.4 akciósor CPA 4: Nagyléptékű rendszerek biztonságos üzemeltetése
  5.1.5 akciósor CPA 5: Smart kártyák
  5.1.7 akciósor CPA 7: Az információs társadalom társadalmi-gazdasági analízise
  5.1.8 akciósor CPA 8: Az információs társadalmat szolgáló statisztikai eszközök, módszerek, indikátorok és alkalmazások
  6. FET: Jövőbeli és újonnan megjelenő technológiák
  6.2.1 akciósor FET P1: Az eltűnő számítógép
  7. RN: Kutatási hálózatok
  7.1.2 akciósor RN 2: Végpontokat összekötő alkalmazási kísérletek
  7.1.3 akciósor RN 3: A hozzáférési technológiákat integráló próbapálya
  7.1.4 akciósor RN 4: A jövő hálózati technológiáinak próbapályája

  1b. rész (bekapcsolódási, bevezetési akciókra és támogatási intézkedésekre vonatkozó pályázatok)

  [Felhívás azonosító: IST-00-3-1B]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. május 10., 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint).
   
  1. Kulcsakció Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
  1.1 akció Egészségügy
  1.1.4 akciósor A legjobb gyakorlat és demonstrációs akciók regionális egészségügyi hálózatokban
     
  2. Kulcsakció A munkavégzés és az elektronikus kereskedelem új módszerei
  2.1 akció A munka világa
  2.1.6 akciósor Specifikus támogató intézkedések
     
  3. Kulcsakció A multimédia tartalma és eszközei
  3.5 akció KA3 specifikus támogató intézkedések
  3.5.1 akciósor Munkacsoportok, továbbá az eredményeket terjesztő és a tájékozottságot növelő akciók
  Egyebek  
  5. CPA: Programközi témák
  5.1.5 akciósor CPA 5: Smart kártyák
  5.1.7 akciósor CPA 7: Az információs társadalom társadalmi-gazdasági analízise
  5.1.8 akciósor CPA 8: Az információs társadalmat szolgáló statisztikai eszközök, módszerek, indikátorok és alkalmazások

  2a. rész (KTF, demonstrációs és KTF/demonstrációs vegyes projektekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség

  [Felhívás azonosító: IST-00-3-2A]

  A pályázatokat bármikor be lehet nyújtani 2000. szeptember 15-én 17.00 óráig (brüsszeli helyi idő szerint); addig ezt a felhívást várhatóan még kibővítik.
   
  6. FET: Jövőbeli és újonnan megjelenő technológiák
  6.1.1 akciósor FET O Nyílt tartomány

  2b. rész (támogató intézkedésekre vonatkozó pályázatok) - Folyamatos benyújtási lehetőség

  [Felhívás azonosító: IST-00-3-2B]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. június 15. 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)
   
  8. Támogató tevékenységek
  8.1.1 akciósor Projekt klaszterek
  8.1.2 akciósor Kiválósági Központok és munkacsoportok együttműködése
  8.1.3 akciósor Szabványosítási és együttes üzemeltethetőséggel kapcsolatos kezdeményezések irányítása
  8.1.4 akciósor A humán tőke fejlesztése az IST-kutatásban
  8.1.5 akciósor K+F együttműködés elősegítése újonnan társult államokkal
  8.1.6 akciósor K+F együttműködés elősegítése harmadik országokkal

  Kiegészítő pályázati felhívás a független életmódot támogató rendszerekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó indirekt KTF tevékenységekre a felhasználóbarát információs társadalom kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs specifikus program (1998-2002) keretében
  (Az IST program)
  (2000/C 38/09)

  Ez kiegészítő felhívás és az alább hivatkozott akciósor kizárólag az IST 1999. évi Munkaprogramban meghatározott akciósorra vonatkozik.

  [Felhívás azonosító: IST-99-ADD]

  A pályázatok beadási határideje: 2000. május 10-én, 17.00 óra (brüsszeli helyi idő szerint)
   
  1. Kulcsakció Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára
  1.3 akció Közigazgatás
  1.3.1 akciósor A független életmódot támogató rendszerek és szolgáltatások 

  További információ a programmal és a felhívásokkal kapcsolatban:

  *
   
   

  Megjelent a Helsinikben tartott IST 99 konferencia összefoglaló kiadványa

  A Felhasználóbarát Információs Társadalom program legnagyobb tavalyi rendezvénye volt az IST 99 konferencia, amit 1999. november 22-24-én tartottak Helsinkiben. A most megjelent kiadvány a program egyes kulcsakcióihoz kapcsolódóan, a vitavezetők által készített összefoglalókkal mutatja be a szekciókban és a plenáris üléseken elhangzottakat. A kötet az “IST” tematikus program tartalmának és céljainak olvasmányos áttekintését adja szakértő szerzők megfogalmazásában.

  A rendezvénnyel kapcsolatos információk a http://www.ist99.fi címen találhatók. Az 1,2 MB terjedelmű kiadvány a következő Internet címről PDF formátumban letölthető: http://europa.eu.int/comm/information_society/ist/conference_en.htm#finalreport
   


   
   

  ELSŐ AKTIVITÁSI TERÜLET

  ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS


   

  Soron kívüli pályázat az “Energia” témakörben

  Az Európai Bizottság 2000. március 14-én soron kívül tette közzé harmadik pályázati felhívását az “Energia, környezet és fenntartható fejlődés” program “Energia” alprogramjában. A pályázatot a program 5. és 6. kulcsakciójában, ezen belül is a klímaváltozással és a megújuló energiákkal kapcsolatos témákban hirdették meg.

  Pályázati azonosító: Energy third call (2000/C 73/10).

  A felhívás alapján pályázni lehet költségmegosztás elvén alapuló akciókban (kutatási, demonstrációs és kombinált projektekkel), valamint összehangolt akciókban és tematikus hálózatokban.

  A pályázatok benyújtásának határideje: költségmegosztás elvén alapuló akciókban 2000. május 31., összehangolt akciókban és a tematikus hálózatokban 2000. május 31. és 2000. szeptember 1.

  A költségmegosztás elvén alapuló akciókban kizárólag a felhívásban megadott témakörökben nyújtható be pályázat, az összehangolt akciókban és a tematikus hálózatok építésében a program munkaprogramjának bármely témájában lehet pályázni.
   
   

  Tájékoztatásul közöljük a pályázati felhívásban megjelölt prioritásokat, amelyekre csak kutatási, demonstrációs és vegyes projektek nyújthatók be május 31-i határidővel.
   
