LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTO KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetíto Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

A KÖRNYEZETVÉDELMI FELZÁRKÓZÁS
AZ EU CSATLAKOZÁS JELENTOS EROPRÓBÁJA

A széles köru tájékoztatás és felkészülés elosegítése érdekében a következokben nyújtunk áttekintést az EU környezetvédelmi KTF programjairól és a velük kapcsolatos online információforrásokról.

Az elmúlt tíz évben az európai tudományos élet alapveto jellegzetességévé vált a határon túli együttmuködés a K+F területen. Az EU sikeres keretprogramjai - amelyekben alapveto a határokon átnyúló partnerség - az európai tudományos együttmuködés legfobb hajtóerejévé váltak.

Ezen a területen az EU környezetvédelmi kutatási programjai tekintendok a legnagyobb kutatási kezdeményezésnek, melyek szilárd együttmuködési platformot biztosítanak a polgárokat aggasztó fobb környezetvédelmi kérdések megoldásában. A programok célja különösen az életkörülmények javítása, a biztonság növelése, a hulladékok mint források jobb hasznosítása, valamint az életminoség javítása a fenntartható fejlodéssel összefüggésben.

Ezekben az EU programokban részt vesz a 15 EU tagállam valamennyi jelentos környezetvédelmi kutatási intézménye, érdekelt bennük továbbá számos ipari cég is. A programok kulcselemei azon szilárd tudományos és muszaki bázis megteremtésének, amelyen az EU környezetvédelmi politikájának fejlesztése és megvalósítása, valamint a nemzetközi környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése alapul. Újabb lényeges példa volt a klímaváltozással foglalkozó kyotoi vitákhoz való hozzájárulás. Ezeknek az erofeszítéseknek lökést ad majd az új Ötödik Keretprogram, amely nagyobb súlyt helyez a multidiszciplináris munkára, a problémamegoldó megközelítésekre, és arra összpontosítja az eroket,


A tartalomból

Környezetvédelmi projektek - online EU-MIK a német-magyar rendezvényen
EU KTF Információs Nap Külföldi konferenciák

hogy a kutatási eredmények a leheto leggyorsabban váljanak hozzáférhetové valamennyi lehetséges érdekelt és haszonélvezo, úgymint az ipar, különösen a kis- és középvállalkozások, a tudományos közösségek és a politikusok számára.

Válogatás az online hozzáférheto projektekbol

MTP-II-MATER Mediterrán célprojektek II.:
Anyagátvitel és az ökoszisztéma válasza
http://www.cetiis.fr/mtp/mater/

TERI Szárazföldi ökoszisztémák kutatása
http://europa.eu.int/comm/dg12/hometeri.html

ULYSSES Városi életmód, fenntarthatóság és integrált környezeti állapotfelmérés
http://zitl.zit.tu-darmstadt.de/ulysses

BEQUEST Épületek környezeti minoségének értékelése a fenntarthatóság érdekében
http://www.surveying.salford.ac.uk/bequest/

BERI Mocsári ökoszisztémák kutatása
http://www.joensuu.fi/mekri/beri/index.htm

CLAUDE A koordinált földhasználat/földtakaró elemzése és adatai Európában
http://www.ucl.ac.uk/jei/claude.html

STREAM-III Sztratoszféra - troposzféra kísérletek repülogépes mérésekkel III.
http://www.phys.uu.nl/~scheren/STREAM/stream.html

POLINAT-2 Repülogépek okozta szennyezés az észak-atlanti légifolyosóban
http://www.pa.op.dir.de/polinat/

TOPOZ-2 A sztatoszféra ózontartalmának elorejelzését célzó kutatás
http://www.atm.ox.ac.uk/TOPOZII/

BIOGEST Biogáz-transzfer folyótorkolatokban
http://www.ulg.ac.be/oceanbio/biogest

NICE Nitrogén körfolyamat folyótorkolatokban
http://www.dmu.dk/LakeandEstuarineEcology/NICE/

MOLAR Távoleso hegyvidéki tavaknak a környezeti változásokra adott dinamikus válasza
http://www.natur.cuni.cz/hydrobyology/molar/

További információk az alábbi címeken:

A MAST program:

http://europa.eu.int/comm/dg12/marine1.html
http://www.cordis.lu/mast/home.html
E-mail: mast-info@dg12.cec.be

A Környezet és éghajlat program:

http://europa.eu.int/comm/dg12/envir1.html
http://www.cordis.lu/env/home.html
E-mail: environ-infodesk@dg12.cec.be

