LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTO KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetíto Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

 

A VIVIDUS Muszaki-szakérto és Tanácsadó Kft. részvétele a FEMIRC/HU munkájában.

A VIVIDUS Kft. több résztvevovel együtt közösen nyújtott be pályázatot az EU Magyarországi Innovációközvetítő Központ létrehozására. A pályázat elnyerése után a megvalósításra létrehozott konzorcium munkájában, mint alvállalkozó vesz részt. Szerződésben vállalt feladata közvetítő szerep a biotechnológia, valamint a közegészségügy és orvostudomány szakterületeken a specifikus kutatási, műszaki fejlesztési programokban.

A gyakorlatban ez az elméleti alapon tervezett lehatárolás nem valósult meg. Különösen a biotechnológia jellegéből fakadóan több tudomány- és iparág is érintett, mint pl. a környezetvédelem, szennyvíztisztítás, műanyagipar vagy az ásványbányászat. Személyes kapcsolataink és ismereteink révén a mikroelektronika és a fémipar területén is tevékenykedünk. Tapasztalatunk szerint az innovációközvetítő tevékenység igen összetett, nagy felkészültséget és információs bázist igényel. A Vividus Kft. ennek a követelménynek igyekszik megfelelni.

A hazai ipari és felsőoktatási helyzet, az eredmények, adottságok és lehetőségek megismerése érdekében felmértük a rendelkezésre álló adatabázisokat, és olyan szakértőket vontunk be a munkánkba, akik személyes ismeretséggel és kapcsolatokkal rendelkeznek. Saját adatbázist építünk a kutatási területek és kutatók, illetve ipari alkalmazók adataiból.

Az EU programok, törekvések, célok megismerésére az EU kiadványok folyamatosan követésével készültünk, illetve készülünk fel.

Előadásokon mutattuk be a FEMIRC által nyújtott szolgáltatásokat, kihasználható lehetőségeket. Ismertettük a közvetítő tevékenység által nyújtott előnyöket. Ez a tevékenységünk folyamatos.

Megismertük és széles körben ismertettük az EU programokat, elvárásokat, irányelveket.

Részt vettünk pályázatok elkészítésében, benyújtásában. Közvetítettünk olyan esetben is, ahol már folyamatban lévő pályázathoz tudott magyar partner is csatlakozni.

Fogadjuk, értékeljük és a potenciális érdeklődők felé továbbítjuk az Európai Unió partnerkereső szolgáltatása keretében beérkező információkat.

Előkészített pályázatokkal várjuk az 5. keretprogram pályázati felhívását.

Ha eredményeinket a beadott és elfogadott pályázatok, vagy a felkínált és valóban létre is jött partnerkapcsolatok arányában kellene mérni, nem lehetnénk elégedettek a munkánkkal. Ebben az összefüggésben az elmúlt, kezdeti időszakot nagy befektetés és a megelégedettséghez kevés eredmény jellemezte. Munkánkat mégsem tartjuk eredménytelennek. Az a tény, hogy az Európai Innováció- közvetítő Központ Magyarországon is megkezdte működését, önmagában véve hatalmas eredmény. Ma már széles körben ismert a FEMIRC/HU létezése és nem utolsó sorban a hasznossága. Tapasztalatokat vettünk át és azokat a hazai lehetőségek szerint tudjuk alkalmazni. A Vividus Kft. körül is kialakult az a tudományos és ipari kör, amelynek keretében már nagyobb lehetőség van témák indítására és továbbgondozására. Megismertük az eredményességet hátráltató tényezőket is. Ezek egy részét korrigálni tudjuk saját tevékenységünkön belül, másik részére pedig fel tudjuk hívni az illetékesek figyelmét. Megtanultuk és a továbbiakban annak tudatában folytatjuk munkánkat, hogy az eddiginél sokkal nagyobb mértékben kell konkrét témákra koncentrálni, közreműködni a beadott pályázatok előkészítésében és követésében. Részt kell vállalni a partnerkapcsolatok felépítésében és a hozzánk fordulók problémáinak megoldásában.