   
   
  5. Kulcsakció: Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is
   
    5.1. Az elektromos áram és/vagy hőenergia nagy volumenű, csökkentett CO2 kibocsátással járó termelése szénből, biomasszából és más tüzelőanyagból, beleértve a kapcsolt hő- és energiatermelést is
      5.1.2. Hatékonyabb energiaátalakító eljárások vagy körfolyamatok, beleértve a tüzelés hatásfokát is
    5.2. A főbb új és megújuló energiaforrások, különösen a biomassza, a szél- és napenergia, valamint a tüzelőanyag-cellák fejlesztése és szemléltető bemutatása, beleértve a decentralizált energiatermelést is
      5.2.1. Biomassza (beleértve a hulladékot is) konverziós rendszerek
      5.2.2. A szélerőművek optimálása
      5.2.3. Költséghatékony fényelektromos rendszerek
      5.2.4. Napkollektor renszerek
      5.2.5. Egyéb megújuló energiák
      5.2.6. Hatékony, megbízható és költséghatékony tüzelőanyag-cella rendszerek
       
    5.3. Az új és megújuló energiaforrások integrálása az energiaszolgáltató rendszerekbe
      5.3.1. A megújuló energiaforrások integrálása a hálózati és a független rendszerekbe
      5.3.2. Hibrid rendszerek
      5.3.3. A megújuló energiák társadalmi elfogadhatóságának javítása
    5.4. A környezeti terhelést csökkentő költséghatékony technológiák energiatermelési célokra
      5.4.1. A helyi és globális környezetkárosító emissziók csökkentése
   
  6. Kulcsakció: Gazdaságos és hatékony energia a versenyképes Európa számára
   
    6.1. Az energia ésszerű és hatékony végfelhasználását szolgáló technológiák
      6.1.3. Hatékony fűtési, hűtési, szellőzési, világítási rendszerek és háztartási berendezések, valamint a megújuló energiaforrások integrálása az épületek energiaellátásába
      6.1.4. A szállítóeszközök üzemanyag égési folyamatainak optimálása tisztább szénhidrogének és alternatív üzemanyagok alkalmazásával 

  (A 3. felhívás csak az alternatív üzemanyag - beleértve a hidrogén - cellákra vonatkozik.)

      6.1.5. Hibrid és elektromos meghajtások, az energiatárolás és -átalakítás eszközei

  (A 3. felhívás csak az üzemanyag cellákra és a kapcsolódó processzorokra - beleértve az on-board hidrogéntermelést és -tárolást is - vonatkozik.)

      6.1.6. Az innovatív tömegközlekedési és egyéni szállítóeszközök vizsgálata és kipróbálása.

  (A 3. felhívás az üzemanyag cellák által meghajtott járművekre és az infrastruktúrára vonatkozik.)

    6.3. Energiatárolási technológiák mind makro- mind mikroszinten
      6.3.1. Az energia minőségének optimálása energiatárolással a független megújuló és hibrid rendszerek, valamint a közlekedés céljaira

  (A 3. felhívás csak a megújuló rendszerekre vonatkozik.)

    6.5. Új és megújuló energiaforrások hatékonyságának javítása
      6.5.1. Költséghatékony szélturbina berendezések
      6.5.2. A fényelektromos modul rendszerek és a napkollektor rendszerek költséghatékony egységei
      6.5.3. A biomassza és a hulladékok felhasználásának költséghatékony berendezései

  A pályázatok benyújtásának módjáról, a pályázati felhívásról részletes információ az alábbi web oldalon: http://www.cordis.lu/eesd/calls/calls.htm
   
   

  Pályázati felhívás módosítása

  Az Európai Bizottság módosította az EESD-ENV-99-2. Call azonosítóval 1999. november 18-án közzétett pályázati felhívásban szereplő egyik határidőt: a “Környezet és fenntartható fejlődés” alprogramban a “Kutatási infrastruktúrák támogatása” témakörben kiírt pályázatok benyújtásának új határideje: 2000. szeptember 28.

  Az említett pályázati felhívást hírlevelünk előző számában ismertettük részletesen.

  Első Nemzetközi Környezetvédelmi Technológiai Konferencia”

  címmel rendezett konferenciát a HUDEFO, az ITD Hungary és a TDT-3R Kft. Budapesten, 2000. február 24-én az ITD Hungary konferenciatermében.

  A konferenciát kiállítás és teremékbemutató, továbbá üzletemberek találkozója egészítette ki. A konferencián a következő előadások hangzottak el:

  Az átfogó modern hulladékgazdálkodás környezetvédelmi koncepciója


  Az EU integrált modern hulladékgazdálkodásának sarokeleme az újrahasznosítás - a környezetvédelmi ipar szemszögéből Kiss Árpád ügyvezető igazgató és Ráth István környezetvédelmi igazgató

  DAV Dunaferr Acélipari Vállalkozás

  Környezetkímélő hulladékgazdálkodás társadalmi támogatása Dr. Tarján Anna elnök, Nemzetközi Zöld Kereszt Magyarországi Szervezete Megelőzés és újrahasznosítás: a gépipar lehetőségei a hulladékok gyártásának csökkentésében és gazdaságos újrahasznosításban Dr. Marton József szakmai vezető

  Gépipari Tudományos Egyesület Pályázati Információs Központ

  A termikus deszorpciós technológia gazdaságossága Edward Soméus igazgató, Thermal Desorption Technology Group LLC.

  Hulladékból profit


  Szabó Ilona, EU 5 KP lehetőségek, Oktatási Minisztérium

  Alkalmazott műszaki megoldások


  Az aktív szén és kerámia; a TDT-3R mikrofilter tiszta víz technológia integrált alkalmazásai Manfred Diener igazgató, CALGON Carbon - Chemviron Carbon GmbH

  Edward Soméus igazgató, TDT-3R Kft.

  Veszélyes hulladékok szállítási követhetőségének adatbázis rendszere Dr. Damjanovics Imre igazgató, Ökocentrum Rt. Üzemi szintű környezetmenedzsment és termelésbe integrált környezetvédelem  Dr. Hermann Kösters ügyvezető, MTE Umweltberatung GmbH 

  Oberhausen Deutschland 

  Innovatív ipari hulladékkezelési technológiák  Tim McCune és David Stewart, ügyvezető igazgató, 2MS INCORPORATED, 

  Fort Collins, Colorado, USA

  Szennyezett talajok integrált kármentesítése és rekultivációja Dr. Varga Szilárd tudományos munkatárs

  A New York Tudományos Akadémia tagja, Eötvös Loránd Tudományegyetem


   

  Az előadások anyagát a rendezők az érdeklődők rendelkezésére bocsátják. Az igények az alábbi címre küldendők:

  TDT-3R - G. Edward Someus Tel.: + ( 36-20 ) 980 6996 * Tel./Fax: + ( 36-1 ) 424 0466
  E-mail: edward@tdt-3r.com WEB: www.tdt-3r.com


   
   

  MÁSODIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ KUTATÁS NEMZETKÖZI SZEREPÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

  Két új pályázati felhívás!

  1. INCO-DEV (Közös költségviselésen alapuló akciók, Összehangolt akciók, Tematikus hálózatok)

  KUTATÁS A FEJLŐDÉS SZOLGÁLATÁBAN

  ACP (Afrika, Karib-szigetek, Csendes-óceán), ALA (Ázsia, Latin-Amerika) és a mediterrán országok (beleértve a Mediterrán Partnerországokat)

  Pályázati szám: ICFP500A4PR02, tervezett költségvetés: 85,5 millió euró,

  Beadási határidő: 2000 szeptember 15.

