OMIKK

HÍRLEVÉL

AZ EURÓPAI UNIÓ
KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEINEK
MAGYARORSZÁGI
KÖZVETÍTO SZOLGÁLATA

ORSZÁGOS MUSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
IV. ÉVF. 10-11. szám 1998. október-november

FELKÉSZÜLÉS

AZ EU 5. KUTATÁSI, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI ÉS DEMONSTRÁCIÓS KERETPROGRAMJÁRA

 

EU TAGORSZÁGOKBAN
MAGYARORSZÁGON

v v v v v

ÚJ INFORMÁCIÓFORRÁSOK

EIROnline

CORDIS újdonságok

Kiadványok Hírek Rendezvények

MELLÉKLETEK

EU-MIK
KÖZLEMÉNYEK
INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM
EU
ENERGETIKAI HÍREK

AZ EURÓPAI UNIÓ 5. KUTATÁSI, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI ÉS DEMONSTRÁCIÓS KERETPROGRAMJA

HOGYAN

KÉSZÜLNEK AZ EU TAGORSZÁGOKBAN AZ 5. KERETPROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE?

Válogatás a kapcsolatos rendezvényekbol

BARCELONA
Az 5. keretprogram bevezetése
Konferencia
1998. október 8-9.

AMSZTERDAM
A holnap technológiája
Konferencia az 5. keretprogramról
1998. október 28.

TORINO
Multimédia az 5. keretprogramban
Konferencia
1998. november 16.

STUTTGART
Információs nap az 5. keretprogramról
1998. november 3.

LONDON
Gyártás és ipari technológiák az 5. keretprogramban
Konferencia
1998. november 4-5.

LONDON
A víz és a vele kapcsolatos környezet fo kérdései
Konferencia
1998. november 5.

 

További információ:
Czeglédi Gyuláné, Tel: 266 3123

AZ EURÓPAI UNIÓ 5. KUTATÁSI, TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI ÉS DEMONSTRÁCIÓS KERETPROGRAMJA

SZEMELVÉNYEK A HAZAI ESEMÉNYEKBOL

OMFB ISMERTETO

A négyoldalas ismerteto rövid tájékoztatást nyújt a keretprogramok céljáról, az eddigi hazai részvételrol, az 5. keretprogram szerkezetérol és finanszírozási arányairól.

Végül közli az alábbi angol és magyar nyelvu információs lehetoségek Web címeit:

Magyar nyelvu honlapok:

OMFB : http://www.omfb.hu
FEMIRC – Hungary : http://www.omikk.hu
Margitszigeti Európa Ház : http://www.euroinfo.hu

Angol nyelvu honlapok:

EU 5. KTF keretprogramról : http://www.cordis.lu/fifth/home.html
Európa szerver (általános inf.) : http://www.europa.eu.int

MAGYAR-OLASZ SZEMINÁRIUM

az 5. keretprogramra való felkészülés aktualitásairól,
az olasz-EU kapcsolatok tapasztalatairól

Budapest, 1998. október 2.

Helyszín: OMFB, (Budapest)
Ünnepélyes megnyitó
Olasz aktualitások az 5. keretprogramra való felkészülésrol
A projektszintu felkészülés speciális kérdései
Kerekasztal beszélgetés az eloadókkal a felmerült kérdésekrol

INFORMÁCIÓS NAP A BME-n

A Budapesti Muszaki Egyetem Tudományos Igazgatósága Dr. Mányi István szervezésében 1998. október 8-án információs napot tartott, amelyen 5 eloadásra, majd ezt követoen vitára került sor.

Elsoként az OMFB részéről Dr. Zsigmond Attila tartott eloadást "A magyar kutatók részvételi lehetosége az EU 5. KTF keretprogramban" címmel. Utána az OMIKK-ból "A FEMIRC szerepe a keretprogramra való felkészülésben" címmel dr. Tichy-Rács Ádám ismertette a FEMIRC-Hungary céljait, szervezeti felépítését és tevékenységét. Végül az egyetem sikeres pályázói közül Dr. Székely Vladimir, Dr. Rencz Márta és Dr. Íjjas István ismertette tapasztalatait.