Technológiai ajánlatok/igények, ill. partnerkeresések

Az Innovációközvetítő Központok (IRCs) Hálózatán keresztül 1998. december 24-e óta beérkezett tételek

Technológiai ajánlatok (TO-technology offer)
* p812. TO Machines and plants for confectionery industry/for nougat production
p813. TO Laminating with foam
p815. TO Cathode headbar for zinc electrowinning
p816. TO Video supervision device with new digital image processing software dedicated to security management (bank )
p820. TO Innovative technique for the treatment of surface contaminants
p821. TO Collection, recovery and recycling of plastic motor oil containers
p823. TO Weighing Technology
p825. TO Phototherapy Products
p826. TO Internet Connectivity
p831. TO Screening Test for Body Fluids
p832. TO Ultrasound Computer Device for Migraine Diagnosis
p833. TO Data Security System for Virtual Private Networks (VPN) and Intranet
p834. TO Virtual Sensor for sensor manufacturer
p835. TO Medical Diagnostic System for Predicting Sudden Cardiac Death (SCD)
p836. TO Genetic constructs that inactivate the chemokine receptor CCR5 and their application in human genetherapy
p837. TO Rotary Lobe Pump
p838. TO SERVAL, a very efficient system for the market of security
p840. TO Cascade water cooler
* p841. TO Know-how in corrosion protection by Glass Fibre Reinforced Plastics
p842. TO New method for the synthesis of 5 - bromo - 4 - chloro -3- indolyl - b-D - galactopyranoside (X-Gal)
p844. TO New method for the synthesis of Isopropyl -1-thio-b-D-galactopyranoside (IPTG)
p846. TO Space Structures
Technológiai igények (TR-technology request)
p807. TR Video control device with new digital image processing software dedicated to security management
p827. TR Technology for twisting isolated cables (cabling) designed for telephone cables and power supply (bank).
p828. TR Technology for manufacture of round copper enamelled wires in a range of 0,025 - 0,10 mm.
p829. TR Manufacture of copper and aluminium rectangular enamelled wires
p830. TR Technology for optical cable manufacture
p848. TR 3D viewing systems for robotized application
p849. TR Laser sensor for robotized welding application
p850. TR SW interface between CAD/CAM and an anthropomorphic robot with 6 moving axes
p851. TR 3D compensation units for robotized application
p852. TR Search for new products, innovations, ideas and cooperations for the office of the future
K+F Partnerkeresések (R&D PS - R&D Partner Search)
p808. R&D PS Development of new products from waste fruit waxes
* p809. R&D PS Urban and agrofood industry waste waters utilization on the ground quality
* p810. R&D PS The Relationship between Diet and Health
p811. R&D PS New diamond disc for stone processing
p814. R&D PS The Use of Numerical Modelling in Predicting the Immunity of Electronic Systems to electromagnetic hazards
p818. R&D PS Urban solid wastes, agrofood industry and zootechnical wastes utilization as alternative to mineral fertilization
p819. R&D PS Effect of the utilization of micronized sulfur on telluric microflora and on the nutrient mobility
p822. R&D PS New airbag technology
p824. R&D PS Analysis of structures made in composite materials with capability for use in civil engineering
* p839. R&D PS Pharmaceutical proteins in fast-growing plants
p843. R&D PS Precursor production for thin film deposition to enable device fabrication for new applications
p845. R&D PS Design for Healthcaring - Predicting the clinical performance of cementless hip replacements in the early stages of the design process
p847. R&D PS Production of Environmentally Friendly Surfactants

Tájékoztatásul az alábbiakban közöljük a fenti felsorolásban szereplő néhány tétel ismertetését
p812. TO – Édesipari gépek és üzemek/nugát gyártás

Egy olasz kisvállalat speciális know-how-t ajánl fel a vevők igényeit kielégítő édesipari üzemek tervezése és megépítése terén. A cég főleg az omlós nugáttermékek és különböző típusú táblacsokik specialistája.