  A program céljai:

  2. A TÉJÉKOZOTTSÁG FOKOZÁSA ÉS KÉPZÉS (Kísérő intézkedések)
  1. Tagjelölt országokkal történő együttműködés

  2.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia,Magyarország, Málta, Románia, Szlovákia, Szlovénia

   Pályázati szám: ICFP500A1AM04, tervezett költségvetés: 0,6 millió euró

   Beadási határidő: 2000 június 15.

  3. A nem-tagjelölt szovjet utódállamok és nem-tagjelölt közép- és kelet-európai országokkal történő együttműködés
  Albánia, Azerbajdzsán, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Grúzia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Macedónia, Moldávia, Mongólia, Oroszország, Örményország, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Ukrajna, Üzbegisztán

  Pályázati szám: ICFP500A2AM03, tervezett költségvetés: 0,6 millió euró

  Beadási határidő: 2000 szeptember 15.

  Támogatható: információterjesztés, az 5. Keretprogrammal kapcsolatos képzési és tájékoztatási akciók, partnerkeresés (pl. partnerközvetítő rendezvény), a pályázat elkészítése (főleg kis- és középvállalatok esetén), konzorciumépítés, szerződési tárgyalások, projektmenedzsment.

  A pályázatokról, a pályázati részvételhez és a pályázat benyújtásához információk az alábbi forrásokból szerezhetők be:

  Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő Központja

  EU-MIK FEMIRC-Hungary, OMIKK 1088 Budapest, Múzeum u.17.

  Nyerges Gyula, Szabó Eszter

  Tel: (06-1) 266-3123, Fax: (06-1) 338-2702

  E-mail: nyerges@omk.omikk.hu, szeszter@omk.omikk.hu
   
   

  Nemzeti koordinátor:

  Murányi Béla, OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága

  1052 Budapest Szervita tér 8.

  Tel.: (1) 317 9302, Fax: (1) 266 2055

  E mail: bela.muranyi@omfb.gov.hu

  European Comission

  DG RTD-E-1

  200 Rue de la Loi

  B-1049 Brussels

  E-mail: inco@cec.eu.int

  Web: http://cordis.lu/fp5
   


   
   

  HARMADIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  AZ INNOVÁCIÓ ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELÉNEK ÖSZTÖNZÉSE

  Az alábbi cikk az Európai Bizottság “Vállalkozás” Főigazgatóságának Innovációközvetítő Központok című hírlevelében jelent meg. A szerkesztők a cikket a magyar Parlament épületét ábrázoló budapesti látképpel illusztrálták.

  Az IRC pályázati felhívás eredménye

  (IRC — Innovation Relay Centres, Innovációközvetítő Központok)

  A legutóbbi pályázat értékelését követően az Európai Bizottság 70 konzorciummal — számos esetben a már jelenleg is működő IRC-hálózat tagjaival — köt szerződést azzal a céllal, hogy a következő két év folyamán 30 országban IRC szolgáltatást nyújtsanak.

  Az Európai Unió innovációközvetítő központ működtetésére vonatkozó, 1999. júniusában kibocsátott és szeptember 20-án lezárt pályázati felhívására 79 pályázat érkezett, amelyek színvonala csaknem minden esetben igen magas volt. Szakmai vonatkozásaikat független, a Bizottság által felkért bírálók értékelték. Az EU tagállamai képviselőinek tanácsait is figyelembe vették, hogy elkerüljék a szükségtelen területi átfedéseket, és hatékony koordinációt biztosítsanak a nemzeti kutatási és innovációs rendszerekkel.

  A kiválasztott IRC-k teljes működési költségeinek 50%-áig terjedő EU támogatás az elkövetkező két évre összesen 35 millió euró. A szerződések egy félidős értékelést követően további két évvel meghosszabbíthatók.

  Az IRC-k szolgáltatásai Európa nagy részén elérhetők

  Az elfogadott pályázatok az Európai Unió és a társult államok teljes területét lefedik Liechtenstein kivételével, amelynek KKV-i (kis- és középvállalkozásai) az osztrák, svájci vagy német IRC-khez tudnak fordulni.

  Egyidejűleg megszűnik a különbség az IRC-k és a FEMIRC-ek (az Innovációközvetítő Központok társult tagjai, amelyek a Negyedik Keretprogram ideje alatt kiegészítő szolgáltatást nyújtottak a közép- és kelet-európai országokban) között. A jövőben egységes szolgáltatás lesz elérhető a KKV-k, vállalatok és kutatási szervezetek számára az EU tagállamaiban, valamint Bulgáriában, Cipruson, a Cseh Köztársaságban, Észtországban, Izlandon, Izraelben, Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Magyarországon, Norvégiában, Romániában, Svájcban, Szlovákiában és Szlovéniában.

  Ahogy a múltban is, a szolgáltatások a helyi, regionális szükségletekhez alkalmazkodnak, de minden esetben az alábbi alapfeladatokra koncentrálnak:

  Az újjászerveződő hálózatban az IRC-k legfontosabb feladatát a KKV-knak a transznacionális technológiatranszfer tervezéséhez és lebonyolításához nyújtott mélyebb, közvetlenebb segítségnyújtás képezi. A hálózat új tagjainak kiválasztására éppen ezen a területen bizonyított erősségeik miatt került sor.

  *

  A Magyarországi Innovációközvetítő Központ alakítására beadott és elnyert pályázatban a koordinátor az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK), a konzorcium tagjai partnerként a Nemzetközi Technológiai Intézet (NETI) és az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ.
   
   
   
   

  * * *
   
   
   
   
   

  A SVÉD IRC MUNKAMÓDSZERE


  A nyugat- és dél-svédországi IRC web-alapú információkezelési modellje tartalmazza a következő egyszerű folyamatábrát a technológiatranszfer egyes fázisairól. Az ábra nagyon eredményesen használható oktatási segédanyagként, ill. a munkafolyamatok értékelésére és az eredményesség javítására.
   
   


   


   
   
  NEGYEDIK AKTIVITÁSI TERÜLET

  A HUMÁN KUTATÁSI POTENCIÁL ÉS A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE


   

  Pályázati felhívások!

  1. Marie Curie ipari intézményi ösztöndíjak

  Pályázati azonosító: IHP-MCHI-00-1, a felhívást az EU Hivatalos Lapja C 42. számában tették közzé

  A fenti címen közzétett pályázati felhívás alapján a pályázók a Munkaprogramban előirányzott alábbi részterületekre nyújthatnak be pályázatokat:

  E felhívás keretében a pályázatok finanszírozására biztosított összeg: 15 millió euró

  Benyújtási határidő: 2000. június 15.
   