Valamennyi eloadó hangsúlyozta a sikeres pályázat elkészítésének tartalmi és formai követelményeit. Vita bontakozott ki arról, hogy sikeres lehet-e egy közvetítok segítségével létrehozott pályázat, vagy inkább hagyományos együttmuködésekbol kiindulva érdemes próbálkozni. Szó esett a pénzek késedelmes folyósításáról és a lehetséges áthidaló megoldásokról. A gyakoriság vonatkozásában az egyes eloadók többféle pályázói stratégiát ismertettek. Különösen nagy érdeklodést váltottak ki Dr. Rencz Márta bírálóként szerzett tapasztalatai.

Az információs napon közel negyven érdeklodo vett részt az egyetem különbözo karairól és intézményeibol.

Az OMIKK EU-MIK/FEMIRC-HUNGARY témával kapcsolatos kérdésekre a jelen szám EU-MIK mellékletében részletes beszámolót közlünk.

ü Gazdaság!
ü Energia!
ü Környezetvédelem!
§

Információk az EU Hivatalos Lapjából

Az alábbiakban ezúttal is közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos Lapjában (Official Journal - OJ) közzétett dokumentum címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai megtalálhatók a CIKK adatbázis rekordjai között. Az alább felsorolt dokumentumok teljes terjedelemben is megtekinthetok, ill. beszerezhetok az OMIKK-ban.

A Tanács 1998. febr. 12-i, 98/145 (EK). sz. határozata a vadon élo, vándorló életmódot folytató állatfajok megóvásáról szóló Bonni Egyezményrol
(OJ 1998. L 46)

A Tanács 1998. márc. 30-i határozata az információs társadalom Európában történo kialakítását ösztönzo több éves program elfogadásáról
(OJ 1998. L 107)

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következo dokumentumról: „Új akadályok kialakulásának megelozése az egységes piacon"
(OJ 1998. C 157)

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a következo dokumentumról: „Akcióterv az egységes piac továbbfejlesztésére"
(OJ 1998. C157)

A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a „Gazdasági és monetáris unió külso aspektusai" c. bizottsági munkaanyagról
(OJ 1998. C 157)

A Tanács 1998. jún. 8-i határozata a megújuló energiaforrásokról
(OJ 1998. C 198)

A Tanács 1998. máj. 19-i, 1165/98 (EK). sz. rendelete a rövid távra vonatkozó statisztikai adatgyujtésrol
(OJ 1998. L 162)


NÖVEKSZIK A SZABADALMI BEJELENTÉSEK SZÁMA AZ EU TAGORSZÁGAIBAN

A szabadalmak alkalmazásának növekedése a kutató és fejleszto tevékenység egyik fontos jellemzoje. Az EUROSTAT által közelmúltban közzétett 1996 évi adatok 16%-os emelkedést mutatnak az 1989 évivel szemben

Egymillió aktív dolgozóra eso szabadalmi bejelentés Szabadalmi bejelentések száma Szabadalmi bejelentések
(EU összes bejelentés %-ában)
Svédország

418

1,844

5.33

Németország

367

14,332

41.41

Finnország

348

851

2.46

Hollandia

275

2,040

5.89

Dánia

235

661

1.91

Franciaország

222

5,624

16.25

Belgium

209

874

2.53

Ausztria

203

774

2.24

Luxemburg

202

34

0.10

Egyesült Királyság

145

4,144

11.97

Olaszország

122

2,775

8.02

Írország

90

134

0.39

Spanyolország

30

471

1.36

Görögország

9

39

0.11

Portugália

3

12

0.04

EU

207

34,608

 

CORDIS focus No 116. 1998.08.24.


ÚJ INFORMÁCÓFORRÁS
EIROnline
IPARI KAPCSOLATOK EURÓPÁBAN

Mi az EIROnline?

Az EIROnline olyan adatbázis, amely az Európai Ipari Kapcsolatok Figyeloje (The European Industrial Relations Observatory) c. projekt által gyujtött adatokra épül.

Az adatok/információk fo típusai:

hírek,
cikkek,
összehasonlító elemzések.

Az EUROnline honlapja elérheto: http:://www.eiro.eurofound.ie/

Mi az EIRO?