Innovatív technológiája és az automata gyártósorhoz használt újszerű anyagok (pl. rozsdamentes acél) révén igen jó minőségű végterméket kapnak, nő a termelékenység (20-600kg végtermék/óra) és csökken az előállítási költség. A gépek keverésre, főzésre, sajtolásra/nyújtásra, hűtésre/melegítésre, vágásra használhatók.

A cég olyan partnereket keres, akik édesipari automatizált gépek gyártásában és értékesítésében érdekeltek. Az együttműködés típusai: Joint venture szerződés, marketing szerződés.

Jelentkezési határidő: 1999. december 14.


p810. R&D PS – A táplálkozás és az egészség közötti kapcsolat

Az Észak Írországi Táplálkozási és Egészségügyi Központ a táplálkozás és a krónikus betegségek kapcsolatának kutatásában vezető helyet foglal el Európában. K+F partnert keresnek az élelmiszeripar/egészségügy területén működő kutatócsoportok, ill. kis- és középvállalatok körében az alábbi témákban:

Oxidációgátló nyomelemek (karotinoidok, C-vitamin, E-vitamin, szelenium, réz)

Táplálék és védelmi funkció (n-3 telítetlen zsírsavak, karotinoidok)

Lipidek és szívérrendszeri hatások (n-3 zsírsavak hatása a szívbetegségre és szívrohamra)

A táplálék és a rák megelőzése.

Ezen kívül a táplálékfelvétel és az energia anyagcsere terén az étvágy és a jóllakottság, a makroelemek hatása az étvágyra, az elhízás, a diéta rizikófaktorai terén kívánnak kutatásokat folytatni.

Az intézménynek már gyakorlata van EU által támogatott K+F pályázatírásban.

Jelentkezési határidő: 1999. november 30.


p839. R&D PS – Gyógyszeriparban használatos fehérjék előállítása gyorsnövésű növényekből

Különösen a mezőgazdaság(takarmány) területén nagy tapasztalattal rendelkező német technológiatranszfer központ keres K+F partnert CRAFT projektjéhez egy olyan új folyamat kifejlesztéséhez, melynek során a növényekből gyógyszeriparban használatos fehérjék állíthatók elő.

A növényekből történő fehérjék előállítása igen nagy jelentőségű, mivel nagy mennyiségben és kényelmesen (a tenyészetek mikroorganizmusokkal való szennyezettségétől nem tartva, szigorú steril feltételek megteremtése nélkül) lehet fehérjéket előállítani. De nemcsak gyógyhatású fehérjéket lehet a növényekből nyerni, hanem befolyásolni lehet a takarmánynövényeket olyan nagy tápértékű fehérjék termelésére, melyek az állatok takarmányozásában nagy szerephez jutnak.

A keresett kutatási partnertől az orvostudományban, az immunológiában, ill. a génsebészetben való jártasságot; a kis- és középvállalati partnertől a génsebészetben, a gyógyszeriparban és a mezőgazdaságban való jártasságot várnak el.

Jelentkezési határidő: 1999 március 31.


p809. R&D PS - A városi és élelmiszeripari szennyvizek hasznosítása a talaj minőségének javítására

Olasz kutatóintézet keres K+F partnert az 5. keretprogramban beadandó projektjéhez városi és élelmiszeripari szennyvizek hasznosítása területén.

A városi és élelmiszeripari szennyvizek mezőgazdaságban való hasznosításával a talajok termékenységét nagyban lehet javítani, ugyanakkor lehetőség nyílik a szennyvizek újrahasznosítására, s így azok vízfolyásokba való bekerülésének megakadályozására. Az eddigi kísérletek főleg a szennyvizek makro- és mikroelem tartalmának alakulására, a bakteriális szennyezettség és a talaj mikroflóra közötti összefüggések feltárására terjedtek ki.

A projekt célja figyelni a különböző talajok fejlődését a felhasznált szennyvizek alapján és előre meghatározni a felhasználási korlátokat a környezeti kockázatok figyelembevételével. Kutatási partner lehet kutatóintézet, egyetemi kutatócsoport, ill. a témában jártas kis- és középvállalat.