   

  2. Speciális politikai kérdések stratégiai elemzése

  Pályázati azonosító: IHP-STRATA-00-1, a felhívást az EU Hivatalos Lapjának a C 58. számában tették közzé

  A pályázók a Munkaprogramban előirányzott alábbi részterületekre nyújthatnak be pályázatokat: Tematikus hálózatok, Kísérő intézkedések

  SPECIÁLIS POLITIKAI KÉRDÉSEK STRATÉGIAI ELEMZÉSE

  Ez a tevékenység a tudomány- és technológiapolitikával összefüggő, korlátozott számú speciális témával kapcsolatos elemző-szintetizáló munkát jelent, különösen az alábbi területeken:

  Ezek a tevékenységek arra irányulnak, hogy a tudomány- és technológiapolitika területén folyamatos és nyílt párbeszédet alakítsanak ki a szakértőkkel, döntéshozókkal és közvetítő szerepet betöltő személyekkel, ill. szervezetekkel a következő célok megvalósítása érdekében:
  1. rész: Tematikus hálózatok

  2.  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

   A tematikus hálózatok kapcsolatot teremtenek a különböző országokban lévő kutatóintézetek, és ahol indokolt, a döntéshozók és más érdekeltek között. A hálózatok működésének a TéT politikával összefüggésben hasznosítható eredmények elérésére kell irányulnia.

   E felhívás keretében a tematikus hálózatok létrehozására rendelkezésre álló összeg: 3 millió euró

   Benyújtási határidő: 2000. június 5.
    
    

  3. rész: Kísérő intézkedések
  A pályázat egy vagy több tevékenységet foglalhat magába az alábbiak közül: E felhívás keretében a kísérő intézkedések támogatására felhasználható összeg: 1,5 millió euró

  Benyújtási határidő: 2002. június 15.

  A folyamatos benyújtási határidő mellett az első pályázatbontási határidő: 2000. június 5.

  Az e határidő után beérkező pályázatokat rendszeres - a beérkezett pályázatok számától függő -időközönként értékelik, amelyek hossza azonban nem haladhatja meg a három hónapot.
   
   

  *

  Figyelem!

  A január 15-én közzétett "A társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése" c. pályázati felhívásban (pályázati azonosító: IHP-KA1-00-1) kitűzött 2000. április 28-i pályázatbenyújtási határidő

  2000. június 28-ra módosult.


   
   

  Az Európai Bizottság Közös Kutató Központja

  (Joint Research Centre, JRC)


   

  Az Environment Institute (EI), Ispra, Olaszország tevékenysége

  Az EI missziója kutatási feladatok teljesítése az EU környezetvédelmi programjának és az állampolgárok kedvezőtlen környezeti hatások elleni védelmi célkitűzéseinek támogatására. Az EI elsődleges célkitűzése a levegőben, a vízben és a talajban levő szennyezések szintjének és sorsának vizsgálata, ezeknek a szennyezéseknek a környezetre és az emberekre gyakorolt hatásának megismerése, és a fenntartható energiaellátás elősegítése.

  Ennek megfelelően alakították ki az EI szervezetét. Részlegei a következők:

  Technikai és adminisztratív szolgálatok

  Környezeti hatások

  Prenormatív és alkalmazott kutatások az EU környezeti politikájának tervezésére és kivitelezésére

  Levegőminőség

  Tudományos és műszaki támogatás nyújtása az EU döntéshozók számára a levegőszennyezés, a mozgó és helyhez kötött forrásokból származó káros emissziók területein hozandó direktívák megfogalmazásában, megvalósításában és figyelésében.

  Légköri folyamatok a globális változásokban

  A reaktív (ózon) és a stabil melegházi gázok, valamint az aeroszolok troposzférabeli koncentrációját szabályozó fizikai, kémiai és biológiai folyamatok vizsgálata.

  Talaj és hulladékok

  A talajvédelemmel és a hulladékból származó emissziók hatásaival foglalkozó EU politikát támogató kutatás.

  Vízügy és vízminőség-monitorozás

  Az európai vízügyi politika, különös figyelemmel a vízre vonatkozó direktívák támogatását szolgáló kutatásra.

  Megújuló energiaforrások

  A megújuló energiaforrások hasznosításának, elsősorban a napenergia és a hasonló energiarendszerek elemzésének támogatása.
   
   

  Az EI kulcsszerepet betöltő kutatóhelyei a következők:

  A Levegőszennyezés Európai Referencia Laboratóriuma (ERLAP). Gázkalibrációs szabványok előállítására és hitelesítésére alkalmas korszerű műszerekkel és berendezésekkel rendelkezik.

  Környezeti kamra (INDOORTRON). Egyedülálló, 30 m3-es, szabályozott hőmérsékletű, relatív páratartalmú és levegőcseréjű kamra, ahol emberek is tartózkodhatnak.

  Európai napenergia-tesztelő berendezés (ESTI). A napenergia-kutatásokat segítő, kitűnően felszerelt központi laboratórium.

  Korszerű mobil analitikai laboratórium (AMAL). Helyszíni víz- és talajminőség figyelésére alkalmas műszerek, amelyek gyors vészhelyzeti analitikai szűrésre, valamint preventív szennyezéscsökkentésre használhatók. (A szerk. megjegyzése: hasonlóra lett volna szükség a magyarországi folyók ciánszennyezésének jelzésére, ill. hatásának csökkentésére).
   
   

  Az EI néhány sikerprogramja

  További információ: www.ei.jrc.it

  e-mailen: jean-marie.martin@jrc.it
   
   


  ¨
   
   

  JRC hírek

  Philippe Busquin, az Európai Bizottság kutatási ügyekért felelős biztosa egy brüsszeli sajtókonferencián beterjesztette az Európai Bizottság javaslatát egy Európai Kutatási Térség létrehozására. Az Európai Bizottság minél előbb szükségesnek tartja az európai tudomány kétségtelen sikereire alapozott kutatási tevékenység kiterjesztését az új KTF program révén, valamint a tudomány szélesebb körű elfogadásának segítését Európában, és azt, hogy kontinensünkön minél több fiatal válassza életpályájának a kutatást .
   
   


   
   

  EuraTOM

  Bizottsági határozat

  (2000. január 24. - 2000/100/Euratom)

  Kiegészítő kutatási program került elfogadásra, amelyet a Közös Kutató Központ valósít meg az Európai Atomenergia Közösség részére.

  A határozat lényege a következő:

  Elfogadták a nagyfluxusú reaktorok (HFR) működésének kiegészítő programját, az 1. függelék szerint leírt célokkal. A program időtartama 4 év, 2000. január 1-i kezdéssel.

  A program végrehajtásához szükséges összeget 38,97 millió euróban határozták meg, amelynek részletezése a 2. függelékben olvasható. Ebben az összegben benne van a reaktor jövőbeni leállításának költsége is.

  A Bizottság a programnak a Közös Kutató Központon keresztül történő végrehajtásáért felelős. A Bizottság minden évben, április 15. előtt köteles az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottságnak programbeszámolót készíteni a program megvalósítási üteméről.