Az European Industrial Relations Observatory (EIRO) az Európai Ipari Kapcsolatok Figyeloje az Európai Bizottság kezdeményezésére létrehozott nagy arányú projekt, melyet az Élet- és Munkafeltétek Javítása elnevezésu 1975-ben létrehozott EURÓPAI ALAPÍTVÁNY kezel (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions).

Mi az EIRO HÁLÓZAT?

Ez a hálózat szolgáltatja az EIROnline számára az adatokat. A hálózat egy-egy unió szintu és nemzeti központból áll (esetenként ez utóbbiak keretében több intézmény közremuködésével).

Forrás: EIROnline ismerteto


A CORDIS AZ INTERNETEN

A világháló CORDIS szervere gyors, könnyu és ingyenes hozzáférést biztosít a CORDIS szolgáltatások teljes skálájához. A különbözo szolgáltatásokat a felhasználók különbözo igényeihez és érdeklodési köréhez szabták, és a CORDIS adatbázisaiban található részletes információk egész gazdagságát teszik hozzáférhetové.

Az internetes oldalak állandóan fejlesztés alatt állnak, minden nap új információval gazdagabban várják az érdeklodoket a következo címen: http://www.cordis.lu


A CORDIS AZ INTERNETEN - HOGY ÖN NAPRAKÉSZ LEGYEN

ÚJ ELSA HONLAP:

Az élettudományok és -technológiák etikai, jogi és társadalmi kérdéseivel (Ethical, Legal and Social Aspects = ELSA) foglalkozó új honlap jelent meg nemrég a CORDIS szerverén. Az ELSA az Európai Bizottság XII. vezérigazgatósága által irányított három kutatási program, az orvosbiológia és egészségügy (BIOMED), a biotechnológia (BIOTECH) és a mezo- és halgazdaság (FAIR) kutatásainak közös alterülete.

Célja a biotechnológia és orvosbiológia alkalmazása során felmerülo etikai és társadalmi kérdések elemzése azzal a céllal, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyék a politikai döntések meghozatalakor. Ezt a megközelítést az 5. keretprogram (1998-2002) mindegyik kutatási programjára ki fogják terjeszteni, és különösen az elso tematikus programterületre, amely az "Életminoség javítása és az élo eroforrások kezelése" címet viseli.

Az új honlap elérheto a következo címen: http://www.cordis.lu/elsa/


ÚJ REGIONÁLIS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS WALES SZÁMÁRA

Nemrégen kezdte meg muködését az Egyesült Királyság-béli Wales kutatási és innovációs információinak széles skáláját kínáló legújabb CORDIS szolgáltatás, melyet a Walesi Innovációközvetíto Központ és a CORDIS együtt állít össze, és amely a hatodik regionális honlap a CORDIS szerveren.

A honlap a walesiek számára biztosít hozzáférést a régióbeli kutatási tevékenységgel és infrastruktúrával kapcsolatos információkhoz, kiemelve a specialitásokat és elosegítve az együttmuködést és a technológiatranszfert. Egy térkép alapján végzett keresés segítségével a felhasználók szemléletes képet kaphatnak Wales helyzetérol az európai kutatás-fejlesztésben. Ki lehet választani tetszoleges régiót és keresést végezni a CORDIS projekt-, partner- és eredmény adatbázisaiban az adott térségre vonatkozóan.

A többi információ a régió gazdaságának, kormányzati szerveinek, munkaero-összetételének, iparának és beruházási statisztikáinak bemutatására szolgál. Az infrastruktúráról és a Walesi Regionális Technológia Tervrol (Welsh Regional Technology Plan = RTP) szóló lapok fontos információkat tartalmaznak a térség KTF tevékenységéhez való kapcsolódási lehetoségekrol.