Európa Bizottság XII. Foigazgatóság:
200 rue de la Loi
B-1049, Brussels
Fax: +32-2-296-30-24
E-mail: info-dg 12@dg12.cec.be

Martin Bohle-Carbonnell
Information Officer, DG XII/D
Tel.:+32-2-295-81-11; Fax: +32-2-296-30-24

További információ: Dr. Buzás Ilona
EU-MIK/FEMIRC HUNGARY Tel: 266 3123


Információs EU KTF Nap a BME-n

A Budapesti Muszaki Egyetem Tudományos Igazgatósága Dr. Mányi István szervezésében 1998. október 8-án információs napot tartott, amelyen 5 eloadásra, majd ezt követoen vitára került sor.

Elsoként az OMFB részérol dr. Zsigmond Attila tartott eloadást "A magyar kutatók részvételi lehetosége az EU 5. KTF keretprogramban" címmel.

Az OMIKK-ból "A FEMIRC szerepe a keretprogramra való felkészülésben" címmel dr. Tichy-Rács Ádám ismertette a FEMIRC-Hungary céljait, szervezeti felépítését és tevékenységét.

Az egyetem sikeres pályázói közül Dr. Székely Vladimir, Dr. Rencz Márta és Dr. Íjjas István ismertette tapasztalatait.

Az EU-MIK/FEMIRC-Hungary szolgáltatásaival foglalkozó eloadás legnagyobb érdeklodést kiváltó témái az alábbiak voltak:

tájékoztatás az Európai Unióról eloadások, írásos anyagok, elektronikus információterjesztés, közvetlen megkeresés révén;

partnerkeresés hivatalos EU dokumentumok, céginformációk, CORDIS-adatbázis alapján;

a nyelvi akadályok elhárítása fordítás, tárgyalás, tolmácsolás segítségével;

pályázatok összeállítása a magyar törvények és az EU eloírásai alapján, továbbá az EU bírálati eljárásának ismeretében;

szerzodéskötés az Európai Unió intézményeivel, az innovációs partnerekkel.

A pályázat kedvezo elbírálását elosegíto tartalmi és formai követelmények:

gondolatot kell megvalósítani, a pénz csak eszköz;
pontos elgondolás és elérendo cél bemutatása;
európai szint hangsúlyozása, a helyi érdekek helyett;
a megcélzott közösség és uniós prioritások kiemelése;
megfelelo partnerek kiválasztása a tagállamokból, a társult országokból;
kiegyensúlyozott konzorcium létrehozása és megalapozott költségvetés;
választ kell adni minden kérdésre;
a kiértékelo szempontjainak figyelembevétele (külalak, nyelvezet).

Többen érdeklodtek, hogy az EU-MIK/FEMIRC-Hungary milyen mértékben tudja segíteni a pályázókat, különösen az egyetemi kutatókat. Néhányan megemlítették azt is, hogy az OMIKK honlapján számukra is értékes információk találhatók. Több kérdés merült fel az OMIKK EU-MIK/FEMIRC-Hungary szolgáltatásaival és azok pénzügyi feltételeivel kapcsolatban.

További információ: dr Tichy-Rács Ádám
Tel: 266-3123, E-mail: tichy@omk.omikk.hu


Az OMIKK EU-MIK részt vesz a magyar-német rendezvényen

Az információs társadalom technológiája (IST)

Magyar-német workshop

Budapest, 1998. december 3-4.

Elozetes program

A cél az, hogy az Európai Unió 5. kutatási és technológiai fejlesztési keretprogramján belül megkönnyítsék a közös kutatási pályázatok beadását. A kétoldalú tudományos és technológiai együttmuködési egyezmény alapján a workshop-ot támogatja a Német Szövetségi Oktatási, Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium (BMBF) és az Országos Muszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB).

Csütörtök, 1998. december 3.

13:00 Megnyitó
Bottka S, OMFB és Dr. E. Abel, BMBF
13:30 Az IST program struktúrájának áttekintése az Európai Unió 5. keretprogramjának tükrében Dr. G. Metakides (vagy Mr. H. Foster),
Európai Bizottság
14:15 Kávészünet
14:30 Magyar és német nemzeti információ- és kommunikációtechnológiai programok

Német eloadás: Dr. Wahl, Német Urközpont

Magyar eloadások:

Prof. Kroó N., Oktatási Minisztérium
Zöld-Roska M., Miniszterelnöki Hivatal
Dr. Erényi I., KHVM
Dr. Hanák P., OMFB
15:45 Kávészünet
16:00 Nemzeti kontaktpontok (NCP)

Magyarország felkészülése az 5. keretprog- ramban való részvételre, (NCP), összeköto irodák

DR. Siegler A., OMFB
Német NCP
Dr. F. Gilessen, Német Urközpont

17:00 Vonzó részvételi lehetoségek KKVk részére az 5. keretprogramban

L. Neer (vagy S. Alexakis), CAS Software GmbH

Péntek, 1998. december 4.