  1. FÜGGELÉK. A program tudományos és műszaki célkitűzései

  1. A nagyfluxusú atomreaktor biztonságos és megbízható üzemeltetése a hollandiai Pettenben. Ez azt jelenti, hogy a berendezést évente több mint 200 napig kell normál körülmények között üzemeltetni, valamint a fűtőanyagciklust megfelelő biztonsági és minőségi feltételek mellett kell kezelni.
  2. Ennek a reaktornak a racionális használatát számos diszciplínán belül kell fejleszteni, amint azt különböző szakterületekből válogatott alábbi példák illusztrálják: szerkezeti anyagok vizsgálata; kutatás és fejlesztés támogatása a nukleáris fűtőanyagciklus biztonsága céljából; a nukleáris hasadóanyag tesztelésének lehetősége a fűtőanyag békés célú felhasználásához annak érdekében, hogy ki lehessen küszöbölni a nukleáris leszerelésből eredő plutóniumot; orvosi alkalmazású radioizotópok fejlesztése, orvosi terápiás módszerek tesztelése.
  2. FÜGGELÉK. A program költségeinek felosztása országok között

  A kiegészítő program költségei az alábbiak szerint kerülnek felosztásra a három résztvevő ország között:
  Hollandia: 34,00 millió euró
  Németország: 3,77 millió euró
  Franciaország: 1,20 millió euró
  Összesen: 38,97 millió euró

  (Forrás: Official Journal of the European Communities, 2000.02.04., L 29/24.)
   
   

  EURATOM konferencia

  A Neutron Field Spectometry in Science, Technology and Radiation Protection című konferenciát 2000. június 4 - 8. között rendezik az olaszországi Pisa-ban, a Pisai Egyetemen.

  A konferencia szponzorai és szervezői:


   
  EU RENDEZVÉNYNAPTÁR

    Poznan, Lengyelország

  Június 13-14.

  Ez az ún. "TTT-DAYS" (Transnational Technology Transfer Days) sorozatban történik: előadások, tapasztalatcsere, bemutatók és kiállítások.
   
   

  Velence, Olaszország

  Június 21-23.

  Az EU által támogatott, a vizek szennyezéstől való megóvásával foglalkozó projektek eredményeinek az áttekintése.

  Oporto, Portugália

  Június 29-30.

  A konferencián a politika aktív résztvevői, közvetítők, kutatók és fejlesztők cserélik ki tapasztalataikat és nézeteiket a KKV-k képviselőivel.

  Curitiba, Brazília

  Augusztus 28-31.

  E negyedik nemzetközi konferencia azt tárgyalja, hogy a fejlődés szempontjából mi a tanulás- és tudásalapú hálózatoknak a szerepe.

  München, Németország

  Szeptember 13-15-

  Ez a nyolcadik, kétévenként tartandó nemzetközi DDEP konferencia (Digital Documents Elektronic Publishing), amely a számítógép-termékeket, a számítógépes megoldásokat és a dokumentumok terjesztését tárgyalja.
   
   

  Gastein, Ausztria

  Szeptember 27-30.

  Ezen a harmadik egészségügyi fórumon a fő témák: a médiák és az egészségügy, szabadalmi jogok, egészségügyi adatok használata, elektronika az egészségügyben, prioritások az egészségügyben

  Berlin, Németország

  November 29 - december 1.

  Nemzetközi konferencia a technológiákkal támogatott tanulásról és képzésről.

  CORDIS-focus 46. sz. 2000 március 27.
   


   

  EU-MAGYAR KONFERENCIA
  INCO-COPERNICUS

  Regionális Innováció és Technológiatranszfer Stratégia (RITTS) konferencia Budapesten

  Az Európai Unió számos, innovációval kapcsolatos akcióinak egyike a RITTS (Regional Innovation and Technology Transfer Strategies), az EU 1994-ben indult kezdeményezése a regionális innovációs és technológiatranszfer stratégiák kidolgozására az Európai Unió arra vállalkozó, pályázó régióiban. A kezdeményezés sikeresnek bizonyult, és az “Innováció Első Akcióprogramja” címen indított program az innovációt szélesebb összefüggéseiben kezelve beépült az 1998-ban elfogadott 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram kis- és középvállalatoknak a keretprogramban való részvételét serkentő és az innovációt ösztönző horizontális programjába.

  Eddig 101 európai régió vett részt RITTS és RIS (Regional Innovation Strategies) projektek három generációjában. A tapasztalatok alapján az EU a regionális stratégiák kidolgozására vonatkozó tevékenységet kiterjeszteni szándékozik arra a 11 országra - köztük Magyarországra -, amelyek újonnan csatlakoztak az 5. Keretprogramhoz. Az előzetes tervek szerint az EU 2000-ben pályázatot ír ki olyan RITTS projekt tervek benyújtására, amelyben tapasztalatokkal rendelkező EU régiók közösen pályáznak az újonnan csatlakozott országok régióival innovációs és technológiatranszfer stratégia kialakítására.

  A pályázat sikerének elősegítésére az EU RITTS Titkársága előkészítő jellegű közép- és kelet-európai konferencia/munkaértekezlet sorozatot indított Prágától Bukarestig, Krakkótól Ljubljanáig.

  A budapesti konferenciára az OMIKK, az Oktatási Minisztérium és a MTESz rendezésében 2000. április 10-11-én került sor. A konferencia programját az EU RITTS Titkársággal egyeztetve az Országos Területfejlesztési Központ és az EU MIK/FEMIRC Hungary állította össze.

  A mintegy 60 hazai és 15 külföldi résztvevő a hazai regionális területfejlesztési szervezetek, a kamarák, a MTESZ, az Innovációs Szövetség, az EU képviselői és ún. “eurorégiók” képviselőiből került ki.

  A sikeres konferenciát Dr. Szabó Gábor, az OM helyettes államtitkára nyitotta meg és előadást tartott Dr. Sinóros-Szabó Botond, az Országos Területfejlesztési Központ főigazgatója is. A program keretében a magyar régiók és az “euro-régiók” képviselői között közvetlen tárgyalásra, közös pályázat benyújtására vonatkozó kapcsolatfelvételre is lehetőség volt.

  Az alábbiakban közöljük a konferencia fontosabb napirendi pontjait:

  Az április 10-i plenáris ülésen elhangzott előadások

  10.00 Megnyitó előadás, Dr. Szabó Gábor h. államtitkár, OM

  10.20 Műszaki fejlesztéssel harmonizált területfejlesztés

  Prof. Dr. Sinóros Szabó Botond, FVM Országos Területfejlesztési Központ

  10.40 Innováció és technológiatranszfer Magyarországon

  Kleinheincz Ferenc, OM K+F HÁ, fov-h.

