LOGO
EU-MIK Közlemények
EU MAGYARORSZÁGI INNOVÁCIÓKÖZVETÍTO KÖZPONTJA - EU-MIK
az EU Innovációközvetíto Központ Hálózatának társult tagja (FEMIRC HUNGARY)

Az EU Innováció Közvetíto Központjainak tematikus csoportjai

Az EU "Innováció" programja által támogatott IRC hálózat tagjai tematikus csoportokat hoznak létre az egyes specifikus témakörökben végzendo közös munkára, valamint az országok közötti technológiatranszfer projektek kidolgozására.

E tematikus csoportok megalakítása elosegíti a Negyedik KTF Keretprogram feladatainak hatékonyabb végrehajtását, ezen felül erosíti a kutatási és oktatási intézmények, a nagyvállalatok és a kis- és középvállalkozások közötti kapcsolatokat a célzottabb partnerkeresés, együttmuködési javaslatok kidolgozása és technológiatranszfer érdekében.

Eddig a következo témakörökre alakultak meg a tematikus csoportok:

- gépjármuvek
- mezogazdaság és élelmiszer,
- biotechnológia,
- megújuló energia,
- környezetvédelem,
- halászat, halfeldolgozás,
- anyagtudomány,
- orvostudomány,
- faanyagok.

Elsoként a Biotechnológia csoport alakult meg 1996-ban a skót IRC vezetésével és azzal a céllal, hogy olyan hatékony kapcsolatokat hozzon létre a kis- és középvállalkozások és az egyetemek között, amelyek támogatják a két szektor közötti üzleti kapcsolatokat, a technológiatranszfert és az együttmuködést. A csoportba tartozó IRCk további célja, hogy bevonják a programok teljesítésébe a sikeres biotechnológiai cégeket, és arra ösztönözzék oket, hogy tárják fel az együttmuködési lehetoségeket.

Az elsok között alakult meg az Észak-Németországbeli IRC által vezetett "Gépjármuvek" tematikus csoport is, melynek fobb céljai:

- információk szolgáltatása az autóipar területén;
- a muszaki színvonal felmérésének elosegítése;
- kapcsolatok létrehozása az autóiparban muködo kis- és középvállallatok között;
- K+F források feltárása;
- a kommunikáció fejlesztése;
- a tapasztalatcsere elosegítése.

A tematikus csoportok - többek között - konferenciákat és technológiacsere napokat rendeznek, továbbá az érdeklodok rendelkezésére állnak a projektek és a programok teljesítésével kapcsolatos partnerkeresésben is.

További információ: http://www.cordis.lu/irc/home.html


Beszámoló a CRIS '98 Konferenciáról

Az Európai Bizottság adott otthont a Luxemburgban, 1998. március 12-14. között megrendezett CRIS '98 konferenciának. A negyedik CRIS - Current Research Information Systems - konferencián mintegy kétszázan vettek részt: a különféle K+F információs rendszerek, "CRIS-ek" vezeto szakemberei, csakúgy mint a rendszerek felhasználói az ipar a kutatóintézmények és a közvetíto szervezetek részérol.

A konferencia szellemes jelszava a "Diótöro"-höz hasonlította a konferenciát: az információközvetítés feladata a tudás, az ismeretek csonthéjának feltörése és gyümölcsének közkinccsé tétele volt.

A konferencia alapgondolata: az innováció serkentése és ösztönzése azáltal, hogy az Európában rendelkezésre álló kutatási és fejlesztési eredmények iránt hatékonyabban felkeltsék az ipar, de különösen a kis- és közepes vállalkozások érdeklodését, ezek látóterébe hozzák a rendelkezésre álló muszaki fejlesztési eredményeket, ezáltal is mérsékelve Európa jelentos "innovációs deficit"-jét.

A plenáris és a szekció ülések két fo témakört érintettek, melyek a következok voltak:

- a CRIS-ek eloállítási technikája: korszeru, egységes, könnyen kezelheto, integrált kutatási és fejlesztési információs rendszerek felépítése és kezelése, és

- a CRIS-ek felhasználása: a rendszerek hasznosítása, alkalmazásuk ösztönzése és az információk nyújtotta lehetoségek kiaknázása.