Jelentkezési határidő: 1999 december 15.


p841. TO - Know-how: korrózió elleni védelem üvegszállal erősített műanyagokkal

Finn vállalat keres együttműködő partnert a feldolgozóiparban és a vegyiparban karbantartást végző vállalatok között. A finn cég hosszú időn át gyűjtött tapasztalatokat és egyedülálló technológiát dolgozott ki az üvegszállal erősített műanyag (GRP) csővezetékek és tartályok gyártása, valamint üzembe helyezése területén, beleértve az acéltartályok GRP bevonattal való ellátását különféle iparágakban, így például a cellulóz- és papíriparban, a hagyományos és nukleáris erőművekben. Részt vett GRP termékekre, különösen csővezetékekre vonatkozó szabványok kidolgozásában is. Közel 30 éve foglalkozik korróziós problémák megoldásával az előbbi iparágakban, valamint füstgázok kénmentesítésével. A cég kész átadni technológiáját és tapasztalatait a partnernek.

A finn cég működése során az alábbi fejlesztési eredményeket érte el:

- egyedülálló robottechnológia mind egyszerű, mind hajlított GRP csövek gyártására;
- szabványosítás és minősítés;
- eljárás csövek egyesítésére és csővezetékek alátámasztására;
- eljárás acéltartályok bevonására;
- vinil-észter GRP termékek új alkalmazási know-how-ja.

Elképzelések az együttműködés fázisaira, ezek során a partner által vállalt feladatokra vonatkozóan:

1. fázis: GRP-csővezetékek üzembehelyezése;
2. fázis: acéltartályok GRP-vel való bevonása;
3. fázis: GRP-tartályok termelése és üzembehelyezése.

Jelentkezési határidő: 1999 december 31.

Ezzel a szolgáltatással kapcsolatos információk az 1998. decemberi számban jelentek meg.

További információ: Szabó Eszter
Tel: (06-1)-266 3123; Fax: (06-1)-338 2702;
E-mail: szeszter@omk.omikk.hu

*


Pályázati felhívás!

Az Európai Unió Bizottsága pályázatot hirdet kutatási projektek értékelését vállaló szakemberek részére. Azoknak a szakembereknek - köztük magyar szakembereknek - a jelentkezését várják, akik az 5. keretprogramban meghirdetett kutatási területek művelői és tapasztalattal rendelkeznek a kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) projektek végrehajtásában, vezetésében vagy értékelésében, a technológiatranszfer, ill. innováció területén, vagy egyéb, a pályázati kiírásban közzétett, a tudományos és technológiai fejlődéshez kapcsolódó területen. Az alkalmasnak talált pályázók felkerülnek a bizottság által összeállított szakértői névjegyzékbe és a benyújtott kutatási projektek értékelését a névjegyzék alapján összeállított értékelő bizottságok végzik.

Az 5. keretprogram első pályázati kiírásai alapján benyújtott kutatási pályázatok értékelésében csak azok a szakemberek vehetnek részt, akik pályázatukat legalább 1999. február 1-ig benyújtották a bizottsághoz. Azok a szakértők, akik a jelzett időpont után jelentkeznek - alkalmas minősítés esetén - a későbbi pályázati kiírásokra adott pályázatok értékelésében vehetnek részt.

A jelentkezési lap, ill. az önéletrajz elkészítéséhez megadott szempontok az alábbi címeken szerezhetők be:

http://www.cordis.lu/expert-candidature

További információ:

Dr. Búzás Ilona vagy Dr. Gerzsó Géza
Tel: 266 3123

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL MELLÉKLETE 1999. JANUÁR-FEBRUÁR


FIGYELEM!

A Budapesti Műszaki Egyetem az OMFB-vel és az EU-MIK/FEMIRC HUNGARY-vel közösen, hazai és külföldi előadók részvételével,

1999. március 4-én 10 órai kezdettel

Információs napot

rendez a magyar kutatók részvételi lehetőségeiről az EU 5. KTF keretprogramjában.
A rendezvény helye: BME Informatikai Épület, Pázmány P. sétány 1/d. BO. 17. Klub.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak.


I. Műegyetemi Napok
1999. február 27 .– március 6.