  11.00 Az innovatív régiók hálózatának bemutatása és a RITTS/RIS stratégia keretei

  Ms Charlotte Avarello, EU RITTS Titkárság

  11.50 A RITTS Titkárság tevékenysége és támogató szerepe

  Ms Kristiina Urpalainen, EU RITTS Titkárság/EURADA

  12.00 A Magyarországi Régiók Brüsszeli Képviseleti Irodája és szerepe

  Baranyi Mária igazgatóhelyettes

   1. Kérdések, vita
  14.00 A RITTS/RIS módszertan bemutatása projektvezetők közreműködésével: regionális konszenzus kialakítása, innováció igények elemzése, az innováció “ellátás” elemzése, a projektek megvalósítása és a célkitűzések elérése, transzregionális projektek

  Christian Saublens, EU RITTS Titkárság

  16.00 Az EU MIK/IRC Hungary és szerepe EU-magyar RITTS projektek kialakításában

  Dr. Herman Ákos főigazgató, OMIKK

  16.20 Összegzés

  Ms Charlotte Avarello, EU RITTS Titkárság, Christian Saublens, EU RITTS Titkárság

  17.00 Regionális kapcsolatteremtés
  A régiók szerint csoportosított magyar résztvevők és az EU régiók képviselőinek kapcsolatteremtő, tájékozódó szabad beszélgetése.
  Április 11, kedd

  EU-magyar kerekasztal fórum. Az egyes résztvevők 5 perces bevezetőt tartanak, amit a résztvevők és a hallgatóság véleménycseréje követ.

  9.30 Mi az innováció?

  Moderátor: EU

  10.30 Regionális konszenzus kialakítása

  Moderátor: Dr. Ormosy Viktor

  12.00 Vállalkozások helyzetbe hozása

  Moderátor: Dr. Rechnitzer János

  14.00 Ipar - Tudomány

  Moderátor: Prof. Dr. Kocsis Károly

  15.00 Projekt terv bemutatás

  Moderátor: EU, Kristiina Urpalainen

  (kristiina.urpalainen@eurada.org, T.: +32 2 218 43 13)

  16.00 Összefoglalás, zárszó

  EU RITTS Titkárság
   

  OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

   

  AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A KÖVETKEZŐ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOKAT HIRDETI MEG

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  EU 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjában történő magyar részvétel támogatására
  A pályázat célja, hogy állami eszközökkel is elősegítse az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram (EU 5. KTF Keretprogram) pályázati felhívásaihoz kapcsolódóan a magyar részvételt, a Keretprogram pályázataira beadandó projekttervek kidolgozását, konzorciumok létrehozását, az EU Bizottság által elfogadott pályázatok esetén a szerződéskötés indítását.
   
   

  Pályázatot az alábbi célok megvalósítására lehet benyújtani:

  A támogatás mértéke: projektenként legfeljebb 1 millió Ft.

  A pályázatok beadása: meghirdetés után folyamatosan
   
   


  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Környezetvédelmi Műszaki Fejlesztési Pályázaton történő részvételre

  A pályázat célja a környezetszennyezés megelőzésével kapcsolatos, valamint a környezetre kisebb terhelést jelentő technológiák és termékek kifejlesztése, a hazai környezetvédelmi ipar versenyképességének javítása részben visszatérítendő támogatás útján.

  Az értékelés során előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek tárgya:

  A támogatás mértéke: a projekt összköltségének legfeljebb 50%-a. Az igényelhető támogatás legkisebb összege: 10 millió Ft.

  A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb 3 év.

  A pályázatok beadása 2000. szeptember 10-ig folyamatos.
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Alkalmazott Kutatási Fejlesztési Pályázaton történő részvételre

  A pályázat célja a magyar gazdaság versenyképességének javítása, ezen belül új, korszerűbb, magasabb értéket képviselő, piacképessé váló termékek, eljárások és szolgáltatások létrehozása az alkalmazott kutatás és a műszaki fejlesztés állami eszközökkel történő, részben visszatérítendő támogatása útján. A nemzetközi kooperáció elősegítése.

  Az értékelés során előnyben részesülnek:

  Igényelhető támogatás: legalább 10 millió Ft.

  A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb 3 év

  A visszatérítés mértéke: a kapott támogatás 50-70%-a.

  A pályázatok beadása: 2000. szeptember 15-ig folyamatos.
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Az Európai Unió 5. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjának tematikus hálózataiban való részvétel támogatására

  A pályázat célja, hogy elősegítse a hazai szakmai közösségek kapcsolódását az Európai Unió 4. és az 5. Keretprogramja alapján létrehozott és működtetett szakmai hálózatokhoz, illetve a program keretében előkészületben lévő hálózati pályázatokhoz (ezek a hálózatok az adott K+F célkitűzés érdekében társuló gyártók, felhasználók, egyetemek és kutató központok együttműködésének támogatására alakulnak).

  Pályázatot az alábbi célok megvalósítására lehet benyújtani:

  Csatlakozás meglévő tematikus hálózathoz, illetve új hálózat létrehozása a pályázatban megfogalmazott és ez alapján végrehajtott projektterv alapján. Támogatás kérhető a következő tevékenységekhez:

  A projekt megvalósításának időtartama: legfeljebb 2 év

  A projekthez elnyerhető vissza nem térítendő támogatás mértéke: az Európai Unió Keretprogramjából elnyerhető támogatással együtt legfeljebb a költségek 90%-áig terjedhet, de nem lehet több, mint 10 millió Ft.

  Beadás: 2000. március 20. után folyamatosan
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Technológia-intenzív mikrovállalkozások kezdeti innovációs feladatainak támogatására

  (TECH-START pályázat)

  A pályázat célja a technológia-intenzív mikrovállalkozások kezdeti, saját innovációs feladatai elvégzésének elősegítése a szakmailag alátámasztott, sikeresnek ígérkező innovációs ötletek, jelentős újdonságtartalommal bíró műszaki fejlesztési elgondolások megvalósítási feltételeinek kialakításához és a létrejött újdonság hasznosításra való előkészítéséhez nyújtott állami támogatással.

  A befogadásra kerülő projektek megvalósításának időtartama legfeljebb 2 év

  A projekthez elnyerhető vissza nem térítendő OM támogatás: a projekt költségeinek 65%-a, legfeljebb 5 millió Ft.

  Beadási határidő: 2000. június 30.
   
     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Digitális képi technológiák és technológiai alkalmazások fejlesztésének támogatására

  Digitális képi technológiák és alkalmazások program

  (KÉPI-2000)

  A KÉPI-2000 program célja, hogy elősegítse olyan új, digitális képi technológiát használó információs rendszerek és szolgáltatások, továbbá az ezek alapjául szolgáló technológiák és ismeretek létrehozását és elterjesztését, amelyek

  Kutatás-fejlesztési támogatásért pályázni az alábbi témakörökben lehet:
  1. döntéshozatali rendszerek bővítése képfeldolgozást integráló információs rendszerekkel, rendszerelemekkel, azok szolgáltatásaival, digitális orto fotók, légi fényképek és egyéb képi, térképi és nem térképi adatok felhasználásával,
  2. képi (adat)tartalmú termékek és alkotások számítógépes technológiáinak fejlesztése.
  Vissza nem térítendő kutatás-fejlesztési támogatás.
   
   

  Projektjavaslatot 2000-ben két alkalommal lehet beadni.