Az eloadók kiemelték az EU saját CRIS rendszerének, a CORDIS-nak és az arra épülo ERGO, illetve CERIF rendszereknek a jelentoségét, rámutattak arra, hogy a CRIS rendszerek használata a kutatásokat európai szinten hozza közelebb az állampolgárhoz, és jelentosen hozzájárulhat a jövobeli K+F keretprogramok sikeres teljesítéséhez, segítséget nyújthat új munkahelyek létrehozásához, és javíthatja a versenyképességet is. Rámutattak továbbá arra az igényre, ami az Európában felhalmozott óriási és egyre növekvo mennyiségu kutatási információs anyaghoz való hozzáférés iránt merül fel. Azt is megállapították azonban, hogy a jelenlegi szolgáltatások nem tükrözik az informatikában beállott változásokat a felhasználóbarát technika és az adatok minosége terén. A CRIS szolgáltatóknak tehát jobban meg kell ismerniük a felhasználókat és igényeiket, javítaniuk kell marketing tevékenységüket; a CRIS-eknek fokozottan kell hozzájárulniuk a K+F tevékenység értékeléséhez és monitorizálásához; automatizálni kell az adatgyujtést és az indexelést, fejleszteni kell a szabványokat. A CRIS-ek eloállítói közötti szakmai és technikai kooperáció létfontosságú egy Pán-Európai Kutatási Információs Forrás kialakításában.

Az eloadásokat kiállítás és bemutató egészítette ki több K+F információval foglalkozó intézmény részvételével. Ezek között kiemelendo volt a CORDIS, a PROSOMA, a TII, az IWT bemutatója.

A konferencia egyik érdekessége a Cybercafé élo Internet bemutató volt, amely honlapja a következo web helyen található:
http://www. cordis.lu/cris98/home.html

A konferencián, amelynek programja és az eloadások szövege az EUMIK/FEMIRC Irodában az érdeklodok rendelkezésére áll, az OMIKK részérol Dr. Rudnay Gyula foigazgató-helyettes és Nyerges Gyula fotanácsos vett részt.

Negyedik EC-GIS nemzetközi konferencia
Budapest, Hotel Agro,
1998. június 24-26.

A konferenciát közösen szervezi az Európai Bizottság Közös Kutató Központja (Joint Research Centre, JRC) és a Magyar Térinformatikai Társulás (Hungarian Association for Geo-Information, HUNAGI).

A rendezvény célja - hasonlóan az elozo három konferenciáéhoz - az Európai Bizottság, különösen a III. Foigazgatóság által támogatott GIS (Geographical Information System) projektek ismertetése, továbbá a fejlesztok és más résztvevok közötti kapcsolat és tapasztalatcsere létrehozása, illetve fejlesztése. A rendezvény egyben a páneurópai térinformatikai infrastruktúra fejlesztésével összefüggo kérdések megvitatásának fóruma is.

A konferencia központi témái:

- Elorelépés az interoperabilitás területén;
- A technológiák közeledése;
- Új alkalmazások és piacok;
- Technológiatranszfer.

Figyelem! A rendezvény meghívásos.

A hazai szervezok jelentos magyar térinformatikai eredmények, fejlesztési programok bemutatását tervezik. Erre a célra a rendezvény keretében kiállításra is sor kerül.

Érdeklodés esetén bovebb információval szolgál:

HUNAGI
Fotitkár: Dr. Remetey-Fülöpp Gábor
1860 Budapest 55., Pf. 1.
Tel.: 301-4052; Fax: 301-4691

A rendezvény programja az alábbi web helyen található:http://ams.emap.sai.jrc.it/dg3gis/dg3gis.htm

A Biotechnológiai és Pénzügyi Fórum elso konferenciája

A Biotechnológiai és Pénzügyi Fórum (Biotechnology and Finance Forum) Brüsszelben, 1998. május 12-14. között tartotta elso konferenciáját. A Fórum, amely az Európai Bizottság (XII Foigazgatósága) és az Európai Értékpapír Kereskedok Szövetségének (EASD) közös kezdeményezésére jött létre, azt a célt tuzte ki, hogy fejlessze a biotechnológiai kutatással foglalkozó intézmények és a lehetséges befektetok közötti együttmuködést.

A Fórumot azzal a céllal alapították, hogy lehetové tegye az innovatív vállalatok számára új technológiáik fejlesztéséhez a megfelelo anyagi forrásokat, elosegítse a vállalkozói kezdeményezést, a kutatási eredmények hasznosítását. Az alapítók azt is remélik, hogy a Fórum hozzá fog járulni a biotechnológiai kutatás kiszélesedéséhez, ütemének felgyorsulásához.