09:00 Hogyan készítsünk jó pályázatot?
A. Jordan, Parsytec (vagy A. Exner, Köln)
10:00 Párhuzamos workshop szekcióülések
11:30 A párhuzamos szekcióülések folytatása
12:30 Ebéd
13:30 Magyar/német információ- és kommuniká- ciótechnológiai együttmuködés: tények és lehetoségek

Prof. P. Nies, Stuttgart (meghívott eloadó)
Bognár V. OMFB

16:00 A párhuzamos szekcióülések folytatása
17:00 Az IST 98 tapasztalatai
Prof. Vajda F., SZTAKI

17:30 Rövid jelentések a párhuzamos szekcióülésekrol
17:50 Összefoglalás, perspektívák, zárszó

Dr. Hanák P., OMFB

18:00 A workshop bezárása

A workshop-pal egyidoben az elotérben több információs standot állítanak fel, amelyek az alábbi témakörökkel kapcsolatban szolgáltatnak információt:

Idealfit East, magyar (Dr. Bíró M.) és német projekt partnerek képviseletében
FEMIRC, (Koncz P. és Nyerges Gy. képviseletében)
IKTA és ESIS Phase 2 (a magyar partner képviseli)
Meghívott magyar és német cégek bemutatói, korábbi közös ICT-projektek eredményei


Közfelfogás a biotechnológiáról
Konferencia
Brüsszel, 1998. december 15-16.

Az Európai Biotechnológiai Szövetség közfelfogással foglalkozó munkacsoportja - Task Group on Public Perceptions of the European Federation of Biotechnology (EFB) - szervezi a konferenciát. Az EFB-t támogatja az EU biotechnológiai kutatási programja. A biotechnológiai szakterületen jelenleg a viták középpontjában álló kérdések közé tartozik a genetikailag módosított haszonnövények környezeti hatása, valamint a genetikailag módosított élelmiszerek fogyasztók általi elfogadhatósága. Az orvostudományi területen ugyancsak nincs egyetértés abban, hogy szabadalmaztathatók-e a humán genom szekvenciák, és vitatják a genetikai tesztelés etikai kérdéseit.

A fórum célja e kérdések megvitatása a tudomány, az ipar, a fogyasztói és a környezetvédelmi szervezetek, a kormányzati szervek és a médiumok kulcsfontosságú vitapartnereinek részvételével. A fórum konstruktív megoldásokat keres a vitatott kérdéskörökben olyan társadalomtudósok bevonásával, akik nyomonkövették a közfelfogás alakulását a biotechnológia különféle aspektusaival kapcsolatban.

Referencia: European Biotechnology Forum: Public perception and public policy.

CORDIS focus No. 118., 1998. 09. 21.


EU-Japán Csúcstechnológiai Fórum

Tokió, 1998. november 25.

A harmadik EU-Japán Csúcstechnológiai Fórumot Tokióban, 1998. november 25-én fogják megtartani. A rendezvényt az Európai Bizottság Japánban muködo Delegációja, valamint az EU-Japán Ipari Együttmuködési Központ támogatja. A rendezvény célja, hogy összehozza a Japánban dolgozó európai mérnököket és kutatókat az Európai Unió és Japán ipari szakembereivel annak érdekében, hogy megvitassák az EU-japán tudományos és technológiai együttmuködés jelenlegi helyzetét és perspektíváit.

A fórum több szekcióból áll, amelyek a következo területeket ölelik fel:

urhajózási technológiák, korszeru anyagok és roncsolásmentes vizsgálatok;
robotika, mechanikai és információs technológiák;
élettudományon alapuló technológiák, biotechnológia, orvostudomány és gyógyszerészet;
környezetvédelmi technológiák;
a japán gazdaság globalizációja, a Japán és az EU közötti partnerség helyzete és perspektívái.

CORDIS focus No. 118. 1998. 09. 21.

OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL MELLÉKLETE 1998. OKTÓBER-NOVEMBER