  A projektjavaslatok beadási határideje 2000. április 15. és 2000. szeptember 15.
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Kísérleti fejlesztések támogatására a felsőoktatási és kutatói számítógéphálózatban

  Nagysebességű Internet Program (NI-2000)

  Az NI-2000 program célja, hogy olyan kísérleti, korszerű technológián alapuló, nagyterületű, nagy sávszélességű információs infrastruktúra jöjjön létre, amely (1) próbapályaként szolgál az új hálózati technológiák és az új alkalmazások számára, (2) a hazai felsőoktatási és kutatói körök számára újra lehetőséget ad az élenjáró elméleti és gyakorlati tudás megszerzésére és honosítására. Kutatás-fejlesztési támogatásért pályázni az alábbi témakörökben lehet:

  1. IP és ATM technológiák egymást kiegészítő használata
  2. Internet-telefónia kísérleti bevezetése és tesztelése
  3. Ipv6 szolgáltatások és berendezések tesztelése
  4. Párhuzamos és elosztott számítógéprendszerek vizsgálata és kísérleti alkalmazása
  5. Nagy sávszélességű, nagyterületű multimédia-alkalmazások fejlesztése és vizsgálata
  Vissza nem fizetendő kutatás-fejlesztési támogatás
   
   

  Projektjavaslatot 2000-ben két alkalommal lehet beadni.

  A projektjavaslatok beadási határideje 2000. április 15. és 2000. szeptember 15.
   
   

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  Az információs és kommunikációs technológiák és alkalmazások fejlesztésének támogatására

  Az IKTA-3 pályázat célja piacképessé váló, új információs és kommunikációs eljárások, eszközök és szolgáltatások kidolgozásának és kipróbálásának támogatása. A pályázatnak programjellegű és tematikus részei vannak. A programjellegű pályázatok közül kettőt a tematikus pályázattal egyszerre hirdetünk meg. Az év folyamán további programjellegű pályázatok meghirdetését tervezzük. Az IKTA-2000 tematikus pályázat keretében kutatás-fejlesztési támogatásért pályázni az alábbi témakörökben lehet:

  1. Információs szolgáltatások
  2. Információ- és tudásmenedzsment
  3. Információs és kommunikációs technológiák
  Projektjavaslatot 2000-ben két alkalommal lehet beadni.

  A projektjavaslatok beadási határideje 2000. május 15. és 2000. szeptember 30.

  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

  A csúcstechnológiákhoz kapcsolódó, alkalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységet szolgáló beruházások támogatására

  A pályázat célja: önálló gazdasági társaságként, vagy a gazdasági társaság önálló szervezeti egységenként olyan kutatóhely létesítése, amellyel biztosítható a korszerű technológiák hazai fejlesztése és bevezetése.

  A pályázatot az alábbi célok megvalósítására lehet benyújtani:

  Az elnyerhető támogatás mértéke és formája: a beruházás teljes bekerülési költségének legfeljebb 25%-a pályázható vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön formájában.

  Az elnyerhető támogatás nem lehet több, mint 125 millió Ft.

  A projekt futamideje: legfeljebb 2 év

  A pályázatok beadása a meghirdetéstől folyamatos, 2000. szeptember 30-ig.

  *

  Valamennyi pályázati felhívás esetében a pályázati csomag átvehető az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkárságán (1052 Budapest, Szervita tér 8., tel: 317 5900). A díjmentes pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket és a szükséges űrlapokat is. A pályázati csomag letölthető az Internet honlapról http://www.omfb.hu is.

  ———————————

  HÍREK

  2000. március 1. - A Qualiprod Kft. szervezésében került megrendezésre Budapesten az ISO 9000: 2000 Minőségbiztosítási Szakmai Fórum. A rendezvényen Csubák Antoanetta főosztályvezető képviselte intézményünket.

  2000. március 9-11. - Sopronban a Magyar Biomassza Társaság és a MTESZ Veszprém megyei szervezete rendezésében került sor a III. Biomassza Konferenciára. Az eseményen intézményünk is jelen volt.

  2000. március 20. - Az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága szervezésében került sor a "Megújuló energiaforrások" konferenciára. Az eseményen Nyerges Gyula főtanácsos tartott előadást "Kis- és középvállalkozók lehetőségei az EU-ban és a FEMIRC szerepe" címmel.

  2000. március 20. - Az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban és Dokumentációs Központban zajlott

  az Internet FIESTA 2000 Konferencia. A rendezvényen Gombos László tanácsos képviselte intézményünket, aki előadást tartott "Az EU-val foglalkozó internetes oldalak bemutatása" címmel.

  2000. március 21-24. - Az OMIKK sikeres pályázatának köszönhetően ez évben is ingyenesen vehetett részt az évente megrendezésre kerülő Hannoveri Ipari Vásáron az OMFB társkiállítójaként. A helyszínen a látogatók megismerkedhettek az OMIKK termékeivel és adatbázisaival, és legújabb CD kiadványaival.

  2000. március 30. - A MTESZ szervezésében került sor a kecskeméti Technika Házában az Energiahatékonysági Konferenciára. Nyerges Gyula főtanácsos "Az EU OPET hálózata és szerepe energiahatékony eljárások elterjesztésében" címmel tartott előadást. A helyszínen az OMIKK kamarakiállítást rendezett.

  NYOMDÁBAN A 2. KÜLÖNSZÁM*

  ÚJ ALAKBAN


  Az Európai Unió Magyarországi Innovációközvetítő 

  Központja   
   
   
   
   
   

  EU 5. KERETPROGRAM

  A PÁLYÁZAT

  elkészítése, benyújtása, értékelése 

  és kiválasztása
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  Készült 

  az Oktatási Minisztérium Kutatás-fejlesztési 

  Helyettes Államtitkársága támogatásával
   
   
   
   
   
   
   
   

  Budapest, 2000. március

   


   

  AZ I. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE

  1. AZ 5. KERETPROGRAM ÁTTEKINTÉSE: MILYEN ÚJDONSÁGOKAT
  HOZOTT AZ 5. KERETPROGRAM? 13

  1.1 Bevezetés az 5. Keretprogramba 13

  1.2 Szerkezet és tartalom 13

  1.3 A problémamegoldás új, integrált megközelítése a Keretprogramban 14

  1.4 Kulcsakciók - a kutatási tevékenységek koncentrálása 15

  1.5 Költségvetés 16

  2. RÉSZVÉTEL AZ 5. KERETPROGRAMBAN 18 2.1 Az 5. Keretprogram végrehajtása 18

  2.2 Ki vehet részt az 5. Keretprogramban? 18

  2.3 Támogatott tevékenységek és megszerezhető pénzügyi támogatás 19

  2.3.1 A támogatott akciók típusai 19
  2.3.2 A projektek megadott szempontok szerinti csoportosítása (klaszterek képzése) 19
  2.3.3 Egyenlő lehetőségek biztosítása 20
  2.4 A pályázat elkészítése 24 2.4.1 A pályázati felhívás szövege 24
  2.4.2 Munkaprogramok 25
  2.4.3 Pályázati útmutatók 26
  2.4.4 Pályázati űrlapok 26
  2.4.5 Értékelési kézikönyv 28