A konferenciáról, valamint a BIOTECH programról, a következo címeken kapható információ:

European Commission
DG XII - Science, Research and Development
Life Sciences and Technologies Directorate
Biotechnology programme
Fax +32-2-2991860
E-mail: life-biotech@dg12.cec.be
URL: http://www.cordis.lu/biotech/home.html

Forrás: CORDIS adatbázis.


Technológiatranszfer nap:

faanyagok felhasználása az építoiparban

Az EU Szlovákiai Innovációközvetíto Központja (FEMIRC SLOVAKIA) technológiatranszfer napot rendez a faanyagok építoipari felhasználásában érdekelt szlovákiai, EU társult tagországokbeli, valamint EU-beli vállalatok/intézmények közötti technológiatranszfer elomozdítására.

Céltermékek: megmunkált faanyagok, faházak és ipari faépítmények, fahidak, stb.

Céltechnológiák: az elobbi termékek eloállításával összefüggo különféle (foként új és innovatív) technológiák.

A rendezvény fobb célkituzései:

a faanyagok építoiparbeli felhasználásával összefüggo fejlesztési és innovációs trendek bemutatása;
technológia- és know-how transzfer elomozdítása;
tapasztalatcsere és új ismeretek szerzése,
a technológia- és know-how transzfer feltételeinek megteremtése;
a szlovák cégek és külföldi partnereik közötti együttmuködés erosítése.

A szervezok által javasolt témakörök:

- a faanyagok felhasználása az építoiparban,
- építés/tervezés.
A szervezok a EU-ból és a társult tagországokból a következo intézmények részérol várják elsosorban a jelentkezéseket:

- gyártó cégek,
- K+F laboratóriumok, egyetemek, foiskolák,
- faipari technológiák és termékek felhasználói (például építoipari cégek),
- egyéb érintett intézmények.

A rendezvényt 1998. június utolsó hetére tervezik.

További információk kaphatók az alábbi címen:

Mr. Ján Grega, FEMIRC SLOVAKIA
Zochova 5, 811 03 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 7 531 7515, Fax: +421 7 531 7522,


NETI Hírek

A NETI, mint FEMIRC Hungary - EU MIK partner legújabb ajánlatai:

PS-001 EU támogatású textilipari projektekhez egy norvég intézet keres a terület kutatási témáiban és gyakorlatában jártas partnert.

OF-092 Osztrák intézet egy ECODESIGN ellenorzo módszert dolgozott ki ipari termékek környezetvédelmi megfeleloségének ellenorzésére és gyenge pontjainak azonosítására azzal a céllal, hogy eszközt adjon a mérnököknek környezetbarát termékek fejlesztéséhez. A módszer alkalmazásának kiszélesítésére együttmuködo partnert keresnek.

OF-084 Angliai cég védett eljárást dolgozott ki színes ábrák nyomtatásához textilféleségekre holografikus módszerrel. Olyan partnert keres, amely ki tudja aknázni az eljárás lehetoségeit.

OF-083 Olasz intézet DNA pont mutációk gyors detektálására dolgozott ki módszert polarizációs fluoreszcencia felhasználásával. A módszer homogén, gyors és specifikus eredményeket ad. Olyan partnert keresnek, amely széles köru és eros tapasztalatokkal rendelkezik nukleotidek és deoxi-nukleotidek jelölési technikáiban fluoresceinnel vagy más fluoroszforral. Határido: 1998 aug. 31.

OF-093 Osztrák cég eljárást dolgozott ki Biodiesel üzemanyag eloállítására új vagy használt olaj valamint növényi vagy állati zsiradékok optimális keverésével. Hasonló profilú, eros helyi piaci pozíciókkal rendelkezo, dieselolaj forgalmazó vagy hulladék feldolgozással foglalkozó partnert keresnek közös hasznosításra.

OF-088 Osztrák cég a napenergia hasznosításának teljes köru technológiáját fejlesztette ki, amely egy kollektor és egy hoszivattyú kombinálásával alkalmas futésre és hutésre is. Licencvevot és/vagy közös vállalkozáshoz keres partnert.