További információ: http://www.cordis.lu/ipr/home.html

CORDIS Information Collection Unit (regions)
26 rue de la Loi, box 1
B-1040 Brussels
Tel. +32-2-2801744; Fax +32-2-2801749
E-mail: tmk@cordis.lu


ÚJ BIOMED HONLAP:

A CORDIS új honlapot tett közzé a 4. keretprogram élettudományok és technológia területén indított három specifikus program egyikérol, az orvosbiológiai és egészségügyi kutatások részprogramjáról. Ennek az új szolgáltatásnak az a célja, hogy információt adjon az EU által támogatott, folyamatban levo orvosi kutatásokról. A honlap linkjei az 5. keretprogram által a jövoben támogatni kívánt kutatási prioritásokat tartalmazó lapokra mutatnak.

A BIOMED program az orvosi ismereteket gyarapítja, javítja Európa lakosságának az egészségi színvonalát és növeli az egészségügyi ipar versenyképességét annak tudományos bázisának erosítésével. A munkaprogramban megfogalmazott prioritásokat a honlapon az "About BIOMED" címu fejezetben lehet megtalálni.

http://www.cordis.lu/biomed/home.html


Rendezvények

Open Learning and the Internet
Egyesült Királyság, Belfast, 1998. november 10.

Utilisation of the International Space Station
Hollandia, Noordwijk, 1998. november 16-18.

Care innovation’98
Ausztria, Bécs, 1998. november 16-19.

MEDICA’98 – Trade Fair on Medicial Technology
Németország, Düsseldorf, 1998. november 18-21.

COST Workshop on Digital Audio Effects
Spanyolország, Barcelona, 1998. november 19-21.

The impact of Telemedicine on Healthcare Management
Németország, Regensburg, 1998. november 21-23.

Digital Broadcasting 1998
Egyesült Királyság, London, 1998. december 1-2.

Telematics for Research and Environmental Protection
Ukrajna, Kijev, 1998. December 1-3.

Training 2000: European Showcase of Vocational Training
Belgium, Brüsszel, 1998. december 3-4.

Forrás: CORDIS focus No 119. 1998. 10. 02.


Új KTF kiadványok

Elozo számainkban megkezdtük az EU-INFOBASE-be beérkezett EIMS (The European Innovation Monitoring Systems) kiadványsorozat egyes köteteinek ismertetését. Az alábbiakban folytatjuk a beérkezett kötetek felsorolását.

Part III. The Legal and Regulatory Environment for Innovation – III. rész: Az innováció jogi és szabályozási környezete.

1/ The Present State of the Patent System in the EU (A szabadalmi rendszer jelenlegi helyzete az EU-ban)

2/ International Comparison of the Formal Requirements and Administrative Procedures No.27 (Hivatalos követelmények és adminisztrációs folyamatok nemzetközi összehasonlítása)

Megjelent új kiadványok, amelyek megtekinthetok az OMIKK EU-INFOBASE-ben

1/ Society, the endless frontier – A European vision of research and innovation policies for the 21st century, Luxembourg, Office for Official Publications, 1998

2/ Five Year Assessment of the Specific Programme: Cooperation with Third Countries and International Organizations, Luxembourg, Office for Official Publications, 1997.

3/ Five Year Assessment of Specific Programme: Agriculture, Fisheries, Forestry and Agro-Industry, Luxembourg, Office for Official Publications, 1997

4/ A European Network to Co-ordinate Information Exchange between National Biomass Energy Programmes on Agricultural and Forestry Biomass Luxembourg, Office for Official Publications, 1998

5/ Trans European Networks Integrated Broadband Communications, DG XIII, Brüsszel, 1997

6/ Annual Report 97 Institute for Systems, Informatics and Safety, Joint Research Centre, Luxembourg, Office for Official Publications, 1998


OMFB HÍREK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában való magyar részvételt elosegíto tevékenység támogatására

A pályázat célja, hogy az Európai Unió 5. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjában (EU 5. KTF keretprogram) való magyar részvételt elosegíto - non-profit formában végzett - szolgáltatási tevékenységeket támogassa, egyben ezen tevékenységek hálózatának kialakulását is elosegítse.

Ennek érdekében az OMFB a Központi Muszaki Fejlesztési Alapprogramból pályázat útján elnyerheto vissza nem térítendo támogatást nyújt.

Az OMFB jelen pályázatát egyszeri alkalommal hirdeti meg. A pályázaton támogatást nyert pályázókkal az OMFB támogatási szerzodést köt.