  2.5 A pályázatok benyújtása 28

  2.6 A pályázatok értékelése és kiválasztása 29

  2.6.1 Általános elvek 29
  2.6.2 A pályázatok benyújtás előtti ellenőrzése 31
  2.6.3 A pályázatok előzetes nyilvántartásba vétele 31
  2.6.4 A pályázatok átvétele 31
  2.6.5 A támogatásra alkalmasság adminisztratív ellenőrzése 32
  2.6.6 Értékelő szakértők 33
  2.6.7 Az értékelés szempontjai 33
  2.6.8 A pályázatok osztályozása 34
  2.6.9 Független megfigyelők 35
  2.6.10 Záró értékelés, a pályázatok rangsorolása és az elutasító döntés 35
  2.6.11 Szerződés előkészítés és véglegesítés 36
  2.7 A pályázók számára nyújtott segítség 37 2.7.1 A pályázatok benyújtás előtti ellenőrzése 37
  2.7.2 Partnerkereső szolgálat 37
  2.7.3 Nemzeti Koordinátorok 37
  2.7.4 Program-tájékoztató szolgálatok 37
  2.7.5 Információs napok 38
  2.7.6 Innovációközvetítő központok 38
  2.7.7 Szellemi tulajdonjogi ügyfélszolgálat 38


  2.8 Mi az a "ProTool"? 39

  2.8.1 A ProTool és a pályázati űrlapok 39
  2.8.2 Hogyan működik a ProTool? 39
  2.8.3 Hogyan lehet hozzájutni a ProTool-hoz? 40


  2.9 Javaslatok a pályázat elkészítéséhez és beküldéséhez 41
   
   
   
   

  A II. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE

  1. ANGOL-MAGYAR ALAPSZÓTÁR 45

  2. ANGOL-MAGYAR ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR 59

  3. RÖVIDÍTÉSEK 69
   
   


  A III. RÉSZ TARTALOMJEGYZÉKE
  BEVEZETÉS 75

  1. EU INFORMÁCIÓFORRÁSOK 75

  1.1 CORDIS Web Service 75

  1.2 CORDIS-focus 75

  1.3 Periodikák 77

  2. HAZAI SZERVEZETEK 78 2.1 Változások a hazai kutatás-fejlesztés irányításában 78

  2.2 Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság 78

  2.3 Oktatási Minisztérium 79

  2.3.1 Az OM Kutatás-fejlesztési Helyettes Államtitkársága 79 2.3.1.1 A szervezetről 79
  2.3.1.2 Az 5. Keretprogrammal kapcsolatos tevékenységek 80
  2.3.2 Az EU 5. KP Nemzeti Koordinátorai 80
  2.3.3 Hazai Kapcsolattartó Irodák 82
  2.3.4 Az OMIKK 86


  2.4 Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 86

  2.4.1 A tevékenység áttekintése 86
  2.4.2 Az OMIKK információfeltáró és -szolgáltató tevékenysége 86 2.4.2.1 EU-MIK/FEMIRC HUNGARY, ill. EU-MIK/IRC HUNGARY 87
  2.4.2.2 OPET 90
  2.4.2.3 EU-INFO Hírlevél 91
  2.4.2.4 EU jogi információ 92
  2.4.3 Az Informatikai Igazgatóság további szolgáltatásai 93 2.4.3.1 Hagyományos szolgáltatások 93
  2.4.3.2 Adatbázisépítés és szolgáltatás 93
  2.4.3.3 Kutatóhelyek, kutatók, kutatások nyilvántartása 94
  Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresés

  Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1999. november 1. óta beérkezett válogatott tételek
   
  Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
  p2045. TO Structural material from recycled plastics and paper mix
  p2048. TO BIQUM - Male Fertility Management System
  p2049. TO Natural Antioxidants Microalgae
  p2051. TO Technologies for products that require a constant temperature or high efficiency heat source
  p2059. TO Electrosynthetic Manipulation of Proteins
  p2061. TO "Software" - Global Supply Chain Information System"
  p2062. TO PHYSILOG, an Ambulatory System for Human Motion Monitoring
  p2088. TO E-Business - Solution for Financial Service Providers, E-Commerce Service Providers and Online-Merchants 
  p2092. TO Offer of a GMDSS Training Simulator System
  p2096. TO Various mechanical treatment of household waste in one machine
  p2099. TO Pressure System to Filterdehydrate Reflux
  p2103. TO Hydrosave: Optimization Tools for Water Management Systems (WMS)
  p2109. TO Extremely Thermostable Variants of Bacillus Neutral Protease
  p2113. TO Boiling-resistant Metallo-endopeptidases with Altered Calcium dependence
  p2116. TO Production of Therapeutic Protein in Chicken Eggs
  p2131. TO Infranet Technology (Decentral Intellegent Control Networks) based on LonWorks of Echelon
  p2139. TO Environmental-friendly Landfill Sites by Mechanical-biological Pre-treatment of Waste 
     
    Technológiai igények (TR-technology request)
  p2007. TR Device for measurements and monitoring of GSM/DCS signals
  p2022. TR New electronic technologies/products sought for licensing or joint venture
  p2034. TR Telemedicine equipment
  p2039. TR Technology and Experience in Treatment of Contaminated Soils
  p2056. TR Specialist Packaging Film Technology
     
    K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
  p2016.R&D PS A theoretical economic model for environmentally friendly industrial waste management
  p2024.R&D PS Clinical and experimental immunology
  p2036.R&D PS A Model for the procurement of edutainment as content for a community TV non-profit channel
  p2050.R&D PS Surface coatings made of resistive heating materials
  p2067.R&D PS Development of a new process for nitrate removal from waste water
  p2069.R&D PS The Use of High Integrity Electronic Control Systems to Improve Transport Safety and Improve the Environment through Traffic Control
  p2081.R&D PS Optimization of small sewage treatment plants
  p2097..R&D PS Optimised Operation of Wastewater Treatment Plants by Application of Neuro-Fuzzy-Controllers
  p2101.R&D PS Photochemistry of collagen
  p2117. R&D PS Sewage purification technologies for arid and semi-arid regions
  p2125. R&D PS Environmentally beneficial plant traits for phytoremediation systems for aquatic, terrestrial and atmospheric pollutants
  p2136. R&D PS Green Corrosion Inhibitors (2)
  p2149. R&D PS Glass hydroxyapatite composites for medical applications
  p2150. R&D PS Development of anti-viral vaccines in fowl by genetic engineering
  p2153. R&D PS Methodology and mapping for monitoring asbestos-cement (eternit) surfaces by means of remote sensing data collected by MIVIS airborne sensor.
  p2157. R&D PS Development of Environmentally Friendly Coatings for Decoration (DECORUM
  p2163. R&D PS New method of alloy steel and high speed steel tool manufacture
  p2175. R&D PS On-site recycling of energy, water and nutrients in urban environment
  p2185. R&D PS ARAQM - atmosphere contamination assessment and monitoring system 

  További információ: Szabó Eszter

  Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702; E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

  További partnerkereséseket találhat honlapunkon: http://femirc.omikk.hu