OF-074 Angol cég kínál egy új technológiát megújuló energiaforrás létesítéséhez, amely az ipari hulladékok anaerobic lebontásával keletkezo metánból állít elo ho vagy elektromos energiát. A berendezés moduláris felépítésu, ami jelentos mértékben csökkenti a költségeket és az építkezési idot. A beruházás megtérülése a jelenlegi adatok szerint 1-2 év. Licenc, marketing, forgalmazási és gyártási megállapodás lehetséges.

OF-119 Osztrák cég kínál technológiát hulladékok integrált kezelésére. A technológia mechanikus-biológiai hulladék szétválasztást, száraz-nedves-száraz kezelést, kerámia színezéshez üveg granulátum kezelést tartalmaz. Licenc, technikai együttmuködés, know-how szerzodés, színes csempe és padlócsempe közös vállalkozás lehetséges.

OF-080 Német cég egy újszeru köszöru szerszám licencét kínálja. Az új szerszám központi fémkerék peremén rögzített csiszoló szegmenseket tartalmaz és lehetové teszi huto vagy keno folyadék adagolását a csiszoló szegmensek belseje felol. Hagyományos köszörugépeken 200 m/sec sebességu csiszolási sebességig használható a nagyolástól a polírozásig, mérete 1000 mm feletti is lehet.

OF-102 Svédországban és Norvégiában már kis volumenben folyik gyártás a svéd cég által kínált technológiával emésztési problémákat enyhíto „probiotic" tabletták eloállítására. A hatóanyag lényegében fagyasztással szárított tejsav baktérium kultúra, valamint polisaccharoidok. A tablettáknak szabályozható az oldhatósága, és gyártása lényegesen olcsóbb, mint a hasonló célú kapszuláké. A cég a technológiát eladásra kínálja.

OF-098 Belga cég lúgos üzemanyagcellák (AFC = Alkalie Fuel Cells) alacsony költségu gyártási
technológiáját kínálja. Ez lehetové teheti az ilyen cellák elso és valódi tömeggyártását a más üzemanyag-cella technológiák árának töredékéért. A cellák felhasználhatók gépjármuvekben, közmuvekben, elektronikus készülékekben. A cég a gyártás technológia licencét kínálja.

R-046 Angliai cég keres alumínium nagynyomású fröccssajtolásának olyan technológiájával rendelkezo partnert, amely gépjármu egységek és alkatrészek gyártására alkalmas. A partnerség feltétele az ISO 9000/9001 vagy QS 9000 megfeleloség, valamint:

képesség vékonyfalú elemek hatékony megtervezésére térfogat és terelés adatokból,
a biztonsági szempontokból kritikus elemek kezelése
korszeru 3D CAD rendszer használata a tervezéshez
a CAD és CAM közötti interfész használata a futamido minimalizálására stb.

OF-091 Francia cég olyan technológiát kínál, amely egy üzemen belül állít elo bio-üzemanyagként használható etilalkoholt különféle nyersanyagokból (búza, rozs, melasz, stb.). A technológiai lépések egységesítettek és kisüzem számára optimalizáltak. A technológia és a know-how átadását kínálja olyan országokba, amelyek érdekeltek a bio-üzemanyagok gyártásában.

OF-087 Német intézet olyan online, folyamatfigyelo eszköz licencét kínálja, amely széntüzelésu eromuvek zavarmentes és optimális beállítású muködéséhez szolgál adatokat egyensúlyi állapotban 30 percenként. Az eszköz összekötheto az eromu vezérlésével.

OF-090 Francia szervetlen vegyipari cég be kíván lépni a szerves vegyipari gyártásba is. A gyár rendelkezik saját online klórgyártással és tapasztalattal a szerves molekulák direkt klórozásába. A cég partnert keres olyan egyezséghez, amelynek keretében közösen fejlesztenének és gyártanának olyan klórozott köztes molekulákat (intermediereket), amelyek aktív molekulaként használhatók a gyógyszerek, agro-kemikáliák, fertotleníto szerek stb. gyártásában. Minden formájú muszaki együttmuködésre nyitottak egy kapcsolódó területen muködo, jó referenciákkal rendelkezo partnerrel.

Részletes tájékoztatást ad a Nemzetközi Technológiai Intézetben: Gödri Csilla, Tel: 301-2074, Fax: 332-3774, E-mail: gcsilla@mail.neti.hu