Egy projekthez elnyerheto támogatás: a pályázó költségeinek max. 50 %-a, ezen belül: minimum 3 millió, de legfeljebb 15 millió Ft.

Pályázhatnak az alábbi belföldi székhelyu jogi személyek közül az alábbi szervezetek és azok konzorciumai:

felsooktatási intézmények;
innovációs szolgáltatásokat nyújtó szakmai szövetségek;
költségvetési kutatóintézetek;
az MTA intézetei;
az 1997. évi CLVI. tv. szerint közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett kutatóintézetek, regionális vállalkozásfejlesztési, ill. kis- és középvállalkozási tanácsadással, oktatással foglalkozó szervezetek;
az 1994. évi XVI. tv. szerinti kamarák.

A benyújtás az erre rendszeresített és az OMFB Információs Szolgálatánál (1052 Bp. Szervita tér 8.) beszerezheto pályázati urlapon történik. A pályázati csomag tartalmazza a részletes pályázati feltételeket, az urlapot és a kitöltési útmutatót. A pályázati csomag megtalálható az OMFB honlapján is (http://www.omfb.hu).

Beadási határido: 1998. december 22.


OMIKK HÍREK

Eötvös Loránd emlékkiállítás

Az Országos Muszaki Információs Központ és Könyvtár 1998. október 7-16 között Eötvös Loránd a nagy magyar fizikus születésének 150. évfordulója alkalmából emlékkiállítást rendezett.

A magyar fizikai kutatások máig is egyik legkiemelkedobb alakja, iskolateremto, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, egyetemi rektor, forendiházi tag, számos társaság és egyesület elnöke volt.

A kiállított tablókon és a vitrinekben a nagy tudós életének fobb eseményei, század eleji könyvritkaságok, a torziós inga története, levelezések és magánéletérol készült fotók kerültek bemutatásra.

A kiállítást sok érdeklodo, szakember és középiskolás csoport tekintette meg. Az MTV1 Híradója riportot készített Dr. Herman Ákos foigazgatóval, amelyet október 7-én sugárzott a televízió.

Új kiadványunk: Környezetvédelmi kalauz

Új könyvet jelentetett meg az OMIKK a napokban. A Környezetvédelmi kalauz címmel megjelent kiadvány a maga nemében hiánypótlónak számít a piacon. Mellékletként minden könyvhöz egy CD is tartozik, amely adatbázis rendszeru tematikus keresést tesz lehetové, s ily módon segítségére lehet a felhasználónak. A kívülrol tetszetos, rendkívül sok fontos adatot tartalmazó kötet három részre tagolódik:

1. Környezetvédelmi ki kicsoda,
2. Környezetvédelmi termékek, technológiák, szolgáltatások,
3. Az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályai.

Az Olvasó a fentieken kívül értékes információt kaphat a kiadványból az OMIKK EU-INFO Szolgálatáról és annak fontosabb környezetvédelmi tárgyú dokumentumairól is.

A kiadvány megrendelheto az OMIKK értékesítési osztályán Tel: 318-2398, Fax:338-4650.

Az OMIKK EU-INFO Hírlevele az Internet hálózaton is elérheto, az OMIKK World Wide Web címlapján (homepage) keresztül. Az OMIKK magyar nyelvu címlapjának hívószáma (URL-je): http://www.omikk.hu/omikk/magyar/cimlap.htm.   A homepage lekérdezésével Önök megismerhetik ill. igénybe vehetik az intézmény különbözo szolgáltatásait; a hírlevelek a Digitális könyvtár pont alatt találhatóak.

A szerkesztoség E-mail címe: nyerges@omk.omikk.hu

* * *

OMIKK EU-INFO Hírlevél

Kiadja: OMIKK, Informatikai Igazgatóság
Felelos kiadó: Stubnya György
Felelos szerkeszto: dr. Dúzs János,
Szerkeszto: dr. Gerzsó Géza,
A szerkesztobizottság tagjai: Czeglédi Gyuláné, Gombos László, Novák Lászlóné, Nyerges Gyula

A szerkesztoség címe:
OMIKK, Informatikai Igazgatóság
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Tel: 266 3123
Fax: 338-2232, 338 2702